Consumentenbond.nl

Levensverzekering met winstdeling

  • 12 december 2018
  • 5 reacties
  • 2605 Bekeken

Badge
  • Nieuwe deelnemer
  • 2 reacties
Ik heb in 1995 een levensverzekering met winstdeling gesloten bij Nationale Nederlanden. Daarbij hoort een gegarandeerd eindbedrag, dat elk jaar wordt opgehoogd met het bedrag aan winstdeling dat wordt bijgeschreven.
Die winstdeling was in de beginjaren prima; de rendementen waren goed en er leek geen vuiltje aan de lucht. Met de intrede van de crisis veranderde dat langzamerhand. Het werd minder en minder. Ik heb er in 2014 al eens over geklaagd, ook omdat onduidelijk was wat voor kosten men in rekening bracht. Ik kreeg toen een mooi verhaal, met enig inzicht in de kosten en vooral het excuus dat de markt nu eenmaal niet best was en dus het rendement van vroeger niet langer haalbaar was.
doetDit jaar kwam er weer een winstbrief, over 2017, en die liet wederom een betreurenswaardig bedrag zien. Ik ben weer in de pen geklommen en (uiteindelijk) kreeg ik een antwoord, dat me aan het denken zette en waar ik geen genoegen mee nam: NN zei dat langlopende (beleggings)contracten uit het verleden (lees: obligatieleningen) zo langzamerhand aflopen en dus moet men nieuwe contracten sluiten. Om de belangen van de polishouders te beschermen (jawel!) doet NN alleen veilige beleggingen en dus gaat men weer dezelfde langlopende obligatieleningen aan, maar nu met een beduidend lagere rente. Daardoor komt dat ik niet alleen de laatste jaren geconfronteerd ben met lage winstdelingsbedragen, maar dat dat ook in de toekomst het geval zal zijn (die slechte contracten lopen immers jaren door). De rest van de looptijd van mijn polis (nog 10 jaar) kan ik dus wel fluiten naar een behoorlijke winstdeling; en dat allemaal om zgn. mijn belangen te beschermen.

Daar komt nog het volgende bij. N.a.v. het antwoord van NN ben ik me wat meer gaan verdiepen in e.e.a. Nu ben ik geen financieel wonder, maar het viel me in de jaarrekeningen van 2014-2016 wel op, dat er een megabedrag aan reserve staat (eur 6,8 miljard in 2016) voor 'Liabilities for (deferred) profit sharing and rebates'. Er is een 'Richtlijn bepaling winstdeling polishouders' te vinden op de NN website, die o.a. het volgende zegt:
"E.
Hetgeen resteert van de onder A. genoemde som zal over het betrokken boekjaar als aandeel in de winst ter beschikking worden gesteld voor de met aandeel in de winst van de vennootschap gesloten verzekeringen.
In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen bepalen, dat het aldus vastgestelde aandeel in de winst niet ten volle over de daarvoor in aanmerking komende verzekeringen zal worden verdeeld, maar dat een gedeelte hiervan zal worden gereserveerd ter verdeling in volgende jaren over verzekeringen gesloten met aandeel in de winst over het jaar van verdeling. Over de aldus gereserveerde bedragen zal elk jaar ten laste van de winst-en-verliesrekening interest worden bijgeschreven naar het percentage dat de vennootschap over het betrokken jaar als interest vergoedt over gestelde premiedepots in het individuele bedrijf."
Ik weet niet of ik het goed lees, maar het lijkt erop dat die eur 6.8 miljard zo'n reserve aan (nog) niet uitgekeerde winstdeling is.

In November had ik een gesprek met 2 NN medewerkers in het hoofdkantoor in R'dam. Ik vroeg toen wat ik me voor moet stellen bij de zinssnede 'een gedeelte hiervan zal worden gereserveerd ter verdeling in volgende jaren over verzekeringen gesloten met aandeel in de winst over het jaar van verdeling' uit genoemde Richtlijn. Kan het zo zijn, dat de aandeelhouders (let wel, dat zijn een of meerdere andere NN vennootschappen) zo maar besluiten om winst, die met o.a. mijn inleg is behaald, eindeloos te parkeren? Wat gebeurt er dan aan het einde van de looptijd van mijn polis (door het verlopen van de termijn dan wel overlijden)? Krijg ik die opgepotte winst dan alsnog uitgekeerd? Antwoord: nee, alleen mensen die in het jaar van uitkering nog zo'n winstdelende polis hebben lopen, doen mee. Omdat ik eigenlijk met stomheid geslagen was door dat antwoord, ging ik er even niet verder op in, maar later bedacht ik me:' dat kan toch niet waar zijn?' Jarenlang met geld van anderen winst maken en dan besluiten om die winst niet uit te keren? Of zelfs 'nooit' uit te keren: het is nl. zo, dat NN dit soort verzekeringen niet meer verkoopt. Er wordt te weinig geld mee verdiend; dit bevestigde de 2 NN medewerkers ook. Dus wat gebeurt er nu als NN gewoon besluit af te wachten totdat alle polissen met winstdeling zijn verlopen? Juist, dan vervalt de reserve aan NN!

