Extreme premiestijging? Meld het hier!

  • 3 October 2018
  • 81 reacties
  • 11199 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7
Stel, de premie voor je verzekering – die al een tijdje liep – stijgt plotseling flink. En niet een beetje, hij verdubbelt zelfs of stijgt nog harder. Het overkwam een flink aantal consumenten met een woonverzekering bij Centraal Beheer, die zich bij ons meldden. Dit zou te maken hebben met nieuwe polisvoorwaarden.

Dat kan leiden tot bizarre situaties. Zoals bij een 72-jarige dame, die ineens moest gaan betalen voor 3 personen (terwijl ze al 40 jaar voor 2 personen is verzekerd), een tuinverzekering (terwijl ze al 12 jaar op 4 hoog woont) en een garage op een ander adres (terwijl haar auto gewoon in haar eigen appartementencomplex staat). Bovendien raakte ze al haar premiekorting kwijt.

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars die hun klanten met dit soort extreme premieverhogingen confronteren, hun zaken niet goed op orde hebben.

We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met dergelijke premiestijgingen. Overkwam jou hetzelfde? Meld het dan!

Update:
Lees ook het nieuwsbericht op onze website.

81 reacties

Badge
verzekeruzelf heeft de premie van de aansprakelijkheidsverzekering vrijwel verdubbeld ten opzicht van de premie in de test van de consumentenbond. 't Is maar dat u het weet. De e-mail van verzekeruzelf, gedateerd 26 september 2018:

'De verzekeringswereld is continu in beweging. Daarom is het van groot belang om onze voorwaarden actueel te houden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u ook de komende jaren goed verzekerd bent wanneer dit nodig is. Om te voorkomen dat u bij schade niet goed verzekerd bent, geven wij onze verzekeringen een update. Dit betekent dat uw aansprakelijkheidsverzekering verandert.

Wat betekent dit voor mij?
Per 11-10-2018 krijgt u een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk blijft u gewoon bij Verzekeruzelf.nl verzekerd. Ook uw polisnummer blijft hetzelfde.
Wij hebben ons best gedaan om uw polis zo goed mogelijk te matchen met uw oorspronkelijke polis. Een paar wijzigingen bleken noodzakelijk.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
- Een verhuurde tweede woning wordt standaard meeverzekerd in de nieuwe polis. Het is dus niet meer mogelijk om deze los mee te verzekeren.
- Het is niet meer mogelijk om een aparte dekking af te sluiten voor "klussen". Heeft u deze dekking nu wel op uw polis? Dan komt deze te vervallen.
- Uw eigen risico wijzigt. Op de nieuwe polis is het eigen risico € 100,00. Heeft u geen eigen risico op uw oude polis? Dan heeft u dit ook niet op uw nieuwe polis.
- We verhogen de verzekerde bedragen.
Had u een verzekerd bedrag van € 500.000,00? Dan is dit verhoogd naar € 1.000.000,00.
Had u een verzekerd bedrag van € 1.250.000,00? Dan is dit verhoogd naar € 2.500.000,00.

Wijzigt er iets in mijn premie?
Door een verbeterde dekking en een hoger verzekerd bedrag binnen uw verzekering, zijn wij genoodzaakt om de premie van uw aansprakelijkheidsverzekering te verhogen. In uw geval gaat het om een forse premiestijging. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is, maar willen voorkomen dat u bij schade niet goed verzekerd bent.

Uw huidige premie: € 55,61
Uw nieuwe premie: € 93,05'


Wat zijn de 'argumenten'?
'Wij hebben vanuit het verleden een flink aantal inmiddels fors verouderde polissen, deze verzekeringen hebben verouderde polisvoorwaarden en ook de premie klopt niet meer. Deze oudere polissen mogen wij niet meer op deze wijze voortzetten en zullen moeten worden overgevoerd. Uiteraard begrijpen wij dat dit vervelend voor u is. Helaas kunnen wij ons hieraan niet ontzien.'

