ING risico en/of rekening bij overlijden mederekeninghouder

  • 16 december 2019
  • 24 reacties
  • 1506 Bekeken

Badge

Als je een en/of rekening hebt bij ING en je mederekeninghouder overlijdt dan blijkt er geen de firewall voor ongure erfgenamen van je mederekeninghouder die je rekening leegplunderen.

Tante oud en gebrekkig heeft een en/of rekening met haar zoon die in lijn met haar levenstestament direct bij haar geld kan als ze terecht komt in een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Zij heeft al het geld op de rekening gestort. Nu overlijdt zoon eerder dan haar. Kleinzoon staat voor haar deur met een formulier “Rekening op 2 namen na overlijden rekeninghouder” en wil de rekening beheren. Tante weigert dit ondanks bedreigingen. 

Kleinzoon maakt met de verklaring van erfrecht eerst de ING rekening leeg van zijn vader en daarna van zijn tante. Tante verliest naast haar zoon ook al het geld waarvoor ze een leven gewerkt heeft. Veel geld.

Kan niet zou je denken, maar de nabestaandendesk verwijst naar de algemene voorwaarden voor een en/of rekening artikel 3.1, artikel 8.1 en artikel 6 (zoek het zelf maar uit bij de rechter). Deze voorwaarden gelden echter m.i. pas  nadat het formulier “Rekening op 2 namen na overlijden“  door beide partijen is getekend. Je weet immers niet hoe integer je nieuwe rekeninghouder is . ING-nabestaandendesk gaat ondanks briefwisseling en telefonisch aandringen hier verder niet op in.

Kortom, heel gevaarlijk om een en/of rekening bij ING te openen want als er kwaadaardige erven zijn van de mederekeninghouder dan ben je zomaar je geld bij ING kwijt. Er is geen firewall. Zie het dan maar terug te krijgen. Vaak liggen die erven bij het openen van de rekening nog in de luiers zoals in dit geval en weet je niet wat je later te wachten staat.

Ik wil nu ING via het KIFID aansprakelijk stellen voor het geld dat verdwenen is en als dat niet lukt een n civiele procedure aanspannen tegen de kleinzoon. Ergo advocaat en proceskosten.

Ben nu op zoek naar mensen met soortgelijke ervaringen hebben met ING en tips voor me hebben die me verder helpen.


24 reacties

Ga maar heel snel een advocaat zoeken want je hebt professioneel advies nodig. 

Wat ik niet zo goed begrijp is of kleinzoon de zaak met het pasje van zijn vader leeg getrokken heeft of dat de ING dat geld echt overgemaakt heeft.

Reputatie 3
Badge +4

Uit de tekst maak ik op dat gebruiker 1576 geen familielid is. Een verzorger of maatschappelijk werker of buur van de tante ?  Tante zal dan eerst een volmacht kunnen afgeven aan haar beschermheer of vrouw om haar te kunnen vertegenwoordigen aangezien zij dat blijkbaar zelf niet kan.

Het enige dat ik kan vertellen, dat in het verre verleden banken rekeningen blokkeerden na overlijden van 1 van de rekeninghouders  zodra er berichtgeving was van erven problemen, ongeacht de voorwaarden in de bankenovereenkomst. Dat heette toen nog Zorgplicht.  Een rechter zal een bank dan niet kunnen betichten dat ze juist voor de overblijvende rekeninghouder controle houden op de rekening totdat de erfrechten duidelijk zijn en wat de wens van overgebleven rekeninghouder is versus de erven van de overleden partij. Toen gold simpelweg 2 handtekeningen voor elke betaling of opname.

Maar zoals heer Deen stelt, als een speer een advocaat inschakelen. En als er onrechtmatig geld is opgenomen en het is er nog ( van een kale kip kan je niet plukken ) dan is het voor de advocaat simpel om het hamertje via de rechter te laten tikken » geld terug en mogelijk schadevergoeding ( diefstal is nog steeds strafbaar in dit land ) 

Badge

Dank voor jullie reactie:  Kleinzoon heeft via internet bankieren toegang gekregen tot de rekening en daarna leeggeplukt. Tot nu toe geen antwoord van ING gehad hoe zoiets überhaupt mogelijk is. Wel de vraag gesteld natuurlijk.

Nu klacht ingediend bij de directie van ING. Ik krijg binnen 6 weken antwoord van hen.Ik zie hun als hoofdverantwoordelijke van het probleem omdat ze de sluisdeur open hebben gezet zonder toestemming van de overgebleven rekeninghouder (tante). Ik wil het probleem bij hen leggen.

Als tante nu een advocaat neemt geef ik een signaal aan ING af dat ik het wel zelf op los, moet ik advocaat en proceskosten betalen en dat wil ik perse niet. Hoeveel er straks nog terug te halen is staat sowieso in de sterren want ik hoorde via via dat kleinzoon al een nieuwe auto en motor had gekocht. Daarom kan ik denk ik beter eerst ING aansprakelijk stellen

toelichting
1576 is zowel famielid als verzorger van tante in het verlengde van haar levenstestament

Reputatie 3
Badge +4

Een 1e consult bij een advocaat is wellicht betaalbaar. Kan zijn dat u iets belangrijks over het hoofd ziet,  zo wie zo een volmacht dat u uw tante kan vertegenwoordigen voordat de bank na 6 weken ineens zegt dat u , ondanks familieband, geen partij bent in de kwestie.  Wellicht bent u al gevolmachtigd ?   

