Consumentenbond.nl

Extreme premiestijging? Meld het hier!

  • 3 oktober 2018
  • 81 reacties
  • 10838 Bekeken


Toon eerste bericht

81 reacties

Mijn zoon verhuisde onlangs van ons woonadres in een buitenwijk naar zijn eigen appartement, dichter bij het centrum van de stad (Zwolle). De premie voor zijn autoverzekering (Allsecure) ging van 60 naar 100 Euro per maand, een stijging van 67%. Commentaar van de Allsecur medewerker aan de telefoon: als ik jou was, zou ik naar een andere verzekering overstappen. Dat heeft hij dus dezelfde avond nog gedaan, maar de goedkoopste was nog steeds 80 Euro voor die postcode.
Reputatie 7
Badge +5
@Monique heeft mij gevraagd om ook mijn verhaal alvast hier te delen. Dat wil ik graag doen om diverse redenen:

In de eerste plaats heb ik zelf 30 jaar bij een verzekeraar gewerkt als schadecorrespondent. Daar heb ik intern ook de nodige ridicule toestanden meegemaakt maar zo extreem als bij Centraal Beheer nog nooit want wat Centraal Beheer doet gaat alle perken te buiten. Sterker nog, als ik op eigen initiatief iets dergelijks zou hebben gedaan bij mijn ex-werkgever dan zou dat-terecht-ontslag op staande voet hebben kunnen betekenen.

Er bevinden zich inmiddels verschillende onderwerpen op het forum die gaan over extreme dan wel exorbitante premieverhogingen, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. En er is nog veel meer. Zoek onder het zoekwoord ‘premieverhoging’. Centraal Beheer speelt hier tot nu toe duidelijk de hoofdrol maar er zijn ook signalen dat ook ‘anderen’ daar mee bezig zijn.

Premieverhogingen zijn soms nodig. Immers, er is allereerst de inflatie, werknemers van verzekeringmaatschappijen willen er soms ook een loonsverhoging van 2% bij (en de topman dan graag 2 ton) en niet te ontkennen valt dat bijvoorbeeld auto’s steeds ingewikkelder systemen krijgen die duur zijn om te vervangen als ze beschadigd raken. Bovendien is er sprake van klimaatverandering waardoor er soms sprake is van (meer) heftige stormen en overstromingen. Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.

Hoewel Centraal Beheer dus de hoofdrol lijkt te spelen in dit hele premieverhogingcircus zie ik ook ‘anderen’ voorbij komen die het zelfde doen. Daarbij vraag ik me af of er hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van kartelvorming oftewel verboden prijsafspraken hetgeen bij wet verboden is.

Juist door middel van de Consumentenbond zijn wij als consumenten natuurlijk als geen ander in staat om, als dit het geval is, dit ook aan te tonen. Allereerst door op dit forum een account te maken en je ervaring te delen (hetgeen ik bijvoorbeeld hier al heb gedaan) en op de tweede plaats door dan desgevraagd nader mee te werken aan voortgezet onderzoek door de Consumentenbond zodat op termijn aangifte kan worden gedaan tegen deze, dan gebleken, onwettige praktijken door verzekeraars.

Dus ik roep jullie allemaal op om jullie negatieve ervaringen met exorbitante premieverhogingen hier te delen. Als we dat met zijn allen doen dan ontwikkelt zich misschien een patroon waar de Consumentenbond iets mee kan. Voorbeeld van zo’n patroon. Iemand krijgt een premieverhoging van verzekeraar A voor zijn inboedelpolis van 50%. Toevallig krijgt ook iemand anders ongeveer tegelijkertijd een zelfde premieverhoging van verzekeraar B, ook voor zijn inboedelpolis en ook van 50%.

Maar verzekeraars zijn slim. Ik sluit niet uit dat, mocht er inderdaad sprake zijn van kartelvorming, Piet tegen zijn collega zegt: ‘als jij nou eerst de premie op je inboedelverzekering met 50% verhoogt, dan doe ik dat bij onze autopolissen, en als Klaas dat nou doet voor alle aansprakelijkheidpolissen dan wisselen we volgend jaar af bij de volgende prolongatie, het lijkt dan net of we dat volkomen onafhankelijk van elkaar doen.

Verboden prijsafspraken komen vaker voor dan je zou denken. Ik heb bijvoorbeeld jaren lang mijn autobanden gratis kunnen oppompen bij de diverse merken pompstations. Op enig moment merkte ik dat banden oppompen niet langer gratis was bij het tankstation waar ik al jaren kwam maar € 0,50 kostte. Uit pure afkeer ben ik toen door gereden naar de concurrent (ander merk) waar mijn vader altijd tankte en waarvan ik wist dat dat daar ook gratis was. Dat bleek daar echter ook niet langer het geval te zijn. Ook bij een ander tankstation van weer een ander merk bleek het oppompen € 0,50 te kosten.

