Consumentenbond.nl

Invorderingsbedrijf BV - Incassobureau

  • 8 februari 2017
  • 50 reacties
  • 6714 Bekeken

Reputatie 1
Ik word lastig gevallen met foutieve en volledig verzonnen rekeningen van het Invorderingsbedrijf BV uit Den Haag. Ze zijn ook bekend als Moneyfirst BV. Op mijn pogingen tot contact (telefonisch en via de mail) wordt niet gereageerd.

Ik ben voornemens een civiele procedure te starten tegen dit bedrijf. Iemand anders ervaring met dit bedrijf?

Het topic is gesloten voor reacties

50 reacties

Badge
Beste Vectorx,
Het verhaal zo lezend, dan bent u de zoveelste melkkoe van Invorderingsbedrijf. Wie heeft u bijgestaan tijdens de hoorzitting?
Zover de informatie tot nu toe strekt, heeft Invorderingsbedrijf geen advocaat in dienst. ***, die de stukken naar de rechtbank tekent, is niet bekend bij de Orde van Advocaten.

Invorderingsbedrijf schermt met het hebben van juristen, iets wat absoluut niets wil zeggen. Immers jurist is geen beschermde titel, zodat ook mensen zonder rechtskennis die ongestraft mogen gebruiken.
Uw uithanden gegeven vordering zal de (naar ik aanneem) de 25.000 euro niet overstijgen. Is dit wel het geval dan valt deze niet meer onder de Kantonrechter en dient hiervoor een advocaat ingeschakeld te worden. Ivm kosten worden in de regel zaken bij de kantonrechter zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan. Wanneer een der partijen er op staat mondeling gehoord te worden dan vindt een hoorzitting plaats. Ook kan dit gebeuren wanneer de zaak voor de rechter niet duidelijk is of dat de rechter een comparitie wil.

Invorderingsbedrijf stelt dat zij voordelige tarieven hanteren en dat zij er van uitgaan dat de debiteur veroordeeld wordt in de kosten. Naast het feit dat hun tarieven voor opstellen en uitbrengen van een dagvaarding erg hoog zijn, blijken de kosten die zij in rekening brengen voor een conclusie van repliek extreem hoog. Wanneer u het zelf doet (u bent immers het beste op de hoogte van alle ins and outs) kost het u niets, een gemiddeld advocatenkantoor zal u (bij een eenvoudige zaak) een bedrag van 200 tot 250 euro in rekening brengen. Invorderingsbedrijf begint met een voorschot van ongeveer 500 euro en zal u nog eens een eindafrekening geven die nog eens minimaal 500 euro (zoals nu bekend vaak meer dan 800 euro) gaat kosten. Wordt u in het gelijk gesteld dan gaat Invorderingsbedrijf over tot het zgn. executietraject, dat ook ten laste van uw rekening gaat. Het gevolg is in het hypothetische geval bij van vordering van 1200 euro, dat u al minimaal 1200 euro (exclusief griffiekosten en proceskosten) aan kosten kwijt bent aan Invorderingsbedrijf.
Het verhaal dat ook de buitengerechtelijk kosten verhaald worden op debiteur is een sprookje. Dit bedraagt nl. tussen de 40 en 100 euro (wettelijk bepaald).

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u uw casus bij hen eens voorleggen. De misleidende website van Invorderingsbedrijf, hun "vriendelijke" telefoonbenadering (om u als klant binnen te krijgen), fouten binnen het traject (die er beslist zullen zijn), hun absurd hoge facturen, zou wel eens kunnen leiden tot de uitspraak dat u misleid bent. Het advies zou ook wel eens kunnen zijn om niets meer te betalen en Invorderingsbedrijf aan te spreken op misleiding, bedrog en wanpresteren.
Maak een PrintScreen van uw totale dossier en voeg hier alle correspondentie als bewijs toe. Mogelijk dat Invorderingsbedrijf, zoals eerder bij anderen gebeurd, lancunes en fouten gaat wijzigen.

Mogelijk kunt u de casus (geanonimiseerd met afwijkende bedragen) toevertrouwen aan dit forum, zodat anderen zich mogelijk hierin herkennen en ook aan willen sluiten bij het te vormen collectief.


@Owner57
*** is niet met mij mee geweest naar de hoorzitting, maar een of andere jurist (de naam houd ik nog even voor me ivm anonimiteit)

Mijn zaak gaat over een vordering van een aanzienlijk groot bedrag, maar niet meer dan €25000.
Ik werd er later (helaas te laat) ook op geattendeerd dat je onder de €25000 geen jurist of wat dan ook nodig hebt.

De teller staat bij mij nu al totaal op een "kleine" €4000 aan kosten voor het Invorderingsbedrijf.
Dit was mij niet van tevoren medegedeeld, want als ik dat geweten had dan had ik het wel via een andere weg geprobeerd.