Qua Nederlands kan het wel wat beter.
Reputatie 7
Badge +5
Je hebt de hoofdprijs gekregen: € 2.500.000,00

Ik zou wel even vergelijken met andere aansprakelijkheidsverzekeringen die € 2.500.000,00 als maximum hebben:
https://www.consumentenbond.nl/aansprakelijkheidsverzekering/vergelijker

Of via een vertrouwd tussenpersoon/kantoor.
Reputatie 4
Badge +5
Dag @G. Muilwijk , en dank voor je melding op de community. Door veel andere consumenten werden wij geattendeerd op plotselinge premiestijgingen - in eerste instantie willen we deze graag bundelen. Daarom heb ik je topic naar onze oproep verplaatst.

Verder verwijs ik je graag naar dit topic over dezelfde verzekeraar - misschien heb je daar nog wat aan?

Groeten
Wendy
Mijn dochter heeft een studentenverzekering bij Centraal Beheer en heeft nu ook een premie verhoging van meer dan 50% gehad. Van 11,50 naar 17,50 voor een kamer van 12 m2! Helaas zijn ermaar weinig verzekeringsmaatschappijen die een verzekering voor studentenkamers aanbieden.
Reputatie 7
Badge +5
@Monique heeft mij gevraagd om ook mijn verhaal alvast hier te delen. Dat wil ik graag doen om diverse redenen:

In de eerste plaats heb ik zelf 30 jaar bij een verzekeraar gewerkt als schadecorrespondent. Daar heb ik intern ook de nodige ridicule toestanden meegemaakt maar zo extreem als bij Centraal Beheer nog nooit want wat Centraal Beheer doet gaat alle perken te buiten. Sterker nog, als ik op eigen initiatief iets dergelijks zou hebben gedaan bij mijn ex-werkgever dan zou dat-terecht-ontslag op staande voet hebben kunnen betekenen.

Er bevinden zich inmiddels verschillende onderwerpen op het forum die gaan over extreme dan wel exorbitante premieverhogingen, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. En er is nog veel meer. Zoek onder het zoekwoord ‘premieverhoging’. Centraal Beheer speelt hier tot nu toe duidelijk de hoofdrol maar er zijn ook signalen dat ook ‘anderen’ daar mee bezig zijn.

Premieverhogingen zijn soms nodig. Immers, er is allereerst de inflatie, werknemers van verzekeringmaatschappijen willen er soms ook een loonsverhoging van 2% bij (en de topman dan graag 2 ton) en niet te ontkennen valt dat bijvoorbeeld auto’s steeds ingewikkelder systemen krijgen die duur zijn om te vervangen als ze beschadigd raken. Bovendien is er sprake van klimaatverandering waardoor er soms sprake is van (meer) heftige stormen en overstromingen. Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.

Hoewel Centraal Beheer dus de hoofdrol lijkt te spelen in dit hele premieverhogingcircus zie ik ook ‘anderen’ voorbij komen die het zelfde doen. Daarbij vraag ik me af of er hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van kartelvorming oftewel verboden prijsafspraken hetgeen bij wet verboden is.

Juist door middel van de Consumentenbond zijn wij als consumenten natuurlijk als geen ander in staat om, als dit het geval is, dit ook aan te tonen. Allereerst door op dit forum een account te maken en je ervaring te delen (hetgeen ik bijvoorbeeld hier al heb gedaan) en op de tweede plaats door dan desgevraagd nader mee te werken aan voortgezet onderzoek door de Consumentenbond zodat op termijn aangifte kan worden gedaan tegen deze, dan gebleken, onwettige praktijken door verzekeraars.

Dus ik roep jullie allemaal op om jullie negatieve ervaringen met exorbitante premieverhogingen hier te delen. Als we dat met zijn allen doen dan ontwikkelt zich misschien een patroon waar de Consumentenbond iets mee kan. Voorbeeld van zo’n patroon. Iemand krijgt een premieverhoging van verzekeraar A voor zijn inboedelpolis van 50%. Toevallig krijgt ook iemand anders ongeveer tegelijkertijd een zelfde premieverhoging van verzekeraar B, ook voor zijn inboedelpolis en ook van 50%.

