Consumentenbond.nl

Hulp bij betalingsachterstand

  • 10 november 2020
  • 0 reacties
  • 145 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7

E is bij een aantal mensen nog al een betalingsachterstand, die alsmaar oploopt. De overheid tracht door hulp te bieden daar iets aan te doen.

Vanaf 1 januari 2021 kan iedereen die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente. Die is vanaf dan verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.

Om dit mogelijk te maken werd dinsdag 10 november het landelijke Convenant Vroegsignalering ondertekend. Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter, is het devies. Via zo'n gesprek tracht men de reden op te zoeken en waar mogelijk te helpen c.q. een oplossing te zoeken. De inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod. Wat denkt u hiervan?


0 reacties

Geen reactie

Reageer