Consumentenbond.nl

Gouden belastingtips? Deel deze hier!


Reputatie 1
Badge +1

In het verdeelscherm in de aangifte probeer ik altijd verschillende mogelijkheden, om uit te vogelen bij welke verdeling we het meeste geld terugkrijgen. Het lijkt een beetje op goochelen, maar het kan wel geld opleveren! Daarom hebben we een Checklist belastingaangifte inkomstenbelasting op de site geplaatst.

Welke tip op het gebied van belastingen heeft jou geld opgeleverd? Deel je ‘gouden belastingtip’ met ons, zo dat andere community-bezoekers er ook van profiteren.


16 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Hans, ze is me voor geweest. Maar goed, eigen schuld vanmij.

Gouden belastingtips heb ik (nog) niet, misschien wel tipsmet een gouden randje voor mensen die het aangaat.

De meeste zijn wel bekend denk ik. Maar het kan nooit kwaadom er hier een enkele uit te lichten.

In 2014 kreeg ik ruzie met de Sociale Dienst van mijnGemeente met als gevolg dat ik meerdere keren een zogenaamde Maatregel kreegopgelegd als straf, inhoudende dat ik geen uitkering kreeg voor 1 of meermaanden. Na ampele overweging heb ik de gehele uitkering maar stopgezet en datwas uiteraard ook de bedoeling van die Gemeente. Maakt verder niet uit omdathet nadeel van het missen van die bruto-uitkering redelijk marginaal was voormij gelet op andere voordelen die zich als gevolg daarvan weer zouden aandienen.In 2014 heb ik ook gebruik gemaakt van de zogenaamde Dijsselbloemregeling doormijn ontslaguitkering te laten uitkeren. 20% daarvan was toen ONbelast en 80%belast. Het netto gedeelte daarvan heb ik toen belegd en staat op dit moment opeen kleine 20% rendement. In 2015 heb ik nog een kleine nabetaling van de SocialeDienst gehad. Dat betrof mijn vakantiegeld. Vanaf 1 januari 2015 tot heden hebik voor de rest geen enkel inkomen meer genoten. Fiscaal gezien ga ik nu hetvolgende doen. Na afloop van het belastingjaar 2016 ga ik in 2017 aangifte doenover 2016. Na ontvangst van de definitieve aanslag over belastingjaar 2016 gaik middelen over de jaren 2014, 2015 en 2016. Aangezien ik in 2014 door decombinatie van uitkeringen een heel hoog inkomen had maar in 2015 en 2016 geheelniet, verwacht ik nog een aardig bedrag terug van de fiscus. Zo aardig zelfsdat ik daar denk ik een leuke nieuwe auto voor kan kopen als ik dat zou willen.

Dat is dus mijn tip. Mocht je over een reeks van 3aangesloten jaren een zeer wisselend inkomen hebben gehad net als ik kijk danof ‘middelen’ je fiscaal nog iets kan opleveren.

Meer kun je hiervinden. En als je verder googelt vind je nog veel meer.
Reputatie 7
Badge +5
En nu ik toch de smaak te pakken heb deze tip voor mensen diebig time in box 3 zitten.

Het eikpunt voor box 3 in enig jaar is 1 januari. Het stomste wat jekunt doen is op 3 januari naar je autodealer stappen om daar dan een nieuweauto te kopen om die vervolgens een week later te laten afleveren nadat je betaaldhebt. Want het jaar daarop ga je fiscaal toch echt afrekenen met de fiscus in box3 over het bedrag dat je op 1 januari het jaar daarvoor nog in bezit had hoewelje dat bedrag 2 weken na die 1 januari al niet meer in je bezit had.

Beter is het om te doen wat ik eind 2012 heb gedaan. Ik heb eenauto gekocht en heb die in januari 2013 af laten leveren. Het aankoopbedrag hebik echter omstreeks de Kerstdagen 2012 naar de dealer overgemaakt met alsconsequentie dat ik dat bedrag op 1 januari 2013 al niet meer in mijn bezithad.

Met andere woorden, 2 weken eerder betalen kan het verschilmaken tussen wel of niet belasting betalen over het aankoopbedrag van je nieuweauto.

Op € 30.000,- scheelt dat toch maar mooi 1.2% X € 30.000,- =€ 360,-.