Ook verzekeringmaatschappijen opereren niet los van elkaar. Sowieso vallen ze allemaal onder het Verbond van verzekeraar, er bestaan branche-afspraken, bedrijfsregelingen, schuldloze derden regelingen, een brandregresregeling en nog andere meer officieuze overlegclubjes. Dat is op zich niet erg en zelfs aanbevelenswaardig maar niet als die clubjes onderling ook verboden premieafspraken gaan maken.

In dit stadium zeg ik nog niet dat die verboden prijsafspraken er zijn maar wel dat het de moeite van het onderzoeken waard is. Kort geleden hebben we bij ING dat witwasschandaal gehad waarbij ING die kwestie voor, ik meen, 775 miljoen heeft geschikt. Een grof schandaal!! Wat ik graag zou willen weten is of vergelijke schandalen thans ook spelen bij andere financiële instellingen zoals verzekeringmaatschappijen over de rug van consumenten en bovenop een al ander grof schandaal dat de gemoederen ook al jaren bezig houdt zoals de nog steeds lopende woekerpolisaffaire.

Overigens begrijp ik dat de Consumentenbond al met registeren is begonnen.

Aanvulling is gewenst.
Mijn dochter heeft een studentenverzekering bij Centraal Beheer en heeft nu ook een premie verhoging van meer dan 50% gehad. Van 11,50 naar 17,50 voor een kamer van 12 m2! Helaas zijn ermaar weinig verzekeringsmaatschappijen die een verzekering voor studentenkamers aanbieden.
Reputatie 4
Badge +5
Dag @G. Muilwijk , en dank voor je melding op de community. Door veel andere consumenten werden wij geattendeerd op plotselinge premiestijgingen - in eerste instantie willen we deze graag bundelen. Daarom heb ik je topic naar onze oproep verplaatst.

Verder verwijs ik je graag naar dit topic over dezelfde verzekeraar - misschien heb je daar nog wat aan?

Groeten
Wendy
Reputatie 7
Badge +5
Je hebt de hoofdprijs gekregen: € 2.500.000,00

Ik zou wel even vergelijken met andere aansprakelijkheidsverzekeringen die € 2.500.000,00 als maximum hebben:
https://www.consumentenbond.nl/aansprakelijkheidsverzekering/vergelijker

Of via een vertrouwd tussenpersoon/kantoor.
Badge
verzekeruzelf heeft de premie van de aansprakelijkheidsverzekering vrijwel verdubbeld ten opzicht van de premie in de test van de consumentenbond. 't Is maar dat u het weet. De e-mail van verzekeruzelf, gedateerd 26 september 2018:

'De verzekeringswereld is continu in beweging. Daarom is het van groot belang om onze voorwaarden actueel te houden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u ook de komende jaren goed verzekerd bent wanneer dit nodig is. Om te voorkomen dat u bij schade niet goed verzekerd bent, geven wij onze verzekeringen een update. Dit betekent dat uw aansprakelijkheidsverzekering verandert.

Wat betekent dit voor mij?
Per 11-10-2018 krijgt u een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering. Natuurlijk blijft u gewoon bij Verzekeruzelf.nl verzekerd. Ook uw polisnummer blijft hetzelfde.
Wij hebben ons best gedaan om uw polis zo goed mogelijk te matchen met uw oorspronkelijke polis. Een paar wijzigingen bleken noodzakelijk.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
- Een verhuurde tweede woning wordt standaard meeverzekerd in de nieuwe polis. Het is dus niet meer mogelijk om deze los mee te verzekeren.
- Het is niet meer mogelijk om een aparte dekking af te sluiten voor "klussen". Heeft u deze dekking nu wel op uw polis? Dan komt deze te vervallen.
- Uw eigen risico wijzigt. Op de nieuwe polis is het eigen risico € 100,00. Heeft u geen eigen risico op uw oude polis? Dan heeft u dit ook niet op uw nieuwe polis.
- We verhogen de verzekerde bedragen.
Had u een verzekerd bedrag van € 500.000,00? Dan is dit verhoogd naar € 1.000.000,00.
Had u een verzekerd bedrag van € 1.250.000,00? Dan is dit verhoogd naar € 2.500.000,00.

Wijzigt er iets in mijn premie?
Door een verbeterde dekking en een hoger verzekerd bedrag binnen uw verzekering, zijn wij genoodzaakt om de premie van uw aansprakelijkheidsverzekering te verhogen. In uw geval gaat het om een forse premiestijging. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is, maar willen voorkomen dat u bij schade niet goed verzekerd bent.

Uw huidige premie: € 55,61
Uw nieuwe premie: € 93,05'


Wat zijn de 'argumenten'?
'Wij hebben vanuit het verleden een flink aantal inmiddels fors verouderde polissen, deze verzekeringen hebben verouderde polisvoorwaarden en ook de premie klopt niet meer. Deze oudere polissen mogen wij niet meer op deze wijze voortzetten en zullen moeten worden overgevoerd. Uiteraard begrijpen wij dat dit vervelend voor u is. Helaas kunnen wij ons hieraan niet ontzien.'

Qua Nederlands kan het wel wat beter.

Reageer