Consumentenbond.nl
Vraag

huurtoeslag na vertrek partner naar verzorgingshuis

  • 21 september 2020
  • 12 reacties
  • 503 Bekeken

Mijn vader is opgenomen per 1-9 in een verzorgingshuis. Mijn moeder is blijven wonen in haar huis.
Voor de huurtoeslag heeft mijn moeder vanaf 1-9- dus geen toeslagpartner meer.
Ze kwamen samen daarvoor jaarlijks in aanmerking voor huurtoeslag.

Mijn ouders hebben een gezamelijk vermogen van 40.000,- op een gezamelijke rekening.

Geldt de huurtoeslag 2020 t/m 31-8-2020 nog voor het gezamelijk huishouden?

Hoe zit dat met de huurtoeslag vanaf 1-9-2020 ?  Moet mijn moeder opnieuw huurtoeslag aanvragen voor haarzelf ? 

Hoe wordt omgegaan met het vermogen? Wordt dat weer getoetst per 1-9 ?  Is dat te hoog nu of wordt dat verdeeld omdat het een gezamelijke rekening is?     


12 reacties

Het vermogen wordt getoetst op 01 januari.

 

Reputatie 2
Badge +2

Het vermogen per 1 januari 2021 telt. Let op: voor de inkomstenbelasting mag het vrijgesteld vermogen fiscaal partners in 2021 maximaal  € 100.000 zijn (sterk verhoogde grens - wijziging moet nog goedgekeurd worden door de Kamers) Voor de huurtoeslag telt echter de oude grens van zo'n € 62.000 - toeslagpartners. 

Het is een misvatting te denken dat de huurtoeslag wordt gestopt nu vader naar het verpleeghuis gaat. De huurtoeslag wordt in principe automatisch overgezet van vader naar moeder. (als het goed gaat) De belastingdienst stuurt u hiervan het bericht. 

N.B: uw ouders blijven gewoon fiscaal partners / toeslagpartners van elkaar. De zorgtoeslag blijft behouden. Wel is het vanaf 2021 voor gehuwden mogelijk om een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om niet langer fiscaal partner / toeslagpartner van elkaar te zijn. 

N.B: in de verpleeghuissituatie is er te allen tijde recht op de alleenstaande ouderenkorting. (ruim € 400 p.p. per jaar) Bij de aangifte volgend voorjaar over belastingjaar 2020 moet dit wel worden aangegeven. Bij de vraag: is er recht op de AOW voor alleenstaanden moet dan met JA geantwoord worden. Lees 2.7 van de bijlage. Lees: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vrag-ant-heffk_2019-ib8111z91fd.pdf

Reputatie 2
Badge +2

Bovenstaande informatie over vermogen / Box 3 aangaande huurtoeslag 2021, concreet: vermogensgrens toeslagpartners 2021 is maximaal € 62.680 voor de huurtoeslag is van de ANBO.

De informatie van de consumentengids / geldgids gaat uit van € 100.000 maximaal vermogen huurtoeslag toeslagpartners. (zie link hieronder) Deze informatie is dus in tegenspraak tot wat de ANBO meldt na ruggespraak met de Belastingdienst.

https://geldgids.consumentenbond.nl/digitale-geldgids-prinsjesdag/wat-verandert-er-in-2021/

Reputatie 7
Badge +7

De diverse Forumleden verschaffen goede en bruikbare informatie. Maar dit is een ingewikkelde materie, en diverse bedragen gaan de rondte, en vooral bij dit soort wijzigingen van het “scheiden’ van partners door een verpleeghuis. De ene informatie geeft aan dat het jaar 2020 nog gewoon geldt en doorloopt als samenzijn. De ander deelt het jaar weer en geeft andere bedragen voor de maanden dat u niet meer samenwoont. En welke definities geeft men aan samenwonen, nog partners zijn. Laat u door deskundige voorlichten. Dat kan sowieso de belastingdienst zelf zijn, maar ook voor ouderen de ouderenbonden, de 50+ verenigingen, vakbonden voor zover van toepassing. Kortom laat u echt goed voorlichten.