En vertaal dit nu maar naar je nieuwe bankstel, keuken,fiets, wintersportvakantie enz.
Reputatie 1
Badge +1
Dank jullie wel voor de tips over het inkomen middelen en grote uitgaven doen aan het einde van het jaar om box 3-heffing te besparen. Hopelijk komen er meer bruikbare tips binnen.
Badge
Omdat mijn vrouw en ik al bij de "bejaarden" behoren hebben wat vaker een bezoek aan een medische post ( huisarts, ziekenhuis, enz.) De helpers bij de FNV belastingaangifte wezen me erop dat ik de km's voor deze bezoeken mocht declareren. Sindsdien heb ik een lijstje metkolommmen en de afstanden naar de verschillende medische posten ( ook tandarts, fysio.enz.) Na elk bezoek de datum van dat bezoek noteren in de betreffende kolom. Bij de belasting aangifte blijken al die "kleine" kilometers toch samen een behoorlijke afstand. Omdat we ook niet meer zó mobiel zijn, worden die bezoeken per auto afgelegd, met als resultaat héél véél op te voeren km's.
Reputatie 7
Badge +5
Ik vond hier nog wat belastingtips die wat illegaal lijken, but 'who cares'. Gelegaliseerde diefstal is immers ook diefstal.

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/belastingaangifte-dingen-die-niet-verstandig-zijn-maar-wel-geld-opleveren
Reputatie 7
Badge +5
Ik denk dat ik nu een hele goede tip heb. Ik gaf al jaren fysiek(!) geld aan een ANBI-stichting (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een goed doel). Het bedrag was anoniem. Dat trok ik ook af van mijn belastingaangifte maar ik besefte daarbij dat als mijn aangifte zo eens in de 100 jaar zou worden gecontroleerd (dat is de controlefrequentie van de fiscus voor particulieren) ik eigenlijk geen poot zou hebben om op te staan als de Inspecteur mijn aftrekpost zou weigeren om de simpele reden dat ik dan niets zou kunnen aantonen. Sinds kort heb ik dat veranderd.

Beter is het zodoende om giften aan instanties zoals bijvoorbeeld Nierstichting, Hartstichting, Kon. Wilhelminafonds, Trombosestichting, you name it, giraal over te maken. De schenking kun je dan wel aantonen en ook fiscaal aftrekken.

Maar dan nog maakt u niet optimaal gebruik van uw fiscale mogelijkheden omdat u dan eerst over een niet-aftrekbare drempel heen moet van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,- terwijl het maximum af te trekken bedrag beperkt is tot 10% van uw drempelinkomen.

De fiscus zelf zegt het zo (uit de toelichting download belastingaangifte over 2014):

‘Drempel en maximumbedrag

Voor gewone giften geldt een drempel en een maximaal aftrekbaar bedrag. De drempel is 1% van uw drempelinkomen maar minimaal € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.

U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder dit te verminderen met uw persoonsgebonden aftrek.’ Einde citaat.

Mijn eerste tip is dus deze: Als je schenkt aan een of meerdere ANBI-instellingen, en een ANBI-instelling is een instelling die als zodanig door de fiscus is aangewezen, overweeg dan dat eens in de 2,3,4 of 5 jaar te doen. Het is fiscaal aantrekkelijker om eens in de 5 jaar € 500,- te schenken dan eenmaal per jaar € 100,-. Je hoeft dan immers maar één keer over die fiscale drempel van 1% of minimaal € 60,- heen te gaan. Wel moet je daarbij dan oppassen dat je niet per ongeluk die ‘maximum 10%’ overschrijdt want anders schiet je er nog niets mee op. Dit klemt te meer als je bedragen schenkt aan meerdere ANBI-instellingen.

Maar de Ultieme Fiscale Tip is deze:

Sinds enige tijd is het toegestaan om je, door middel van de zogenaamde schenkingsovereenkomst, voor 5 jaar vast te leggen om jaarlijks een vast bedrag te schenken aan jouw favoriete Goede Doel. Officieel heet dat een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. Er bestaat ook een Periodieke gift in natura als je bijvoorbeeld geregeld een voedselpakket schenkt maar voor nu beperk ik mij even tot de eerste categorie. Hier kun je meer informatie daarover vinden. Vroeger moest je hiervoor eerst naar een notaris. Tegenwoordig hoeft ook dat niet meer.

Daar kunnen wat nadelen aan verbonden zijn:

- Je legt je zelf voor 5 jaar vast. Maar ja, doe je dat ook niet bij huurovereenkomsten of bij overeenkomsten voor energie, water enz?

