Meer compensatie als je klaagt over je woekerpolis, maar: mondje dicht

  • 3 September 2014
  • 16 reacties
  • 437 Bekeken

Reputatie 1
Badge
Heb je een woekerpolis dan ontvang je van je verzekeraar een lage compensatie. Als je hierover klaagt dan krijg je vaak een hoger bedrag.

Een klant van Nationale Nederlanden kreeg uiteindelijk 100 keer meer dan de verzekeraar in eerste instantie bood: €27.000 in plaats van €270.Dat klinkt aantrekkelijk, ware het niet dat de verzekeraar wel geheimhouding eist bij zo'n schikking. Daarmee willen verzekeraars voorkomen dat meer gedupeerden met een soortgelijke polis ook meer compensatie eisen.

Wat vind jij hiervan?

16 reacties

Natuurlijk is het het beste als verzekeraars iedereen gewoon de echte schade zouden gaan vergoeden. Aangezien ze dit niet willen snappen gaat dit niet gebeuren. Net zomin als ze spontaan gaan helpen om polissen naar de toekomst toe te repareren: daar zit soms nog veel meer mogelijke schade!

Dan lijkt het mij een taak van de Consumentenbond om mensen zo goed mogelijk te informeren en waar mogelijk te helpen: met informatie en concrete hulp over de route naar een betere schadevergoeding.

Om te zorgen dat er minder geheime schikkingen komen en meer concrete en bruikbare uitspraken van het KIFID en/of de rechter, lijkt het mij goed als de Consumentenbond een aantal mensen in procedures gaat ondersteunen tot en met een uitspraak. Dat betekent dus dat ze naar deze proefzaken wel borg moeten staan naar deze mensen, zodat niemand in de verleiding komt om een schikking te accepteren. Misschien via Crowdfunding een soort garantiefonds creeeren?
Het is nog maar stilte voor de storm. Inderdaad lijkt de consument bewusteloos. Dat is ook letterlijk zo: men is het zich nog niet bewust. Nog niet.

De uiteindelijke uitkering van een polis is wel uit te stellen maar niet af te stellen. Beleggingsverzekeringen zijn ingewikkeld en dat betreft niet alleen het product zelf. De woekerpolis is een resultaat, een gevolg, van vele factoren 'in de samenleving, in de markt'. De trits lijkt onbegrensd, er is een economische betekenis, een sociaal-maatschappelijk gevolg, belangen van vele stakeholders lopen dwars door elkaar heen, de overheid is niet alleen toezichthouder maar ook eigenaar van betrokken verzekeraars. Wil je tot de kern komen dan is het aanpakken van een woekerpolis zoiets als het afpellen van een ui, je moet op je ogen letten.

Maar niets is onmogelijk. Kwestie van de informatie verwerven en dan inzien dat het werkelijk over iets gaat. Actie loont. De ervaringen zijn vaak niet leuk, het is geen spelletje en geen sport, gewoon hard werken. En het draait om de feiten. Feiten die zichtbaar worden als alle kenmerken van een woekerpolis worden uitgedrukt in euro's, niet in ondoorzichtige percentages.

Om een begin te maken: vraag eens een echte kostenspecificatie op. Niet volgens het vaste model zoals u dat elk jaar krijgt, maar over de hele looptijd van de polis. Met nadruk, met alle kosten uitgedrukt in euro's, ........ !!! Dan resteert nog slechts de vraag wat het nieuwe bewustzijn dan duidelijk maakt, wat 'passend is'?

In ieder geval is een passende actie mogelijk. Zowel naar de toekomst, als naar het verleden.
Ik kan de heren die zulke geheime, achterbakse afpersingsdeals bij hun klanten afdwingen heel goed begrijpen; een sociaal bewustzijn ontbreekt geheel, ook bij hen waar mr., drs., dr., of master voor of achter de naam staan. Je kan er ook niets aan doen; zij trouwens ook niet. Daarom is het goed dat er mensen, instanties, consumentenbond zijn die zich wel bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en zulke eenzijdige situaties tot de werkelijkheid terugbrengen. Ook wij klanten zijn in staat om de woekerpolis tot een goed einde te brengen en laten we dat doen. Want van ons moet en kan het komen.
Als 'trotse' bezitter van een woekerpolis bij Nationale Nederlanden (betreft een zelfde beleggingsverzekering als die van de klant die na een succesvolle claim € 27.000,00 kreeg) vraag ik mij af of de Consumentenbond overweegt namens veel van haar leden (juridische) stappen te ondernemen tegen de malafide praktijken van o.a. NN door klanten te verplichten te zwijgen bij een schikking. Het gaat namelijk niet om het leggen van een claim, maar of het juridisch wel deugt dat een klant 'het zwijgen kan worden opgelegd'. Het is inderdaad schandalig dat maatschappijen die willens en wetens klanten die goed van vertrouwen zijn ook nog eens willen afschepen met een schijntje door alles uit de juridische kast te halen.Ik ben overigens blij met het advies voor mogelijke vervolgstappen, maar zie mij toch geplaatst voor een maatschappij met een behoorlijk juridisch apparaat dat ieder elke rechtsgang zal frustreren. Zo is het uitrekenen van een claim een hels karwei voor een financiËle leek als ik. Als ik RenÉ Graafsma goed begrijp zou je bijvoorbeeld een klachtenprocudure bij je woekermaatschappij kunnen beginnen waarin je ook aangheeft dat je, om je claim goed te kunnen onderbouwen een overzicht wilt van de kostenspecificatie van de lopende polis.

