Consumentenbond.nl

Laat geen geld liggen in de belastingaangifte

  • 2 maart 2017
  • 8 reacties
  • 2533 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Update 16 maart 2018:
Dank voor het delen van jullie tips! Benieuwd naar je aftrekposten voor je aangifte 2017?
Eventuele nieuwe reacties blijf ik ook graag tegemoet zien in het nieuwe topic over dit onderwerp.De gegevens waarmee je belasting kunt besparen zijn vaak niet van te voren ingevuld in je belastingaangifte. Zoals de meeste aftrekposten. Kijk dus zelf goed wat er te halen valt op het gebied van aftrekposten dit kun je doen in ons gratis artikel uit de minigids Belastingen.

Heb jij tips rondom aftrekbare kosten in je aangifte? Bijvoorbeeld voor zorgkosten of giften? Deel ze hier.

8 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Al sinds 2008/2009 heb ik implantaten in mijn mond (6 boven en 6 onder) ingebracht tijdens 2 operaties, operaties waar ik gezien mijn instelling vooraf niet tegen op maar die achteraf behoorlijk tegenvielen, veel pijn gehad ondanks de verdoving maar dat is ook heel persoonlijk. Daarop zijn nadien boven en onder twee hele prothesen geplakt. De bovenste prothese is van een zeer harde materie (volgens mij porselein). De onderste prothese is van wat zachter materiaal (een soort kunststof) ter voorkoming dat je je tanden kapot bijt op elkaar. De onderste prothese functioneert zodoende ook als een soort slijtlaag voor de bovenste prothese. Hoe dan ook, ik kan het iedereen met een slecht gebit aanbevelen. Voor € 35.000 bruto weet je alles en, mits daarvoor verzekerd, betaalt je ziektekostenverzekeraar een gedeelte mee. De rest is fiscaal aftrekbaar en dus, als het een beetje mee zit, ben je netto zo'n € 20.000 kwijt. Daarna moet de zaak natuurlijk wel goed onderhouden worden.

Verleden jaar (2016) moest de onderste prothese gerenoveerd worden omdat die verregaand versleten was. Die is er dus uitgetikt en afgeleverd bij de tandprotheticus die hem weer als nieuw heeft gemaakt. Nadien is hij weer teruggeplaatst met een lijmsoort die verwijderen over een paar jaar weer mogelijk maakt.

Bij het invullen van mijn belastingaangifte plaatste ik de kosten daarvan eerst onder het kopstukje 'behandelkosten' in het Bokkz-onlineaangifteformulier. Nadien las ik echter het volgende citaat:

'Aftrekbare uitgaven voor hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: steunzolen, kunstgebit en prothesen. Aftrekbaar zijn ook de uitgaven voor hulpmiddelen die je nodig had omdat je blind of slechtziend was. Bijvoorbeeld de kosten van een blindenstok, een blindengeleidehond of bepaalde aanpassingen aan een computer. Ook onderhoud, reparatie en verzekering van hulpmiddelen zijn aftrekbaar. Bij grote investeringen mag je een hulpmiddel niet in 1 keer aftrekken, maar moet je verdelen over enkele jaren. Wij adviseren om 3 jaren te kiezen. Niet aftrekbaar zijn rollators, looprekken, krukken en sinds 2014 scootmobielen, rolstoelen en aanpassingen aan de woning (bijv. traplift of verhoogde toiletpot). Hetzelfde geldt voor de uitgaven voor hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. Het gaat hierbij om hulpmiddelen zoals brillen, contactlenzen en contactlensvloeistof en voor de kosten van ooglaserbehandelingen.' Einde citaat.

Ik heb toen die renovatiekosten verplaatst van 'Behandelkosten' naar 'Hulpmiddelen' tesamen met nog wat kosten voor wat rÖntgenfoto's en kosten tandhygiËnistes en onder het Kopstukje Vervoerskosten en medicijnkosten heb ik ook nog wat geringe kosten geplaatst. Onder de noemer 'Verhoging uitgaven voor specifieke zorgkosten' bleek ik toen opeens een extra aftrekpost te hebben van € 560,-.