Maar verzekeraars zijn slim. Ik sluit niet uit dat, mocht er inderdaad sprake zijn van kartelvorming, Piet tegen zijn collega zegt: ‘als jij nou eerst de premie op je inboedelverzekering met 50% verhoogt, dan doe ik dat bij onze autopolissen, en als Klaas dat nou doet voor alle aansprakelijkheidpolissen dan wisselen we volgend jaar af bij de volgende prolongatie, het lijkt dan net of we dat volkomen onafhankelijk van elkaar doen.

Verboden prijsafspraken komen vaker voor dan je zou denken. Ik heb bijvoorbeeld jaren lang mijn autobanden gratis kunnen oppompen bij de diverse merken pompstations. Op enig moment merkte ik dat banden oppompen niet langer gratis was bij het tankstation waar ik al jaren kwam maar € 0,50 kostte. Uit pure afkeer ben ik toen door gereden naar de concurrent (ander merk) waar mijn vader altijd tankte en waarvan ik wist dat dat daar ook gratis was. Dat bleek daar echter ook niet langer het geval te zijn. Ook bij een ander tankstation van weer een ander merk bleek het oppompen € 0,50 te kosten.

Ook verzekeringmaatschappijen opereren niet los van elkaar. Sowieso vallen ze allemaal onder het Verbond van verzekeraar, er bestaan branche-afspraken, bedrijfsregelingen, schuldloze derden regelingen, een brandregresregeling en nog andere meer officieuze overlegclubjes. Dat is op zich niet erg en zelfs aanbevelenswaardig maar niet als die clubjes onderling ook verboden premieafspraken gaan maken.

In dit stadium zeg ik nog niet dat die verboden prijsafspraken er zijn maar wel dat het de moeite van het onderzoeken waard is. Kort geleden hebben we bij ING dat witwasschandaal gehad waarbij ING die kwestie voor, ik meen, 775 miljoen heeft geschikt. Een grof schandaal!! Wat ik graag zou willen weten is of vergelijke schandalen thans ook spelen bij andere financiële instellingen zoals verzekeringmaatschappijen over de rug van consumenten en bovenop een al ander grof schandaal dat de gemoederen ook al jaren bezig houdt zoals de nog steeds lopende woekerpolisaffaire.

Overigens begrijp ik dat de Consumentenbond al met registeren is begonnen.

Aanvulling is gewenst.
Mijn zoon verhuisde onlangs van ons woonadres in een buitenwijk naar zijn eigen appartement, dichter bij het centrum van de stad (Zwolle). De premie voor zijn autoverzekering (Allsecure) ging van 60 naar 100 Euro per maand, een stijging van 67%. Commentaar van de Allsecur medewerker aan de telefoon: als ik jou was, zou ik naar een andere verzekering overstappen. Dat heeft hij dus dezelfde avond nog gedaan, maar de goedkoopste was nog steeds 80 Euro voor die postcode.
Ook wij hebben een verzekering bij Centraal Beheer Achmea, en onze premie is gigantisch gestegen, wel zo'n 30 % De toelichting hierbij was zeer miniem. Als ik naar mijn account ga, is de toelichting van wijzigingen zo onduidelijk dat ik er geen wijs uit kan worden. Wat ik begrijp is dat de tuin nu standaard is mee verzekerd, hiervoor was dit een aparte verzekering die ik had afgesloten. En de vergoeding van de aansprakelijkheid verzekering is verhoogt, en schade bij sport en spel of tijdens logeren is nu wel tot een bepaald bedrag verzekert. Maar dit alles verhoud zich niet tot deze gigantische prijs verhoging. De woon garant verzekering is nu vervallen.........geen idee wat deze inhoud of hielt, of waarom deze is vervallen???
Premiestijgingen Woongarantverzekering Centraal Beheer Achmea (opstal, inboedel, glas, tuin) na collectiviteitskorting van 8%:

2014 24%
2015 1%
2016 6%
2017 7%
2018 11%
2019 20%

De dekking is over de afgelopen 6 jaar echt niet verdubbeld.