- Het bedrag is ook juridisch opeisbaar door de ANBI-instelling, ook als je het bedrag een keer niet kunt opbrengen. Maar een beetje ANBI-instelling gaat zo natuurlijk niet om met zijn schenkers. Mijn ANBI-instelling doet dat in ieder geval niet.

- Het bedrag is alleen aftrekbaar als je de betaling daadwerkelijk doet en dit ook kunt aantonen. De getekende overeenkomst alleen is daarvoor onvoldoende.

Maar het gaat natuurlijk om de voordelen en die zijn:

- Er geldt geen fiscale drempel meer. Je kunt de gedane schenking ‘koud’ aftrekken in je belastingaangifte.

- Er geldt ook geen maximum meer. Je hoeft je dus niet meer aan te trekken van die maximum 10%.

Even nog op en rijtje:

Niet aftrekbaar:

- fysiek schenken (tenzij je de schenking kunt aantonen door middel van een reçu van de instelling)

- schenken aan een niet ANBI-instelling

Gedeeltelijk aftrekbaar:

- Giraal schenken aan een ANBI-instelling

Volledig aftrekbaar:

- Giraal schenken aan een ANBI-instelling door middel van een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’

Er valt over dit onderwerp nog veel meer te zeggen zoals hoe het zit met vrijwilligers of hoe het zit met schenken aan kinderen of kleinkinderen, schenken met een warme hand enz. Maar soms moet je je zelf ook een beetje inperken.

Tot slot: Onder bepaalde voorwaarden vervalt de overeenkomst weer bijvoorbeeld bij overlijden of als de instelling zijn ANBI-status verliest. Zie ook deze link van een voorbeeld van zo'n overeenkomst: https://www.hartstichting.nl/downloads/exemplaar-schenker
Reputatie 7
Badge +5
Tuftelen? Is dat dialect of zo?

Hans, wat wil je nou dat ik zeg? Jij bent intelligent genoeg om te beseffen dat als je dat doet zoals je dat aangeeft, je officieel in overtreding bent. Dat je er mee weg komt, omdat de fiscus mankracht tekort komt om jou minder dan eens in de 100 jaar te controleren, ook al omdat ze die mankracht verkeerd aanwenden maar dit terzijde, wil niet zeggen dat jij niet drommels goed beseft waar je mee bezig bent.

Ik ken je intelligentie en je nu ‘van de domme’ houden is een innerlijke tegenstrijdigheid.

De volgende vraag is of ik dit erg vind? Nee, totaal niet. Ik behoor niet, ik herhaal NIET, tot de categorie die nu hard gaat roepen dat jij de fiscus benadeelt of andere belastingplichtigen benadeelt omdat die nu meer belasting moeten betalen omdat jij dat niet doet. Dat soort reacties laat ik graag over aan een andere reageerder die op dit item vroeg of laat ook wel ‘acte de presence’ zal gaan geven.

Sterker nog, ik vind het stiekem en eigenlijk wel heel grappig wat jij doet.

Wat mij betreft ‘tuftel’ je vrolijk door.

😛
Reputatie 7
Badge +5
Onderstaand nog wat belastingtips die ik tegen kwam.

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/belasting/2545225...
Reputatie 7
Badge +5
Hans, die hoef je niet uit te rekenen want dat doet het systeem bij 'correcte invulling' voor je.

[quote]

Tuftelen? Is dat dialect of zo?

Wat mij betreft ‘tuftel’ je vrolijk door.

😛

Geplaatst door F. den Oudsten op Mrt 23, 2016.[/QUOTE

Tuftelen bestaat inderdaad niet, maar is een bijna-germanisme voor 'tüfteln' een woord voor : zich het hoofd ergens over breken, uitzoeken, puzzelen, peuteren, knutselen......dus......zoiets als proberen een fiscale drempel uit te rekenen!

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Mrt 23, 2016.[/quote]
Reputatie 7
Badge +5
Hans, kennelijk heb ik jou op enige manier geïrriteerd. Dat spijt me want dat wil ik helemaal niet maar dat verandert niets aan mijn verhaal.

Mijn verhaal is wel degelijk een belastingtip. Dat jij dat mogelijk anders ervaart moge zo zijn maar maakt mijn verhaal niet anders. De belastingdienst bepaalt inderdaad niet hoeveel jij mag doneren maar wel óf en zo ja, onder welke voorwaarden die schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn en die voorwaarden heb ik hierboven uitgelegd in mijn tip.

