Consumentenbond.nl
Sneller internet en extra zenderpakketten? |

Vergelijk alles-in-1 providers en stap over. Tijdelijk €10 retour

Alles-in-1 icoon

Is voorlopige aanslag een schuld

  • 21 januari 2019
  • 11 reacties
  • 619 Bekeken

Ik vroeg me af of ik de aanslag voorlopige aangifte IB als schuld in box 3 kan opvoeren, want het liefst zou ik die VA in december al betalen, maar de belasting komt half januari met de aanslag en de datering van die brief is 30 januari

11 reacties

Reputatie 6
Badge +6
Hoi @J.W. Meys ik had op m'n gevoel willen zeggen, ja trek maar af. Maar bij Google lees ik dat je een voorlopige aanslag niet als schuld kan aftrekken in box 3. Er is een kleine uitzondering, lees maar bij de link.
Ik heb zelf ook nog wat zitten spitten en stootte op de site van de belastingdienst hier op:
ik kreeg mijn verzoek tot betaling gedateerd 30 januari dus ik zou zeggen: Aftrekken

Belastingschulden
Nederlandse belastingschulden zijn geen schulden in box 3. U mag deze niet aftrekken. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
  • Erfbelasting die u nog niet hebt betaald, mag u aangeven in box 3.
  • Een voorlopige aanslag schenkbelasting mag u niet aangeven in box 3.
  • Belastingschulden van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting mag u aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • U hebt uiterlijk 8 weken vóór het einde van het jaar een voorlopige aanslag aangevraagd om in dat jaar uw belastingschuld te betalen.
  • Wij hebben de voorlopige aanslag niet opgelegd, of hebben deze zo laat opgelegd dat u deze niet vóór 1 januari van het aangiftejaar kon betalen.
U mag in deze gevallen het bedrag van de belastingschuld aftrekken van de waarde van de bezittingen op 1 januari van het aangiftejaar. Het bedrag dat u aftrekt als belastingschuld mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u volgens de voorlopige aanslag moet betalen. U moet dit bedrag wel binnen de betalingstermijn van de voorlopige aanslag betalen
Reputatie 6
Badge +6
Ik zie dat mijn link leidt naar de home pagina, bij het kopieren op m'n mobiel is het laatste stuk niet meegegaan 🤐 , want dat was hetzelfde als wat je hier nu plaatst. Volgende keer zal ik beter checken! Maar dan ben je er uit denk ik!
Reputatie 7
Badge +5
Volgens mij niet. Kijk, de belastingdienst denkt daar natuurlijk zelf ook over na en weten daarom precies dat ze een voorlopige aanslag voor 2019 niet in november 2018 al moeten sturen. De reden is, dat als die meteen wordt betaald, ze dan niet alleen een betalingskorting moeten geven maar bovendien 1.3% vermogensrendementsheffing mis lopen per 1 januari 2019 over dat bedrag. Daarom ontvang ik die voorlopige aanslag dan ook pas op 6 januari met als dagtekening overigens 31 januari 2019. Als ik zoiets overigens zou doen dan heet het ‘valsheid in geschrifte’, als de belastingdienst dat doet dan heet het ‘beleid’.

De belastingdienst rekent wat dat betreft liever naar zich zelf toe, vermogensrendementsheffing in box 3 betekent niet alleen dat ze belasting kunnen heffen over het box 3 vermogen (boven een vrijstelling) per 1 januari van enig jaar maar ook dat diegene dan niet meer in aanmerking komt voor huur- en zorgtoeslag.

Er is geen manier om dat te omzeilen door bijvoorbeeld zelf in november 2018 al om een voorlopige aanslag te vragen om de simpele reden dat de daaruit voortvloeiende belastingschuld niet aftrekbaar is in Box 3 en de belastingdienst er zelf wel voor zal zorgen dat die pas na 1 januari zal worden opgelegd. Voor een lopend belastingjaar (bijvoorbeeld 2018) kan dat wel mits aangevraagd uiterlijk 8 weken voor het einde van belastingjaar 2018.

Als ze die dan tijdig sturen en jij hem ook tijdig betaalt dan scheelt dat weer 1.3% vermogensrendementsheffing per 1 januari daaropvolgend. Zo niet dan heb je een aftrekbare belastingschuld in box 3.