W.P.E. Riedijk
Reputatie 7
Badge +7
Via e-mail kregen we ook de volgende melding binnen:
Hierbij maak ik melding van een forse prijsstijging van mijn woonverzekering de prijsstijging bedraagt ongeveer 40 % hoger dan in 2017. De ingewikkelde lijsten die ik heb doorlopen {email} om wijzigingen aan te brengen zijn ook niet opgevolgd huis zou door 3 personen worden bewoond maar het zijn 2 personen altijd al zo geweest maar men wijzigt klaarblijkelijk in de veronderstelling dat niemand de moeite neemt om te lezen en actie te ondernemen. Het betreft verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.
Via e-mail kregen we ook de volgende melding binnen:

Hierbij maak ik melding van een forse prijsstijging van mijn woonverzekering de prijsstijging bedraagt ongeveer 40 % hoger dan in 2017. De ingewikkelde lijsten die ik heb doorlopen {email} om wijzigingen aan te brengen zijn ook niet opgevolgd huis zou door 3 personen worden bewoond maar het zijn 2 personen altijd al zo geweest maar men wijzigt klaarblijkelijk in de veronderstelling dat niemand de moeite neemt om te lezen en actie te ondernemen. Het betreft verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer.

Ook wij waren ineens met drie personen...heb dit kunnen aanpassen naar twee, scheelde 60 euro. Als je zelf dan niet zo alert bent, betaal je dus 60 euro te veel! Slimme truc van Achmea
Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor alle meldingen dusver. Ook via de e-mail komen ze binnen. Zoals dit bericht:
Mijn woonverzekering liep jarenlang bij Centraal beheer met een "normaal" premieverloop.
In 2017 was de jaarpremie €352,21.
In 2018 werd de jaarpremie € 753,10 !! zonder toelichting of verklaring.
Gevraagd om een verklaring; niet gekregen.
Ik kan niet anders concluderen dan dat C.B. van deze verzekerings poot af wil.

Ik vind dit meer dan onbeschoft en zal er alles aan doen om niets meer met C.B. van doen te hebben.
Inmiddels verzekerd bij Klaverblad Verzekeringen.

Ik hoop dat u middelen heeft en kunt inzetten om een dergelijk gedrag af te straffen waarvoor ik u bij voorbaat wil danken.
De welbekende verzekering voor ons huis. In 2010 opgeleverd. Op papier herbouwwaarde € 160.000. Een paar jaar later de nieuwe regeling gebaseerd op WOZ, herbouwwaarde € 300.000 en dus enorme stijging van de premie. Dus in 2016 maar eens gebeld. Reactie OHRA: mevrouw heeft u de kosten van de herbouwwaarde op papier staan? Mijn antwoord: jazeker. OHRA: en wanneer is dat document opgesteld? Ik: in 2010. OHRA: dat document is ouder dan 5 jaar, dus niet meer geldig. Ik kan helaas niets voor u betekenen....en wij houden de WOZ waarde aan als herbouwwaarde

Het kan trouwens zijn dat ze ook de geldigheid van 3 jaar aanhouden, dat weet ik niet meer precies.
Maar in ieder geval, officiële documenten van de aannemers en makelaars zijn ondergeschikt
Reputatie 7
Badge +7
Nog een oplettende lezer stuurde een melding door:

Een premiestijging bij de woonverzekering van Centraal Beheer van 31,85 naar 54,65 een verhoging van 22,80 euro
Ook bij ons is de woonverzekering van Centraal Beheer duurder geworden en zijn we verzekert voor een tuin terwijl wij al 48 jaar in een appartement wonen en ook wij zijn verzekert voor een garage op een ander adres, hebben dat helemaal niet nodig, ook hebben zij uit zichzelf 3 personen verzekert en moet je dat zelf aanpassen, ook kortingen zijn vervallen.
Reputatie 7
Badge +7
Ook onderstaande meldingen kwamen via de e-mail binnen:

Naar aanleiding van uw oproep over ervaringen met premieverhoging van Centraal Beheer bericht ik u, dat ook wij hiermee te maken hebben gehad.

