Consumentenbond.nl

Huisdierenverzekeringen..

 • 4 september 2018
 • 10 reacties
 • 484 Bekeken

Reputatie 7
 • Super betrokken deelnemer
 • 3125 reacties
Heeft iemand slechte ervaringen met verzekeringen voor huisdieren met betrekking tot de dekking? Zo ja, hoe is dat uiteindelijk afgelopen?

Een kennis die geen Nederlands spreekt heeft een hond, de hond had een ongelukje, dat was geen nalatigheid * van de baas. De baas heeft de hond verzekerd bij X, dat deed hij bij die maatschappij op aanraden van een vriend die nu waarschijnlijk niet meer is dan een vage kennis. Ik denk ook niet dat één van hen de polisvoorwaarden heeft begrepen. Ze komen allebei uit de VS en spreken nog steeds alleen Engels. De hond heeft door dat ongelukje, honden kunnen ook struikelen, een blessure opgelopen, herstel was alleen mogelijk door te opereren. ** Dat is inmiddels gebeurd. Nu blijkt dat de verzekering (€35 per maand) deze kosten niet dekt. Na het lezen van de polis- en andere voorwaarden kan ik slechts concluderen dat deze verzekeraar in strijd handelt met zijn eigen voorwaarden. Ik heb nog wat aanvullende gegevens van die kennis nodig, de brief, op die punten na, ligt klaar.
 • Hoe toon je in hemelsnaam aan dat je niet nalatig of onzorgvuldig bent geweest, op die manier is nagenoeg ieder letsel uit te sluiten van dekking.
 • Operaties aan knieën en heupen worden volgens de polisvoorwaarden vergoed, in feite betreft het hier een knie-operatie maar het is geen breuk, daarom geen vergoeding.
Op een paar punten ben ik bewust een beetje vaag, de verzekeraar noem ik nog niet maar als er iemand van de maatschappij meeleest weet hij of zij, mede gezien het aantal negatieve beoordelingen op Internet meteen welke maatschappij ik bedoel.
er zitten ontzettend veel haken en ogen aan de voowaarden, zeker vergeleken met die van een aantal andere verzekeraars. Je zou het zelfs opichterij kunnen noemen. Hun algemene voorwaarden verwijzen telkens terug naar een ander punt op een andere pagina zodat je voortdurend moet bladere (19 pagina's), dat lijkt wel met opzet te zijn gedaan, ik kan me indenken dat sommige mensen dan de draad kwijt raken, ook als ze wel goed Nederlands spreken.

Ik zou graag ervaringen horen van anderen met huisdierenverzekeringen en of er na een aanvankelijke weigering toch nog iets is uitgekeerd en of daar een geschillencommissie aan te pas is gekomen.

10 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Een vervelende kwestie. Ik ben wel erg benieuwd welke verzekering dat is.
Wij hebben al meer dan 10 jaar goede ervaringen met Petplan, vanouds ook al aangeraden door de meeste dierenartsen. Tot ongeveer 10 jaar geleden waren hun premies enorm laag en de vergoedingen riant. Voor een premie van toen ongeveer 11 Euro per maand per kat, dus 132 Euro per jaar, kon je maximaal Euro 3000 vergoed krijgen... Je moest alleen bij het insturen van nota's 35 Euro betalen, Die kon je dan een jaar lang bewaren zodat je maar één keer die kosten moest maken. Vrijwel alles werd toen nog vergoed, zodat het logisch is dat zij de voorwaarden hebben moeten veranderen.
Inmiddels hebben zij 3 keuzemogelijkheden waarbij tegen een hogere premie ook meer vergoed wordt. Met name om onvoorziene hoge kosten te voorkomen bij bijvoorbeeld een operatie als gevolg van een ernstige kwaal of ongeluk met een auto hebben wij deze verzekering voor onze dieren. Hopelijk hoeven we er nooit op grote schaal gebruik van te maken, maar wanneer je voor enkele duizenden Euro's kosten komt te staan is het toch fijn dat de verzekering het grootste deel vergoedt.
Reputatie 7

 • Hoe toon je in hemelsnaam aan dat je niet nalatig of onzorgvuldig bent geweest, op die manier is nagenoeg ieder letsel uit te sluiten van dekking.
 • Operaties aan knieën en heupen worden volgens de polisvoorwaarden vergoed, in feite betreft het hier een knie-operatie maar het is geen breuk, daarom geen vergoeding.


Dat hoeft u niet aan te tonen. Het is eventueel aan de verzekeraar om aan te tonen dat iemand nalatig of onzorgvuldig is geweest als ze zich daarop willen beroepen. Dat moet dan iets zijn dat ze gedaan of nagelaten heeft wat je redelijkerwijs niet zou verwachten.

