Consumentenbond.nl

Erfbelasting en legaten na overlijden ouder

  • 9 maart 2020
  • 6 reacties
  • 368 Bekeken

Badge

Situatie: pa en ma hebben beiden een testament (met zelfde tekst). Pa is in 2019 overleden en we moeten nu erfbelasting aangifte doen. In testament staat dat er drie erfgenamen zijn: moeder, mijn broer en mijzelf, ieder voor een gelijk deel. Er wordt nu niet daadwerkelijk uitgekeerd, moeder erft alles en wij hebben als kinderen wel een vordering op haar m.b.t.  ‘’ons erfdeel’’. Verder zijn de kleinkinderen als legaat opgevoerd in het testament, om de belastingbetalingen te minimaliseren. Tekst in testament over legaat: “Ik legateer om te worden uitgekeerd, binnen 6 maanden na het overlijden van de langstlevende van mij en mijn echtgenote, aan ieder van mijn kleinkinderen: het maximaal door hen uit mijn nalatenschap te verkrijgen van erfbelasting vrijgesteld bedrag volgens de ten tijde van mijn overlijden geldende wettelijke regeling, thans de Successiewet 1956. Het gelegateerde bedrag strekt uitsluitend in mindering op het erfdeel van mijn kind dat tevens de ouder is van het desbetreffende kleinkind”.

Het bedrag waar het hier over gaat voor de kleinkinderen is dus ruim 20.000 euro (vrijgestelde bedrag belasting).

Vragen: 

  1. Kunnen wij nu al bij opgave erfbelasting deze 20.000 euro per kleinkind als legaat opvoeren? Of kan dat pas na overlijden tweede ouder, of zelfs in beide gevallen, zodat er 2x voordeel gehaald wordt. 
  2. Moet dit dan als legaat opgevoerd worden als onderdeel van de erfgenamen (mijn broer en mijzelf), of moeten de kleinkinderen zelf als erfgenaam benoemd worden in de aangifte? In het testament staan ze niet letterlijk als erfgenaam benoemd, wel als legaat’.

Kan hier iets nuttigs over gezegd worden, of moeten we hier toch nog voor naar de notaris voor opheldering? Alvast dank voor de reactie. 


6 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Kom je dit niet vanzelf tegen bij het invullen van de aangifte ? Anders beter even aan de notaris vragen lijkt me. 

Badge

Kom je dit niet vanzelf tegen bij het invullen van de aangifte ? Anders beter even aan de notaris vragen lijkt me. 

In de aangifte staat wel dat je legaten kan opvoeren, maar niet in hoeverre dat relevant is voor ons. Dat zou uit het testament gehaald moeten worden. Vandaar dat ik de tekst had toegevoegd.

We hebben in de testamenten ingezet op maximaal belastingvoordeel, vandaar de toevoeging van kleinkinderen die straks 20k per kind ontvangen. Dit deel is vrij van belasting en moet dus ergens afgetrokken kunnen worden. Vraag is alleen: geldt dat voor beide ouders, en kan dit nu dus al afgetrokken worden, of pas bij overlijden tweede ouder. Mijn interpretatie is dat het 2x kan, want mijn moeder heeft exact hetzelfde testament. Uitkering is dus pas na overlijden van de laatste ouder, maar het lijkt dat beiden voor elk kleinkind 20k reserveren. Toch?

Reputatie 7
Badge +6

Dan toch beter even de notaris vragen . 

Badge

Dan toch beter even de notaris vragen . 

Inmiddels is het helder hoe het zit. Notaris heeft al genoeg van ons gehad, dus blij dat ik eruit ben.

Badge

Zou u, nu u erachter bent gekomen, aub kunnen vertellen hoe het precies zit. Bij voorbaat dank. Mvg Leo

Badge

Hallo,

Zeker. Er moet inderdaad al erfbelasting betaald worden als de eerste ouder is overleden. In ons geval dus ook. Bij de notaris hebben we via testament geregeld dat de kleinkinderen een erfdeel krijgen tot het maximaal vrijgestelde bedrag (ca 20000 euro), de zogenaamde ‘kleinkindlegaten’. Dit bedrag mag ik in mijn deel van de erfenis aftrekken van mijn erfdeel, dat geldt per kleinkind. Dus stel dat mijn totale erfdeel 100000 euro is. Ik heb 2 kinderen (dus 2 kleinkindlegaten). Ik betaal dan erfbelastingover 100.000 -/- 20000 (mijn eigen vrijstelling) -/- 40000 (2 kleinkindlegaten). Mijn broer kan exact hetzelfde ‘trucje’ uitvoeren. Overigens erven we in praktijk nog niks, want mijn moeder is nog in leven. Erfbelasting over het vaders deel moeten we wel al betalen. Straks als moeder overlijdt, gaat het exact hetzelfde. Totale ‘voordeel’ dat mijn broer en ik hierbij zullen hebben is ca 20.000 euro op een totale erfenis van 450.000 euro. Hopelijk beetje duidelijk zo?

Reageer