Consumentenbond.nl

Extreme premiestijging? Meld het hier!

  • 3 oktober 2018
  • 81 reacties
  • 10882 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7
Stel, de premie voor je verzekering – die al een tijdje liep – stijgt plotseling flink. En niet een beetje, hij verdubbelt zelfs of stijgt nog harder. Het overkwam een flink aantal consumenten met een woonverzekering bij Centraal Beheer, die zich bij ons meldden. Dit zou te maken hebben met nieuwe polisvoorwaarden.

Dat kan leiden tot bizarre situaties. Zoals bij een 72-jarige dame, die ineens moest gaan betalen voor 3 personen (terwijl ze al 40 jaar voor 2 personen is verzekerd), een tuinverzekering (terwijl ze al 12 jaar op 4 hoog woont) en een garage op een ander adres (terwijl haar auto gewoon in haar eigen appartementencomplex staat). Bovendien raakte ze al haar premiekorting kwijt.

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars die hun klanten met dit soort extreme premieverhogingen confronteren, hun zaken niet goed op orde hebben.

We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met dergelijke premiestijgingen. Overkwam jou hetzelfde? Meld het dan!

Update:
Lees ook het nieuwsbericht op onze website.

81 reacties

Badge
Gewoon massaal overstappen. Is niet uit te leggen aan de klant. De medewerkers hebben het er zelf ook moeilijk mee . Ik heb diverse klachten ingediend en contacten gehad. Ze konden de percentuele stijging van 50% absoluut niet goed uitleggen. Ik ben geen domme klant ,maar zo wordt je wel behandeld. Ben zelf overgestapt naar ING/Nationale Nederlanden scheelt zo e 500 en betere voorwaarden. Jammer was al jaren tevreden maar nu alles weggehaald. Is de verzekerinsgblooper van 2018
Reputatie 7
Badge +5
@Monique heeft mij gevraagd om ook mijn verhaal alvast hier te delen. Dat wil ik graag doen om diverse redenen:

In de eerste plaats heb ik zelf 30 jaar bij een verzekeraar gewerkt als schadecorrespondent. Daar heb ik intern ook de nodige ridicule toestanden meegemaakt maar zo extreem als bij Centraal Beheer nog nooit want wat Centraal Beheer doet gaat alle perken te buiten. Sterker nog, als ik op eigen initiatief iets dergelijks zou hebben gedaan bij mijn ex-werkgever dan zou dat-terecht-ontslag op staande voet hebben kunnen betekenen.

Er bevinden zich inmiddels verschillende onderwerpen op het forum die gaan over extreme dan wel exorbitante premieverhogingen, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. En er is nog veel meer. Zoek onder het zoekwoord ‘premieverhoging’. Centraal Beheer speelt hier tot nu toe duidelijk de hoofdrol maar er zijn ook signalen dat ook ‘anderen’ daar mee bezig zijn.

Premieverhogingen zijn soms nodig. Immers, er is allereerst de inflatie, werknemers van verzekeringmaatschappijen willen er soms ook een loonsverhoging van 2% bij (en de topman dan graag 2 ton) en niet te ontkennen valt dat bijvoorbeeld auto’s steeds ingewikkelder systemen krijgen die duur zijn om te vervangen als ze beschadigd raken. Bovendien is er sprake van klimaatverandering waardoor er soms sprake is van (meer) heftige stormen en overstromingen. Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.

Hoewel Centraal Beheer dus de hoofdrol lijkt te spelen in dit hele premieverhogingcircus zie ik ook ‘anderen’ voorbij komen die het zelfde doen. Daarbij vraag ik me af of er hier mogelijk sprake zou kunnen zijn van kartelvorming oftewel verboden prijsafspraken hetgeen bij wet verboden is.

Juist door middel van de Consumentenbond zijn wij als consumenten natuurlijk als geen ander in staat om, als dit het geval is, dit ook aan te tonen. Allereerst door op dit forum een account te maken en je ervaring te delen (hetgeen ik bijvoorbeeld hier al heb gedaan) en op de tweede plaats door dan desgevraagd nader mee te werken aan voortgezet onderzoek door de Consumentenbond zodat op termijn aangifte kan worden gedaan tegen deze, dan gebleken, onwettige praktijken door verzekeraars.