Reputatie 2
Badge +2

Het valt niet te ontkennen dat de verpleeghuissituatie fiscaal ingewikkeld is. Ik verkeer zelf in deze situatie en heb zo de nodige ervaring als belastinginvuller en ervaringsdeskundige. Het probleem met de deskundigen is dat daar ook nogal wat fouten worden gemaakt. Belastingdienst: afwijzing van de alleenstaande ouderenkorting waarop recht is ook als er een AOW voor gehuwden is. Ik heb voor 2018 een bezwaarschrift in dezen moeten schrijven voor mijn vrouw en voor mij. 

Consumentenbond / geldgids: huurtoeslag 2021 - maximum vermogen (zie mijn bericht hierboven) ANBO: leidraad wél of geen AOW voor ongehuwden. Met tot nog toe foutjes in deze leidraad. (versie juli 2020) CAK: vaststelling eigen bijdrage. Met voor mij circa € 1000 aan te hoog vastgestelde eigen bijdrage.

----------------------------------------------------------------------------------

In de vraag hierboven is er ook per 1 september 2020 recht op huurtoeslag. Voor de huurtoeslag is er in de verpleeghuissituatie een uitzondering gemaakt. Alleen het inkomen / vermogen van de partner die thuis wooont telt. Het inkomen / vermogen van uitsluitend mevrouw mag dus niet te hoog zijn. Het inkomen van mevrouw zal geen probleem zijn zo te lezen. Omdat zij fiscaal partners zijn en vooralsnog blijven mag bij de aangifte het vermogen worden verdeeld. Omdat er minder vermogen is dan het maximum vrijgesteld bedrag Box 3 zal er voor 2020 niets verdeeld hoeven te worden. Geen probleem voor 2020 derhalve.

Stel dat in 2021 het gezamenlijk vermogen wel boven € 62.680 uitkomt, dan zal mevrouw minder dan € 31.340 aan zichzelf toebedelen. Waardoor ook in 2021 de huurtoeslag behouden blijft. 

Reputatie 2
Badge +2

In mijn eerste reactie hierboven meldde ik dat de consumentebond / geldgids voor de huurtoeslag 2021 ten onrechte uitging van 50.000 vrijgesteld vermogen (toeslagpartners 100.000) In een prive mail heb ik dit ook gemeld. Inmiddels staan de juiste maxima in de link vermeld: 31.340 / 62.680

Dank allemaal voor de reacties. Mijn ouders blijven fiscaal partner. Dat het vermogen bij de aangifte verdeeld kon worden, wist ik niet.
Mijn moeder dacht dat ze een aparte rekening alleen op naam van mijn vader moest openen om het vermogen te delen om nog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Nu heb ik toch nog een aanvullende vraag:

Mijn ouders vragen huurtoeslag ieder jaar achteraf aan voor het belastingjaar waarvoor aangifte is gedaan. Dat heeft als reden dat zij eens in een onprettige situatie zijn gekomen dat ze terug moesten betalen.  Mijn moeder zal dus geen bericht van de belastingdienst krijgen voor de wijziging omdat zij nu geen huurtoeslag ontvangt. Moet zij nu zelf iets ondernemen?

Wordt er nu een verdeling gemaakt van de periode 1-1-2020 tot 1-9-2020 en vanaf 1-9-2020 tot 1-1-2021 voor de huurtoeslag ? Ik zie geen mogelijkheid in de aangifte om de inkomsten te scheiden of is dat wel mogelijk op mijn toeslagen?

Mocht dit allemaal te ingewikkeld worden dan volg ik het advies op om bij de belastingdienst of ouderenbond hulp te vragen.

Reputatie 7
Badge +7

Uw problematiek staat ook op internet. Wellicht komen daar ook reacties van terug en over het algemeen leest ook de belasting dergelijke berichten. Want de diverse wijzigingen o.a. in de toeslagen moet u aan de belasting doorgeven: Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden bijvoorbeeld. Dat heeft gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons, de belastingdienst,  doorgeven. Lees meer bij de belastingdienst over Welke wijzigingen moet ik doorgeven?  Omdat het een ingewikkelde materie is zou ik toch deskundiger advies aanvragen bij de belastingdienst of aanpalende organisaties. Groet Leo.

Reputatie 2
Badge +2

U heeft geen ingewikkelde vervolgvragen. Dat u zich zorgen maakt om de huurtoeslag van uw moeder is begrijpelijk maar niet nodig.