In mei j.l. kregen we het aanbod voor de jaarlijkse verlenging (we zijn al meer dan 20 jaar verzekerd bij Centraal Beheer voor zowel opstal, inboedel, WA als auto).
Ten eerste stoorde het ons al, dat we dat aanbod per mail kregen en vooral, dat er helemaal niets in werd genoemd waarom de verzekering zoveel duurder was geworden!

En duurder was het!
- opstal was € 623, werd € 963 (verhoging van 50%)
- inboedel was € 109, werd € 217 (verhoging van 100 😵.
Toen we vroegen waarom de premies zo omhoog waren gegaan, kon men ons geen andere verklaring geven dan dat de voorwaarden waren veranderd. Wat er precies allemaal anders was geworden, weet ik niet meer, maar er was niets bij waar wij ook maar enig voordeel van hadden. Bij de premieberekening was men ook uitgegaan van 3 personen, terwijl wij altijd met 2 personen verzekerd zijn geweest.

U begrijpt, dat dit voor ons voldoende aanleiding was om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.
Reputatie 7
Badge +7
Ja, ik heb/had een autoverzekering bij Achmea. Onlangswerd mij de jaarlijkse verlenging aangeboden, met een premiestijging van 40%! Wegens meer schadegevallen... Heb de verzekering meteen opgezegd. Ben nu wel benieuwd, gezien de reacties op jullie forum, wat mijn nieuwe verzekeraar gaat doen. Ik betaal bij verzekeruzelf nu iets minder dan voorheen bij Achmea voor dezelfde dekking. Ik had eerst Achmea nog gebeld om te vragen hoe t zat, maar degene die ik aan de lijn kreeg vond het kennelijk gezeur, het ging toch niet om zoveel geld?

P.S. Alle, of bijna alle verzekeraars doen aan leeftijdsdiscriminatie. Dit blijkt duidelijk als je verschillende leeftijden intikt voor offerte.
Reputatie 7
Badge +7
Hoi,

Ik was verzekerd bij Allianz (voorheen London Verzekeringen).
Dit voorjaar bleek dat de premie voor de inboedelverzekering 10% ging stijgen, en voor de woonhuisverzekering 11%, zonder duidelijke reden ('hoge schadelast').
Dat was voor mij reden om over te stappen naar een andere, goedkopere verzekeraar.
Wij waren via Centraal Beheer verzekerd, en ook hier ontvingen wij een bericht dat de oude verzekering zou gaan vervallen en vervangen werd door een nieuwe verzekering, met betere polisvoorwaarden. Nu waren wij daar niet naar op zoek, maar dat werd nu wel gestimuleerd :)

Zie hier de maandprijzen van onze inboedel/opstal/aansprakelijkheid verzekering:
2016: €32,22
2017: €34,04 +5,65%
2018: €36,46 +7,11%
2019: €71,63* +96,46%

*Dit was na de aanpassing van 3 naar 2 gezinsleden, als ik niets had gedaan was het nog 6 euro duurder.

Nu kan ik me voorstellen dat het voor CB niet meer kostendekkend was, maar ik had dan toch liever een kostenreductie in de bedrijfsvoering gezien dan zo'n extreme premiestijging.

Voorheen vermeldde CB overigens een prijsverhoging duidelijk in hun email en dit keer deden ze dat niet, dat is wel jammer. Een klein pluspuntje voor CB dan toch, ze belde op om aan te geven dat er een en ander ging veranderen.
Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor je melding @DennisK. Goed dat je dit kenbaar maakt!

-------------------

Per e-mail kregen we ook nog een melding binnen:
Mijn premie ging van € 468,14 naar €629,48, later gecorrigeerd naar €597,52 (2 personen, niet méér).

Ik vind het buiten proportie en hoop dat de consumentenbond actie onderneemt.
Reputatie 7
Badge +5
In mijn post hierboven schreef ik het volgende:

' Bovendien is er sprake van klimaatverandering waardoor er soms sprake is van (meer) heftige stormen en overstromingen. Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.'