Dus ik roep jullie allemaal op om jullie negatieve ervaringen met exorbitante premieverhogingen hier te delen. Als we dat met zijn allen doen dan ontwikkelt zich misschien een patroon waar de Consumentenbond iets mee kan. Voorbeeld van zo’n patroon. Iemand krijgt een premieverhoging van verzekeraar A voor zijn inboedelpolis van 50%. Toevallig krijgt ook iemand anders ongeveer tegelijkertijd een zelfde premieverhoging van verzekeraar B, ook voor zijn inboedelpolis en ook van 50%.

Maar verzekeraars zijn slim. Ik sluit niet uit dat, mocht er inderdaad sprake zijn van kartelvorming, Piet tegen zijn collega zegt: ‘als jij nou eerst de premie op je inboedelverzekering met 50% verhoogt, dan doe ik dat bij onze autopolissen, en als Klaas dat nou doet voor alle aansprakelijkheidpolissen dan wisselen we volgend jaar af bij de volgende prolongatie, het lijkt dan net of we dat volkomen onafhankelijk van elkaar doen.

Verboden prijsafspraken komen vaker voor dan je zou denken. Ik heb bijvoorbeeld jaren lang mijn autobanden gratis kunnen oppompen bij de diverse merken pompstations. Op enig moment merkte ik dat banden oppompen niet langer gratis was bij het tankstation waar ik al jaren kwam maar € 0,50 kostte. Uit pure afkeer ben ik toen door gereden naar de concurrent (ander merk) waar mijn vader altijd tankte en waarvan ik wist dat dat daar ook gratis was. Dat bleek daar echter ook niet langer het geval te zijn. Ook bij een ander tankstation van weer een ander merk bleek het oppompen € 0,50 te kosten.

Ook verzekeringmaatschappijen opereren niet los van elkaar. Sowieso vallen ze allemaal onder het Verbond van verzekeraar, er bestaan branche-afspraken, bedrijfsregelingen, schuldloze derden regelingen, een brandregresregeling en nog andere meer officieuze overlegclubjes. Dat is op zich niet erg en zelfs aanbevelenswaardig maar niet als die clubjes onderling ook verboden premieafspraken gaan maken.

In dit stadium zeg ik nog niet dat die verboden prijsafspraken er zijn maar wel dat het de moeite van het onderzoeken waard is. Kort geleden hebben we bij ING dat witwasschandaal gehad waarbij ING die kwestie voor, ik meen, 775 miljoen heeft geschikt. Een grof schandaal!! Wat ik graag zou willen weten is of vergelijke schandalen thans ook spelen bij andere financiële instellingen zoals verzekeringmaatschappijen over de rug van consumenten en bovenop een al ander grof schandaal dat de gemoederen ook al jaren bezig houdt zoals de nog steeds lopende woekerpolisaffaire.

Overigens begrijp ik dat de Consumentenbond al met registeren is begonnen.

Aanvulling is gewenst.
Reputatie 7
Badge +5
@Dr J. Verhagen Misschien helpt dit je alvast een stukje op weg.

https://www.consumentenbond.nl/opstalverzekering/beste

https://www.consumentenbond.nl/inboedelverzekering/beste
Reputatie 7
Badge +5
Al dit soort krachten doen mijn verzekeringshart zeer. Ik heb in mijn tijd ook te maken gehad met mismanagement maar dit slaat alles. Shame on you, Centraal Beheer!!!!
Badge +8
👉🏼 Bekijk hier ons nieuwsbericht over premiestijgingen.
Wij waren via Centraal Beheer verzekerd, en ook hier ontvingen wij een bericht dat de oude verzekering zou gaan vervallen en vervangen werd door een nieuwe verzekering, met betere polisvoorwaarden. Nu waren wij daar niet naar op zoek, maar dat werd nu wel gestimuleerd :)

Zie hier de maandprijzen van onze inboedel/opstal/aansprakelijkheid verzekering:
2016: €32,22
2017: €34,04 +5,65%
2018: €36,46 +7,11%
2019: €71,63* +96,46%

*Dit was na de aanpassing van 3 naar 2 gezinsleden, als ik niets had gedaan was het nog 6 euro duurder.

Nu kan ik me voorstellen dat het voor CB niet meer kostendekkend was, maar ik had dan toch liever een kostenreductie in de bedrijfsvoering gezien dan zo'n extreme premiestijging.

