Consumentenbond.nl

Inboedelverzekering naar leeftijd?


Ben ik de enige die verbaasd staat over een rekenmethode die voor een groot deel verband houdt met de leeftijd van de verzekeringnemer en niet met de werkelijke waarde van de verzekerde inboedel? Mijn inboedel is in de loop der jaren helemaal niet meer waard geworden; integendeel, ik heb me zoveel mogelijk ontdaan van spullen die ik niet echt nodig heb en streef ernaar om mijn leven zo eenvoudig mogelijk te maken. Is deze vorm van leeftijdsdiscriminatie wettelijk toegestaan?

12 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Lang leve de vrije markt economie. Ja , ik denk dat verzekeraars veel te veel vrijheid hebben om hun eigen regels te bedenken , ongeacht of het wel of niet eerlijk is. Dit zal dus ook wel mogen.
Er zit wel een adder onder het gras. Hoe zit het als b.v. na een brand(je) met flinke rook en bluswaterschade bij het opnemen van de schade wordt geconstateerd, dat de waarde van de inboedel minder is dan het verzekerde bedrag dat voor een deel wordt bepaald door de leeftijd van de verzekeringnemer? Ben je dan "oververzekerd" en wordt er navenant gekort op de schadeuitkering? Of wordt er een bejaardentoeslag uitgekeerd bovenop het bedrag van de werkelijk geleden schade? Dat laatste kan ik uit de polisvoorwaarden niet opmaken en lijkt mij ook onwaarschijnlijk.

Deze vraag betreft overigens niet alleen oudere verzekerden. Als er kinderen het huis uitgaan met meename van al hun spullen leidt dat al tot een lagere waarde van de inboedel. Kun je dan het verzekerde bedrag verlagen of is deze rekenmethode erop gericht dat onmogelijk te maken omdat je inmiddels zoveel ouder bent geworden?. Kortom, met dit soort premieberekening kom je in troebel water en dat is niet in het belang van de consument. Ik hoop, dat de CB hier een vinger aan de pols houdt.
Een inboedel met een leeftijd > 5 jaar is sowieso niks meer waard. Verzekeraars keren voor dat soort inboedels niks meer uit (en niks kan ook een schijntje van de vervangingswaarde zijn). Dus het lijkt me goed dat verzekeraars deze principes eens laten uitkomen in premies. Geen kans op uitkering is dus geen premie in rekening brengen, want geen risico. En dat vergeten de dames en heren verzekeraars maar al te graag. Niet voor niets is elke verzekeraar aangesloten bij branchevereniging Wij Keren Niet Uit (WKNU).
Bij deze topic moest ik tòch dringend nog eens per uitzondering in de toetsen springen ...

Het is theoretisch namelijk allemaal prima geregeld met onze inboedelverzekeringen, want de consument kan met de inboedel-waardemeter toch zelf vastleggen tegen welke som hij/zij verzekerd is, zodat er van onder- of over-verzekering geen sprake kan zijn. M.a.w. de eind-verantwoordelijkheid ligt (natuurlijk) bij de consument. De Bond van Verzekeraars heeft klantvriendelijk een formulier ontwikkeld en bereid gesteld waarmee de totale inboedelwaarde bepaalt kan worden en de vriendelijke verzekeraar verhoogt deze waarde door een indexering automatisch ieder jaar een beetje. Opgelost dus?

Nee, want het door @LIsa Boele opgeworpen probleem zou alleen opgelost zijn, wanneer via formulier jaarlijks de verzekerde waarde, of na een ingrijpende verandering naar boven of beneden zou kunnen worden aangepast. Daaraan heeft ook de slimme verzekeraar gedacht en beloofd, dat regelmatig de inboedelwaardemeter opnieuw ingevuld en aujourd gehouden zal kunnen worden ... ! Opgelost dus?

Ik ben inmiddels al een levenlang inboedelverzekerd geweest, zelfs na verhuizingen bij verschillende verzekeringsmaatschappijen, maar een formulier om de inboedelwaarde te (her-)bepalen, heb ik nog nooit toegestuurd gekregen ... dàt is dus het dure verschil tussen theorie en werkelijkheid. Alles is bestens geregeld op papier, maar het werkt niet.

