Consumentenbond.nl

Ervaring met afhandeling schade Auto (door Promovendum)

  • 7 januari 2018
  • 12 reacties
  • 1350 Bekeken

Badge +2
  • Actieve deelnemer
  • 12 reacties
Ik heb een ervaring met moeizame afwikkeling van autoschade. Het geval is dat tegenpartij tegen onze auto rijdt die stilstaat voor een tram stoplicht. Het specifieke is dat het Stoplicht op de rotonde staat aangezen de tram over de middenberm van de rotonde rijdt. De auto van tegenpartij rijdt op de rotonde en rijdt van de linker kant tegen onze auto aangezien hij van de rotonde afwil en rechtsaf wil slaan. In mijn ogen is hij fout aangezien hij bij rechtsaf slaan op het overige verkeer moet letten.. Echter mijn verzekering (Promovendum) ziet dat niet zo en wil ook geen enkele moeite doen om tegenpartij aansprakelijk te stellen. Het komt erop neer dat ikzelf al het bewijsmateriaal moet verzamelen en alles aan de verzekering moet uitleggen middels lange rapporten met fotos en verwijzing naar verkeersregels. Waarna de verzekering alles naast zich neerlegt en niets doet om de zaak op te volgen. Ik begin het gevoel te krijgen dat Promovendum geen zin heeft in dit werk en ook geen competente expert heeft voor de afwikkeling. Het lijkt dat Promovendum het prima vindt de schuld bij haar verzekeringnemer te leggen. In hun marketing vertelt Promovendum dat ze voor snelle afwikkeling zorgen en competente experts hebben, wat ik hier zou kunnen bestrijden. Ik ben benieuwd of anderen ook deze ervaring hebben dat het moeizaam is jouw verzekering te overtuigen aan het werk te gaan.

12 reacties

Als er een discussie ontstaat over de schuldvraag, wie denkt u dan dat die knoop door gaat hakken? Ik denk niet een expert maar de rechter en volgens mij gaat geen enkele verzekeraar voor dit soort zaken rechten. Dus als het niet evident is en partijen komen er niet uit dan ligt de schuld in het midden. Dat heeft volgens mij niet zoveel met promovendum te maken dat doen ze allemaal. Dit alles gebaseerd op een eerdere eigen licht frustrerende ervaringen.
Reputatie 4
Badge +6
Vreemde zaak, hoe dan ook vervelend dat de verzekeraar niet verder reageert op het aangedragen bewijs, dat is het minste dat ze kunnen doen. Welke verzekering heeft u, allrisk (volledig casco)? Dan zou de verzekeraar door u geleden schade zou moeten (proberen te) verhalen op de aansprakelijke tegenpartij, op basis van de verhaalsdekking. En als zij vinden dat de aansprakelijkheid vastligt en voor 100% bij u ligt dan moeten ze dat toch in elk geval kunnen onderbouwen.
Badge +2
Heer Feytens, in antwoord op uw vraag, ik ben volledig all risk verzekerd, dus uitbetaling zou geen probleem moeten zijn maar, ook daar is Promovendum nog mee bezig ( Expertise kost ook redelijk wat tijd),
ten tweede, aangezien tegenpartij van richting veranderde (naar rechts en van rotonde af gaat) en tegen onze stilstaande auto reed leek mij de schuldvraag eenvoudig,
Echter voor Promovendum ligt het iets gecompliceerder kennelijk.
Vandaar dat ik een volledig rapport heb gemaakt met alle fotos van beide autos erbij, zodat de zogenaamde " Experts " van Promovendum en tegenpartij er wat beter tegen aan kunnen kijken,
Badge +2
ok Mevr @mfeytens
hartelijk dank voor uw reactie.
nog een additionele vraag aan u:
op de fotos blijkt dat de deuk aan mijn auto echt een deuk is en geen schram over de lengte.
denkt u dat ik dat als bewijs kan gebruiken dat de auto inderdaad stilstond ten tijde vd aanrijding? Anders zou het namelijk een kras zijn over de lengte.
bij voorbaat dank.
Reputatie 4
Badge +6
Oei, dat kan ik zo niet vertellen, ik ben ook geen schade-expert. Maar ik zou in elk geval alle bewijzen aandragen en schriftelijk klagen bij de verzekeraar. Als je het niet eens bent met de schade-afhandeling kun je doorgaans beroep doen op de geschillenregeling. Dat betekent meestal dat je een tegenexpert (een contra-expert: zie deze informatiepagina daarover) in de arm moet nemen. Je kunt, als de verzekeraar niet (naar tevredenheid) op de klacht ingaat en/of je er niet uitkomt, aankloppen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Ben je lid van de Consumentenbond, dan kun je overigens ook gratis advies krijgen van onze experts. Daarvoor kun je bellen met 070-445 4545.

Sterkte hiermee! We horen de afloop graag.
Reputatie 7
Badge +5
Als(!) Promovendum als cascoverzekeraar je cascoschade betaalt (exclusief je eigen risico) dan treden ze ex artikel 7:962 BW in jouw rechten. Dat heet subrogatie. Daarmee kunnen ze de schade verhalen als ze willen. Ze kunnen de schade ook niet verhalen als ze dat niet willen. Als Promovendum als WA-verzekeraar de schade aan de andere auto gaat betalen dan gaan ze waarschijnlijk ook niet verhalen want dat zou onlogisch zijn. In dat geval kost het je je eigen risico én je no-claim. Mijn mening: leg de zaak primair voor aan je rechtsbijstandverzekeraar en kijk hoe die er over denkt.

Wij kunnen naar mijn mening hier niet de schuldvraag gaan bepalen want daar is dit forum niet voor daargelaten dat een andere partij daar natuurlijk geen boodschap aan heeft. Dat vraag je ook niet.

Secundair: dien een directieklacht in als het allemaal te lang gaat duren.
Reputatie 4
Badge +6
Goede aanvulling! Het verschil is dan inderdaad wel dat wanneer de verzekeraar uitbetaalt zonder de schade te kunnen verhalen op bv. een tegenpartij, je no-claim én schadevrije jaren worden aangetast (na een claim verlies je er doorgaans 5). Van dat laatste heb je last bij een eventuele overstap.
Reputatie 7
Badge +5
Dat was ook ongeveer de strekking van mijn betoog. Vandaar mijn mening dat je er verstandig aan doet om de zaak ook even aan je rechtsbijstandverzekeraar voor te leggen om te voorkomen dat men gemakzuchtig wordt dan wel dat men meer heil ziet in € 500,- meerpremie dan in schadeverhaal van € 300,-.

Het is en blijft een afschuwelijk systeem dat hele no-claimverhaal dan wel bonus malusverhaal.
Badge +2
ok @F. den Oudsten en @mfeytens
bedankt voor het advies- , ik ga dat nog eens na via rechtsbijstand.
Reputatie 4
Badge +6
ok @F. den Oudsten en @mfeytens
bedankt voor het advies- , ik ga dat nog eens na via rechtsbijstand.


Ben je inmiddels al verder gekomen met de afwikkeling van de schade?
Reputatie 4
Badge +6
JGX is eea nog goed afgewikkeld? Ik ben benieuwd!
Reputatie 7
Promovendum zou wat hoger opgeleiden in dienst moeten nemen.

Reageer