Voorheen vermeldde CB overigens een prijsverhoging duidelijk in hun email en dit keer deden ze dat niet, dat is wel jammer. Een klein pluspuntje voor CB dan toch, ze belde op om aan te geven dat er een en ander ging veranderen.
Ondergetekende sluit zich bij deze ook aan in de rij van verzekerden met een
Woonverzekering bij Centraal Beheer waarvan de premie behoorlijk
absurd is gestegen. Vorig jaar euro 278,- en dit jaar euro 375,-
.....KASSA!
Daarnaast heeft CB gemakshalve ook mijn autoklantkorting (5%) en beveiligingskorting
(10%) maar even geschrapt.... KASSA!
Ik heb mijn Woonverzekering - na 23 jaar - direct opgezegd en zit inmiddels bij
een andere verzekeraar. (Mocht die ook een dergelijke handelswijze gaan vertonen, ben ik zo weer weg).
Over die 'truc' van ervan uitgaan dat je een gezin van minimaal 3 of meer personen hebt, is natuurlijk ook heel goed nagedacht. Zoals al eerder ergens vermeld, zijn er mensen die dit vergeten aan te passen en dus nog meer premie betalen. Een sluwe streek van CB waarbij de initiatiefnemers zich waarschijnlijk hebben zitten te verkneukelen over hun 'slimheid'.
Ik mag hopen dat de Consumentenbond dit duidelijk naar voren zal halen.
Centraal Beheer : denken jullie soms dat jullie klanten volslagen achterlijk zijn?
Badge
Ja Net overgestapt naar ING scheelt e e200 en betere polisvoorwaarden en e 50 cashback via rentepunten!
Wat ik bijna vergeten was: iedereen bedankt voor het meedenken en de reacties
Reputatie 7
Badge +7
Via de e-mail kregen we nog een melding binnen:

Ook ik heb te maken met een extreme prijs stijging van 30% van de woonverzekering miv 1 feb 2019, bij Centraal Beheer.

Het gaat hier om opstal+glas, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering van :
€403,04 (1 feb 2017), naar
€416,85 (1 feb 2018, dus 3,4% verhoging) naar
€542,36 (1 feb 2019 dus 30,1% verhoging)

Deze bedragen zijn inclusief (- alleen tot en met 2018):
- een collectiviteitskorting van 8% en
- een beveiligingskorting op de inboedel verzekering van 10%.
- Autoklant korting van 5% (want auto ook verzekerd bij Centraal Beheer)
In de brief over de polis en bedragen van 2019 blijkt dat alleen de collectiviteitskorting nog geldig is, beveiligingskorting en audioklant korting vervallen.
Ook ik kwam er helaas te laat achter dat CB zijn premie enorm heeft verhoogd. De opstal met 27% en de inboedel met 37% . Dat doen ze dan ook nog niet erg netjes. Gebruikelijk krijg je een brief van je verzekeraar waarin wordt uitgelegd waarom de premie verhoogd wordt en met hoeveel . CB kiest er echter voor je een mail te sturen met alleen de nieuwe bedragen voor het nieuwe jaar. Als je dat dan niet direct naast de oude legt valt je pas bij de afschrijving op dat de bedragen wel enorm verhoogd zijn....en dan zit je er weer een jaar aan vast... domme korte termijn politiek en totaal niet klantvriendelijke aanpak. Na dit jaar stap ik natuurlijk alsnog over.
Beste Bert en Aalita (sorry voor de in de haast geschreven verspreking),

Het gaat om: (als) je er toch niet onderuit kunt. En om: het gaat niet over premies maar over verlengen lopende hypotheek.
Je hebt wel gelijk dat je altijd moet vergelijken met andere aanbieders. Bij hypotheek loop je dan tegen externe kosten aan die mijns inziens de blik van CENTRAAL BEHEER vertroebelen.
Badge
Stel, de premie voor je verzekering – die al een tijdje liep – stijgt plotseling flink. En niet een beetje, hij verdubbelt zelfs of stijgt nog harder. Het overkwam een flink aantal consumenten met een woonverzekering bij Centraal Beheer, die zich bij ons meldden. Dit zou te maken hebben met nieuwe polisvoorwaarden.

Dat kan leiden tot bizarre situaties. Zoals bij een 72-jarige dame, die ineens moest gaan betalen voor 3 personen (terwijl ze al 40 jaar voor 2 personen is verzekerd), een tuinverzekering (terwijl ze al 12 jaar op 4 hoog woont) en een garage op een ander adres (terwijl haar auto gewoon in haar eigen appartementencomplex staat). Bovendien raakte ze al haar premiekorting kwijt.