NB. Zelfs Independer van Achmea gelooft nog in sprookjes (citaat):

De waarde van je inboelden verandert door de jaren heen

Daaro moet je iedere 5 jaar de inboeldwaardemeter weer opnieuw invullen 😉. In de tussentijd kan er namelijk veel veranderen en zo zorg je ervoor dat jouw inboedelverzekering bij jouw situatie blijft passen. Als de waardemeter niet opnieuw invult, vervalt de garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar of tussenpersoon stuurt je op tijd een nieuwe waardemeter toe, dus je hoeft er niet zelf aan te denken.

😉 Hoe vaak heeft u een informatie en/of een formulier m.b.t. de her-bepaling van de inboedelwaarde toegestuurd gekregen ná de toezending van uw allereerste polis? Ik ben het met TS eens, dat de Consumentenbond beter de vinger aan de pols moet gaan houden.

http://financieel.infonu.nl/verzekering/106715-hoe-werkt-een-inboedelwaardemeter.html
Risico = kans x effect

Het effect is de waarde van de inboedel waarover we spreken en die is objectief vast te stellen, al wordt er om allerlei redenen in de praktijk vaak een schatting gedaan, het is daarom voor de hand liggend hier niet het effect maar om de kans op schade de factor is waar we over spreken.
@A. Deen.

Ik heb een nogal exclusieve designerinrichting en zou met een algemene waardeschatting per m2 woonoppervlakte, het aantal ruimtes, mijn gezinssamenstelling, mijn inkomen en mijn leeftijd zonder de waardemeter met zekerheid onderverzekerd zijn ... !

Alleen al het bestaan van de waardemeter duidt erop, dat de klant bij onderverzekering zÈlf beter had moeten oppassen. Ik zou echter ook IKEA-fan geweest kunnen zijn en is de waarde volgens de standaardbepaling dan tÒch identisch, maar zou ik totaal Óververzekerd zijn.

Volgens de Consumentenbond is de zÉkerste methode het werken met een inventarislijst:

https://www.consumentenbond.nl/inboedelverzekering/voorkomen-onderverzekering

PS. U geeft overigens niet aan of u wÈl alle vijf jaren met het toegestuurde (?) formulier een nieuwe waardebepaling doet ... resp. het formulier krijgt toegestuurd zoals uiteindelijk volgens bijgevoegde link wÈl de bedoeling is.

http://weblog.independer.nl/inboedelverzekeringen/...
De leeftijd speelt nog steeds een traditionele rol bij de inboedelverzekering (...?...)

Leeftijd zegt iets over waarde inboedel

De leeftijd van de hoofdkostwinner bepaalt natuurlijk (..?..) welke fase van je leven je in zit en dat zegt dus (..?..) iets over de waarde van je inboedel. Je moet op de inboedelwaardemeter de leeftijd van de hoofdkostwinner invullen. De hoofdkostwinner is degene die het meeste verdient (..?..). Je kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

    35 jaar en jonger; 36 t/m 50 jaar; 51 t/m 70 jaar; 71 jaar en ouder.
Bron: Inboedelwaardemeter (de beheerder heeft mijn manuscript veranderd).
Een andere methode zie ik o.a. bij de verzekeraar Generali ...

Citaat: Bij onze nieuwste Inboedelverzekering maken wij geen gebruik meer van een inboedelwaardemeter. Als u bij ons deze Inboedelverzekering afsluit, bepalen wij de waarde van uw inboedel aan de hand van uw adres en de statistische data van Infofolio. Dit doen wij jaarlijks ...

Maar, wat is dan de statistische data van Infofolie precies?

(De bron van het citaat is door de beheerder verwijderd)

[Commerciële link verwijderd door beheerder]
Ik ben er ook nog eens ingedoken en ontdekte in mijn paperassen een "Inboedelwaardemeter 2016 (geldig tot 31 januari 2017), hoofdzakelijk gebaseerd op leeftijd, netto maandinkomen en oppervlakte woning. Bij de laatste poliswijziging, door de verzekeraar(!), werd die niet meegezonden maar moest ik hem opzoeken op de website van de verzekeraar.