Overigens juich ik het voorstel van Hubrien Meijaard van harte toe: in plaats van een individuele aanpak kan dit voorstel als een soort proefproces dienen voor zowel de wat alertere als de vele anonieme gedupeerden. Ik houd me beschikbaar.
Het is toch van den zotte dat de verzekeraars proberen hun zakken te blijven vullen.

Ieder op een gelijke wijze compenseren.

Ook als de woekerspolis is geËxpireerd is.

En automatisch, dus zonder dat de polisnemer er om hoeft te vragen. Kortom afhandelen en het vertrouwen terug winnen!
Mensen en bedrijven die anderen oplichten worden meestal door de rechter veroordeeld. Waarom komen die oplichters van de banken en de verzekeringsmaatschappijen er altijd zonder kleerscheren vanaf? Laat die oplichters de benadeelden vergoeden ze weten best wie ze pakken hebben genomen. Misschien wordt het hoog tijd voor een overheidsinstelling waar al het betaalverkeer geregeld kan worden. Hebben we die criminelen niet meer nodig.
Ik vind het belachelijk dat banken zo met mensen omgaan. Niet iedereen is capabel om zijn/haar rechten op te eisen. Ik vind dat alle gedupeerden nu van de bank de goede compensatie moeten krijgen zonder daarvoor iets te moeten doen.
Badge +1
Het is en blijft een gotspe dat verzekeraars en banken als DE grote financiËle instellingen zich het recht hebben toegeËigend om onderling geheime afspraken te maken hoe men het beste voor zichzelf zorgt en hoe dat netjes onder de tafel kan worden gehouden. Grote fabrikanten krijgen van de EU miljoenen boetes omdat ze de markt = de consumenten benadeeld en bedonderd hebben, maar in Nederland worden de mensen die procederen met een fooi afgescheept, degene die niet procederen om welke reden dan ook, worden gewoon verder besodemieterd en als grote klap op de vuurpijl krijgen de brutalen met een grote mond of connecties tot "de media" en zeer veel grotere vergoeding onder het motto " MONDJE DICHT!".

Wordt het niet zeer hoog tijd dat een organisatie als de Consumentenbond, samen met RADAR, de Ombudsman, de vakbonden en nog zo een paar van die organisaties die zeggen de consument te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen, een bodemprocedure gaan starten tegen ALLE verzekeringsmaatschappijen, en/of hun rechtsopvolgers, om deze zo te dwingen om aan ALLE bezitters van een woekerpolis, premiebetalend of premievrij of zelfs al uitgekeerd DEZELFDE transparante en voor leken na te rekenen een reËele compensatie uit te betalen, in de vorm van een substantiËle verhoging van het verzekerd bedrag of participaties en dan kan ook meteen de TORENHOGE risicopremie, welke al jaren veel te hoog is berekend, zie de huidige premies hiervoor, te verdisconteren in deze berekening, maar dan wel als een apart hoofdstuk!

Ook ik heb Én een woekerpolis Ën via een stichting een minimale vergoeding weten los te peuteren bij mijn verzekeraar, onder het motto, "slikken of stikken". Ik heb later nog geklaagd bij deze verzekeraar, omdat ik 100% zeker weet dat er GEEN vergoeding aan de tussenpersoon ( mijn toenmalige werkgever) is betaald. Toch moet ik elk jaar weer opnieuw een deel van deze provisiekosten, welke dus nooit uitbetaald zijn, ophoesten uit de inleg van de premies. Ik kree ggewoon te horen dat dit nu eenmaal de berekeningsmethode was en daarmee basta. En dan sta je als eenling e nconsument macteloos met de rug tegen de muur.

Afkopen kan niet, is oud-regime met lijfrente clausule, en dus betaal ik nog steeds (tandenknarsend) de premie voor ee nwanprduct wat bij lange na niet zal doen wat mij beloofd en voorgespiegeld is.