Reputatie 7
Badge +6

Tja , zoals ik het lees , had dit nooit mogen  kunnen gebeuren . Naast aansprakelijk stellen van ING misschien kleinzoon beter ook maar aansprakelijk stellen voor het leegroven van de rekening. 

Reputatie 7
Badge +6

Ik vermoed dat kleinzoon de handtekening van tante vervalst heeft en daardoor dit heeft kunnen doen . Als dat zo is , zou ING  in dergelijke gevallen ALTIJD bij de nog levende rekeninghouder moeten vragen of het wel klopt. 

Reputatie 3
Badge +3

Het is mij niet duidelijk of de ING iets te verwijten valt. Moet u niet gewoon naar de politie om aangifte te doen?

Reputatie 7
Badge +6

Aangifte doen kan geen kwaad al denk ik dat de politie niet meer doet dan een proces-verbaal opmaken , wat ook online kan. Ik vermoed dat ze ook eerst een verklaring van de bank willen . Wat ze dan nog willen en kunnen is afwachten .

Reputatie 4
Badge +3

Maar hoe komt kleinzoon aan inlog dan wel pincodes?

Badge

Hij had geen pincode nodig. Hij heeft de beschikking gekregen over internetbankieren van ING. Voor mij ook een vraag hoe zoiets überhaupt kan.

Badge

Aan politie heb je niet veel tegenwoordig. Als ze er al iets aan doen dan duurt het vele weken/maanden. Ik denk dat het best is om eerst via ING een signaal naar de kleinzoon te laten uitgaan dat hij moet terugstorten. Als hij daarop anticipeert en het geld terugstort dan is het prima, zo niet dan civiele procedure er achteraan en toch maar naar politie en aangifte wegens fraude

Reputatie 3
Badge +3

Wat heeft ING u allemaal verteld?

Badge

@E.T. Wiersum:  hij heeft de handtekening van zijn oma niet vervalst. Het veld is gewoon leeg. Toch heeft hij van ING de volmacht gekregen om de rekening te beheren / leeg te halen. In een brief aan ons doet ING of dat de normale procedure is. 

Badge

@A.A  dat het volgens de voorwaarden die ING aan een en/of rekening is afgewikkeld. Ze geven tot nog toe geen antwoord op al mijn vragen. Ik heb nu een bezwaar ingediend bij hun Directie en eis hierop antwoord.

Badge

De reactietermijn van de directie van ING bedraagt 6 weken …..

Dus volgens de ING is het de normale procedure dat een erfgenaam zonder meer toegang krijgt tot een en/of rekening van de erflater zonder dat de andere helft van de en/of rekening geïnformeerd wordt of zelfs toestemming hoeft te geven. Dat is hartstikke concreet en er lijkt mij alleen ja of nee mogelijk als antwoord en persoonlijk kan ik het bijna niet geloven. 

Weet iemand trouwens of toegang tot een en/of rekening gelijk staat aan bezitten, of kan het geld nog steeds van iemand anders zijn terwijl jij er wel bij kan? In het eerste geval is er dan geen sprake van diefstal en in het tweede geval duidelijk wel en zou ik zsm aangifte doen. Vergelijk het met de rekening van een bedrijf, daar mag ook iemand tekenen maar dat wil niet zeggen dat het zijn geld is.

Reputatie 7
Badge +6

Lijkt me te zot voor woorden als een kleinzoon automatisch zonder toestemming van oma mederekeninghouder van haar en/of rekening kan worden . De en/of zou dan een gewone rekening moeten worden als zij geen nieuwe mederekeninghouder aanwijst . Zoals ik hier tegenaan kijk als alles wat ik lees klopt , is dit diefstal die door de bank mogelijk is gemaakt . Pas  als oma ook dood is , zou kleinzoon met een verklaring van erfrecht bij het geld kunnen komen. Wij hebben ook een en/of rekening en mijn vrouw en ik hebben beiden dezelfde rechten en plichten en verder NIEMAND , tenzij er machtigingen verleend zijn .

Reputatie 3
Badge +3

Lijkt me te zot voor woorden als een kleinzoon automatisch zonder toestemming van oma mederekeninghouder van haar en/of rekening kan worden . De en/of zou dan een gewone rekening moeten worden als zij geen nieuwe mederekeninghouder aanwijst . Zoals ik hier tegenaan kijk als alles wat ik lees klopt , is dit diefstal die door de bank mogelijk is gemaakt . Pas  als oma ook dood is , zou kleinzoon met een verklaring van erfrecht bij het geld kunnen komen. Wij hebben ook een en/of rekening en mijn vrouw en ik hebben beiden dezelfde rechten en plichten en verder NIEMAND , tenzij er machtigingen verleend zijn .