Toen we het juridische traject ingingen heb ik wel een A4-tje gekregen met daarop de verklaring van de kosten voor de dagvaarding, maar verder is deze totaal niet duidelijk. Er staat alleen een (gematigd) uurtarief op vermeld, voor als de debiteur zich gaat verweren na de dagvaarding. Een beraming van de kosten had wel fijn geweest om te zien wat het totaalplaatje zou kunnen worden. Nu lees ik dus ook weer dat er mogelijk executiekosten gerekend gaan worden als er straks een vonnis is. Wat gaat mij dat weer kosten?

Of er fouten zijn gemaakt weet ik niet. Ik heb totaal 0 ervaring met incasso's of juridische procedures en daar maakt de heer *** en zijn Invorderingsbedrijf bv maar al te graag misbruik van.

Wat ze wel gedaan hebben, is dat zij een document/verweer, welke de debiteur naar het invorderingsbedrijf heeft gestuurd, nooit aan mij hebben laten zien, zodat ik er een reactie op kon geven. Daarnaast hebben ze mij nooit een concept van de dagvaarding laten lezen. Hierin werd wel het document/verweer van de debiteur behandeld...Bij navraag bij de heer *** gaf hij als antwoord dat het verweer niets met de zaak te maken had en dat er daarom ook niets mee werd gedaan...

*** [persoonsgegevens door beheerder verwijderd]
Badge
Ik zag dit verhaal hierboven en wil daarom ook mijn ervaring hier vertellen. Een klant was mij nog 400 euro schuldig. Steeds beloven dat het betaald zou worden. Steeds weer andere smoesjes waarom het nog niet gebeurd was. Omdat ik de leugens helemaal zat was op internet gekeken en wat invorderingsbedrijf zei zag er goed uit. Via hun zou ik zonder kosten voor mij toch mijn geld van die zeurkous binnen kunnen krijgen. Ik heb hun gebeld en gevraagd of zij mijn vordering als no cure no pay wilde aannemen. Die man een zekere Bas ... zei: wij toetsen alle zaken eerst op haalbaarheid en uw zaak is juridisch heel eenvoudig. Onze ervaring is dat debiteuren na onze inmenging snel overgaan tot betalen omdat ze weten dat de kosten voor hun snel oplopen. Het gaat u dan sowieso ook niets kosten, zei die man van invorderingsbedrijf. Hierdoor ben ik met hun in zee gegaan. Je mag dan via internet jouw dossier inzien. Na zo'n 4 maanden gebeld of er al een reactie was van die klant. Volgens die mevrouw niet. Niet lang daarna een rekening van ca 250 euro voor een dagvaarding opstellen, daarna een rekening van 155 euro voor griffierechten. Weer aan de telefoon omdat dit toch niet de bedoeling zou zijn,. Nee deze kosten moest ik betalen anders zouden zij die niet kunnen opvoeren voor de kostenveroordeling en deze kosten zouden dan beslist terugkomen. Een vordering van 400 euro en toen al 400 euro kwijt aan invorderingsbedrijf zonder dat er zicht op betaling van mij klant was. Van invorderingsbedrijf krijg ik bericht dat mijn klant inhoudelijk verweer had ingediend. Mijn klant was het niet eens met wat in de dagvaarding stond, omdat hij wel had gereageerd naar invorderingsbedrijf en zelfs een betaalvoorstel had gedaan. Ook vond hij de incassokosten te hoog.
Weer gebeld om te vragen hoe dit nu zat. Volgens invorderingsbedrijf zoek wanbetalers naar wegen om onder een betalingsverplichting uit te komen en gebruiken dan dit soort verhalen. In het verweer zag ik dat mijn klant reacties had gegeven via beantwoorden van de mailberichten. Die mailtjes waren volgens hun niet aangekomen en dus niet gestuurd. Een rechter zou hier niet intrappen. Invorderingsbedrijf zou wel een stuk naar de rechter sturen. Dag daarna een voorschotrekening van meer dan 500 euro. Het stuk dat zij gestuurd hebben naar de rechtbank heb ik nooit vooraf gezien. De klant werd veroordeeld en dan denk je naast die 400 euro nog eens die dikke 900 euro terug te krijgen. Vergeet dit maar je krijgt een eindafrekening van nog eens zo'n 150 euro. Alles bij elkaar ben ik meer dan 650 euro kwijt om een bedrag van 400 euro binnen te krijgen. Je kunt beter gewoon je verlies nemen dan je over geven aan zulke oplichtersbende. Dus als ik iets kan betekenen om hun te stoppen dan ben ik van de partij.
Reputatie 2
Badge +1
Ik word lastig gevallen met foutieve en volledig verzonnen rekeningen van het Invorderingsbedrijf BV uit Den Haag. Ze zijn ook bekend als Moneyfirst BV. Op mijn pogingen tot contact (telefonisch en via de mail) wordt niet gereageerd.