Als er weer geprocedeerd moet gaan worden dan doe ik mee, EN GRAAG OOK!!!!!!
Á sociaal, als je nagaat hoeveel moeite gedaan werd om je te overtuigen om zo'n polis aan te schaffen!!!!!

nu ze merken dat ze in de fout zijn gegaan willen ze dus dat jij zoveel moeite doet om er vanaf te komen?

ik vind dat de maatschappij hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de mensen zelf moet bellen of aanschrijven dat ze geld terugkrijgen vanwegen HUN ( de maatschppij) fout
Mij is het ook overkomen. Ik had voor 6 jaar, premie betaald voor uiteindelijk lucht. Ruim 47.000 euro. Ik heb het zelf geprobeert terug te eisen. Zonder succes. Nu dat er een advcocaat erop zit, dan willen ze wel praten. De 47.000 euro, kan ik vergeten, ze willen uit coulance 1000,- euro betalen, maar volgens hun administratie zou ik een achterstand hebben, dus zouden ze dat verrekken. Dus als ik akkoord zou gaan dan zouden ze 184 euro betalen, daarvoor mag ik niks meer beginnen tegen verzekeraar X, niks tegen derden vertellen over de deal en ik moest mijn advocaat mededelen dat ik me zou terug trekken. Dus die 100keer meer krijgen, zie ik namelijk niet. Ik vind het als je dat doet, omkoping, en dat is strafbaar. Dus jaren lang, klanten belazeren, bestelen, en nog makelijk ermee weg zien te komen. Voor een mooi bedrag(netto en belastingvrij + kwijtschelding van de lopende hypotheek) dan kunnen we praten, zo niet, dan gaat mijn brief regelrecht naar de media, en ik ga verzekeraar X zelf dagvaarden. Ik noem de verzekeraar bij naam niet, want wie weet, worden ze wakker, en zo zien zij, dat ik niet bluf.
Het is beschamend en besporttelijk dat het allenmaal zo lang moet duren. De teruggave is beneden de maat. Het feit dat bij het afsluiten al bekend was dat de hypotheekl niet afgelost kon worden , zelfs niet bij de meest gunstige ontwikkelinhgen. Jaren wachten op bericht.Onbegrijpelijk dat het geen strafrechtelijke gevolgen heeft De afhandeling is te divers en discutabel. Rijp voor een proces. De bedragen die betaald werden aan de tussen personen(zogenaamde fin.adviseurs) zijn te hoog en moeten door de slachtoffers betaald worden.
Mijn zoon heeft zijn polis enkele jaren geleden afgekocht is het mogenlijk dat hij toch nog geld terug kan krijgen en zoja hoe en waar moet hij dit doen

PS geloof dat dit bij Aegon was.
Het zou al enorm helpen wanneer dergelijke polissen zonder adviseurskosten worden omgezet naar een duurzamere constructie. De omzetting heeft mij ruim € 2.000,00 gekost.
Financiele instellingen zouden niet om geheimhouding vragen als andere klanten er geen recht op hadden, want die zouden dan immers geen basis hebben voor een claim. Dus dat je weet dat andere klanten er ook recht op hebben, en dan toch vraagt om geheimhouding, toont maar weer eens glashelder aan wat al glashelder was (o.b.v. de woekerpolisconstructies en andere financiele schandalen): financiele instellingen zijn niet te vertrouwen.
Reputatie 1
Badge


Om een begin te maken: vraag eens een echte kostenspecificatie op. Niet volgens het vaste model zoals u dat elk jaar krijgt, maar over de hele looptijd van de polis. Met nadruk, met alle kosten uitgedrukt in euro's, ........ !!! Dan resteert nog slechts de vraag wat het nieuwe bewustzijn dan duidelijk maakt, wat 'passend is'?Goed idee van RenÉ Graafsma om een complete kostenspecificatie op te vragen in euro's over de hele looptijd van de polis. Hoeveel kosten heb je al betaald voor je woekerpolis en hoeveel ga je nog betalen als de polis doorloopt? Wie heeft hier ervaring mee?
Dat is zeker een goede tip van Rene Graafsma. Het geeft op hele begrijpelijke manier (eigenlijk de enige manier) inzicht in wat er met de betaalde premies is gebeurd. Soms is het dan echt schrikken geblazen, soms een specificatie van de oorzaken van de "kaalslag" die al bekend was maar het komt ook regelmatig voor dat afgezien van tegenvallende beleggingsresultaten eigenlijk wel meevalt. Inzicht is de basis van een oplossing.

Alle (grote) verzekeraars verstrekken deze overzichten als je erom vraagt en vaak binnen enkele weken. Bij NN vragen wij voor Wakkerpolis deelnemers deze overzichten met honderden tegelijk op, de software is aangepast om dat in grote getalen aan te kunnen leveren. Echt doen, het is een kleine moeite en heel verhelderend. En als er reden is om bezwaar te maken of te claimen, is dat overzicht ook nodig als bewijsstuk. Zeker doen! Bert Jan Tiesinga
Wakkerpolis / New Flame

Reageer