Consumentenbond.nl

Leeftijdsdicriminatie

  • 11 november 2017
  • 15 reacties
  • 941 Bekeken

Nederland wordt graag gezien als tolerant. We denken dat we het goed doen en dat er weinig discriminatie is, maar niets is minder waar. In Nederland wordt volop gediscrimineerd op leeftijd. Bij het afsluiten van verzekeringen is de premie vaak afhankelijk van iemands leeftijd. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering kan het voorkomen dat je tot 100% meer moet betalen dan een jongere verkeersdeelnemer. De verzekering zegt hier mee dat iemand van bijvoorbeeld 65 jaar oud altijd een slechtere chauffeur is dan iemand van 50 jaar en dat is natuurlijk onzin.
In de gezondheidszorg zie je dat verschijnsel ook al. Hoewel je hartstikke gezond leeft en eigenlijk nooit medische zorg nodig hebt, moet je wel meer betalen voor aanvullende verzekering, omdat je ouder bent. Wanneer stoppen we in Nederland nu eindelijk eens met leeftijdsdiscriminatie.

15 reacties

Denkt u dan dat ouderen niet gemiddeld meer schade maken in het verkeer? Die verzekeraars kunnen echt prima rekenen dus als u het niet erg vind geloof ik de verzekeraars. Dan blijft natuurlijk de vraag willen wij dit. Moeten jongeren niet gewoon solidair zijn en gewoon meebetalen met ouderen die nog auto willen rijden? Uit vele uitingen hier op het forum is bij mij nooit de indruk achtergebleven dat ouderen in het algemeen nou bijzonder solidair naar jongeren toe zijn maar wellicht mogen daar verder geen conclusies aan verbonden worden?
Verzekeraars gaan bij de cijfers uit van gemiddelden. De gemiddelde 65 plusser heeft hogere zorgkosten dan een 18-jarige en de gemiddelde 65 plusser maakt meer brokken dan een 25-jarige.

Overigens betalen jonge automobilisten ook een hogere premie voor hun autoverzekering, omdat de gemiddelde 20-jarige meer brokken maakt dan een 30-jarige.

Ik vind het prima dat naar de gemiddelde cijfers gekeken wordt. En aanvullende verzekeringen? Als je dan zo gezond bent, misschien eens kritisch kijken wat een aanvullend pakket je wel of niet oplevert.
Reputatie 7
Badge +5
Er wordt in Nederland inderdaad gediscrimineerd op leeftijd bij autoverzekeringen, overigens niet alleen bij het afsluiten maar ook bij lopende verzekeringen. Jaren geleden heb ik hiermee te maken gehad met mijn vader bij Centraal Beheer die daar via een collectiviteit van AKZO verzekerd was.

Mijn vader was beroepschauffeur geweest, had top no-claim en ook nog eens no-claimbonus. En toch kreeg ook hij die opslag. Zelf heb ik jaren lang in het verzekeringswezen gewerkt maar zelfs ik snapte dit niet want het is toch helemaal niet moeilijk? Als leeftijd een rol speelt bij het (goed) auto rijden dan komen die probleemgevallen van zelf bovendrijven en verliezen ze hun no-claim toch al door het schadeverloop met als gevolg een hogere premie. Dus wat is het probleem dan en waarom die extra leeftijdsdiscriminatie? Bovendien in een tijd waarin men de mond vol heeft over solidariteit en gelijkheid en waarin mensen worden gedagvaard en veroordeeld als ze alleen maar 'minder, minder, minder' roepen? Dat soort discriminatie mag dan kennelijk niet maar zodra je de 60 bent gepasseerd is het jachtseizoen open.
Wat wel opvalt is dat ouderen voortdurend hun eigen situatie weten te belichten en aandacht vragen voor die situatie want hun wordt groot onrecht aangedaan. Vaak alleen belicht vanuit hun eigen situatie is het de ene klacht na de andere. Er zijn genoeg situaties denkbaar dat het risico bij oudere verzekeringsnemers vele malen hoger is en daar dus gemiddeld een hogere premie in rekening wordt gebracht. En ouderen zijn vaak niet de meest veilige verkeersdeelnemers dus betalen ze ook daar meer premie. En als ze dan toch goed zijn in het verkeer staat daar wel weer een hele vette no-claim tegenover die jongeren doorgaans niet hebben omdat ze nou eenmaal niet zo lang een voertuig op naam hebben staan.
Wat vooral opvalt is eenzijdigheid en kortzichtigheid van de betogen van ouderen om het hun aangedane onrecht te ventileren. En dat heb ik inmiddels wel genoeg gelezen. Leefdtijdsdiscriminatie is echt wel een item, maar niet bij verzekeringen en pensioenen. Op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld is dat wel aan de orde. Maar ja een groot deel van de huidige gepensioneerden hebben niet eens tot hun 60e gewerkt...
Reputatie 7
Badge +5
Fred B. Ik respecteer je mening maar ik denk dat ouderen toch vaak terecht klagen. In de assurantiecursussen die ik vroeger gevolgd heb leerde ik dat verzekeren toch vooral een kwestie is van solidariteit. Clubs als Centraal Beheer hebben die solidariteit echter effectief om zeep geholpen. Als je niet uit komt met je premies verhoog dan alle premies en niet alleen die van de ouderen.