Deze extra aftrekpost heeft volgens mij veel te maken met het feit dat ik maar een laag verzamelinkomen heb mede omdat ik geen box 1 maar uitsluitend Box 3 inkomen heb. Keerzijde daarvan is ook weer dat ik maar belasting bespaar van 30% over dat verzamelinkomen maar het ging om de tip.
Betreft giften aan goede doelen in anbilijst.

Het is mij gebleken dat het gebruik van de tool van de belastingdienst hoogst onbetrouwbare resultaten geeft. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de officiele naam ( zoals die in de stichtingsacte van de betreffende stichting of vereniging staat) ingevuld moet worden, die vaak niet bekend is. Bovendien vraagt de tool de officiele vestigingsplaats waarvoor hetzelfde geldt. Het programma van de belastingdienst is, al of niet met opzet, te dom om met een, zoals bv. Google doet, gedeeltelijke naam met voorstellen te komen. Op de website van het goede doel zou een en ander vermeldt moeten zijn, (anbiregels) maar dit is vaak slecht te vinden. De mogelijkheden om hieruit te komen zijn: gebruik maken van het bestand waar alle anbi doelen instaan (enkele tienduizenden) of bellen naar het goede doel. Beide nogal tijdrovend.
Reputatie 7
Badge +5
Goed verhaal Anton, je kunt ook zogenaamde Periodiek schenken en een schenkingsakte invullen. Dan krijg je bepaalde referenties die je zo 1 op 1 kunt overnemen in je belastingaangifte. De gift is dan ook onbeperkt aftrekbaar en je hoeft zelfs niet over een drempel heen.

Zie ook: https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel
Badge +2
Tip:
Premie voor een aanvullende ziektekostenverzekering is niet aftrekbaar. Ga eens rekenen. Stel je hebt geen aanvullende verzekering en je neemt alle kosten voor je eigen rekening. Vaak zijn deze koeten wel aftrekbaar en kan je hiermee boven het drempelbedrag uitkomen. Wat ben je dan netto kwijt aan behandelingen etc. in relatie tot de premie van je aanvullende verzekering?
Heb je veel fysiotherapie nodig, ga dan alles zelf betalen. Een aanvullende verzekering dekt slechts 7 tot 21 behandelingen.
NB: Dit geldt niet voor de kosten als je vrijwillig een hoog eigen risico hebt gekozen.
Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/overzicht-2016-2018
Vraag.

Ik ben gescheiden in 1992 ( voor Boon/Van Loon arrest) ik betaal aan mijn ex een deel van het haar toekomend pensioen. Dit bedrag is reeds belast, bij mij als pensioenuitkering) met volksverzekeringspremies door de Belastingdienst. Maar nu de vraag mijn ex moet dit als inkomen opgeven in haar aangifte en daar wordt voor de tweede maal die premie ( nu 5,4 % ) ingehouden. Ik vind dit onterecht en dubbel van de Belastingdienst en vraag mij af hoe je deze inhouding kunt aanvechten.

Jaap Kleijn
Reputatie 7
Badge +5
@J. Kleijn Jammer dat ik je inbreng nu pas zie. Ik kan er een hele uitleg over geven maar volgens mij staan de juiste antwoorden al hier en hier .
Reputatie 7
Badge +5
@P.F.M. Kevenaar Jouw standpunt komt exact overeen met het standpunt wat ik ook over de materie heb en wat ik hier op deze pagina’s elders al een paar keer heb geventileerd.
Maar er staat volgens mij één foutje in.

Je zegt dat dit niet geldt voor de kosten als je vrijwillig een hoog eigen risico hebt gekozen. Dat is juist als je het hebt over de basisverzekering maar die dekt geen fysiotherapie zoals je terecht maar indirect zelf ook concludeert doordat je mensen afraadt om een aanvullende polis te sluiten voor fysiotherapie hetgeen ik met je eens ben.

Een vrijwillig of gedwongen eigen risico in de aanvullende verzekering is echter altijd aftrekbaar indien daar althans ook gemaakte medische kosten tegenover staan zoals jouw fysiotherapie. Met andere woorden, het eigen risico zelf is niet aftrekbaar maar de kosten die je onder de aanvullende verzekering niet(!) vergoed krijgt omdat(!) je een eigen risico of maximum hebt, wel.

Reageer