In de tussentjd zegt NN tegen mij dat ze gedwongen is om abominabele beleggingen te doen om mij te beschermen en dat ik de komende 10 jaar geen rendement van betekenis kan verwachten. Tegelijkertijd laten de jaarrekeningen zien dat er voor honderden miljoenen aan dividend wordt uitgekeerd. Zo slecht gaat de handel dus niet.

Omdat dit mij allemaal zo onwaarschijnlijk overkwam, twijfelde ik aan mijn eigen analyse. Zo slecht zal NN toch niet zijn? Ik ben nog in afwachting van antwoord op een aantal vragen hierover, maar zou graag horen of er iemand anders is die hier net zo over denkt als ik. Of misschien is er iemand, die mij uit de droom kan helpen en kan verklaren waarom NN hier niets verkeerds doet?

5 reacties

Als je "meedeelt" in de winst heb je eigenlijk een heel helder criterium want de winst wordt jaarlijks gedeclareerd op basis van duidelijke boekhoudkundige regels. Los van reserves en wat dan ook, de winst van NN staat zwart op wit in de jaarstukken. Staat er ook ergens hoe uw aandeel berekend wordt op basis van de winst in combinatie met uw opgebouwde vermogen?
Badge
Dank voor je snelle reactie! Bijgaand de Richtlijn waarover ik schreef. Ik vind het allemaal moeilijk te begrijpen.
Reputatie 7
Badge +6
* Het valt net samen, ik was aan het typen toen je bijlage kwam. Niet gezien. *

Geachte @BLOO het is een beetje complexe materie, ik ben slechts particulier. Ik begrijp dat de premie niet aftrekbaar is van de belasting, en je hoeft over de uitkering dan ook geen belasting te betalen. Zolang hij loopt valt hij wellicht ook niet in box 3 omdat je er nog niet over kan beschikken. Dat is dan alvast een voordeel.

Het is een soort spaarpot waar elk jaar rente bij komt alleen is die nu amper 0,5%. Het is dan rente op rente belastingvrij en dat kan exponentieel oplopen. Exponentieel en belastingvrij, ja dan kan je rijk worden. Daarom die constructie plus een premie erbij voor verzekeren van een leven. Ga je eerder dood dan krijg je alles, anders op einde looptijd. Maar bij 0,5% schiet dat niet op. Daarbovenop beloven ze nog een beetje winstdeling. Dan is er wellicht een stuk complexe tekst wanneer ze winstdeling hoeven uit te keren. Het is maar wat er staat. Soms alleen als het meer is dan wat begroot was of zo, soms over alle winst, soms alleen de winst bij deze polissoort, soms winst van het hele bedrijf. Om dat uit te vogelen heb ik misschien drie dagen voor nodig, die puf ontbreekt me.

Het geld zit in winkelcentra en appartementencomplexen, de huuropbrengsten geven een rendement van bijvoorbeeld 12%, maar u krijgt 0,5%. Winst op de verhuur is wellicht niet de winst op de polis en krijgt u dus niets.

Het is als met pensioenen. Op een kapitaal van €50.000 krijgt iemand onlangs een maandelijks pensioen van €167. Dat is voor de rest van z'n leven en niet meer veranderbaar. Met €50000 kan je nu vier garageboxen kopen in Brabant. Op Marktplaats zie je dat ze nu een huur vragen van €90 per maand. Vier boxen geven je dus een maandinkomen van €360. Dat is 2,2 keer zoveel per maand dan een pensioen. Plus de huur gaat elk jaar 4% of zo omhoog en die garageboxen kunnen in waarde stijgen en bij overlijden gaan die naar de erfgenamen. Dat is bij pensioen niet zo, dan is er niks meer behalve eventueel partnerpensioen. Uit je verhaal krijg ik het idee dat het met het kapitaal van levensverzekeringen ook zo gaat.