Of de huidige gepensioneerden voor een groot deel niet eens tot hun zestigste hebben gewerkt kan ik niet onderschrijven om de simpele reden dat ik dat niet weet. Vroeger had je natuurlijk wel VUT en pre-pensioen maar ik dacht dat dat pas na 60 jaar in ging. Overigens meen ik wel te weten dat twee derde van de mensen boven 60 jaar al niet meer werkt. De huidige verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd slaat zodoende als een tang op een varken.

Hoe dan ook, een ander voorbeeld is dus die AOW. De babyboomgeneratie heeft Nederland na WO2 weer opgebouwd maar nu die na een leven hard werken 'dreigen' te gaan genieten van een onbezorgde oude dag worden zij geconfronteerd met een tot op het bot uitgeklede AOW en een totaal onnodig verhoogde AOW- en pensioenleeftijd. Ik denk zodoende dat ouderen terecht klagen en ben het dan ook vaak eens met Henk Krol.
Reputatie 7
Badge +6
Sorry Fred , maar ik zie dat toch heel anders. Die ouderen zij ook jong geweest en hebben ook jaren nodig gehad om 'die vette no-claim ' op te bouwen . Zowel oude als jonge brokkenmakers krijgen een hele vette rekening op de deurmat . Daar dekken verzekeraars hun eigen belangen prima mee af . Dus waarom dan extra leeftijdsdiscriminatie ? Bovendien hebben ze zich het recht toegeeigend om op elk moment dat ze willen de verzekering te royeren als ze er naar hun zin niet genoeg aan verdienen. En zo hebben ze nog wel meer zeer klantonvriendelijke kleine lettertjes. Dat ouderen prima voor zichzelf opkomen is in zijn algemeenheid ook niet waar. Veel ouderen voelen zich moe gestreden en laten het allemaal maar gaan. Degenen die wel protesteren tegen zeer ongewenste toestanden vinden niet of nauwelijks gehoor. Pas als de media er op duikt , gebeurt er wel eens wat. Ik krijg de indruk dat ouderen en jongeren opzettelijk tegen elkaar opgezet worden. Naar jongeren wordt meestal beter geluisterd. Laat die jongeren bedenken dat ze zelf ook waarschijnlijk op een keer oud tot zeer oud zullen zijn. Dan komen ze van een koude kermis thuis als mede door hun goedvinden het leven van ouderen in veel opzichten niet leuk meer is. O , ja. Er was een VUT -regeling die bedoeld was om werkloosheid te bestrijden en jongeren aan het werk te krijgen . Was ook geen 60 , maar meestal 62 dat we eruit konden. Daar moesten we ook premie voor betalen plus een fikse inkomensverlaging. Verder vonden werkgevers het wel prettig om op deze manier van ouderen af te komen. Wist je dat heel veel van die ouderen rond hun 15e een fulltime baan hadden met een schandalig laag loon? Dus totaal ongeveer 47 jaar gewerkt hebben? Beter even eerst onderzoeken hoe het zit alvorens je iets gaat beweren.
Op het forum maakte ik eerder al melding van leeftijdsdiscriminatie bij inboedelverzekeringen. Voor de premieberekening wordt een puntensysteem gehanteerd en hoe ouder, hoe meer punten. Kennelijk wordt ervan uitgegaan, dat mensen in de loop van hun leven steeds meer spullen verzamelen. Of dat op feiten gebaseerd is? Wat mij betreft in elk geval niet.
Het uitspelen van ouderen tegen jongeren wordt gedaan door jaloerse kinderen die een slechte relatie met hun ouders hebben. Ik ontmoet voornamelijk verstandige ouderen die hun kinderen naar vermogen financiëel bijstaan. En die (eveneens verstandige) kinderen realiseren zich heel goed, dat die financiële steun bij het overlijden van de ouders ophoudt en daarvoor geen lasten- of belastingverlichting in de plaats zal komen.
Het zou de solidariteit ook ten goede komen als er wat minder waarde werd gehecht aan wetenschappelijk gezwatel dat "wij" straks allemaal 150 jaar oud worden en wat meer aan de impolulaire maar evengoed wetenschappelijke voorspelling, dat de levensverwachting voor komende generaties zal dalen. Bij een overheid die ziekte als economische factor beschouwt en nagenoeg niets doet aan het bevorderen van de gezondheid lijkt mij het laatste aannemelijker en is er voor alle leeftijden nog genoeg werk aan de winkel.
