Leeftijdsdiscriminatie bij verzekeringen?

  • 20 March 2018
  • 55 reacties
  • 2396 Bekeken


Toon eerste bericht

55 reacties

Dat weet ik niet @A. Deen  . Lijkt me zeer onwaarschijnlijk en ongewenst  dat een vereniging een verzekeraar opkoopt . 

https://www.unigarant.nl/over-ons/geschiedenis/ niet kopen, oprichten!

Reputatie 7
Badge +6

Als ik het goed gelezen en begrepen heb , is er al zeer lang een hechte samenwerking met de ANWB , maar niet meer dan dat. 

Als ik het goed gelezen en begrepen heb , is er al zeer lang een hechte samenwerking met de ANWB , maar niet meer dan dat. 

Ok boomer.

Onderaan de pagina.

 

Reputatie 7
Badge +6

Aha . Dan zouden ze ook makkelijk kunnen zorgen voor redelijke voorwaarden voor ALLE leden . Ben lid , maar mij krijgen ze niet als verzekeringsklant als het zo blijft . 

Aha . Dan zouden ze ook makkelijk kunnen zorgen voor redelijke voorwaarden voor ALLE leden . Ben lid , maar mij krijgen ze niet als verzekeringsklant als het zo blijft . 

Dat is het punt. Ik zou niet direct makkelijk zeggen, maar ze lijken me het aanbod om eens in overleg te treden toch iets minder makkelijk naast zich neer kunnen leggen.

Zoals ik het nu begrijp rijdt men weliswaar meer schade per kilometer maar maakt men veel minder kilometers. En het argument dat "de markt" dat dan toch zou oplossen gaat alleen op als "de markt" ook functioneert. 

Alles bij elkaar toch reden om eens te gaan praten.

Is er ooit een vergelijking gemaakt met de VVAA (Vereniging voor Artsen Automobilisten)? Die zouden toch het summum van ouderdom en gezondheidsrisico's in huis moeten hebben.

Maar ik rij geen auto en constateer alleen een verkapte leeftijdsdiscriminatie bij de inboedelverzekering. Daar wordt gewerkt met een rekenmodel dat uitgaat van een steeds kostbaarder inboedel naarmate de leeftijd vordert. En gaat dus voorbij aan de mogelijkheid, dat ouderen (zoals ikzelf) zich liever ontdoen van kostbaarheden en hun leefomstandigheden, al dan niet gedwongen, sterk vereenvoudigen..

 

Reputatie 7
Badge +8

Er staat inde consumentengids van de maand juli/augustus een heel artikel ( 4 pagina's) over dat autoverzekeringsmaatschappijen nog steeds discrimineren op leeftijd. Dit jaar is de premie voor de autoverzekering voor ouderen weer fors omhoog gegaan., Bij 65 jarigen valt het nog mee hoewel 22, 30 en 35% daar ook voorkomt. .Maar bij 70, 75 en 80 jaar enz. loopt het forser op. Er zijn maatschappijen die toeslagen rekenen van over de 100%. En dat terwijl bewezen is dat ouderen  niet overdreven veel meer ongelukken maken. Ook daar geeft de bond een staatje van. ASR is wel een uitschieter, een 85 jarige betaalt 173% meer premie dan een 35 jarige. Zelf zit ik bij ING en mijn premie is vorige week ook flink verhoogd, bij 70 jar 15% en nu 75 jaar 38%.  Nummer één van de grondwet meldt dat iedereen gelijk is en als zodanig behandeld dient te worden.  Wie dat niet doet moet worden gestraft, of komen de verzekering misdadigers er weer zonder problemen vanaf. 

Reputatie 7
Badge +6

Dit is inderdaad al eerder uitgebreid aan de orde geweest . In elke leeftijdsklasse zitten brokkenpiloten en uitstekende rijders en de rest ertussenin. Verzekeraars hebben zichzelf met het bonus-malus systeem al prima ingedekt . Bovendien mogen ze de verzekering opzeggen wanneer ze maar willen . Dus waarom ouderen dan ondanks dit nog eens extra pakken ? Er zijn overheidswaakhonden . Waarom treden die niet op ? 

Er zijn overheidswaakhonden . Waarom treden die niet op ? 