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars die hun klanten met dit soort extreme premieverhogingen confronteren, hun zaken niet goed op orde hebben.

We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met dergelijke premiestijgingen. Overkwam jou hetzelfde? Meld het dan! Dat kan hier, of door te mailen naar community@consumentenbond.nl


Mij is exact hetzelfde overkomen bij Centraal Beheer. Automatische verlenging met:
1) extreme verhoging van 50% naar 578,89 per jaar
2) dit is inclusief een spontane aanpassing naar een 3-persoons huishouding.

Het bericht met deze info was mij ontgaan, waardoor ik er pas 4 maanden later achter kwam.

Ik heb vervolgens gebeld, waarna een dame mijdirect vriendelijk heeft geholpen. Helaas kom ze niets aan de prijsstijging doen. Wel heeft ze direct geregeld dat de aanpassing naar 3-persoons huishouden met terugwerkende kracht is gecorrigeerd. Het teveel betaalde bedrag stond binnen 14dgn op mijn rekening.

Vervolgens ben ik rond gaan kijken naar een goedkopere verzekering. Deze heb ik via independer gevonden in Reaal (256,80 p/jr voor 2 personen). Waarna ik de verzekering bij Centraal Beheer per direct kon opzeggen.
Ook toen heeft CB het bedrag binnen 14 dgn netjes teruggestort.
Reputatie 7
Badge +5
@Prb Ik vraag me af of dat wel mag, als voorwaarden veranderen, hoor je voor de wijzigingen nieuwe voorwaarden te krijgen, want dan kun je per de ingangsdatum van die nieuwe voorwaarden opzeggen.
Mogelijk dat anderen hier duidelijkheid over kunnen geven.

Achteraf toesturen lijkt me niet de bedoeling, want dan kun je niet meer, niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden en opzeggen.

Ik zou nog maar eens bellen of je er nu nog direct vanaf kunt, want je bent niet van te voren op de hoogte gebracht van een voorwaarden wijziging / contractswijziging.
Reputatie 7
Badge +5
In mijn post hierboven schreef ik het volgende:

' Bovendien is er sprake van klimaatverandering waardoor er soms sprake is van (meer) heftige stormen en overstromingen. Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.'

In het volgende bericht lees ik dat de stormen in Nederland inmiddels aan het afnemen zijn.

https://www.cda.nl/drenthe/emmen/actueel/nieuws/minder-storm-en-wind-in-nederland/

Dus Centraal Beheer, kom op met je premieverlaging!!
Reputatie 7
Badge +5
Hierboven, op 7 oktober jl., schreef ik al het volgende citaat:

'Daarbij vind ik het wel opmerkelijk dat als het verzekeringstechnisch eens wat tegen zit er dan wel al
gauw sprake is van premieverhogingen terwijl je premieverlagingen duidelijk veel minder voorbij ziet komen als er eens sprake is van een of meerdere gunstige schadejaren met weinig overstromingen of stormen. Enige inconsequentie kan verzekeraars dus niet ontzegd worden.'

Thans blijkt uit enige artikelen dat de schadelast bij verzekeraars aan het afnemen is met name op de inboedel- en opstalpolissen, zie hier en hier.

Mijn vraag is dus nu gericht aan Centraal Beheer en de vraag luidt:

Wanneer kan ik de eerstkomende premieverlaging op mijn inboedel- en opstalpolis tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,
Reputatie 7
Badge +5
Ik heb mijn hele arbeidsleven bij een verzekeraar gewerkt maar zo zout als Centraal Beheer het maakt ben ik ze nog nooit tegen gekomen. Centraal Beheer is zich zelf als het ware aan het opheffen.
Daar zit natuurlijk een strategie achter. Het zou zo maar kunnen dat als Centraal bijvoorbeeld een klantenbestand heeft van 100.000, ze dan iedereen een premieopslag geven van gemiddeld 100%. Als dan drie op de vier zijn polis opzegt dan hou je uiteindelijk 25.000 goed betalende klanten over. Tja, het is natuurlijk een strategie maar uiteindelijk zal dan blijken dat Centraal Beheer, in vergelijking met andere verzekeringsmaatschappijen, nog maar een marginaal verzekeringmaatschappijtje is.