In jouw reacties hierboven schets je enerzijds dat je best een behoorlijk bedrag onder jaarlijkse schenkingen opvoert. Anderzijds dat het je worst is of dit fiscaal afgetrokken kan/mag worden. Bovendien meld je dat je nog op papier aangifte doet. OK, de samenhang van je reacties verbaast me maar goed, dat zij dan zo. En wat denk je wat de belastingdienst vervolgens met jouw aangifte doet zodra ze die hebben ontvangen? Die zetten ze dan dus in hun eigen systeem en gaan de belastingwetten toepassen overeenkomstig dat systeem. De uitkomst zal dan zijn overeenkomstig hoe jij je belastingformulier hebt ingevuld.

Heb je dat juist ingevuld ………….. geen probleem.

Heb je dat niet juist ingevuld ………ook geen probleem zolang de belastingdienst jouw aangifte niet gaat controleren.

Ergo, geen communicatiefout, het systeem rekent de drempels en daarmee de aftrekbaarheid uit, hetzij het systeem dat je als belastingbetaler mág gebruiken bij je aangifte hetzij het systeem waarin de belastingdienst jouw papieren aangifte nadien zelf onderbrengt.

Ik zie overigens nu dat de Consumentenbond zelf een en ander ook al heeft verwoord hetgeen je hier kunt vinden. Ik had me dus de moeite kunnen besparen en al eerder kunnen verwijzen naar deze pagina. Maar goed, nu kan men het van 2 kanten lezen.
Reputatie 1
Badge +1
Dank voor de tip over zorgkosten JP Bylard. Daarbij geldt vaak: vele kleintjes maken een grote. Het bijhouden van de kilometers kan dus zeker lonen.

De tips die je geeft over giftenaftrek zijn heel praktisch F. den Oudsten. Dank daarvoor. Zoals je zelf aangeeft, heeft de Consumentenbond hierover ook informatie op de sitestaan.

Het punt van de Consumentenbond sponsoren is interessant H.G. van Rheenen. Dank voor het opmerken. Ik heb het doorgezet in de organisatie en we gaan ermee aan de slag.
Reputatie 7
Badge +5
In/na goed overleg met Asha per privémail durf ik het wel aan om de volgende tip te plaatsen. Om voor de hand liggende redenen noem ik het geen reclame voor een bepaald product maar een productbeoordeling, ergo het zelfde wat de Consumentenbond zelf ook doet terwijl er andere sites zijn zoals Kieskeurig.nl die ook iets dergelijks doen dan wel laten doen door hun bezoekers/lezers.

Naast mijn abonnement van de gewone Consumentengids heb ik ook een abonnement op de Consumentengeldgids waardoor ik ook 1 X per jaar de belastinggids ontvang. Daar is niets mis mee, goed blad!!

Ik ben echter ook lid van nog een ander Financieel blad, te weten FiscAlert. FiscAlert behandelt Financiële Zaken zoals Pensioenen, Schenken en erven, Huis en Hypotheek, Sparen en beleggen, Verzekeren en Fiscale Zaken. Het is een leuk en goed leesbaar blad en bij het abonnement hoort ook een site waar je van alles kunt terugvinden over de diverse onderwerpen waaronder ook rekentools dan wel calculatoren zoals bijvoorbeeld voor middeling, schenken, box 3, auto van de zaak, aflossen hypotheek, familiebank, erfbelasting en nog veel meer. Als het je vertrouwd maken met diverse Financiële Zaken je warme belangstelling heeft dan is een abonnement op dit blad zeker het overwegen waard. Door het lezen van en op je in laten werken van diverse Financiële wetenswaardigheden bouw je voor je zelf een basiskennis op waardoor je toch wijzer wordt in deze maatschappij en beter met diverse Financiële Zalen om kunt gaan.

Vragen die in je opkomen of zelfs nooit in je opgekomen zouden zijn worden daar behandeld en het is goed dat de artikelschrijvers je een visie geven waardoor je zelf meer afgewogen Financiële beslissingen kunt nemen.

Financiële vragen die voorbij komen in je leven en waarover je toch meer wilt weten worden natuurlijk in de Consumentengeldgids maar ook daar behandeld. Zulke vragen kunnen zijn:

- Ik had in één jaar een hoog inkomen waardoor ik ook een hoop belasting betaalde, toen werd ik werkeloos of arbeidsongeschikt en daalde mijn inkomen de jaren daarna aanzienlijk. Kan ik daar wat mee? Het antwoord is misschien, ga eens experimenteren met een middelingcalculator en wie weet wat daar uitkomt.