Misschien omdat er niets gebeurd dat niet mag? Waakhonden moeten zich ook aan de wet houden. Er zijn partijen van mening dat dit anders zou moeten maar dat heeft (nog) niet de status van wet.

Reputatie 7
Badge +8

Het klopt, het is al diverse keren aan de orde geweest in diverse topics. De laatste echter alweer 2 jaar geleden.  Maar toen en nu er gebeurt niets. Men verhoogt dit jaar weer de premies voor ouderen.  Er blijken geen bewijzen te zijn dat ouderen meer ongelukken maken dan jongeren, zie de nieuwste Consumentengids, beiden zitten rond de 4%. De premieverhoging heeft louter met de leeftijd te maken,….. dus leeftijddiscriminatie.

En nog maar even: Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Hoeveel wetten moeten we nog hebben?

Ik schrok ook van bijna 30% premieverhoging, maar ben in omstandigheden het nog te kunnen betalen. Maar velen kunnen dat niet meer, en het is niet de enige prijsstijging. Groet Leo.

Wellicht zijn het geen "gelijke gevallen"? Principes zijn mooi maar zolang er nog leeftijdsgebonden AOW bestaat en voldoende andere voorbeelden van leeftijdsgebonden regelingen kan niet stellen dat onderscheid naar leeftijd nooit is toegestaan laat staan misdadig.

Wil je dat dit verdwijnt dan moet de politiek dat verbieden, vraag uw volksvertegenwoordiger waarom uw politieke partij hier geen stelling in neemt.

Reputatie 7
Badge +8

Geachte @A. Deen  en @E.T. Wiersum , het is volkomen waar wat jullie beweren.. En een eenling of zelfs een georganiseerde groep, zal weinig bereiken. Het zal van de overheid, de regering moeten af komen. En we hoeven het daarbij niet met elkaar eens te zijn, en dan bedoel ik niet wij hier op het forum, maar de “ wij” die de partijen en de regering (in democratische landen kiezen) , want uiteindelijk de meerderheid beslist en zo krijg je (is het gezegde) de regering die je verdiend. En als de gekozen partijen en aldus de regering er niets aan doet, blijven helaas, erg genoeg, alleen de principes over. Zelfs de partijen die het “zo hoog van de daken schreeuwen (populistisch)” er niets aan doen c.q.er vaak niets van terecht komt, dat ook is het bereikte resultaat nihil.

Discriminatie bestaat overal, ook leeftijddiscriminatie. En zelfs als het in regelingen is vastgelegd of uit gewoontes, denk aan solliciteren en werk verkrijgen, dan rechtvaardigt dat niet het bestaan ervan. Integendeel het allereerste artikel van de grondwet verbiedt het in Nederland ( en in gelijke bewoordingen in vele andere landen).Het is dus bij wet verboden, maar men houdt zich er niet aan. Hoe men ook over de manier waarop kan verschillen, maar is het wereldlijke protest tegen rassendiscriminatie dan de enige mogelijkheid er iets aan gedaan te krijgen? Belachelijk, discriminatie is bij wet verboden, dus strafbaar, en gezien bepaalde uitingen van discriminatie durf ik het zelf misdadig te noemen. Waarom doet men er toch maar niets tegen?? De hier geuite leeftijddiscriminatie is nog het simpelst te bestrijden, als “men” durft. Groet Leo.

Reputatie 6
Badge +4

Discriminatie. Misdadig. Tjonge, het kan weer niet op. Waarom krijg jij wel AOW en ik niet? Straks opent hier nog een 11-jarige een topic dat hij gediscrimineerd wordt omdat zijn broertje van 14 wel een bijbaantje mag hebben. Sorry hoor, zijn er ook zaken waar je niet over moppert?

Misschien kunnen we het beter eens hebben over die vermeende onredelijkheid. Er zouden dus cijfers zijn die aantonen dat een hogere premie voor ouderen niet rationeel onderbouwd kan worden en dus onredelijk is. Ik neem aan dat iedereen het gezegde, “Lies, damned lies and statistics” kent en ik ben niet zo heel snel onder de indruk van cijfers die aantonen dat…

Bestaat er een statistisch onderbouwd rapport waar deze kwestie dan uitgezocht is? Oftewel waar baseren we ons eigenlijk op?