Als u zegt dat operaties vergoed zijn maar alleen als het om een breuk gaat is dat op zich heldere taal, rare voorwaarde maar wel helder.

Mocht uw kennis die polis nog heel ouderwets bij een tussenpersoon gesloten hebben zou ze daar eens kunnen beginnen met vragen hoe dit kan gebeuren. Desnoods verhuist ze met de hele portefeuille.
Reputatie 7
Hoi Ekokok, die verzekering is het niet. Ik geef de naam nog wel een keer maar omdat er aan alle kanten wordt meegelezen wacht ik even op de reactie naar aanleiding van de brief die nog verstuurd moet worden, ik moet nog twee data hebben en het polisnummer, de kopie van de polis is vreselijk slecht. De hond is verzeerd ten hi ver jaar oud was dan betaal je sowieso sl een hogere preme en ze hebben de hoogste dekkingsgraad genomen maar deze verzekeraar heeft zo veel uitsluitngen dat het een woekerpolis in het kwadraat is. Ik heb recencies gelezen waar je haren van overeind gaan staan, zoals iemand die een anti vlooienmiddel van een bepaald merk gebruikte omdat zijn kinderen er bij het aaien van de hond een allerigsche reactie van kregen. Dat merk was ook voor honden met een allergie, daarom werd er bij het afsluiten van de verzekering meteen een clausule opgenomen dat bij huidaandoeningen geen dekking werd verleend.
Reputatie 7
@A. Deen Het staat in de voorwaarden, het is een omgekeerde bewijslast.
Zie punt 5 alg.voorwaarden:
uw verzekering dekt nooit schade die is veroorzaakt of ontstaan door:
 1. aardbeving
 2. atoomkernreacties
 3. molest
 4. vulkaanuitbarsting (goed gevonden, buiten Nederland is er geen enkele dekking)
 5. opzet of goedvinden, roekeloosheid of merkelijke schuld van
 • uzelf als degene die de verzekering heeft afgesloten
 • uw echtgenoot, echtgenote of (geregistreerde) partner
 • uw kinderen
 • uw huisgenoten.
De eerste pagina gaat alleen over wat nooit wordt gedekt.

Voor zover ik weet heeft hij hem rechtstreeks bij de verzekeraar afgesloten. Ik vraag me trouwens ineens af of ze die polisvoorwaarden niet ook in het Engels hebben. Als dat zo is hadden ze dat wel mogen zeggen.
In de voorwaarden staat welke operaties worden vergoed.

Kosten bij heup-en elleboogproblemen.
Aandoeningen:
Los Processus anconeus
Los Processus coronodeus
osteochondrosiscdissecans
heup en elleboogproblemen door een ongeval
wordt allemaal vergoed bij de hoogste dekking.

Ik heb de termen hierboven opgezocht met de plaatjes erbij, wat de hond nu heeft heeft met het bewegingsmechanisne te maken, net als los huppeldepup enzovoort, daarom zie ik niet waarom deze operatie van een paar dagen geleden niet wordt vergoed. Voor zover ik weet is er ook geen oude blessure want ongeacht hoe een hond daar dan aan komt en ongeacht aan welk lichaamsdeel die blessure zit, al is het aan een oor, ook dat is een reden voor uitsluiting. Ik hoop dat niemand daar meer een verzekering afsluit.
Reputatie 7
Badge +4
@Mevrouw Jones
Ik had al begrepen waarom u nog geen naam kon noemen. ☺
Triest en bijzonder kwalijk dat dit soort bedrijven überhaupt kunnen bestaan.
In een andere reactie heb ik al een voorstel gedaan om in het algemeen bedrijven die zeer slecht met klanten omgaan, de boel voor de gek houden, mensen oplichten of zich aan andere dubieuze praktijken schuldig maken op internet openlijk aan de schandpaal te nagelen. Dit dient dan natuurlijk wel eerst onafhankelijk gecontroleerd te worden of dit terecht is, maar zo kunnen andere consumenten beschermd worden tegen de oplichters en uitbuiters en worden goede bedrijven beloond.
Reputatie 7
@Ekokok , er zijn al sites waar je je grieven kwijt kunt, ook bij FOK maar dat vind ik niet bepaald een aanrader. Ik ben verschillende sites tegengekomen tijdens een speurtocht, morgen kijk ik of ik ze kan terugvinden, nu slapen, truste.
Reputatie 7
Een ding begrijp ik niet, hebben ze de schade afgewezen zonder een motivatie te geven?
Reputatie 2
@Mevrouw Jones

Uit het door u geciteerde art 5 maak ik niet op dat het een omgekeerde bewijslast is. Er staat alleen wanneer er überhaupt niet wordt autogekeerd. Dat is alleen de mededeling die in vrijwel alle schadeverzekeringen staat.