Ik los het, beetje als gemakzucht, anders op, ik speel het spel mee en betaal de voorlopige aanslag gewoon in elf gelijke termijnen gedurende het lopende jaar af. Daardoor dwing ik de belastingdienst ook om mij maandelijks een herinnering te sturen voor het nog resterende bedrag Jij wilde mij een voorlopige aanslag sturen over een fictief rendement, if any, dat ik nog moet gaan maken? Prima, dan zal je er voor werken ook.

Zie ook het verhaal van de belastingdienst zelf.
Reputatie 4
Badge +5
@F. den Oudsten
Het in een forum aankaarten van vermogensrendementsheffing is vaak 'tricky' ...
Er wordt dan aangenomen dat je 'vermogend' bent en dat is, althans in nivellerend Nederland, 'not done', vies en dat moet je maar betalen ook, want je hebt geld.
Dat je misschien je hele leven zuinig geleefd hebt, terwijl anderen het geld uitgeven, is niet van belang. 'Eigen schuld dus'.

Dat leidt soms tot scheve situaties: 'opeten' van eigen woning/vermogen wanneer je in de verzorging komt, terwijl anderen daar geen last van hebben.
Zoals gezegd, eigen schuld dus.

Het leidt ook tot de situatie dat je over het rendement (veel) meer belasting betaalt dan dat je ontvangt.

Stel je hebt 2 ton op de bank, dan moet je na aftrek van de vrijstelling in 2019 iets van 1725 euro belasting betalen. Huidige rente - ING Oranjerekening - 0,03% - ergo 60 euro.
Of dit een 'aantasting van het eigendomsrecht' is (lees: diefstal) dat moet de Hoge Raad nu beslissen.
Maar dan nog... dan is het aan de politiek (Snel) om hier wat mee te doen.
Helaas, op dát punt is hij weer niet snel.

Interessante vergelijking: in België is rente op een spaarrekening vrijgesteld tot € 980.
Dat betekent dus dat je tot € 3.250.000 op je rekening kan hebben (rente bij 0,03% = € 975). In Nederland ben je dan € 50.000 euro armer. Dit is per persoon.
Tja ...
Reputatie 7
Badge +5
@cbw62

Ik denk daar volstrekt anders over. Wat we aankaarten is een Consumentenprobleem met betrekking tot belastingheffing.

En vermogend zijn vind ik helemaal niet vies. Integendeel, dat betekent in de meeste gevallen dat je door keihard te werken het optimale resultaat uit je talenten en intelligentie hebt gehaald.

Ik ben het dan ook volstrekt niet eens met Hans Spekmans’ nivelleren is een feest’ of Wouter Bos’ ‘Sterkste schouders zwaarste lasten’ hoewel dat ten dele wel is uitgekomen. OK, een nivellerende ziektekostenpremie is weliswaar niet door gegaan maar daarna heeft men wel een nivellerende Algemene Heffingskorting voor elkaar gekregen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nivellering

En het sterk nivellerende progressieve inkomstenbelastingsysteem bestond natuurlijk al jaren. Thans gaat men weer meer denivelleren door in de toekomst nog maar twee inkomstentarieven te gaan hanteren. Dit komt dan zogenaamd als compensatie voor twee BTW-verhogingen maar wel jaren later. Lekker consequent dus.

En inderdaad, voor wat betreft het opeten van je vermogen daar heb ik in het verleden mee te maken gehad toen mijn vader in een verzorgingshuis verdween en er overheidsbeslag werd gelegd op de AOW-uitkering van mijn vader met de vriendelijke woorden: ‘dat doen wij om het voor u makkelijker te maken’. Dat alleen al veroorzaakt bij mij nog steeds een gevoel van walging en afschuw ten aanzien van dit onbeschofte overheidsoptreden ten opzichte van mensen in de meest kwetsbare fase van hun leven waarbij je je ook nog kunt afvragen of dit niet indruist tegen de Grondwet waarin mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Kennelijk ben je in de ogen van de overheid al een ongelijk geval als je meer dan € 25.000,- al ploeterend gedurende je leven bijeen hebt gespaard. En wat daarvan nadien nog is overgebleven mocht ik destijds ook nog eens erfbelasting betalen.

