Erfbelasting besparen met schenken op papier

  • 22 October 2021
  • 2 reacties
  • 76 Bekeken

Dank voor de aandacht voor dit onderwerp. Hieronder mijn vragen:

Kan er een daadwerkelijke berekening in de vorm van een formule of een som worden toegevoegd? Nu lijkt het meer begrijpend lezen. Of dat het makkelijker maakt is de vraag. 

Is het zo dat de rente van 6% alleen in het jaar van schenking betaald wordt of gebeurt dit cumulatief.

Is het daarnaast zo dat de betaalde rente opgeteld wordt bij het geschonken bedrag door de jaren heen? 
Gaat het betalen van de 6% door nadat het schenken gestopt is of niet?

Als dat doorgaat, kan het dan zo zijn, dat als iemand erg vroeg begint met papieren schenkingen en heel oud wordt, het geschonken bedrag ver over het te erven bedrag heen gaat?  Erven de kinderen dan een schuld aan zichzelf? Kunnen zij dit dan aftrekken van hun bezit?

 

Als ik de tekst heel goed lees, is het zo dat het verhaal voor het eerste kind integraal geldt voor het tweede en het derde kind en dat het niet zo is dat elk kind meer bespaart, maar het totaal bespaarde meer wordt. Dat laatste is vooral belangrijk voor de erflater, maar niet voor de kinderen, want die erven elk voor zich. Het is echter niet heel duidelijk opgeschreven. 

 


2 reacties

Badge +5

Hi @Lineke P. Ik heb je vragen uitgezet en heb een terugkoppeling die ik met je kan delen. Ik stuur je dit even via een privébericht, omdat hier flink wat informatie wordt gegeven wat de leesbaarheid van het forum niet helemaal ten goede komt :wink:

We zijn in ieder geval blij dat je de vragen stelt. We gebruiken vragen als deze om onze online informatie steeds toegankelijker te maken. Het is goed voor ons om te zien welke verbetersuggesties lezers hebben en welke vragen er ontstaan bij onze lezers.

Kan er een daadwerkelijke berekening in de vorm van een formule of een som worden toegevoegd? Nu lijkt het meer begrijpend lezen. Of dat het makkelijker maakt is de vraag. 

Schenken op papier heeft nut indien de te verwachte erfenis groter is dan de vrijstelling die gelden voor diegene die erven. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/vrijstelling-erfbelasting

Is het zo dat de rente van 6% alleen in het jaar van schenking betaald wordt of gebeurt dit cumulatief.

Rente dient ieder jaar betaalt te worden want in principe heeft u nu een lening aan diegene aan wie u schenkt op papier. Doet u dit niet dan genieten de nabestaande straks ook geen extra vrijstelling. Zij dienen ook de schuld bij te tellen in Box3 zolang u leeft. U mag deze schuld in mindering brengen op uw vermogen in Box3.

Is het daarnaast zo dat de betaalde rente opgeteld wordt bij het geschonken bedrag door de jaren heen? 

Nee want de rente is geen schenking.

Gaat het betalen van de 6% door nadat het schenken gestopt is of niet?

U betaalt de rente zolang u leeft aan diegene aan wie u schenkt op papier. U kunt deze schenkingen natuurlijk ook echt doen, lees aflossing schenking op papier aan daarmee missen uw nabestaanden dan ook straks extra vrijstelling.

Als dat doorgaat, kan het dan zo zijn, dat als iemand erg vroeg begint met papieren schenkingen en heel oud wordt, het geschonken bedrag ver over het te erven bedrag heen gaat?  Erven de kinderen dan een schuld aan zichzelf? Kunnen zij dit dan aftrekken van hun bezit?

U kunt niet meer schenken op papier dan u daadwerkelijk bezit. U mag ook niet interen op dit gedeelte aan vermogen want indien u de rente niet voldoet is de schuld door de toekomstige nabestaande opeisbaar en dient opeisbaar te blijven.

Als ik de tekst heel goed lees, is het zo dat het verhaal voor het eerste kind integraal geldt voor het tweede en het derde kind en dat het niet zo is dat elk kind meer bespaart, maar het totaal bespaarde meer wordt. Dat laatste is vooral belangrijk voor de erflater, maar niet voor de kinderen, want die erven elk voor zich. Het is echter niet heel duidelijk opgeschreven. 

Elk kind bespaart want zij krijgen een extra vrijstelling boven de normale vrijstelling. De erflater bespaart helemaal niets en dat lijkt me ook niet relevant als u overleden bent. U doet dit voor uw  toekomstige nabestaanden.

Reageer