Reputatie 7
Badge +8

Geachte @A. Deen . Of er een statisch onderbouwd rapport is, weet ik niet. Ik ben niet de onderzoeker, maar de cijfers heb ik van de Consumentenbond, ze staan ook in de gids van juli/augustus. Mogelijk dat de schrijver van het artikel ons uitleg kan geven over de cijfers.

Waarschijnlijk, maar dat is een veronderstelling, komen de cijfers van de verzekering maatschappijen. Zij geven aan dat jongeren veel meer ongelukken maken, onder de mom ze hebben geen ervaring. en ouderen maken nu ook meer ongelukken, omdat ze in hersens achteruitgaan, dement worden enz. Ook al is het allemaal verzonnen en flauwekul het spekt de verzekeringskas.

Geachte @Mazzel , excuses als je me vindt mopperen, dat is niet mijn bedoeling en opzet. Het gaat mij om een vorm van discriminatie. En vragen omtrent AOW, dat zal wel door je ergernis komen. Ook al heb ik dan door het systeem niet voor mezelf betaald, ik heb wel van ongeveer mijn 20ste tot 65ste AOW betaald. Maar dat doet er voor mij niet toe. Wel waarom , deze vorm van discriminatie niet heel rustig en beschaafd aan de kaak gesteld mag worden?

Bij de nu actuele rassendiscriminatie mag de straat opgegaan worden. Wat soms voor grote hinder zorgt en zelfs rellen ontstaan. Die zullen waarschijnlijk niet van de protesterenden komen, maar mij gaat het om discriminatie en elke discriminatie is verwerpelijk en mag van mij aan de kaak gesteld worden. Groet Leo.

Badge +8

@L.J.F. de Ruiter@E.T. Wiersum@A. Deen en @Mazzel: ik heb jullie conversatie voor de overzichtelijkheid naar dit reeds bestaande topic verplaatst! :relaxed:

Reputatie 7
Badge +6

AOW met een autoverzekering vergelijken slaat helemaal nergens op . Als dat niet gesnapt wordt , ga ik geen moeite doen om uit te leggen. 

AOW met een autoverzekering vergelijken slaat helemaal nergens op . Als dat niet gesnapt wordt , ga ik geen moeite doen om uit te leggen. 

Als je je beroept op principes (discriminatie) is ieder voorbeeld dat over die principes gaat een goed voorbeeld. 

Reputatie 7
Badge +8

Het zal best wel @A. Deen , en ik respecteer ieders mening, zelfs als op de man gespeeld wordt en AOW erbij gehaald wordt. Ik vind het allemaal goed, als het maar leuk en gezellig blijft op het forum. Dus AOW erbij door mij gerespecteerd. Ik hoop dat mijn mening ook gerespecteerd wordt dat AOW niets met discriminatie te maken heeft. Groet Leo.

Het zal best wel @A. Deen , en ik respecteer ieders mening, zelfs als op de man gespeeld wordt en AOW erbij gehaald wordt. Ik vind het allemaal goed, als het maar leuk en gezellig blijft op het forum. Dus AOW erbij door mij gerespecteerd. Ik hoop dat mijn mening ook gerespecteerd wordt dat AOW niets met discriminatie te maken heeft. Groet Leo.

Het hangt er vanaf in hoeverre je bekend bent met de Nederlandse taal. Discrimineren is onderscheid maken. Aangezien AOW alleen aan ouderen gegeven wordt, wordt er dus onderscheid gemaakt naar leeftijd. En aangezien iedere oudere AOW krijgt wordt er dus ook niet op de man (of vrouw) gespeeld met dat voorbeeld want het gaat om een bevolkingsgroep.

Ik doe nogmaals de suggestie die discussie langs meer praktische lijnen te voeren zoals “is dit onderscheid verklaarbaar en is het terecht of niet” en de principes maar even te laten. Onderscheid maken mag behalve in specifieke gevallen, het bewijs is simpelweg dat de verzekeraars dit gewoon doen zonder dat ze een strobreed in de weggelegd wordt. Dat is best raar voor iets dat dan verboden zou zijn.

Reputatie 7
Badge +8

Geachte @A. Deen 

Sowieso ben ik het eens met je tweede alinea.  En ook wel met de eerste als je letterlijk gaat kijken wat de woordbetekenis is. Daar zijn er overigens wel 8 van (volgens de encyclopedie). Het gaat mij meer om de wettelijke betekenis, en de grondwet artikel 1 geeft dat aan. Maar ook de “rechten van de mens” verklaren:

Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd.

