Consumentenbond.nl

Geen eigenaar woning meer, wel recht op overwaarde?

  • 14 november 2019
  • 11 reacties
  • 1070 Bekeken

Wie weet meer over de volgende situatie. op heel het net kan ik niks vergelijkbaars vinden.

Mijn partner wil zijn huis verkopen. Destijds heeft hij zijn ex uitgekocht adhv een taxatie. Het huis en hypotheek staat volledig op zijn naam. Nu heeft zijn ex in het convenant op laten nemen dat als hij het huis verkoopt binnen 3 jaar, dat zij nog eens de helft van de overwaarde, die boven de eerdere taxatie komt, wil hebben.

Nu vragen wij ons af of het dan valt onder schenking en dat ze belasting moet betalen hierover. De verrekening heeft al plaats gevonden en ze is allang geen eigenaar meer van het huis dus niet haar overwaarde. 


11 reacties

Dat is voer voor juristen maar ik zou zeggen dat ze met zo'n beding al eigenaar was van de helft van de overwaarde en dat de betaling de verrekening is maar ik ben absoluut geen jurist. Of mevrouw het overigens opgeeft bij de belastingdienst is haar eigen verantwoordelijkheid en niet die van uw partner.

Ik heb bij de belastingdienst gezocht op: Overwaarde bij echtscheiding

en dan kom ik op dit:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/scheiden/content/huis_verkopen_of_niet

Ik twijfel of je daar iets aan hebt, dat zou een belastingadviseur je misschien kunnen vertellen.

Maar wat de ex met de overwaarde doet is verder niet jouw/jullie verantwoordelijkheid, sorry.

Reputatie 7
Badge +7

Ik denk dat u toch een jurist nodig hebt. Dit is een ingewikkeld geval. Er is kennelijk sprake van een convenant. Het lijkt mij dat de  ‘ex’ voor 3 jaar besloten heeft de overwaarde in de woning te laten en deze op te eisen als de woning verkocht wordt. Dat is een mogelijkheid en vaak acceptabel. Maar je moet het wel allemaal precies weten. Dus ondanks dat  du (zogenaamd)  ‘alles ‘ geregeld is, kan de ‘ex’ als het beschreven is, toch recht doen gelden op de huidige overwaarde. Maar daarover zal en kan de rechter nog anders beslissen. Zonder rechtszaak kan het dus al haast niet, en zonder de belasting ook niet. Al maken ze daar een hoop fouten, gek zijn ze niet,  Groeten Leo.

 

Reputatie 7
Badge +6

Als ik het goed begrijp was ze eerst ook voor de helft eigenaar van de woning, maar bij het uit elkaar gaan heeft de man haar uitgekocht en de woning en hypotheek en verzekeringen helemaal op zijn naam gezet. Maar zij heeft haar recht behouden op een eventueel stukje overwaarde boven de taxatie als het huis verkocht wordt. 

Ik denk niet dat de fiscus dit ziet als schenking maar gewoon vermogen dat ze al had maar nu verkochd wordt en uitgekeerd aan haar. Ze is als het ware nog steeds "aandeelhouder" van het huis. Als je het aandeel met winst verkoopt is dat geen inkomen of schenking maar gewoon verkoop van bezit.

Wat wel discutabel is, is de waardestijging van het huis ná het uit elkaar gaan. Op een gegeven moment is het klaar toch, daar was die uitkoop toch voor bedoeld. Als het huis pas over 40 jaar verkocht wordt kan ze toch geen claim meer hebben op die winst? Ik denk dus dat er bedoeld wordt een eventuele hogere waarde van het huis op het moment van uitkoop, dus niet de waardestijging daarna.

Ik geloof dat ze het beste die waarde in box 3 kan opgeven als pro memorie omdat ze niet weet hoeveel het is en ze er niet over kan beschikken. Dan vul je gewoon p.m. in, in dat vakje. Dan heb je netjes aangifte gedaan, alleen je weet de waarde niet. Als ze dan op een dag toch nog wat krijgt kan ze dan die waarde opgeven.

De man kan geen negatieve p.m. zetten want hij woont in het huis en dat valt dan in box 1.

Badge +8

Hi @Mob13, hebben de reacties hier je al wat verder kunnen helpen? Ik ben benieuwd!

@Imke , 

Het blijft een ingewikkelde situatie. De antwoorden hier zijn wel stof tot nadenken maar een kant en klaar antwoord is er niet in dit geval. We kijken hoe het loopt.

Bedankt voor alle reacties

Reputatie 7
Badge +6

Je vroeg of het een schenking is en of ze er belasting over moet betalen.

Antwoord: nee. 

Dat is als ze voor het uit elkaar gaan samen met haar partner eigenaar was van het huis. Haar naam moet dus ook in de eigendomsakte hebben gestaan. Als ze dat dan zegt tegen de fiscus als die er om zou vragen, en ze zegt dat het een vervolg is op de uitkoop, dan is het goed en is het belastingvrij.

