Erfenis en inkomensbelasting

  • 15 March 2022
  • 2 reacties
  • 114 Bekeken

Op 1 december 2020 overleed laatst levende ouder. Diens koopwoning is, na opruimen en opknappen, uiteindelijk te koop gezet in de zomer van 2021 en verkocht op 1 september 2021. Daarna hebben de 6 erfgenamen hun erfdeel ontvangen. Dat bedrag lag hoger dan 1/6 deel van de woningopbrengst.

 

Vragen:

1: Wat geven we als erfenis op bij Aangifte inkomstenbelasting onder Woning en andere onroerende zaken en wat onder Bankrekeningen en andere bezittingen?

 

2: Als we onder Woning en andere onroerende zaken als erfgenamen ieder 1/6 deel van de WOZ-waarde moeten opgeven, kom ik op een percentage van 16,666666. Hoeveel cijfers achter de komma zijn nodig?

 

3: Welke optie kiezen we bij Woningen en andere onroerende zaken bij de vraag ‘Situatie op 1-1-2021’. De toelichtingen bij zowel ‘Woning hoofdverblijf’ als ‘Leegstaand of vakantiewoning’ lijken niet van toepassing.

 

Belastingdienst lastig bereikbaar, wellicht weet iemand hier meer.

Bij voorbaat dank!


2 reacties

Zou je echt je aangiften voor dit geval opstellen naar aanleiding van wat een onbekende, waarvan je geen snars van zijn/haar achtergrond weet, of een internetforum zegt?
Als je het fout doet kunnen jullie er met zijn zessen nog jarenlang 'plezier’ van hebben.
Ik zou een professional in de arm nemen. Dat kost je misschien 1000 euro maar bespaart je misschien een veelvoud, en veel tijd en zorgen.

Op 1 januari 2021 was er nog geen erfenis uitgekeerd, maar u had daar al wel de vordering op. Als er 6 erfgenamen waren die ieder een gelijk deel hadden dan vult u steeds 1/6e deel in.

Op alles kunt u in mindering brengen de schulden, successierechten en notariskosten. 

Als u niet zelf in de woning woonde kies dan uit de tab: Woning: bewoond door een ander of Woning: leegstaand of vakantiewoning en vervolgens 1/6e deel van de WOZ waarde van een jaar eerder, dus die van 1 januari 2020! U deelt de WOZ waarde door 6 op de rekenmachine en dan naar beneden afronden naar hele euro's. 

Onder Bankrekeningen en andere bezittingen staat dit:

U vult daar in wat er gevraagd wordt. Dus wel 1/6e deel van het banksaldo op 1 januari. Maar dingen als huisraad, auto, sieraden worden niet gevraagd. Wel waardevolle zaken die als belegging waren.  

De vrijstelling in box 3 is voor het fiscale jaar 2021 €30.849 of €61.692 als u met partner bent. Dus als u daar niet boven komt speelt het geen rol.  

 

Reageer