De plicht tot omgekeerde bewijslast zou dan in een art expliciet vermeld moeten staan. Onder een verwoording zoals bijv polishouder is verplicht indien deze aanspraak maakt op de polis aan te tonen dat deze rechtens de polis recht heeft op uitkering op grond van deze polis. Bladiebla bladiebla. In het geval zo'n soort clausule niet is opgenomen dan dient de verzekering onderbouwd te beargumenteren waarom zij de claim ter zijde leggen. Dit kan niet door te volstaan uw claim is ogv art x afgewezen. Dat zal verder moeten reiken dan dat.

Ik wens uw kennis en u succes en hoop dat uw actie doel treffen naar tevredenheid.

Ps
Maak aanvullend nog wel de volgende opmerking.

In het geval uw kennis een rechtsbijstandsverzekering heeft, geef het in handen van die rechtsbijstand.

Zij hebben misschien meer kennis en ervaring. Maar maken zeker meer indruk dan een particulier (behalve dan als u een zekere naam en faam heeft).

Daarnaast door de "persoonlijke" betrokkenheid dreigen er valkuilen die eventuele meer kennis teniet zullen doen. Zelf doe ik dit ook en is mijn welgemeend oprecht advies, als iets beduidende inhoud heeft geef het uit handen. Ook al betreft het eigen vakgebied objectiviteit en zakelijkheid zijn naast gedegen kennis en vaardigheid de sleutel tot succes, vandaar.
Reputatie 2
@Mevrouw Jones

Wat ik wellicht te gemakkelijk paseer is dat u omgekeerd bewijslast beschouwd als het doen onderbouwen van de claim. Daar zal de verzekeraar wellicht naar vragen. Maar dat is iets anders dan bewijzen. Een onderbouwing zou kunnen luiden. Bello holde achter een bal aan toen hij zich vetstuikte en hij vervolgens viel. Toen wij constateerden dat het wenselijk zou zijn om de dierenarts te raadplegen. Deze constateerde een kwetsuur welk hij vervilgens behandeld heeft. De kosten van deze behandeling zouden wij op grond van de polis graag vergoed hebben etc etc.

Vervolgens is de verzekeraar aan de beurt. Deze zal moeten motiveren waarom deze de claim afwijst. Als dit is op grond van verwaarlozing mishandeling etc dan zal deze dat moeten bewijzen en niet u dat het niet zo is.

Dit ter aanvulling
Reputatie 7
@A. Deen voor zover ik begreep is het gewoon afgewezen zonder enige vorm van motivatie maar ik vraag dat zeker nog na, ik heb geen zin om voor gek te staan als ik niets kan onderbouwen. Ik begreep dat het om een telefoongesprek ging, ik zie zoiets liever zwart op wit.

@Joopfrl er staan allerlei clausules in die 19 pagina's, daarvan wil ik er nog een paar toetsen aan de wet.
De hond is vermoedelijk over een losse steen die uitstak gestruikeld (aansprakelijkheid gemeente maar dan is er het woord "vermoedelijk").
Dan is de vraag van X waarschijnlijk of de ogen van de hond goed zijn. Hond was aangelijnd, zo'n uitrol geval, aanlijnen is verplicht op de plaats waar het gebeurde. Het zou me niet verbazen dat men valt over die lijn, in figuurlijke zin.
Die voorwaarden lijken lukraak te zijn verspreid over negentien pagina's waarbij men bijv. op p. 3 verwijst naar punt 4 op p. 18 en vandaar naar p. 7, zo ongeveer.
Ik heb geen idee of hij een rechtsbijstandverzekering heeft, dat moet ik maar even vragen.
Het was niet slim om te bellen i.p.v. schrijven, hij had meteen moeten vragen of ze het wilden mailen. hij heeft niets van de afwijzing zwart op wit voor zover ik weet.
Die omgekeerde bewijslast houdt in dat hij moet bewijzen dat hij heeft opgelet dat de hond geen ongeluk kon krijgen, dat iemand de hond bijv. heeft geschopt of anderszins heeft mishandeld, dat hij niet als sledehond is gebruikt, dat hij het juiste voer krijgt, zulk soort uitsluitingen, ik heb de polis even niet bij de hand om die andere uitsluitingen te kunnen opnoemen, die ligt in een andere kamer en ik geniet van ontbijt op bed. Je moet vrijwel alles kunnen bewijzen, laat die verzekeraar maar een expert sturen waar mogelijk.
Ik las in recencies dat mensen die hun hond niet meer hadden zelfs de verzekering niet konden opzeggen maar bij wat ik op het Internet lees kan ik geen voorstelling maken van wat eraan vooraf ging. De meeste reacties bij deze verzekeraar waren wel negatief.

Ik laat me niet snel leiden door emoties als het om een bekende gaat, misschien als het mijn geliefde was maar daar wil ik toch niet aan denken. 😉

Reageer