Ik ben voornemens een civiele procedure te starten tegen dit bedrijf. Iemand anders ervaring met dit bedrijf?


Beste dasddssd]Ik
Ter lering zijn wij erg benieuwd of u een civiele procedure bent getart en hoe dit is verlopen.
Reputatie 2
Badge +1
Beste Vectorx,
Het verhaal zo lezend, dan bent u de zoveelste melkkoe van Invorderingsbedrijf. Wie heeft u bijgestaan tijdens de hoorzitting?
Zover de informatie tot nu toe strekt, heeft Invorderingsbedrijf geen advocaat in dienst. ***, die de stukken naar de rechtbank tekent, is niet bekend bij de Orde van Advocaten.

Invorderingsbedrijf schermt met het hebben van juristen, iets wat absoluut niets wil zeggen. Immers jurist is geen beschermde titel, zodat ook mensen zonder rechtskennis die ongestraft mogen gebruiken.
Uw uithanden gegeven vordering zal de (naar ik aanneem) de 25.000 euro niet overstijgen. Is dit wel het geval dan valt deze niet meer onder de Kantonrechter en dient hiervoor een advocaat ingeschakeld te worden. Ivm kosten worden in de regel zaken bij de kantonrechter zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan. Wanneer een der partijen er op staat mondeling gehoord te worden dan vindt een hoorzitting plaats. Ook kan dit gebeuren wanneer de zaak voor de rechter niet duidelijk is of dat de rechter een comparitie wil.

Invorderingsbedrijf stelt dat zij voordelige tarieven hanteren en dat zij er van uitgaan dat de debiteur veroordeeld wordt in de kosten. Naast het feit dat hun tarieven voor opstellen en uitbrengen van een dagvaarding erg hoog zijn, blijken de kosten die zij in rekening brengen voor een conclusie van repliek extreem hoog. Wanneer u het zelf doet (u bent immers het beste op de hoogte van alle ins and outs) kost het u niets, een gemiddeld advocatenkantoor zal u (bij een eenvoudige zaak) een bedrag van 200 tot 250 euro in rekening brengen. Invorderingsbedrijf begint met een voorschot van ongeveer 500 euro en zal u nog eens een eindafrekening geven die nog eens minimaal 500 euro (zoals nu bekend vaak meer dan 800 euro) gaat kosten. Wordt u in het gelijk gesteld dan gaat Invorderingsbedrijf over tot het zgn. executietraject, dat ook ten laste van uw rekening gaat. Het gevolg is in het hypothetische geval bij van vordering van 1200 euro, dat u al minimaal 1200 euro (exclusief griffiekosten en proceskosten) aan kosten kwijt bent aan Invorderingsbedrijf.
Het verhaal dat ook de buitengerechtelijk kosten verhaald worden op debiteur is een sprookje. Dit bedraagt nl. tussen de 40 en 100 euro (wettelijk bepaald).

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u uw casus bij hen eens voorleggen. De misleidende website van Invorderingsbedrijf, hun "vriendelijke" telefoonbenadering (om u als klant binnen te krijgen), fouten binnen het traject (die er beslist zullen zijn), hun absurd hoge facturen, zou wel eens kunnen leiden tot de uitspraak dat u misleid bent. Het advies zou ook wel eens kunnen zijn om niets meer te betalen en Invorderingsbedrijf aan te spreken op misleiding, bedrog en wanpresteren.
Maak een PrintScreen van uw totale dossier en voeg hier alle correspondentie als bewijs toe. Mogelijk dat Invorderingsbedrijf, zoals eerder bij anderen gebeurd, lancunes en fouten gaat wijzigen.

Mogelijk kunt u de casus (geanonimiseerd met afwijkende bedragen) toevertrouwen aan dit forum, zodat anderen zich mogelijk hierin herkennen en ook aan willen sluiten bij het te vormen collectief.


@Owner57
Dhr *** is niet met mij mee geweest naar de hoorzitting, maar een of andere jurist (de naam houd ik nog even voor me ivm anonimiteit)

Mijn zaak gaat over een vordering van een aanzienlijk groot bedrag, maar niet meer dan €25000.
Ik werd er later (helaas te laat) ook op geattendeerd dat je onder de €25000 geen jurist of wat dan ook nodig hebt.

De teller staat bij mij nu al totaal op een "kleine" €4000 aan kosten voor het Invorderingsbedrijf.
Dit was mij niet van tevoren medegedeeld, want als ik dat geweten had dan had ik het wel via een andere weg geprobeerd.

