Consumentenbond.nl

lancyr rechtsbijstand + €100 per jaar, mag dat?

  • 3 augustus 2020
  • 7 reacties
  • 663 Bekeken

Beste mensen,

 

ik kreeg het volgende bericht van Lancyr dat mijn rechtsbijstand met ongeveer 100€ omhoog gaat ofwel met bijna 50% omhoog!

Mag dit wel?

ze schrijven geven als reden:

Uw rechtsbijstandverzekering wordt op 1 september 2020 verlengd. Nationale Nederlanden heeft helaas besloten om de Lancyr collectiviteit voor deze verzekering niet te verlengen.


7 reacties

Even aangenomen dat dit een en-bloc verhoging is dan mag dat indien tijdig aangegeven en het geeft u ook het recht de verzekering te beëindigen.

Badge

Mijn dochter die slechts de componenten Wonen en Verkeer via deze rechtsbijstandverzekering had verzekerd, werd met dezelfde verhoging geconfronteerd. Zij heeft vervolgens dan ook haar rechtsbijstandverzekering bij Lancyr (die ooit als beste via de consumentenbond is getest) opgezegd.

Aangezien ik nieuwsgierig was hoe deze aanzienlijke verhoging na de onderbrengingen bij de Nationale Nederlanden tot stand is gekomen en waarbij de collectiviteit losgelaten moest worden heb ik met Lancyr gebeld. Ik kreeg te horen dat het helaas zo was dat men vanaf nu nu verplicht is bij de rechtsbijstandverzekering de component Consument als standaard verzekering moet worden gekozen en men daarnaast dan natuurlijk nog andere compunenten zoals woon, werk of verkeer kan kiezen. Dat is dus de reden dat de verzekering bijna tweemaal zo duur is geworden. 
Aangezien niet iedereen de component Consument verzekerd wil hebben, maar bijv. slechts de componenten : woon of werk of verkeer samen of afzonderlijk, blijft dan niets anders over om de verzekering op te zeggen. Nadat ik mijn teleurstelling hierover heb geuit werd mij verteld dat men wel bezig is te kijken naar mogelijkheden om bij Lancyr toch weer naar vormen van een rechtsbijstandverzekering te zoeken die de component Consument niet behelst en waarbij men wel de andere drie genoemde componenten afzonderlijk kan verzekeren. Men zei dat men hoopte in oktober weer een mogelijkheid hiertoe te hebben. Ik heb toen laten weten dat ik tegen die tijd weer contact met Lancyr zou opnemen om te informeren  of men deze mogelijkheid weer aan kan bieden.  Mvg

Reputatie 1
Badge

Ik heb de rechtsbijstandsverzekering van Lancyr twee jaar geleden afgesloten, inderdaad vanwege de goede beoordeling in de test van de Consumentenbond. Ik had de rubriek Consument wél in de verzekering opgenomen (naast Werk en Inkomen, Woning en Verkeer).

De premie bedroeg in 2019 € 115. In 2020 steeg de premie met 23% naar € 142 en deze week ontving ik bericht dat, vanwege de beëindiging van de collectiviteitskorting door Nationale Nederlanden, de premie voor 2021 stijgt naar € 222. In twee jaar tijd dus een premieverhoging van maar liefst 93%! Ik heb de verzekering inmiddels opgezegd.

Reputatie 7
Badge +6

Tja , als een aanbieder erg goedkoop is in relatie tot het gebodene , is de kans op een goede beoordeling groot . Houdt ook automatisch in dat de kans groot is dat er een verhoging komt als ze zien dat de winst te laag is . Dat mag . De toezichthouder van de verzekeraars kan dat zelfs verplichten als er onvoldoende reserves dreigen .

Reputatie 1
Badge

Het zal allemaal wel geoorloofd zijn wat Lancyr doet, maar wat mij stoort is de verklaring die ze geven inzake de premieverhoging. Deze heeft volgens Lancyr, naast het schrappen van de collectiviteitskorting door Nationale Nederlanden, te maken met het feit dat NN de rubriek Consument verplicht stelt in de polis. Ik héb Consument in mijn polis staan, desondanks wordt de premie in een jaar tijd verhoogd met 56%.

Wat betreft het toezicht door de toezichthouder, die mag wel wat beter z’n werk doen gezien het recente faillissement van Conservatrix. Je zult bij deze maatschappij maar je pensioenvoorziening hebben geregeld.

Reputatie 7
Badge +6

Klopt @G. Out . Ze wisten al lange tijd van de problemen bij Conservatrix . De consumenten zijn als zo vaak weer de klos . En als de minister ze had gered van de ondergang , wat hij niet wilde , was de rekening bij  de belastingbetalers gekomen.

Ook ik heb bericht gehad van Lancyr. Mijn rechtsbijstandsverzekering wordt op 1 februari a.s. verhoogd van € 80,04 naar € 140,67.  Ik heb deze verzekering destijds afgesloten op recommandatie van de Consumentenbond. Ik zal zeker naar andere maatschappijen gaan kijken om te zien of ik elders goedkoper uit ben. Ik hoop dat Consumentenbond hierbij adviseert.

Reageer