Discriminatie op de volgende gronden is wettelijk niet toegestaan. De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd.

En dat was ook de reden voor mij om een topic te maken. Maar het is inmiddels mijn topic niet meer, er zijn ineens veel meer mopperaars en de huidige TS moet maar gaan antwoorden. Blijft dat artikel 1, boven nog eens verder uitgelegd, geldt voor  alle (genoemde) discriminatie, en volgens jouw suggestie uitgewerkt vind ik het best. Helaas hoe krijgen we het voor elkaar dat de wet gehandhaafd wordt. Groet Leo.

 

Reputatie 7
Badge +6

In de consumentengids die vandaag op de mat viel , staat een tabel van de kans op schade bij een bepaalde leeftijd plus het gemiddeld schadebedrag. Die cijfers zijn van het Verbond van Verzekeraars . Een paar cijfers eruit gelicht .Een 26 jarige heeft 4,9 % kans op schade van gemiddeld € 4324 . Een 35 jarige 4,1 % bij € 3706 . Een 73 jarige 3,6 % bij € 2796 . Een 85 jarige 5,7 % bij € 2871. Conclusie : Hun eigen cijfers bewijzen dat alleen hoogbejaarden iets meer brokken maken , waarbij het schadebedrag per geval ook nog lager is dan de leeftijdgroep van  26 tot en met 68 .  De tabel van de toeslagen geeft dan ook nog gigantische verschillen in de toeslagen boven een bepaalde leeftijd  zien . Er zijn er zelfs die premiekorting geven aan 65 jarigen en 70 jarigen . Daar blijkt uit dat ze maar wat doen en hopen dat de klant niet door heeft als ze elders veel goedkoper uit zijn. Dat sommige verzekeraars  ouderen niet eens accepteren ongeacht hoe schoon hun schadeverleden is , vind ik ook belachelijk . Klagen bij KIFID is nutteloos , want die bemoeien zich hier niet mee. De verantwoordelijk minister zou kunnen optreden , maar weigert dat . Misschien komt er een betere regeling van de EU . Wordt aan gewerkt. 

Reputatie 7
Badge +8

Ik vond, toen ik het las, dat er best wel eens wat over gezegd mocht worden. Ondanks dat in het verleden al vel ongenoegen geuit is, gaan bepaalde maatschappijen gewoon door met premieverhoging. Ik heb een royale 40 jaar schadevrij rijden, en toch ging vorige week de premie fors omhoog, een € 200 per jaar, zo'n 30%. En de begeleidende brief sprak van  reden meer schade door hogere leeftijd.Als je dat gewoon en normaal vindt, alle respect van mijn zijde, maar begrijpen doe ik het niet. Eén van onze belangrijkste wetten, artikel 1 van de grondwet, wordt overtreden, zonder enige sanctie.

Bij mij lag de gids vanochtend ook op de mat dus ik heb die cijfers ook gezien. Dat geeft inderdaad meer dan voldoende grond om de verzekeraars eens te vragen hun visie te geven, iets waar ze blijkbaar niet toe bereid zijn. Dan vind ik dat je alleen onderscheid mag maken als daar ook een rationelle voor bestaat en die horen we dus niet zonder een dialoog. Ik heb altijd begrepen dat je voor de grondwet niet naar de rechter kunt dus lijkt mij dat de politiek aan zet is en dat de pijlen die kant uit moeten.

Reputatie 7
Badge +8

Volledig gelijk, volkomen rationeel, maar dat het ooit zal gebeuren ?? Er zijn naast dat enkel protest hier zovele organisaties die tegen discriminatie strijden, en heel veel hebben zij ook niet bereikt. Nu is de rassen discriminate actueel, in het kielzog gaat zwarte piet mee en mede door de enorme publiciteit wordt daar wat bereikt. Maar er zijn nog onderwerpen zat. En als er goede door feiten gedragen, redenen voor een onderscheid is, is er wellicht wat te billijken. Maar daar hapert het in vele gevallen ook aan. Dan dus maar vertrouwen op de politiek :grin::joy::smile: .

Reageer