Toen we het juridische traject ingingen heb ik wel een A4-tje gekregen met daarop de verklaring van de kosten voor de dagvaarding, maar verder is deze totaal niet duidelijk. Er staat alleen een (gematigd) uurtarief op vermeld, voor als de debiteur zich gaat verweren na de dagvaarding. Een beraming van de kosten had wel fijn geweest om te zien wat het totaalplaatje zou kunnen worden. Nu lees ik dus ook weer dat er mogelijk executiekosten gerekend gaan worden als er straks een vonnis is. Wat gaat mij dat weer kosten?

Of er fouten zijn gemaakt weet ik niet. Ik heb totaal 0 ervaring met incasso's of juridische procedures en daar maakt de heer *** en zijn Invorderingsbedrijf bv maar al te graag misbruik van.

Wat ze wel gedaan hebben, is dat zij een document/verweer, welke de debiteur naar het invorderingsbedrijf heeft gestuurd, nooit aan mij hebben laten zien, zodat ik er een reactie op kon geven. Daarnaast hebben ze mij nooit een concept van de dagvaarding laten lezen. Hierin werd wel het document/verweer van de debiteur behandeld...Bij navraag bij de heer *** gaf hij als antwoord dat het verweer niets met de zaak te maken had en dat er daarom ook niets mee werd gedaan...

Beste Vectorx,
Een verweer, hoe slecht dan ook en al of niet met de zaak te maken hebbend, is een verweer, anders zou een conclusie van repliek of een hoorzitting niet nodig zijn. De heer *** speelt bij alle tot nu toe bekende zaken een dubieuze rol. De stukken die naar de rechtbank gaan worden niet door hem opgesteld, maar wel door hem getekend. Met het gebruik van zijn titels mr. drs creëert hij naar derden de schijn dat als advocaat optreedt. Wanneer hij als gemachtigde optreedt spreekt hij op namens de cliënt. In die zin is hij ook gehouden aan het horen van die cliënt en te overleggen over de te nemen stappen. In die zin is het ongehoord wat hij zegt over het verweer en het niet ter accordering voorleggen van stukken alvorens deze te versturen.
Misschien handig om te weten zowel voor Invorderingsbedrijf bv als Moneyfirst bv geldt dat er slechts één aandeelhouder is. Deze ene aandeelhouder is Smart Holding bv waarin *** alle aandelen bezit. Zoals het er nu naar uitziet balanceren zowel Invorderingsbedrijf bv als Moneyfirst bv op het randje van het wettelijk toelaatbare. Wettelijk mag bij vorderingen tot € 2500 een bedrag van 15% van de hoofdsom aan incassokosten worden gerekend, met een minimum van € 40. Het is eveneens niet toegestaan om dossierkosten, administratiekosten, registratiekosten e.d. in rekening te brengen. Dit blijkt bij Invorderingsbedrijf zowel richting klant als richting debiteur wel te gebeuren.

Advies: zorg dat u alle gegevens vanuit het dossier veilig hebt gesteld, zodat dit straks als bewijs kan gelden. Maak bezwaar tegen de gang van zaken, waarbij u duidelijk aangeeft dat u zich misleid voelt. Eis alsnog het toesturen van het verweer, de uitgegane dagvaarding en overige correspondentie met debiteur en rechtbank. Vraag om een inhoudelijk antwoord op uw vragen en laat u niet afschepen met kreten.
Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan is het misschien verstandig uw casus eens bij hen voor te leggen. Mogelijk dat dit kan leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.

