Consumentenbond.nl
Beantwoord

hypotheekrente aftrek met alleen AOW

  • 19 september 2018
  • 10 reacties
  • 862 Bekeken

Hallo,

heb een vraag, mijn vader alleenstaand heeft alleen aow en verder geen inkomsten,
krijgt al jaren geen aanslag van belasting meer,
omdat als hij belastingaangifte in vulde niets bij of toe moest betalen,
Hij gaf wel aan dat hij hypotheekrente betaalde maar kwam altijd op nul uit,
mijn vraag is klopt dat bij belasting telefoon kreeg ij ook geen antwoord.
Groet Jan.
icon

Beste antwoord door Gerald Mellens 19 september 2018, 15:22

Hallo Jan,

Op de jaaropgaaf van het SVB zul je kunnen zien dat er geen inkomstenbelasting is ingehouden. Indien er geen belastingdruk is, zal de hypotheekrente-aftrek geen uitwerking hebben en zal er dus geen teruggaaf volgen.

Voordat er sprake is van aftrekbare hypotheekrente, moet eerst nog het eigen woningforfait worden afgetrokken (veelal 0,75% van de WOZ waarde) van de betaalde hypotheekrente. Resteert er een positief bedrag, dan is dat de aftrekpost. Maar zoals gezegd, als er geen belastingdruk is, zal er ook geen teruggaaf volgen.
Bekijk origineel

10 reacties

Hallo Jan,

Op de jaaropgaaf van het SVB zul je kunnen zien dat er geen inkomstenbelasting is ingehouden. Indien er geen belastingdruk is, zal de hypotheekrente-aftrek geen uitwerking hebben en zal er dus geen teruggaaf volgen.

Voordat er sprake is van aftrekbare hypotheekrente, moet eerst nog het eigen woningforfait worden afgetrokken (veelal 0,75% van de WOZ waarde) van de betaalde hypotheekrente. Resteert er een positief bedrag, dan is dat de aftrekpost. Maar zoals gezegd, als er geen belastingdruk is, zal er ook geen teruggaaf volgen.
Reputatie 7
Badge +5
@Gerald Mellens haalt me de woorden bijna uit de mond. De AOW was vroeger een welvaartsvast pensioen maar is tegenwoordig verworden tot een soort van veredelde bijstandsuitkering maar dan zonder sollicitatieplicht.

In principe wordt er inkomstenbelasting geheven over je bruto inkomen. Aan het eind daarvan wordt echter ook nog de algemene heffingskorting toegepast en in het geval van de vader van @J. Woort waarschijnlijk ook nog iets van een ouderenkorting. Aangezien die algemene heffingskorting plus ouderenkorting (lees: kortingen op de te betalen belasting) meer zullen bedragen of gelijk zullen zijn dan / aan de in principe te betalen belasting hou je dus geen te betalen inkomstenbelasting meer over.

En dan kun je daar natuurlijk nog steeds hypotheekrente over aftrekken maar het gevolg zal zijn dat de daardoor in principe te betalen inkomstenbelasting minder wordt maar dan nog steeds onder de grens van die heffingskortingen blijven waardoor de opbrengst nihil zal zijn.

@Gerald Mellens heeft dus gelijk!!
Hallo,

Is mij duidelijk,hartelijk bedankt voor het reageren,
Jan woort.
Reputatie 7
Badge +5
Weer een zaak opgelost Gerald 😁
Reputatie 7
Badge +6
Alleen wordt de wet Mulder langzaam afgebouwd , waardoor in de toekomst bij mensen in deze situatie wel degelijk belasting betaald moet worden door het huurwaardeforfait . Tenzij andere posten dit weer compenseren . Ook andere invloeden kunnen een rol gaan spelen. Daarom is het verstandig om de komende jaren gewoon een proefberekening te doen. De belastingdienst legt de verantwoording volledig bij de belastingplichtigen......Elk jaar verandert er wel wat en zelden wat goeds . Het blijft dus opletten. Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger. 🙄🤔☺
Reputatie 7
Badge +7
Toppers, @F. den Oudsten en @Gerald Mellens! Fijn dat je snel geholpen was met een antwoord @J. Woort.
Reputatie 7
Badge +5
@E.T. Wiersum Je bedoelt natuurlijk de wet Hillen. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Die wet Mulder daar heb ik last van als ik eens ergens 7 km te hard rijd en juist die wet zou afgebouwd moeten worden 😅

Overigens denk ik dat ik enige van jouw wijsheden (in een iets gewijzigde vorm) op een tegeltje ga laten zetten voor bij mij thuis aan de wand:

' Elk jaar verandert er wel wat maar zelden wat goeds'

'Leuker kunnen we het niet maken, wel lastiger.'