En tenslotte: "gemiddelden" zijn een slechte raadgever. Ik las dat Nederlanders gemiddeld EUR 40.000 aan spaartegoed hebben. Maar de gemiddelde Nederlander heeft dat beslist niet. Onzin dus.
Reputatie 7
Badge +4
Verzekeringen is een moeilijk iets.
Het is vanouds gebaseerd op solidariteit om samen de kosten te dragen.
Wij leven al sinds begin jaren '80 erg gezond en hebben nooit zorgkosten in het reguliere circuit.
Het enige waar wij gebruik van maken zijn homeopathische artsen en die moeten we zelf betalen of dit wordt gedeeltelijk vergoed door een aanvullende verzekering af te sluiten. Datzelfde geldt voor de tandarts. Ook wij balen er dus van dat we dik mee moeten betalen aan de extreme zorgkosten van allerlei mensen die enorm ongezond leven met veel roken, veel alcohol, drugs, veel snoepen, veel vlees en dierlijke producten, allerlei ongezonde producten uit de supermarkt en die weinig beweging hebben. Maar dat kan nu eenmaal niet anders, want je kunt geen eerlijk systeem invoeren waarbij iedereen premie betaalt op basis van de risico's die iemand loopt en de mate van schuld die iemand heeft. Want hoe moet je dat beoordelen en controleren? Dat is onmogelijk. Dus zullen we ons neer moeten leggen bij het systeem van solidair zijn en laten degenen die weinig schade rijden of weinig zorgkosten hebben daar blij mee zijn.
Reputatie 7
Badge +6
Helemaal mee eens Lisa. Maar ook vanuit de politiek komen signalen uit ' bepaalde hoek ' dat ouderen niets te klagen hebben en dat wordt door veel jongeren maar al te graag geloofd. Dat gemiddelde spaartegoed wordt flink opgejaagd door de kleine groep rijken tot zeer rijken . Die zijn niet representatief voor de meeste ouderen. Verder hebben ze spaargeld nodig voor hun eigen uitvaart en allerlei andere kosten die steeds hoger worden als ze zelf steeds minder kunnen bij het ouder worden. Ook ken ik nogal wat ouderen die zonder dat ze er iets aan kunnen doen in armoedige omstandigheden zitten in dit rijke land. Maar in elke leeftijdsgroep zitten armen en rijken. Die inboedelverzekering is inderdaad ook discriminatie als ouderen meer moeten betalen als je ziet dat velen kleiner gaan wonen en veel hebben moeten opruimen daardoor . Wat er overblijft aan inboedel is vaak door ouderdom voor de verzekering geen cent meer waard als de uitkering de dagwaarde is. De premie zou juist lager moeten zijn of in ieder geval meer persoonsgebonden berekend kunnen worden.
Dat jongeren een hogere premie moeten betalen omdat ze jong zijn is net zo goed fout. In het systeem zit al een risicofactor: no-claim. Het moet er niet over gaan of je wit, zwart, man, vrouw, oud of jong bent, het moet gaan over het werkelijke risico. Er zijn voldoende ouderen die minder brokken maken dan mensen tussen de 30 en 50.
Sommigen zullen bij ouderen denken aan oude mensen die een aandoening hebben, bijvoorbeeld dementie, waardoor ze eigenlijk niet meer verantwoord deel kunnen nemen aan het verkeer. Ook verkeersdeelnemers die nog geen 60 zijn kunnen overigens iets hebben waardoor ze niet goed meer kunnen rijden. Het lijkt mij goed als daar veel duidelijkere richtlijnen voor komen. Het aan verzekeraars over te laten lijkt mij geen goed idee. Verzekeraars willen zo weinig mogelijk uitkeren en zoveel mogelijk opstrijken.
Het solidariteitsprincipe is niet alleen bij autoverzekeringen van belang, maar ook bij zorgverzekeringen, et cetera. Is het eerlijk om iemand die door een auto-ongeluk, waar hij/zij zelf geen schuld aan had, arbeidsongeschikt is geworden, in de bijstand is gekomen en levenslange zorg nodig heeft, toch € 385,- eigen bijdrage te laten betalen? Een eigen bijdrage die is ingesteld om mensen niet onnodig naar de dokter te laten lopen (zei men toen ten minste).
O ja die gezonde jongere is toch maar slecht af: hij hoeft dan wel geen eigen bijdrage te betalen, maar moet wel zijn zorgpremie betalen, terwijl hij er geen gebruik van maakt.
het moet gaan over het werkelijke risico.