Waar staat dat de kleinzoon mederekeninghouder is geworden? Ik maak dat nergens uit op. Als de zoon (inmiddels overleden) nu zelf dat geld had weggesluisd, was het volgens u dan ook ‘diefstal door de bank mogelijk gemaakt’? Zo nee, waarom niet? Het deel van het saldo op de en/of-rekening dat eigendom was van de overledene, valt in de nalatenschap. Het lijkt mij logisch dat de kleinzoon, als erfgenaam van de overleden vader, op enig moment de beschikking krijgt over dat deel. Het lijkt me dat het niet aan de bank is om zich hier als een scheidsrechter op te werpen of om bijvoorbeeld inhoudelijk te gaan beoordelen wie op welk deel recht heeft. Het deel van het saldo waarvan de vader geen eigenaar was, valt natuurlijk niet in de nalatenschap en daar mag de kleinzoon dan ook niet aankomen. Als hier zaken gebeuren, die niet door de beugel kunnen, lijkt mij dat iets tussen oma en kleinzoon (en mogelijk justitie!). Ik kan me nog steeds voorstellen dat de bank hier gewoon buiten staat.

Reputatie 7
Badge +6

Ja, ik heb ook dat idee als @A.A De helft van de en/of rekening is van de zoon. Dus de kleinzoon mag over die helft beschikken bij de erfenisafwikkeling van zijn vader. Bij een en/of rekening mogen beiden beschikken over het hele saldo. Wie geen erfgenaam is van de zoon krijgt ook geen inzage in de papieren van de notaris. 

Normaal wordt iemand gemachtigde over de rekening van een oudere. Bij een en/of rekening word je tegelijk ook voor de helft mede-eigenaar, onbegrijpelijk waarom ze dat zo gedaan hebben. Ingeval van gemachtigde stopt die machtiging automatisch bij overlijden van een van de twee.

Reputatie 7
Badge +6

Hoe dan ook , we zijn het er wel over eens dat dit niet mag kunnen . Dus dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de overgebleven rekeninghouder iemand zomaar rechten krijgt en dus ook de rekening kan leegplukken. Indien er sprake is van erven , dan is het wettelijk volgens mij zo , dat kleinzoon een niet opeisbare vordering op oma heeft , die pas opeisbaar wordt als oma overlijdt . 

Reputatie 3
Badge +4

Wij zijn inmiddels allemaal een beetje adviseur met op basis van best verwarrende informatie.  Ik blijf er bij dat tante en nicht eerst een advocaat moeten consulteren, ik kan wel mijn eigen en/of voorwaarden gaan doorgronden, maar dan nog : niemand weet de echte toedracht in deze kwestie. De tijdslijn hier, daar bedoel ik mee wanneer de bank op de hoogte was van de vermeende malversaties is ook van belang. Ingeval zoon beschikte over passen en codes voordat de bank van het overlijden op de hoogte was en de onenigheid, dan is het ook nog de vraag waarom de bank hiervoor aansprakelijk zou zijn.

Reputatie 3
Badge +3

De helft van de en/of rekening is van de zoon. Dus de kleinzoon mag over die helft beschikken bij de erfenisafwikkeling van zijn vader. Bij een en/of rekening mogen beiden beschikken over het hele saldo.

 

Een rekening kan dan wel een en/of rekening zijn, waarbij iedere rekeninghouder, hier moeder en zoon, afzonderlijk kan opnemen en storten, dat betekent niet dat beiden voor 50% eigenaar zijn van het saldo, dus ook niet dat er 50% in de erfenis vanwege overlijden van de zoon valt. In dit geval is het zelfs waarschijnlijk dat het volledige saldo eigendom was van moeder. Dat betekent echter nog steeds niets dat de bank een fout gemaakt heeft.

 

Reputatie 3
Badge +3

Hoe dan ook , we zijn het er wel over eens dat dit niet mag kunnen . Dus dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de overgebleven rekeninghouder iemand zomaar rechten krijgt en dus ook de rekening kan leegplukken. Indien er sprake is van erven , dan is het wettelijk volgens mij zo , dat kleinzoon een niet opeisbare vordering op oma heeft , die pas opeisbaar wordt als oma overlijdt . 

 

Zoals al uitgelegd ben ik het niet met je eens dat hier gebleken is ‘dat iemand zo maar rechten krijgt’.  Als een deel van het saldo eigendom is van de zoon, valt dat deel in de erfenis. Oma staat daar natuurlijk buiten. Je doet alsof beide rekeninghouders met elkaar getrouwd zijn. Maar zoals het saldodeel dat van oma is, niet van de zoon is, is het saldodeel dat van de zoon is, niet van oma. Simpel.

Iets wegnemen dat niet van jou is, is natuurlijk wel gewoon diefstal,

Reputatie 7
Badge +6

@A.A ik lees op Google dat je gelijk hebt, maar alleen als je kan aantonen wie zijn geld op de rekening heeft gestort. Alleen dat deel is dan van de tante en de rest van de zoon. Als je het niet kan aantonen dan is het wel elk de helft.

Reageer