- Ik spaar al jaren maar de rente is zooooo laag. Ik overweeg om te gaan beleggen. Waar kan ik daar meer over te weten komen?

- Mijn zoon/dochter gaat een huis kopen. De hypotheekrente gaat nu naar een hypotheekverstrekker maar zelf ben ik redelijk vermogend. Is het oprichten van een familiebank misschien iets voor mij?

- Ik rij auto en die gebruik ik ook om mijn inkomen te verwerven. Is een leaseauto misschien wat voor mij?

- Hoe zit het precies met het schenkingsrecht aan goede doelen en hoeveel kan ik mijn kinderen belastingvrij schenken?

- Ik overweeg mijn hypotheek vervroegd af te lossen maar als ik dat doe moet ik wel een boeterente betalen. Hoe kom ik te weten of dat in mijn situatie (fiscaal) voordelig is of niet?

- Hoe verdeel ik mijn inkomen het slimst samen met mijn Financiële Partner?

- Wanneer en hoe moet ik een testament opmaken?

Enz, enz, enz. Dat soort vragen dus. Het is mijn persoonlijke ervaring dat die basiskennis je verrijkt en je daardoor meer weloverwogen Financiële beslissingen kunt nemen in het leven.

En dan zijn er nog de interessante artikelen. Bij het doorbladeren van de site schiet ik in de lach omdat Staatssecretaris Wiebes op dit moment een persoonlijke ‘top-20 van problemen bij de belastingdienst’ heeft. Dat liet hij zich per ongeluk ontvallen en nu wil de Tweede Kamer natuurlijk het naadje van de kous weten en vraagt om publicatie van die fiscale rampen. En dat belooft wat want volgens Wiebes zelf zitten er vreselijke verhalen bij. Zit me nu overigens af te vragen of ik mijn eigen Persoonlijke Top 40 fiscale ergernissen ook naar hem zal toesturen.

Het blad Fisc-Alert verschijnt 10 X per jaar en heeft een hele bijzondere abonnementsvorm. In principe betaal je geen abonnementsgeld maar omdat alleen de zon voor niets op gaat hebben ze iets bijzonders bedacht. 1 X per jaar krijg je een brief thuis met daarin de strekking dat je zelf mag kiezen hoeveel het abonnement je waard is (geweest). Je kunt dus een X-bedrag overmaken waardoor je weer een jaar verzekerd bent van ontvangst van het blad. Ook combineren ze een aanbieding van een bepaald wijnhuis aan dat abonnement waardoor je een keuzemogelijkheid hebt. Als je dat specifieke bedrag betaalt krijg je een wijnpakket thuis gestuurd en ben je ook weer een jaar lid. Je kunt ook kiezen voor een portefeuille of riem van een bepaald leermerk voor een ander bedrag. Meestal maak ik wel gebruik van die aanbieding omdat de kennis in dat blad in combinatie met die site me ook best wat waard is. En met een lekkere fles wijn of een goede riem is ook niets mis.

Tot slot, ze hebben een nieuwsbrief, en je kunt telefonisch of met behulp van een bepaald on-lineformulier vragen stellen als je het antwoord niet op de site kunt vinden.
Reputatie 7
Badge +5
Er is nog niet echt nieuws over die Top 20 problemen bij de Belastingdienst. Ergens verbaast me dat omdat ik meende dat dit wel naar buiten zou komen, open democratie toch?

En ik ben razend benieuwd en nieuwsgierig. Voorlopig heb ik alleen het onderstaande bericht kunnen vinden.

http://www.nu.nl/politiek/4235654/wiebes-bereid-gr...

Het schijnt overigens dat er al veel langer problemen zijn bij de Belastingdienst:

http://www.nu.nl/politiek/3779287/wiebes-noemt-ned...

Wordt vervolgd ........ hoop ik.En dan zijn er nog de interessante artikelen. Bij het doorbladeren van de site schiet ik in de lach omdat Staatssecretaris Wiebes op dit moment een persoonlijke ‘top-20 van problemen bij de belastingdienst’ heeft. Dat liet hij zich per ongeluk ontvallen en nu wil de Tweede Kamer natuurlijk het naadje van de kous weten en vraagt om publicatie van die fiscale rampen. En dat belooft wat want volgens Wiebes zelf zitten er vreselijke verhalen bij. Zit me nu overigens af te vragen of ik mijn eigen Persoonlijke Top 40 fiscale ergernissen ook naar hem zal toesturen.