*** [persoonsgegevens verwijderd door beheerder]
Reputatie 2
Badge +1
Ik zag dit verhaal hierboven en wil daarom ook mijn ervaring hier vertellen. Een klant was mij nog 400 euro schuldig. Steeds beloven dat het betaald zou worden. Steeds weer andere smoesjes waarom het nog niet gebeurd was. Omdat ik de leugens helemaal zat was op internet gekeken en wat invorderingsbedrijf zei zag er goed uit. Via hun zou ik zonder kosten voor mij toch mijn geld van die zeurkous binnen kunnen krijgen. Ik heb hun gebeld en gevraagd of zij mijn vordering als no cure no pay wilde aannemen. Die man een zekere Bas ... zei: wij toetsen alle zaken eerst op haalbaarheid en uw zaak is juridisch heel eenvoudig. Onze ervaring is dat debiteuren na onze inmenging snel overgaan tot betalen omdat ze weten dat de kosten voor hun snel oplopen. Het gaat u dan sowieso ook niets kosten, zei die man van invorderingsbedrijf. Hierdoor ben ik met hun in zee gegaan. Je mag dan via internet jouw dossier inzien. Na zo'n 4 maanden gebeld of er al een reactie was van die klant. Volgens die mevrouw niet. Niet lang daarna een rekening van ca 250 euro voor een dagvaarding opstellen, daarna een rekening van 155 euro voor griffierechten. Weer aan de telefoon omdat dit toch niet de bedoeling zou zijn,. Nee deze kosten moest ik betalen anders zouden zij die niet kunnen opvoeren voor de kostenveroordeling en deze kosten zouden dan beslist terugkomen. Een vordering van 400 euro en toen al 400 euro kwijt aan invorderingsbedrijf zonder dat er zicht op betaling van mij klant was. Van invorderingsbedrijf krijg ik bericht dat mijn klant inhoudelijk verweer had ingediend. Mijn klant was het niet eens met wat in de dagvaarding stond, omdat hij wel had gereageerd naar invorderingsbedrijf en zelfs een betaalvoorstel had gedaan. Ook vond hij de incassokosten te hoog.
Weer gebeld om te vragen hoe dit nu zat. Volgens invorderingsbedrijf zoek wanbetalers naar wegen om onder een betalingsverplichting uit te komen en gebruiken dan dit soort verhalen. In het verweer zag ik dat mijn klant reacties had gegeven via beantwoorden van de mailberichten. Die mailtjes waren volgens hun niet aangekomen en dus niet gestuurd. Een rechter zou hier niet intrappen. Invorderingsbedrijf zou wel een stuk naar de rechter sturen. Dag daarna een voorschotrekening van meer dan 500 euro. Het stuk dat zij gestuurd hebben naar de rechtbank heb ik nooit vooraf gezien. De klant werd veroordeeld en dan denk je naast die 400 euro nog eens die dikke 900 euro terug te krijgen. Vergeet dit maar je krijgt een eindafrekening van nog eens zo'n 150 euro. Alles bij elkaar ben ik meer dan 650 euro kwijt om een bedrag van 400 euro binnen te krijgen. Je kunt beter gewoon je verlies nemen dan je over geven aan zulke oplichtersbende. Dus als ik iets kan betekenen om hun te stoppen dan ben ik van de partij.


Beste Japie2,
Invorderingsbedrijf BV heeft zich juridisch goed ingedekt. Bij de eerste nota zeggen ze dat deze gestuurd wordt omdat bij start van de dagvaardingsprocedure het bijgevoegde beleid met je besproken is. Of dit beleid nu wel of niet daadwerkelijk besproken of bijgevoegd is maakt niet zoveel uit wanneer die nota betaald wordt. Door betalen stem je namelijk in hun ogen in met hun beleid en geef je hun carte blanche. Wanneer je kunt aantonen dat hun beleid niet met je besproken is en dat je hun beleid niet hebt ontvangen (hetgeen regelmatig schijnt voor te komen) dan heb je een punt om de kwestie aan te vechten. Alleen zal je voor een rechter wel duidelijk moeten maken waarom je die rekeningen wel betaald hebt. De meeste kans op succes zul je hebben wanneer je op hun prestaties zaken kunt waarnemen die niet stroken met de overeenkomst, beleid of afspraken. Hier zal wel enig bewijs voor nodig zijn. In de regel zijn al wettelijk missers aan te treffen in hun afrekeningen. Kijk hiervoor ook eens wat de consuwijzer hierover zegt.
Verder is het misschien verstandig om op te passen met bepaalde betitelingen (zoals oplichtersbende), hoewel ik jouw gevoel wel begrijp en deel.
Beste Hasselaar1,

Helaas ook welkom op de lijst van Invorderingsbedrijf-gedupeerden. Hopelijk gaan nog meer mensen zich melden. Hoe groter de groep wordt, des temeer bewijzen voor de dubieuze praktijken van Invorderingsbedrijf BV er komen.

Enerzijds is het belangrijk dat dit soort praktijken gestopt wordt, hetgeen door publiciteit, AFM e.d. te realiseren moet zijn. Anderzijds is het de bedoeling om na te gaan of er een schadevergoeding op Invorderingsbedrijf BV verhaald kan worden. Hoe groter de groep, des te groter het maatschappelijke belang en hoe eenvoudiger een juridisch proces op gang gebracht kan worden.

Gedupeerd door Invorderingsbedrijf BV? PrivÉ of zakelijk door Invorderingsbedrijf BV misleidt? Meldt dit, zodat wij samen actie kunnen plegen en mogelijk iets van het teveel betaalde terug gaan zien.

Infoderingsbedrijf *** is niets anders dan een ordinaire afperser. Hij haalt je met mooie praatjes naar binnen en dan begint de ellende. Telefonisch contact zoeken is haast onmogelijk. Ze bombarderen je met facturen en ook met dreig smsjes. Dit is een *** in de incassowereld en moet zeker stoppen

*** [gedeelten bericht door beheerder verwijderd in verband met overtreding gedragsregels]
Wie heeft ervaringen met Invorderingsbedrijf in Den Haag? Positief of negatief, maakt niets uit.
Graag wil ik die ervaringen leren kennen om te zien of er een lijn in zit.