😆😆😆
Reputatie 7
Badge +6
Correctie. Je hebt gelijk , Frans . Ik heb twee wetten verwisseld . Zijn er ook zo veel, he? 😉
Reputatie 2
Badge +2
Wat in deze situatie wel belastingteruggave kan opleveren is de aftrekpost specifieke zorgkosten. Als er ziektekosten zijn zoals: vervoer naar arts / specialist, medicijnkosten, dieetkosten, kosten voor kleding en beddengoed kan het zijn dat er een aftrekbaar bedrag is. Weliswaar is de drempel bij een 'kale' AOW zowat € 250, maar worden voornoemde kosten vermenigvuldigd met 2,13 Waardoor er al gauw een aftrekpost ontstaat. De teruggave voor de inkomstenbelasting blijft € 0, maar via de TSZ-regeling (Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten) krijgt men zo'n 3 maanden na de definitieve aanslag toch belastinggeld terug.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/tegemoetkoming_specifieke_zorgkosten/tegemoetkoming_specifieke_zorgkosten
Reputatie 7
Badge +5
Ik vind dit een uiterst nuttige toevoeging van @P. Schakel.

Echt een goed voorbeeld van hoe je het plaatje breder kunt trekken zonder off-topic te gaan waaraan ik me in deze kolommen ook wel eens schuldig heb gemaakt omdat ik een topic vaak zie als onderdeel van een groter geheel.

Even in mijn eigen woorden: Voor bepaalde mensen, en dan met name AOW’ers, geldt bij specifieke ziektekosten een opslag van 213% van de primaire aftrekpost boven de niet aftrekbare drempel. Ook ik maak gebruik van die opslag maar voor mij geldt slechts het percentage van 140% als 65 minner. Zie voor een goed overzicht dit artikel van het Nibud.

Als je op de link van @P. Schakel klikt dan kun je in dat scherm weer doorklikken op de voorbeeld berekening waarin de belastingdienst voorrekent hoe het precies werkt. Alleen laten ze daar die opslag weg. En als het werkt zoals ik nu denk dat het werkt dan zou het zelfs wel eens kunnen zijn dat je met je hypotheekaftrek eerst je belastbaar inkomen verlaagt en dan met je aftrek specifieke ziektekosten nog eens temeer daar die aftrek dan met 230% wordt verhoogd.

Zo simpel zal het mogelijk niet zijn want ik kan me niet voorstellen dat de belastingdienst daar niet al eerder een stokje voor heeft gestoken. Wellicht kun je eens stoeien met je volgende belastingaangifte in het belastingaangiftensysteem en kijken wat de verschillende varianten opleveren.

Maar dan nog kan het hebben van specifieke ziektekosten als AOW’er wel eens heel voordelig werken vooral als je geen aanvullende verzekering hebt zoals een tandenpolis voor je tandartskosten. Daarom heb ik onder dit onderwerp ook als mijn mening gegeven dat je serieus zou kunnen overwegen om, als je een aanvullende tandendekking hebt, die op te zeggen. Immers, je hebt niet elk jaar (een hoog bedrag aan) (specifieke) zorgkosten maar je betaalt er wel elk jaar premie voor. Maar zelfs dan. Stel:

Je hebt boven de niet aftrekbare drempel bijvoorbeeld € 500,- aan ziektekosten en € 1500,- aan specifieke ziektekosten bijvoorbeeld tandartskosten en reiskosten. Dat kost je zonder aanvullende verzekering geld maar vergeet niet dat ook een aanvullende ziektekostendekking zijn maxima, eigen bijdragen en beperkingen kent, je moet er bovendien eerst elk jaar premie voor betalen. Je voordelen werken dan als volgt:

€ 360,- uitbespaarde jaarpremie tandartsdekking

€ 500,- aftrekbare gewone ziektekosten boven de drempel

€ 1500,- aftrekbare specifieke ziektekosten boven de drempel

€ 3195,- 213% verhoging aftrekbare specifieke ziektekosten

€ 500,- stel: teruggave te veel betaalde belasting of niet te betalen belasting

€ 500,- stel: teruggave onder de TSZ regeling.

Die TSZ regeling werkt natuurlijk alleen als je met je te betalen belasting onder het totale bedrag van de heffingskortingen blijft. Heb je echter al een soort van loonbelasting voorgeschoten dan krijg je die in ieder geval terug.

De bovenstaande bedragen zijn natuurlijk een soort voorbeeldbedragen want hoe de precieze uitwerking in de verschillende situaties zal zijn dat kan ik natuurlijk niet goed inschatten. Je kunt daarbij overigens zelf wel bedenken dat hoe lager je inkomen is des te groter de kans dat je gebruik kunt maken van die TSZ-regeling terwijl, als de situatie andersom is (dus hoog inkomen) je maximaal gebruik kunt maken van je fiscale aftrekmogelijkheden met als gevolg belastingteruggave of belastingbesparing. Overigens geldt ook daarbij dat hoe hoger je inkomen is des te hoger die drempel wordt.

Los daarvan zou dit ook nog wel eens een gunstige uitwerking kunnen hebben op iemands Zorgtoeslag en / of Huurtoeslag mits je niet te veel inkomen en / of vermogen hebt.

Reageer