In het volgende bericht lees ik dat de stormen in Nederland inmiddels aan het afnemen zijn.

https://www.cda.nl/drenthe/emmen/actueel/nieuws/minder-storm-en-wind-in-nederland/

Dus Centraal Beheer, kom op met je premieverlaging!!
Reputatie 7
Badge +5
Hierboven, op 7 oktober jl., schreef ik al het volgende citaat:

'Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al
gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.'

Thans blijkt uit enige artikelen dat de schadelast bij verzekeraars aan het afnemen is met name op de inboedel- en opstalpolissen, zie hier en hier.

Mijn vraag is dus nu gericht aan Centraal Beheer en de vraag luidt:

Wanneer kan ik de eerstkomende premieverlaging op mijn inboedel- en opstalpolis tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,
Heb al jaren een Opstal -Inboedel en Aansprakelijkheidsverzekering lopen bij
Centraal beheer Achemea vorig jaar was mijn premie nog 283 euro.
Nu bestaat mijn gezin opeens uit 3 personen en is de opstalverzekering gigantisch verhoogd
en komt mijn jaarpremie op 768 euro .
een verhoging van 171 %.

Ik wou dat ik dat jaarlijks bij mijn salaris kreeg.

Na gebeld gebeld te hebben met Achmea kan ik zelf mijn polis online aanpassen naar 2 personen
ja dan kom ik uit op 711 euro jaarpremie zegt de klantenservice mooi toch .
Nee tuurlijk niet is nog een verhoging van 151% van de jaarpremie.
Ja maar de schade aan de tuin is nu ook gedekt en glas schade is nu ook gedekt zeggen ze.
Heb gezegd dat ik dat niet wil maar dat kan niet meer bij hun.
Heb gevraagd om de boel terug te draaien kon ook niet.
Of wel eigenlijk willen ze stoppen met deze verzekering maar zeg dat dan gewoon Achmea want met zo'n premie stijging gaat toch niemand akkoord.
Ja maar meneer Uw huis opnieuw bouwen na brand kost toch 350.000 euro hebt toen gevraagd
op hij wist hoeveel mijn huis waard was nee dat wist hij niet.

Jammer die jongens van de klantenservice kunnen er ook niets aan doen die worden ook maar gestuurd maar voor mij eindigd het verhaal van Centraal beheer Achmea en ik ga op zoek
naar een andere maatschappij.
Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor je melding @JF Rohring. Omdat er reeds een topic bestaat met hetzelfde onderwerp ben ik zo vrij geweest om je bericht hiernaartoe te verplaatsen. Vervelend dat je dit is overkomen. Zoals je ziet: je bent lang niet de enige, jammer genoeg. Heb je inmiddels al een andere verzekeraar kunnen vinden?
Reputatie 7
Badge +5
Ik heb mijn hele arbeidsleven bij een verzekeraar gewerkt maar zo zout als Centraal Beheer het maakt ben ik ze nog nooit tegen gekomen. Centraal Beheer is zich zelf als het ware aan het opheffen.
Daar zit natuurlijk een strategie achter. Het zou zo maar kunnen dat als Centraal bijvoorbeeld een klantenbestand heeft van 100.000, ze dan iedereen een premieopslag geven van gemiddeld 100%. Als dan drie op de vier zijn polis opzegt dan hou je uiteindelijk 25.000 goed betalende klanten over. Tja, het is natuurlijk een strategie maar uiteindelijk zal dan blijken dat Centraal Beheer, in vergelijking met andere verzekeringsmaatschappijen, nog maar een marginaal verzekeringmaatschappijtje is.

Terwijl er mijns inziens toch betere strategieën mogelijk zijn onder andere op het gebied van het acceptatiebeleid. Als je nou besluit om ook de politie in Nederland tegen aansprakelijkheid te gaan verzekeren dan vraag je niet alleen, nee dan schreeuw je om problemen. Die hebben ze dan ook nu.
De opstalverzekering van de VVE wordt door Nationale Nederlanden met 10% verhoogd.

Reageer