Kijk eens op internet naar de gerechtelijke uitspraak ECLI:NL:RBMNE:2014:2689.
Via google zoeken op ECLI:NL:RBMNE:2014:2689 die informatie is best leerzaam.
Ik heb er nog een ECLI:NL:RBGEL:2015:5542
Normaal krijgt een persoon die mensen afperst gevangenisstraf, deze *** kan en blijft ongehinderd zijn wangedrag voortzetten!

*** [persoonsgegevens verwijderd door beheerder]
Badge
Een van mijn relaties heeft mij attent gemaakt op dit forum. Heel goed dat mensen hun ervaringen willen delen, dus hier in kort wat mij bekend is over Invorderingsbedrijf. Mogelijk dat dit anderen helpt niet in de door Invorderingsbedrijf gezette val te trappen.

Voor ontevreden klanten van Invorderingsbedrijf is het moeilijk, zo niet onmogelijk, anderen via Trustpilot te waarschuwen. Bij een negatieve recensie komt Invorderingsbedrijf meteen in actie om de beoordeling ongedaan te krijgen. Bij Trustpilot wordt door hun gemeld dat betreffende beoordeling in strijd is met de Trustpilot-richtlijnen en dat de recensent geen klant van hun is en daarom bij hun onbekend. De recensent in kwestie krijgt wel dezelfde dag een e-mail van Invorderingsbedrijf waarin gedreigd wordt met een procedure vanwege smaad en laster, hoezo onbekend. Met intimideren gaan zij er vanuit dat de recensent geen zin heeft in moeilijkheden en zich daarom zal terugtrekken. Dit gebeurt dan ook regelmatig. Invorderingsbedrijf wil alleen positieve recensies. Om die reden worden medewerkers van Invorderingsbedrijf BV ingezet om positieve beoordelingen over hun werkgever op het internet te plaatsen. Bewijzen hiervan zijn aan te leveren.

Vast staat dat het binnenhalen van geld over de ruggen van klanten bij Invorderingsbedrijf voorop staat en dat ze absoluut geen boodschap hebben aan de belangen van de klant. Disproportionele facturen en lak hebben aan zorgplicht zijn bij Invorderingsbedrijf meer regel als uitzondering. Wanneer een klant hier niets over zegt, dan hebben ze hun doel – vergroten van hun winst - bereikt. Blijkt die klant minder scheutig te zijn en niet alles te slikken, dan komt de coulance-truc te voorschijn. Veelal wordt hieraan een vaststellingsovereenkomst gekoppeld. In deze overeenkomst wordt dan overeengekomen dat de klant niet naar de rechter zal stappen, acties tegen Invorderingsbedrijf onderneemt en zich zal onthouden om ervaringen te delen met derden. Het verleden heeft hun geleerd dat de rechter niet gecharmeerd is van hun werkwijze en de daaraan verbonden facturering. Bewijzen zijn desgewenst geanonimiseerd aanwezig.

Invorderingsbedrijf is gelieerd aan Moneyfirst en wordt gerund door dezelfde naar geld hunkerende “snelle” jongens. Beide bedrijven creëren via hun websites het onterechte beeld dat zij advocaten in dienst hebben. Zowel ***, *** als *** zijn niet bekend bij de orde van advocaten, dus in die zin misleiden van de klant. De site van Invorderingsbedrijf is dusdanig opgebouwd dat deze misleidend is voor de potentiële klant. Afspraken worden niet nagekomen, juridische adviezen rammelen, vragen worden niet of met een nietszeggende kreet al dan niet ontwijkend beantwoord, de werkzaamheden worden bewust summier gedaan om zo te kunnen komen tot een gerechtelijk traject, enz..

Binnen mijn relaties heb ik kunnen vaststellen dat degene die met Invorderingsbedrijf BV van doen heeft gehad er erg slecht vanaf gekomen is. Een van hen heeft met een vaststellingsovereenkomst de kosten met de agn. Coulance-regeling weten te drukken en is tevens daarbij monddood gemaakt. Als de AFM niet in staat is dit soort partijen een halt toe te roepen, dan is een burger initiatief nog de enige oplossing. Mocht het zover komen dat vanuit dit forum een groep ontstaat die daadwerkelijk actie onderneemt om Invorderingsbedrijf te stoppen, dan kan op mijn steun en/of inbreng gerekend worden.

*** [persoonsgegevens verwijderd door beheerder]
Het is goed dat mensen hun positieve of negatieve ervaringen kunnen delen met anderen. Het is dan ook goed dat zoals in dit forum geprobeerd wordt om een actie-collectief te vormen. Inmiddels is bewezen dat dit soort initiatieven vaker en eerder tot succes leiden dan afwachten op acties/resultaten van instellingen zoals AFM en ACM. Dit initiatief om een collectief te vormen wil ik van harte ondersteunen. Via dit forum hoop ik te vernemen hoe en waar aan te melden.
Badge
Hi community leden/mede gedupeerden,

Ik ben bang dat ik zelf ook in de trap van het invorderingsbedrijf/moneyfirst ben getrapt.