Zolang de saldi van bank- en spaarrekeningen / overig vermogen minder zijn dan ruim € 60.000 is er helemaal niets aan de hand. In de gezamenlijke aangifte antwoordt u op de vraag: is het vermogen hoger dan € 61.692 (belastingaangifte 2020) met: NEE. Er volgt geen verdeelscherm want het vermogen is lager dan € 61.692. De huurtoeslag over de periode dat uw ouders nog samen woonden én de periode dat uw moeder alleen woonde (sept t/m dec 2020) blijft behouden. Zij het dat de hoogte van de huurtoeslag vanaf september iets gewijzigd zal worden omdat in deze laatste periode alleen het inkomen / vermogen van moeder telt. Peildatum: 1 januari 2020.

Voor 2021 geldt in principe hetzelfde. Maar nu telt uitsluitend het inkomen / vermogen van moeder. Het inkomen zal geen probleem zijn. Het vermogen ook niet als de totale saldi van bank- en spaarrekeningen op 1 januari 2021 lager zijn dan € 62.680

Als de saldi op 1 januari 2021 HOGER zijn dan € 62.680 is er nog niets aan de hand. Bij de aangifte over 2021 moet er dan wel op gelet worden dat het te verdelen bedrag aan vader wordt toebedeeld. Voorbeeld: het vermogen is € 72.680, dus € 10.000 hoger dan het maximum van de vrijstelling voor de huurtoeslag. In het verdeelscherm wordt deze € 10.000 vervolgens aan vader toebedeeld. Omdat bij moeder met € 31.340 wordt gerekend behoudt ze ook dan haar huurtoeslag.

 

Reputatie 2
Badge +2

Zojuist las ik de reactie van L.J.F. de Ruiter.  Hij adviseert u deskundiger (…..) advies op te vragen o.a. bij de Belastingdienst. Uiteraard is het altijd raadzaam om een advies elders te checken.

Maar ter informatie: uw vraag in vrijwel dezelfde situatie (verpleeghuis, vermogen boven de grens van de huurtoeslag) is uitgebreid besproken op het ANBO-forum, een forum voor belastinginvullers bij de ANBO. Dit is een besloten forum. De vraag kwam van een ANBO-belastinginvuller, iemand die toch wat meer weet dan de klant zelf, maar niet helemaal wist hoe hij met de situatie moest omgaan. 

De huurtoeslag moest worden terugbetaald door de partner die nog thuis woonde. Ik adviseerde toen om de belastingaangifte opnieuw op te sturen met een andere verdeling. (meer vermogen naar de opgenomen partner) Waardoor de huurtoeslag van de thuis wonende partner behouden bleef. Deze andere verdeling kan overigens alleen binnen 6 weken na de definitieve vaststelling van de gezamenlijke aangiften

Reputatie 7
Badge +7

Geachte @P. Schakel . Ik hoop niet dat u de conclusie trekt dat ik met name U en anderen van het forum niet deskundig vind. Dat is namelijk helemaal niet bedoeld. Indien u volledig deskundig bent in deze materie, is het te prijzen dat u @JaneN  en haar vader en moeder, helpt. Daar zijn we hier immers voor.

Maar u weet ongetwijfeld ook, en zeker op forums komt dat voor, dat adviezen nogal eens verschillen en elkaar vaak tegenspreken. Daartegen heb ik getracht te waarschuwen en geadviseerd, mede als het te ingewikkeld is,  naar de belastingdienst, de Anbo of andere ouderenbonden, en/of vakbonden te gaan. Met even goede bedoelingen als van u en hiermee rechtgezet dat ik u, met geen van mijn opmerkingen, bedoelde. Groet Leo.

Dank jullie beiden ( LJF de Ruiter en P Schakel) voor de laatste reacties.
Het wordt me steeds duidelijker. Ik ga de huurtoeslag voor mijn moeder alleen aanvragen per 1-9-2020 want die toeslag heeft ze maandelijks echt nodig. De periode daarvoor tot 1-9-2020 doe ik dan achteraf, gelijk met de aangifte 2020. 

Als jullie daar nog problemen in voorzien, hoor ik het graag anders nogmaals bedankt !  

 

Reageer