Dan lees ik het zo dat u het individuele risico vast denkt te gaan stellen om daar de premie op te baseren. Nog afgezien dat u dan daarmee recht tegen het solidariteitsbeginsel in gaat, waarmee verschillende andere deelnemers het systeem denken te onderbouwen, is het feitelijk ook niet vast te stellen. Ja achteraf, en dan weten we namelijk of het 0% of 100% was.
Nee, uiteraard niet. Ik bedoel dat het risico afhankelijk is van het aantal ongevallen dat iemand heeft (of beter het aantal ingediende claims) en niet van andere factoren. De individuele riscofactor lijkt mij lastig vast te stellen en onwenselijk ook.
Aangezien de discussie zich ook spitst op de verzekeringsbranche: daar heb ik ook wel een mening over. In de korte tijd dat ik daar heb rondgelopen vielen mij een aantal dingen op.

De verzekeringsbranche is totaal verziekt door mensen die een heel vreemd wereldbeeld hebben. Het land is een grote oplichtersbende die als doel heeft de verzekeraars een poot uit te draaien.

Solidariteitsbeginselen zijn voor commerciële aanbieders van verzekeringen dan ook helemaal niet van toepassing. Wat hebben die met solidariteit te maken ? Dat willen ze helemaal niet, winstmaximalisatie is een veel belangrijker doel of waar ze die winst dan ook administratief naar toe boeken. En de zogenaamde collectieve / coöperatieve verzekeraars zijn de weg ook al heel lang kwijt want ik merk het verschil echt niet tussen commercieel en coöperatief. Slechte voorwaarden, onduidelijke regels en voorwaarden, kleine lettertjes en allemaal lid van de branchevereniging WKNU (wij keren niet uit) .