Een korte versie van mijn verhaal:
Onze verhuurder weigerde de borg terug te betalen zonder duidelijke redenen, vandaar dat we het invorderingsbedrijf hebben ingeschakeld. Aangezien het niet om een heel groot bedrag gaat hebben we duidelijk aan gegeven dat we zelf geen kosten willen maken zonder dat we hier toestemming voor geven. (Ook om nog grip op de zaak te houden) Toch kwam na een aantal weken de eerste mail, of we ongeveer 350 euro wilden overmaken voor griffierecht en het opstellen van de dagvaarding. Wij nogmaals gebeld en aangegeven dat we absoluut niet meer kosten willen maken dan dit aangezien het kosten baten plaatje. Procedure gaat verder komt er weer een rekening dat ze willen gaan procederen, toen begon de ellende meerdere malen gebeld en aan gegeven aan de telefonist dat we graag dhr. Boeters willen spreken om aan te geven dat we geen kosten meer willen maken en al helemaal niet voorschieten. Geen reactie of überhaupt een poging tot telefonisch contact. Vrij snel overgegaan op mail. Dit lijkt echter ook niet het communicatiemiddel van dit bedrijf. Geen reacties alleen maar herinneringen dat we meer en meer moeten gaan betalen. Dit ondanks dat we ze in gebreke hebben gesteld in het 2de mailtje aangezien er geen reacties meer kwamen. Na nog een aantal mails krijgen we een reactie, die totaal niet inhoudelijk is op onze vragen. Maar omdat we de consumentenbond hebben ingeschakeld kregen we een zogenaamde korting. Op de gemaakte kosten. Na nogmaals een mail sturen kregen we ruim anderhalf maand geen reactie, tot er vandaag (via de mail) een incassobureau (moneyfirst) de kosten voor het invorderingsbedrijf komt vorderen bijna 2 keer zo hoog als de daadwerkelijk te vorderen kosten.

Nu kom ik deze community tegen en lees dat er plannen zijn om een civiele procedure te starten, tegen de wanpraktijken van dit bedrijf. Ik sluit me hier graag bij aan.
Dit is inmiddels een bekend verhaal.
Invorderingsbedrijf en Moneyfirst zijn aan elkaar gelieerd.
Advies:
Toets de nota aan de hand van Consuwijzer, mogelijk staan er kosten op die wettelijk niet mogen. Zorg dat je een dossier hebt opgebouwd van bewijzen.
Betwist gemotiveerd de factuur. Geef ook bij Moneyfirst aan dat je nog steeds wacht op inhoudelijke antwoorden van Invorderingsbedrijf en in die zin vooralsnog niets van die factuur gaat betalen. Betaal niet. Laat hun eerst een heldere specificatie van de kosten geven. Deze specificatie zal beslist weer aanvechtbaar zijn.Zij willen geld van jou zien, laat hun dan ook maar bewijzen dat zij recht hebben op dat geld. Wees vooral niet bang. Heb je een rechtsbijstandverzekering, schakel die in.

De plannen waar jij het over hebt is voor mij ook reden geweest om in deze community actief te zijn. Naar ik begrepen heb, dan zou de vervolgstap gaan plaatsvinden bij voldoende aanmeldingen.
Reputatie 7
Badge +7
Vanwege onderzoek naar activiteiten binnen dit topic die in strijd zijn met onze forum voorwaarden is dit topic (tijdelijk) gesloten.
Voor eventuele vragen verwijzen we je graag naar community@consumentenbond.nl
Reputatie 7
Badge +7
Afgelopen week is geconstateerd dat meerdere gebruikers onder dit topic reageerden vanaf hetzelfde IP-adres.
Aangezien het gebruiken van meerdere accounts door één persoon in strijd is met onze gedragsregels, en de betreffende gebruiker(s) geen legitieme reden hiertoe heeft kunnen overleggen, zijn deze accounts geblokkeerd en zijn alle off-topic reacties verwijderd.

Alle andere gebruikers die actief zijn onder dit topic zijn natuurlijk van harte welkom om weer te reageren.
Het topic is vanaf heden dan ook weer geopend.
Badge
7 dagen na het bekend makend dat moneyfirst geld wilt vorderen komen met een volgende mail voor dat ze een bodemprocedure willen gaan starten. Ik weet niet precies wat dit betekend maar wellicht kunnen we hier wat mee?
Ik heb juist heel goede ervaringen met hun. Je weet dat een rechtszaak geld kost. Ik ken niemand die no cure no pay rechtszaken aanbiedt.