Terwijl er mijns inziens toch betere strategieën mogelijk zijn onder andere op het gebied van het acceptatiebeleid. Als je nou besluit om ook de politie in Nederland tegen aansprakelijkheid te gaan verzekeren dan vraag je niet alleen, nee dan schreeuw je om problemen. Die hebben ze dan ook nu.
Reputatie 7
Badge +5
@Koos Witteman Dus jij behoort in ieder geval niet tot die 25% goed betalende klanten die Centraal Beheer uiteindelijk hoopt over te houden.
Reputatie 7
Badge +5
@Koos Witteman
Een goed verhaal Koos waaruit echter blijkt dat je die jongens van Pricewise dus van alles kunt wijs maken.

Want daar tegenover staan weer andere berichten waar ik ook eerder al op heb gewezen.

Zo blijkt uit deze site dat het aantal brandschadeclaims in zijn totaliteit vorig jaar juist is afgenomen. Vind je het heel erg als ik de algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars iets serieuzer neem dan de receptionist bij Pricewise?

Ook uit deze site blijkt een zelfde beeld afkomstig van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Ook het CDA komt tot een vergelijkbare conclusie hoewel ik die als Politieke Partij toch weer wat minder serieus neem dan de eerder twee genoemde deskundigen.
Reputatie 7
Badge +5
@F. den Oudsten
Ik ben afgegaan op de Vereniging Eigen Huis. Dan hebben die zich dus van alles laten wijsmaken door Pricewise. Als 6% premieverhoging onnodig is, dan is meer dan 100% nog schandaliger dan ik al dacht.


Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen dan jij nu doet Koos!!
Stel, de premie voor je verzekering – die al een tijdje liep – stijgt plotseling flink. En niet een beetje, hij verdubbelt zelfs of stijgt nog harder. Het overkwam een flink aantal consumenten met een woonverzekering bij Centraal Beheer, die zich bij ons meldden. Dit zou te maken hebben met nieuwe polisvoorwaarden.

Dat kan leiden tot bizarre situaties. Zoals bij een 72-jarige dame, die ineens moest gaan betalen voor 3 personen (terwijl ze al 40 jaar voor 2 personen is verzekerd), een tuinverzekering (terwijl ze al 12 jaar op 4 hoog woont) en een garage op een ander adres (terwijl haar auto gewoon in haar eigen appartementencomplex staat). Bovendien raakte ze al haar premiekorting kwijt.

De Consumentenbond vindt dat verzekeraars die hun klanten met dit soort extreme premieverhogingen confronteren, hun zaken niet goed op orde hebben.

We zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen met dergelijke premiestijgingen. Overkwam jou hetzelfde? Meld het dan! Dat kan hier, of door te mailen naar community@consumentenbond.nl
Reputatie 7
Badge +5
@DaveD In feite is dit natuurlijk verregaand onbeschoft. Je kunt niet zomaar een contract veranderen. Ongetwijfeld zal er ergens staan dat 'als u niet akkoord gaat dat dan per 1 januari 2019 de verzekering wordt beëindigd'. Wat is overigens de opzegtermijn en per welke datum heb je deze brief gehad (datum brief?)?

Ik kom uit het verzekeringswezen en reken maar dat dit verregaand onbeschoft is. De klant wordt de dupe gemaakt van intern wanbeheer.

Als ING iets dergelijks doet worden ze afgestraft met een boete van 775 miljoen. Centraal Beheer denkt kennelijk hier straffeloos mee weg te komen waar ze nog eens gelijk in kunnen krijgen ook.

En zo langzamerhand zal de bodem in het klantenbestand van Centraal Beheer toch wel in zicht zijn.
Reputatie 7
Badge +5
Zo langzamerhand begin ik toch een beetje aan de verstandelijke vermogens van Centraal Beheer te twijfelen. Ik weet het niet maar is er toevallig een kolencentrale in de buurt van Apeldoorn of wordt er veel met landbouwgif gewerkt in de omgeving?
Reputatie 7
Badge +5
@Gebruiker1544528895 Welke verzekeraar? En wat scheelt dat in premie? Wij leren hier graag!!

Centraal Beheer maakt het zich overigens wel moeilijk zeg!! Ze hadden beter het schadeverloop van iedereen kunnen nagaan, de in hun ogen goede risico's behouden en de rest opzeggen. Dat had een hoop werk gescheeld en dus minder personeelskosten en dus meer winst.
Reputatie 7
Badge +5
Hartelijk dank! Dan weten de overige 'gebruikers' van deze Community dat ook en kunnen daar desgewenst voordeel uit halen.

Reageer