Meest opvallend: voor de leeftijdscomponent 36 t/m 50 jaar wordt voor alleenstaanden EUR 29.116 en voor echtparen/samenwonenden EUR 39.156 voor de waarde van de inboedel berekend. Vanaf 51 jaar is dat EUR 10.040 méér. Met kinderen wordt geen rekening gehouden en dat is vreemd, want juist in de periode 36 t/m 50 jaar moet daar maximaal in geïnvesteerd worden en loopt de inboedelwaarde dus op. Vanaf 51 jaar zijn of gaan de kinderen het huis uit en daarmee daalt de inboedelwaarde, want dat de gemiddelde ouder zich intussen ook nog een extra dure inventaris kon permitteren lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.

Overigens vermeldt de toelichting bij de Inboedelwaardemeter (uiteraard kleingedrukt), dat deze bedoeld is als een hulpmiddel en niet kan gelden als getaxeerde waarde in de zin der wet en wordt geadviseerd die alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering. Ziedaar: ingewikkelder kun je het niet krijgen. Het zou een stuk duidelijker zijn om, zoals vroeger gebruikelijk, aan de verzekeringnemer een lijst te verschaffen aan de hand waarvan hij de waarde van zijn inboedel kan berekenen want hij blijft, hoe dan ook, voor die opgave zelf verantwoordelijk.
@Lisa Boele, dan wordt het nu de hoogste tijd voor het invullen van uw nieuwe uitgeprinte inventarislijst (zie link), maar controleer vooraf even de door de Consumentenbond hieronder genoemde verzekeraars, want niets is tegenwoordig meer zoals het een uur geleden nog was. Ik denk dat we hier allemaal erg nieuwsgierig zijn of u uiteindelijk juist verzekerd was, of een lagere of hogere premie gaat betalen.

Inventarislijst

Citaat: Je kunt je op diverse manieren indekken tegen onderverzekering. De meest nauwkeurige methode is het invullen van een inventarislijst. Dit kan bij de volgende verzekeraars: Allianz, Delta Lloyd, EAG Assuradeuren, Klaverblad, Lancyr, London Verzekeringen, Polis Direct en Turien & Co. In de lijst vul je van alle bezittingen de nieuwwaarde in. Een tijdrovend klusje, dat je doorgaans om de 5 jaar (en bij een verhuizing) moet herhalen, maar afhankelijk van je situatie flink kan schelen in de premie. (Die streep heb ik er overigens onder gezet! De geciteerde tekst is van de Consumentenbond).

PS. Beste beheerder, misschien laat u namen, tekst en link deze keer onberoerd staan a.u.b.? Ik heb de tekst ook niet meer tegen uw ongeschreven regels cursief gemaakt, alhoewel ... het een citaat betreft.


@Lisa Boele, dan wordt het nu de hoogste tijd voor uw nieuwe inventarislijst, maar controleer vooraf even de door de Consumentenbond hieronder genoemde verzekeraars, want niets is tegenwoordig meer zoals een uur geleden:

Inventarislijst

Je kunt je op diverse manieren indekken tegen onderverzekering. De meest nauwkeurige methode is het invullen van een inventarislijst. Dit kan bij de volgende verzekeraars: Allianz, Delta Lloyd, EAG Assuradeuren, Klaverblad, Lancyr, London Verzekeringen, Polis Direct en Turien & Co. In de lijst vul je van alle bezittingen de nieuwwaarde in. Een tijdrovend klusje, dat je doorgaans om de 5 jaar (en bij een verhuizing) moet herhalen, maar wat afhankelijk van je situatie flink kan schelen in de premie. (Die streep heb ik eronder gezet!)

PS. Beste beheerder, misschien laat u namen en link deze keer onberoerd staan a.u.b.?

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Apr 18, 2017.


Die inventarislijst komt uitstekend van pas. Hoewel verzekerd bij Turien ben ik op het bestaan ervan nooit attent gemaakt. Heb hem opgeslagen en ga er een regenachtig dagdeel aan besteden. Hartelijk dank!
Reputatie 5
Badge +7


PS. Beste beheerder, misschien laat u namen, tekst en link deze keer onberoerd staan a.u.b.? Ik heb de tekst ook niet meer tegen uw ongeschreven regels cursief gemaakt, alhoewel ... het een citaat betreft.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Apr 18, 2017.
Beste H.G. van Rheenen, dank je wel voor je reacties in dit topic. Hier en daar passen wij de opmaak van geplaatste berichten aan ten behoeve van de leesbaarheid.

Reageer