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @Mob13 . U hebt gelijk, het is ook een ingewikkelde kwestie. En Jan geeft u nog eens zijn antwoord. Hij heeft leren lezen en schrijven en daardoor een ongemeend goed stel hersens ontwikkeld. Dus qua belasting zal hij het wel weten. Ik ben uitgegaan van het probleem overwaarde. U schrijft verrekening heeft al plaats gevonden. Ik ging even van de taxatie van destijds uit, maar als verrekening van het totaal is, dus ook de overwaarde, dan zit daar dus het probleem niet en kan u vergeten wat ik geschreven heb. Groet Leo.

 

Reputatie 7
Badge +6

Ha ha Leo, dat was gewoon met het aap-noot-mies plankje in de eerste klas van de lagere school hoor. En dan moest je precies tussen twee lijntjes schrijven. Ik denk dat jij hetzelfde had? Maar jij hebt mooie journalistieke gaven, taalkundug toppie in journalen schrijven!

Reputatie 2
Badge +2

Het is een lastige, omdat het eerste deel van het verhaal, ongeacht wat wij er van vinden nu eenmaal zo is afgesproken en beide partijen het blijkbaar destijds (al is het blijkbaar nog niet heel lang geleden aangezien het binnen de drie jaar is) in orde vonden en ervoor hebben getekend. 

Volgens mij zijn er twee zaken die spelen en waar het wel goed is om (betaald) advies voor in te winnen:

  1. de overwaarde bij verkoop van het huis, deze is normaal gesproken alleen belastingvrij indien weer in het nieuwe huis wordt gestoken.
  2. De overdracht van een bedrag aan de ex.

Het is de vraag of de clausule in het convenant haar dus nog mede eigenaar van de woning maakt (lijkt mij niet) en zij daarmee rechtstreeks een stukje van de overwaarde krijgt, of

Dat zij van haar ex, jouw partner, een vergoeding krijgt ter grootte van deze waarde.

Dat laatste lijkt mij het meest aannemelijk omdat zij geen eigenaar meer is van het huis, dus ook geen deel van de overwaarde belastingvrij zou kunnen ontvangen rechtstreeks uit de verkoop van de woning. 

Jou ex is de eigenaar, bij verkoop van het huis dient de waarde te worden ingebracht in (naar ik aanneem) de woning die jullie samen gaan kopen. Wordt een deel van de overwaarde daarvoor niet gebruikt dan valt dit in zijn box 3 of jullie box 3, indien fiscaal partners, en is het belastbaar op basis van de vermogensrendemensheffing voor het deel dat boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. 

Van dit verkregen geld moet hij geld overmaken aan zijn ex. Ik heb geen idee van de hoogte van dit bedrag, maar zoals ik het zie lijkt dit mij dan een schenking vanuit hem naar haar toe. Schenkingen zijn maar tot een laag bedrag vrijgesteld, ik meen circa 2.200 euro voor 2020.

Afhankelijk hoe hoog het bedrag is kan het voor de ex-partners handig zijn het over meerdere jaren te verspreiden indien de ontvanger niet wil afrekenen, maar dan telt het hogere bedrag weer bij jullie mee in het belastbare vermogen in box 3. Dit kan zelfs belangrijk ook voor haar zijn als zij bijvoorbeeld een uitkering krijg of toeslagen ontvangt zoals huursubsidie, dan kan de schenking er voor zorgen dat zij ineens moet gaan terugbetalen.

Ik denk dat dit een van die situaties is, waar je misschien alle juridische zaken moet proberen te vermijden en er onderling samen in harmonie uit moet komen.

On a side note: Ik weet niet hoe dicht hoog de overwaarde is en hoe dicht jullie al aanzitten tegen die grens van 3 jaar, anders zou ik mooi nog even wachten.

Reputatie 2
Badge +2

In de vraag wordt informatie gegeven. Op afstand is moeilijk te zeggen of alle relevante informatie gegeven is. Ik heb zo mijn twijfels over de inhoud van een aantal reacties hierboven. Het eigen huis en de hypotheek staan volledig op naam van de partner van Mob13. Dit is bij de scheiding overeengekomen. De ex van Mob13 staat dus wat het huis en hypotheek betreft volledig los van Mob13 zelf. Dat betreft ook de fiscale overwaarde. Die overwaarde zal geheel voor rekening komen van de partner van Mob13 (of partner Mob13 + Mob13 ) als er een nieuwe woning wordt gekocht binnen 3 jaar.

Ander punt is het echtscheidingsconvenant. Als daarin is bepaald dat bij verkoop binnen 3 jaar de ex de helft van de overwaarde krijgt uitbetaald is dit simpel een schenking. Hierover zal dus schenkbelasting moeten worden betaald. (zal 30% zijn minus vrijstelling) De schenkbelasting moet betaald worden door de ex, tenzij anders in het convenant is opgenomen.

Reageer