Over die onredelijke box 3 heffing hebben wij en ik hier al genoeg geschreven, een box 3 heffing die destijds is geïntroduceerd met de mededeling dat er nooit méér belasting zou worden geheven dan over een fictief rendement wat elke sukkel zou kunnen behalen. Maar toen die sukkels dat rendement door de gedaalde spaarrente opeens niet meer haalden bleek deze overheid plotseling te lijden aan een ernstige vorm van oostindische vergeetachtigheid.

Dit is een van vele redenen dat ik deze overheid inmiddels tot op het bot wantrouw.
Ook de Bond voor Belastingbetalers is in mijn optiek verkeerd bezig met hun procedures die naar mijn mening gericht hadden moeten zijn op het afschaffen van die hele box-3 vermogensrendementheffing. Wat ze nu hebben bereikt is dat ik nu nog meer vermogenrendementsheffing moet betalen.

Overigens, 2018 is voor veel beleggers (waaronder ik zelf) een verliesjaar geweest. Ben toch heel benieuwd hoe de overheid daar mee om zal gaan. Kleine voorspelling: met gaat er niets mee doen want volgens de overheid moet je in dit geval kijken naar het gemiddelde rendement over meer jaren. Ja ja, deden ze dat nu ook maar met de pensioenen want daar redeneren ze weer precies andersom maar goed, dat is weer een andere discussie.

PS. Ja, de Belgen begrijpen het wat dat betreft beter dan onze eigen overheid.
Reputatie 7
Badge +5
De Consumentenbond heeft er trouwens een zeer leerzaam stuk over geschreven. Dit stuk is al wat ouder en zou nu best aangevuld of herschreven kunnen worden naar de situatie van heden. Ik heb het op dit moment nog niet tot achter de komma berekend maar als de Agnes in het voorbeeld geen € 150.000,- maar drie ton of meer zou hebben dan betaalt ze nu, met dank aan de Bond voor Belastingbetalers, waarschijnlijk meer dan in 2016.

En dus, als Marjan Langbroek even niets te doen heeft dan graag. Zo niet dan wil ik dat desgevraagd ook wel doen voor Marjan.
Reputatie 7
Badge +5
Het is niet mijn gewoonte om een standpunt te verdelen over meer posts maar al nadenkende kom je steeds verder. Bovendien wijzen andere mensen die meelezen mij soms op dingen.

Het blijkt nu dat zelfs de Staatsomroep zich in het verleden heeft uitgelaten over box 3 onder de welluidende titel ‘Vermogensbelasting in box 3 is diefstal’

Zie ook het filmpje met daarin een gastoptreden van mij zelf (de man met de hamer😁 ).

Overigens vind ik zelf dat de Consumentenbond hier geen taak heeft om de simpele reden dat zij niet een verlengstuk zijn van de Tweede Kamer. Wel hebben zij een voorlichtende taak over de consequenties van sommige (niet alle) politieke onderwerpen zoals ze nu ook al doen en dan vooral de taak om bepaalde gepubliceerde onderwerpen ook up-to-date te houden……. vind ik althans 😜.
Ik lees net in de laatste geldgids van de consumentenbond, dat schulden in box 3pas aftrekbaar zijn als ze boven de drempel van 3000 bij gehuwden 6000 euro uitkomen.
Reputatie 7
Badge +5
@J.W. Meys Ja, dat klopt maar dat is al heel lang zo. Boven de 3000 en 6000 euro mag je je schuld dus aftrekken van je vermogen in box 3. Even voor een goed begrip: je kunt dat alleen aftrekken van vermogen dat je hebt in box 3 boven een heffingsvrij deel van (nu!)
€ 30.000,- (was eerst € 25.000,-). Als je geen vermogen hebt daarboven in box 3 kun je niets aftrekken omdat er dan niets is om het van af te trekken.

€ 50.000,- minus € 15.000,- is € 35.000,-. € 0,- minus € 15.000,- is nog steeds nul.
Badge +6
Ha @J.W. Meys, ben je er inmiddels uit?

Mocht er een reactie zijn die jou het meest geholpen heeft, zou je deze dan willen aanvinken als 'Beste antwoord'? Zo help je mensen met een vergelijkbare vraag ook met het snel vinden van een antwoord. Bedankt! 👍🏼

Reageer