Consumentenbond.nl

IB aangifte aftrekpost giften

  • 27 augustus 2019
  • 8 reacties
  • 674 Bekeken

Goedemiddag

Mijn broer draagt geen loonheffing af omdat zijn inkomsten laag zijn, hij doet wel giften aan ANBI instellingen volgens de belastingdienst mag/kan hij geen IB aangiften doen en kan hij dus zijn giften niet aangeven als aftrekpost.
Ik heb ook vernomen dat dit via een notaris kan, in de vorm van een ondertekende akte door hem en de ANBI instelling, maar ik denk dat de notaris niets te maken heeft met de regelgeving van de belastingdienst> "Draagt niets af dus krijgt ook niets terug"
Hoe kan hij wel zijn giften aangeven als aftrekpost?

8 reacties

Badge +8
Zijn er misschien Communityleden die ervaring hebben met een vergelijkbare situatie? ☺
Reputatie 7
Badge +5
Ik zou het niet weten.
Reputatie 7
Badge +5
Maar .......... heel misschien weet de Consumentenbond het zelf wel:

https://www.consumentenbond.nl/belastingaangifte/aftrekposten

Meer aftrekposten dan inkomsten?

Als je fiscale 'inkomen uit werk en woning' (je belastbare inkomen in box 1) lager is dan je persoonsgebonden aftrekposten, schuift het resterende deel door naar achtereenvolgens box 3 en box 2. Dit doet het aangifteprogramma automatisch. De belastingbesparing die je bereikt met de aftrekpost wijkt daardoor soms af van je belastingtarief in box 1. De kans is groot dat je in box 2 en box 3 dan ook geen belastbare inkomsten hebt waarvan de aftrekposten kunnen worden afgetrokken. De aftrekpost schuift dan door naar het volgende belastingjaar. Als er dan nóg geen (of onvoldoende) belastbaar inkomen is om van de aftrekpost te kunnen profiteren, schuift de dan nog resterende aftrekpost (onbeperkt) door naar een volgend jaar waarin deze alsnog benut kan worden.
Tip: Heb je een laag inkomen, zodat je weinig belasting terugkrijgt over je aftrekposten, én heb je een fiscale partner zonder inkomen? Dan kun je de aftrekpost soms beter bij je partner aangeven. Dan heb je weliswaar dit jaar geen aftrek, maar je mag deze aftrekpost volgend jaar opvoeren. Dat is lucratief als je dan een hoger inkomen en een hoger belastingtarief hebt. Of als je partner dat dan heeft.
Principieel lijkt mij dat als je geen belasting betaalt er ook niets valt af te trekken. Verder heb ik nog nooit gehoord dat ze je kunnen verbieden aangifte te doen. Echter er zijn partijen zoals de vakbond maar ook vrijwilligersorganisaties die mensen helpen met belastingen en het lijkt mij bijzonder aanbevelenswaardig dat men daar gebruik van maakt.

*Off-topic opmerkingen verwijderd door beheerder.
Reputatie 7
Badge +5
@A. Deen Inderdaad kun je alleen zaken aftrekken als je eerst belasting hebt betaald en dus iets van een verzamelinkomen hebt. Maar misschien kun je die aftrekposten wel doorschuiven naar volgend jaar als je dit jaar weinig tot geen verzamelinkomen had dan wel geen belasting hebt betaald.

Inderdaad is het altijd verstandig om een deskundige te raadplegen als je ergens zelf geen verstand van hebt. Maar goed, je moet het de TS nageven, hij heeft een goed begin gemaakt ...... hier!

*Off-topic opmerkingen verwijderd door beheerder.
Reputatie 7
Badge +6
Er is geen wet die verbiedt aangifte te doen . Hij kan online dat doen en kijken wat het oplevert . Zo nodig met hulp als hij het niet zelf kan . Pas als hij op verzenden klikt krijgt de belastingdienst het binnen . Als het niets oplevert of de moeite niet waard is , verzendt hij het niet.
Badge +8
Hi @Gebruiker1566900800, hebben de reacties hier je al wat verder kunnen helpen?
Reputatie 2
Badge +2
TS schrijf dat er enige inkomsten zijn. Of de giften aftrekbaar zijn, hangt van het inkomen af.
Voorbeeld: inkomen is € 5000 Dit inkomen is belastingvrij. Er is € 1000 aan giften (boven drempel) Inkomen wordt nu € 4000 Er is geen belasting verschuldigd. M.a.w.: de aftrekpost vervluchtigt. Levert niets op.

F. den Oudsten refereert aan het doorschuiven van de aftrekpost naar een volgend jaar. Voorbeeld: inkomen is € 1000 Giften boven drempel: € 1500 Er schuift € 500 door naar een volgend jaar. Als er dan weer onvoldoende inkomen is om de aftrekpost alsnog te verzilveren schuift de aftrekpost andermaal door,

Periodieke giften waar TS een vraag over heeft hoeven niet meer via de notaris worden vastgelegd. Er moet wel een overeenkomst tussen de ANBI-instelling en de schenker worden vastgelegd. Voordeel is dat er geen drempel is bij dit soort giften. Maar bij geen of een laag inkomen geldt verder dezelfde procedure als hierboven beschreven.

Reageer