Reputatie 7
Badge +5
Hans, ze is me voor geweest. Maar goed, eigen schuld vanmij.

Gouden belastingtips heb ik (nog) niet, misschien wel tipsmet een gouden randje voor mensen die het aangaat.

De meeste zijn wel bekend denk ik. Maar het kan nooit kwaadom er hier een enkele uit te lichten.

In 2014 kreeg ik ruzie met de Sociale Dienst van mijnGemeente met als gevolg dat ik meerdere keren een zogenaamde Maatregel kreegopgelegd als straf, inhoudende dat ik geen uitkering kreeg voor 1 of meermaanden. Na ampele overweging heb ik de gehele uitkering maar stopgezet en datwas uiteraard ook de bedoeling van die Gemeente. Maakt verder niet uit omdathet nadeel van het missen van die bruto-uitkering redelijk marginaal was voormij gelet op andere voordelen die zich als gevolg daarvan weer zouden aandienen.In 2014 heb ik ook gebruik gemaakt van de zogenaamde Dijsselbloemregeling doormijn ontslaguitkering te laten uitkeren. 20% daarvan was toen ONbelast en 80%belast. Het netto gedeelte daarvan heb ik toen belegd en staat op dit moment opeen kleine 20% rendement. In 2015 heb ik nog een kleine nabetaling van de SocialeDienst gehad. Dat betrof mijn vakantiegeld. Vanaf 1 januari 2015 tot heden hebik voor de rest geen enkel inkomen meer genoten. Fiscaal gezien ga ik nu hetvolgende doen. Na afloop van het belastingjaar 2016 ga ik in 2017 aangifte doenover 2016. Na ontvangst van de definitieve aanslag over belastingjaar 2016 gaik middelen over de jaren 2014, 2015 en 2016. Aangezien ik in 2014 door decombinatie van uitkeringen een heel hoog inkomen had maar in 2015 en 2016 geheelniet, verwacht ik nog een aardig bedrag terug van de fiscus. Zo aardig zelfsdat ik daar denk ik een leuke nieuwe auto voor kan kopen als ik dat zou willen.

Dat is dus mijn tip. Mocht je over een reeks van 3aangesloten jaren een zeer wisselend inkomen hebben gehad net als ik kijk danof ‘middelen’ je fiscaal nog iets kan opleveren.

Meer kun je hiervinden. En als je verder googelt vind je nog veel meer.
Ik weet het, het is al een wat ouder onderwerp. Maar ik wil toch even laten weten dat ik 'het' inmiddels gedaan heb. Mijn definitieve aanslag over het laatste jaar van mijn voorgenomen middeling, 2016, kreeg ik pas halverwege 2018. Ik ben toen gaan middelen wat ik hierboven al heb uitgelegd en dat heeft me nu netto € 11.000,- opgeleverd. Dus ik kan weer even feest vieren.

Soms (lees: zo heel af en toe) kunnen ze het inderdaad niet leuker maken.
Reputatie 7
Badge +5
Dat is een mooie regeling die middeling, ik heb er ook veel aan gehad in jaren met flink wisselende inkomsten.☺
Veel plezier ermee.
Reputatie 7
Badge +5
Ik leef belastingbewust en ben altijd op zoek naar ‘fiscaal voordelige aanbiedingen’ of de ‘fiscale krenten uit de pap’ of zelfs ‘gaten in de fiscale wetgeving’ en ik meen er nu weer een gevonden te hebben. Het is een tip, of die van goud is maakt iedereen natuurlijk zelf uit.

Als je ziektekosten aftrekt dan moet je eerst over een niet aftrekbare drempel heen, het restant is dan aftrekbaar en wordt, afhankelijk van je inkomen en / of de vraag of je onder of boven de AOW-leeftijd bent, verhoogd met 40% of 113%.

Maar eerst moet je die aftrekpost dan verminderen met vergoedingen die je van je aanvullende ziektekostenverzekeraar hebt gehad of als je daar recht op hebt. Ik heb grote twijfels bij de rechtmatigheid van dat standpunt omdat die vergoeding geheel ten laste komt van het aftrekbare deel van die ziektekosten terwijl je ook heel goed kunt verdedigen dat dan ook voor een deel in mindering moet worden gebracht op het niet(!) aftrekbare deel van die ziektekosten oftewel de niet-aftrekbare drempel.