Het zou mooi zijn als er een echt coöperatieve verkeringsmaatschappij komt zonder winstoogmerk of wat voor een constructie ze daar dan ook voor kunnen bedenken. Met een echte solidariteitsgedachte. Een die eerlijke voorwaarden hanteert en een eerlijke premie. En dat kan wat mij betreft op alle terreinen.

En dan de inboedelverzekering, waarom zou je die oude troep nog eigenlijk willen verzekeren voor veel geld. Zet die premie apart in een spaarpotje of zo. Je weet al dat je toch vrijwel niks terug krijgt van die inboedel mocht er iets verloren gaan door welke oorzaak dan ook.

De privatiseringsslag in de zorg is een totale flop. Dat moet maar weer eens volledig op de helling. Het geld vloeit nu in zakken waar de zorg zelf helemaal niks mee opschiet. En er zijn ook nog wel een aantal principiële keuzes te maken in de zorg over welke behandeling nou wel en welke maar niet meer moeten worden vergoed. Maar dat kan veel beter zonder een heel bataljon aan graaiende bestuurders, farmaceuten en verzekeraars en een club politici die ook een andere agenda heeft dan de zorg op een goede manier te organiseren in dit land. Daar is vrijwel iedereen de dupe van.

En over leeftijdsdiscriminatie en klagende ouderen: een deel zal het ook niet breed hebben. De vraag is in hoeverre ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Ik ken genoeg ouderen die wel een goed pensioen hebben en daar al heel lang van genieten. Daar hebben ze hard voor gewerkt en spaarzaam voor geleefd. Dat gun ik ze ook, maar dat eeuwige gezeur over dat hun groot onrecht wordt aangedaan is volgens mij vaak niet terecht. En ook ik heb hard gewerkt mijn leven lang, en ook al op jonge leeftijd. Dus dat is niet exclusief voor ouderen. Maar zij hadden economisch de wind mee, een prima huizenmarkt, vaak langjarige arbeidsovereenkomsten en dito pensioenopbouw. Dat is voor generaties na hun wel anders. Geen pensioen maar een pensioenbreuk, studieschuld, onbetaalbare huizen en geen hypotheek kunnen krijgen. (Banken, hetzelfde soort tuig als verzekeraars) En dan reken ik als ouderen maar even de babyboomers. Dat is de groep waar ik het over heb.

En de AOW is gewoon niet te betalen als je die ook nog eens gekoppeld wilt hebben aan een sociaal minimum. Dat die niet waardevast kon blijven is niet helemaal een verrassing lijkt me. Dan kun je daar wel een solidariteitsbeginsel op loslaten maar dat slaat nergens op, Die latere generatie betaalt flink mee, is het niet door premies dan is het wel door belastingen. Want ergens moet dat geld vandaan komen want een potje of voorziening is er niet voor.

En 1 ding:
https://www.volkskrant.nl/politiek/krol-ontdook-voor-tienduizenden-euro-s-aan-pensioenpremies~a3520996/ -> prima keuze om je door hem te laten vertegenwoordigen ouderen 🙂

Ik laat het hier maar even bij in deze discussie. Pensionado's hebben 1 ding voor op mij, ze hebben VEEL meer vrije tijd.
Reputatie 6
Badge +2
Ik denk inderdaad dat begrippen als solidariteit en het belang van de klant niet de eerste prioriteit van verzekeraars en banken is. Als ik die reclame spotjes voorbij zie komen denk ik altijd "wat zou de discussie in de directie kamer geweest zijn op het moment dat deze reclame campagne aan de directie werd gepresenteerd".

Het zou al helpen als bedrijven er voor zorgen dan de interne prioriteiten en het beeld dat ze naar buiten brengen met elkaar overeen zou komen.
Reputatie 6
Badge +2
Bijvoorbeeld als je verkopers presenteert als adviseur en je stuurt ze met omzet targets en bonus doelstellingen op pad dan komt er van het klantenbelang weinig terecht.

Wil je dat ze echt in het belang van de klant handelen dan moet je daar de bonus opzetten. Zo niet dan moet je dat ook niet beweren.

Reageer