Ik heb het idee dat het vechten tegen de bierkaai wordt. Individueel procederen wordt te duur, collectief is misschien haalbaar. Bij andere collectieve processen zie je dat de voorwaarden niet verkeerd waren maar omdat ze daar involdoende informatie over hebben gegeven aan de klanten. Daar struikelt het dan op. Ik weet nog hoe ik in de jaren '80 van die mooie brochures kreeg, met een man als mij lekker raften in de Dolomieten in Frankrijk. Ik heb die polis nooit genomen en lach me nu een bult dat Aegon misschien wel een miljard moet gaan vergoeden in zo'n collectief proces. Ook weer dat de regels wel goed waren toegepast alleen ze hadden niet alles vertelt aan de klanten. Ik had daar een afkeer van en ben het gaan zoeken om je spaargeld in onroerend goed te steken, hypotheek extra aflossen en zo. En ja, ik huppel nu wel lachend rond in Frankrijk en die raftende Nederlandse man met z'n vrienden moet ik nog tegenkomen!😀
Reputatie 7
Badge +6
Beste @BLOO ik heb de bijlage gezien van het reglement met alle voorwaarden. Het is voor mij pittige kost om te lezen, je kan het als een project zien en dan artikel voor artikel analyseren met searchen op internet. Dan ben je misschien drie weken bezig. Het ontbreekt mij aan puf en tijd.

Ik heb ook bij voorbaat een vermoeden dat het met die regeltjes wel in orde zal zitten, althans op het moment dat ze gemaakt werden. Als de wet daarna verandert dan blijven die oude regels nog van kracht voor die oude polissen. Dus ik verwacht niet dat je in die bijlage iets gaat vinden dat voor de wet niet door de beugel kon. Ook type- en spelfouten doet een rechter niet veel mee omdat meestal wel de bedoeling duidelijk is. Er hebben juristen aan gewerkt die dat al jaren doen, ze borduren voort op.vroegere levensverzekeringen. Het is hun core busines. Om daar een schroevendraaier tussen te krijgen lijlt me heel moeilijk.

Volgende stap is dat je ergens een handtekening hebt gezet dat je akkoord bent. Dat mag, iedereen mag een overeenkomst aangaan met een ander, de overheid mag zich daar niet eens mee bemoeien want privacy, mag je helemaal zelf doen. Ben je akkoord gegaan, dan krijg je van de rechter nooit genade. Dus moet je het gaan zoeken of er dingen zijn die je niet wist maar die ze wel doen. Dan wil een rechter wel iets doen. Maar jij moet het bewijs leveren.

Ik hoop dat je iets hebt aan de vergelijking met iemand die een pensioenkapitaal van €50.000 heeft opgebouwd in een baan van 12 jaar. Daar is het ook grote treurnis op dit moment, pensioen is maar €167 bruto per maand tot je laatste snik, het blijft altijd €167 zonder mee te stijgen met de prijsindex, elke maand wordt die €50000-pot €167 kleiner, en als er wat van over is na je laatste snik dan gaat het restant naar de pensioenmaatschappij en hebben je erfgenamen niks behalve eventueel een partnerpensioen.

Terwijl als je zelf garageboxen had gekocht van die €50000 had je per maand €360 huur dat elk jaar circa 4% stijgt, de garageboxen stijgen in waarde elk jaar en dat gaat na je overlijden naar je erfgenamen. Dan is er nog genoeg om elk jaar 5% te rekenen voor onderhoud.

Hoop dat je hier wat aan hebt, heb verder niet veel meer te vertellen.
Badge
Beste Jan,

Dank voor je uitgebreide reactie. Toen ik met de verzekering begon, was de premie aftrekbaar; dat is in de loop van de jaren natuurlijk steeds minder geworden.
Er zullen zeker juristen bij het opstellen van de voorwaarden betrokken zijn geweest. Ik ben er zelf een en herken het taalgebruik! Wat me echter ook opvalt, is dat aan de aandeelhouders een bevoegdheid is toebedeeld om - zo lijkt het - naar believen de met de door de polishouders opgebrachte premie behaalde winst al of niet uit te keren. Die aandeelhouders kijken natuurlijk vooral naar het het belang van het bedrijf, en noog eerder naar hun eigen belang. In dit geval zijn de aandeelhouders en het bedrijf een en dezelfde, althans feitelijk, niet juridisch. Dat mag allemaal, maar ik vraag me terdege af of die aandeelhouders zichzelf mogen bevoordelen door opgepotte winst net zo lang te laten staan totdat het bedrijf wordt geliquideerd en die reserve dus vrijvalt, ervan uitgaande dat er verder geen schulden zijn etc. Ik kan het me haast niet voorstellen en daarom twijfel ik aan mijn eigen lezing van dit verhaal.
Die garageboxen waren waarschijnlijk geen slecht idee geweest!

M.v.g./Bernd

Reageer