Nou weet ik nooit van te voren waar ik precies recht op heb bij mijn ziektekostenverzekeraar. Ik ben weliswaar aanvullend verzekerd maar die aanvullende verzekering hangt aan elkaar van niet-gedektheid, maximaal verzekerd, eigen bijdragen en maximale vergoedingen binnen die zorgsoort.

Ik dien een dergelijke claim natuurlijk wel in maar moet dan altijd maar afwachten of het gedekt is en zo ja, hoeveel ik dan terug krijg en daar is dus werkelijk geen peil op te trekken. Los daarvan heb ik zelf de gewoonte om in een bepaald jaar eerst al mijn specifieke ziektekosten op te sparen en die het jaar daarna pas in te dienen over het voorbijgaande jaar.

Dat snapt de belastingdienst natuurlijk ook en daarom stellen ze daar het jaar daarop altijd weer een vraag over en die vraag luidt ongeveer als volgt: ‘Kreeg u in (belastingjaar) een vergoeding voor een bedrag dat u bij een eerdere aangifte hebt afgetrokken? Of althans een vraag van gelijke strekking. Zie ook de mededeling hierover van de Belastingdienst zelf.

Ik denk dat het verdedigbaar is om te stellen dat dat niet het geval is als je vergoeding onder het niet aftrekbare drempelbedrag blijft. Immers, je hebt dat bedrag wel eerder trachten(!) af te trekken maar door de drempel is dat dus niet gelukt en dus is het antwoord nee. Is het in een vorig belastingjaar wel opgevoerde maar nu vergoede bedrag hoger dan de drempel van het vorige belastingjaar dan kun je mijns inziens het meerdere wel opvoeren als zijnde alsnog vergoed gekregen wat je eerder wel hebt afgetrokken.

Voor diegenen die nu met gefronste wenkbrauwen naar het scherm zitten te kijken, dit is ook gewoon overheidsbeleid en dat kan ik onderbouwen met het volgende voorbeeld:

Als je van het CJIB een snelheidsboete krijgt dan moet je daar boven op ook administratiekosten betalen. Daar zijn al hele discussies over geweest tot aan de rechter aan toe. Soms erkent de overtreder namelijk wel de overtreding maar uit principe niet de administratiekosten en betaalt dan alleen de boete onder de mededeling dat hij de administratiekosten niet erkent en dus ook niet betaalt. Hoewel die mededeling dan dus duidelijk wordt geacht te zijn boekt het CJIB dan met het ontvangen geld eerst de administratiekosten af en met het resterende bedrag het grootste gedeelte van de boete. Daarna resteert er nog een ‘boetebedrag’ ter hoogte van de administratiekosten en daarmee gaat het CJIB verder met de inningsprocedure. Zelf zegt het CJIB hierover op haar site:

‘Bij deze boetes moet u bovenop de boete ook administratiekosten betalen:
De administratiekosten zijn € 9,00.

Betaalt u een boete in delen? Dan betaalt u eerst de administratiekosten en daarna de boete.’

En zo wil ik het dus ook gaan doen. Ik boek vergoedingen dus eerst af onder dat gedeelte dat ik door de drempel niet heb kunnen aftrekken en dan pas het restant onder dat gedeelte wat ik wel heb afgetrokken. Immers, zo doet de overheid het zelf ook.

Zo de belastingdienst dan stelt dat dat nooit de bedoeling is geweest, en dan hebben ze wellicht ook een punt, immers over administratiekosten wordt ook geprocedeerd, dan kan ik verdedigen dat het mijn bedoeling altijd wel is geweest en de belastingdienst is als overheidsinstelling niet in de positie om daarin een standpunt in te nemen wat afwijkt van wat de rest van de overheid ook doet in een vergelijkbare situatie. Bovendien acht ik mijn handelswijze legaal.

Nou weet ik stiekem wel dat de uitdrukking ‘consequent beleid’ helemaal niet in de vocabulaire van de overheid voor komt maar het is natuurlijk nooit te laat om daar als overheid zijnde eens een keer mee te beginnen.

Ik leg dit neer als ‘tip’ maar het is natuurlijk in de eerste plaats een discussiestuk want het is natuurlijk geen gangbare standaardtip, dat begrijp ik ook.

Reageer