Ons geld is keurig binnengehaald. Ook goed advies gehad hoor. Wist waar ik aan toe was!
Badge
Besten,

Het lijkt er sterk op dat ik de volgende ben die in de misleidende val van Het Invorderingsbedrijf is getrapt. Mijn verhaal lijkt wel een kopie van dat van eerdere gedupeerden in dit forum:
- In een vrij eenvoudige casus met een beperkt financieel bedrag, laat ik mij overhalen een incassoprocedure bij het IB te starten.
- Vervolgens betaald de debiteur nog steeds niet en besluit ik na goed overleg met een incassojurist om te dagvaarden.
- Er wordt beloofd dat alle kosten, inclusief de proceskosten op de debiteur kunnen worden verhaald.
- Dan komen de rekeningen, die door niemand worden toegelicht. Op e-mails word opeens niet meer gereageerd.
- Als je dan toch iemand aan de lijn krijgt, dan wordt telkens gezegd dat die rekeningen niet zoveel uitmaken. Komt de snelheid ten goede als er nu werk van kan worden gemaakt en die rekeningen, ach, die gaan uiteinldeijk toch naar de debiteur.
- Eindelijk een vonnis: volledig in het gelijk gesteld en de proceskosten... daar kun je naar fluiten.

Misleiding? Dat lijkt me wel. Het maakt niet uit wie je spreekt, ze beloven allemaal hetzelfde. Dat geld komt terug, maak je vooral geen zorgen. Zodra je gaat dagvaarden, is echter niemand meer bereikbaar. En de gekste dingen worden in rekening gebracht. Automatisch mailtje? 20 euro. Brief van de rechtbank? 20 euro. Uitstel? Nog eens 2x20 euro. En dan stellen dat de klant centraal staat bij het IB...

Kortom, ik sluit mij graag aan bij ieder collectief dat op zoek is naar schadeloosstelling en/ of als dat niet lukt, dit soort praktijken in de toekomst een halt kunnen toeroepen.

Ook een vraag: het vonnis ligt er en uiteraard blijven de rekeningen komen. Wat kanik het beste doen? En kan ik het vonnis door een andere partij laten uitvoeren?

Ik hoor graag hoe ik mij kan aansluiten bij een collectief. Dank.
LS,

Ook ik ben opgelicht door Invorderingsbedrijf BV uit Den Haag. De werkwijze is al duidelijk beschreven door velen voor mij in dit forum en ook ik wil me aansluiten bij een collectief om deze oplichters van Invorderingsbedrijf BV o.l.v *** aan te pakken.

De vraag is nu dan ook: Hoe? Uit voorgaande reacties begrijp ik dat er iemand is die dit op zich wil nemen. Hoe bereik ik deze persoon?

*** [persoonsgegevens verwijderd door beheerder]
Zoals velen hierboven hebben ook wij slechte ervaringen met dit bedrijf.

Wij sluiten ons aan bij een collectief initiatief om dit bedrijf aan te pakken.
Dit zijn oplichters! Ik heb allemaal aanmaningen en dreigementen ontvangen van Moneyfirst. Naar aanleiding van Invorderingsbedrijf. Ik heb ze nooit een opdracht vertrekt!

Wie o wie moet ik benaderen voor een (gezamelijke) claim? Is er een advocaat die dit op zich wil nemen?
Ik ben ook een slachtoffer van dit bedrijf. Je informeert naar aanleiding van hun site of zij ook een bedrag van ca 100 euro ook voor je kunnen binnenhalen zonder dat je meer kwijt bent dan je te ontvangen hebt. Helaas hebben wij die mooie woorden geloofd en zijn wij inmiddels al meer dan 300 euro aan hun kwijt zonder een cent binnen te hebben gekregen. Handige jongens die misbruik maken van vertrouwen.

Als er actie tegen hun wordt ondernomen dan wil ik dat graag weten.
Dear all,

Apologies but my Dutch is a bit rusty.

I have use these guys for an outstanding debt. As I am no longer in The Hague I trusted Invorderingsbedrijf to work for me but no... They are scammers. I think they collected money from my creditor but they kept everything due to their ridiculous fees.

Advise is to stay away and any legal action taken I will support!
Reputatie 6
Badge +6
Onlangs heeft de Moderator het topic tijdelijk gesloten, aangezien er meerdere gebruikers reacties plaatsten vanuit hetzelfde IP-adres. Aangezien het gebruiken van meerdere accounts door één persoon in strijd is met onze gedragsregels hebben we het topic opgeschoond en vervolgens heropend.

Helaas hebben we moeten constateren dat direct na het heropenen van het topic vrijwel alle reacties van nieuwe gebruikers binnen het topic wederom in strijd zijn met onze gedragsregels. Dit is voor ons reden om het topic nu definitief te sluiten. Voor vragen over deze beslissing kun je een e-mail sturen naar community@consumentenbond.nl.