Middeling inkomstenbelasting

  • 28 June 2021
  • 3 reacties
  • 146 Bekeken

Badge

Bij het aanvragen van de middeling van inkomstenbelasting over 3 opeenvolgende kalenderjaren  is sprake van een drempel.
Wettekst : 3 De middelingsteruggaaf wordt berekend op het verschil van de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning die over de jaren van het middelingstijdvak is geheven en de belasting op het belastbare inkomen uit werk en woning die verschuldigd zou zijn indien het belastbare inkomen uit werk en woning in elk van die jaren een derde gedeelte zou bedragen van het totaal van de – ten minste op nihil te stellen – belastbare inkomens uit werk en woning in die jaren (herrekende belasting), voorzover dit verschil meer bedraagt dan € 545. ]

In de berekening van de belastingdienst noemt men dat een drempel en geen franchise. Na het indienen van mijn verzoek brengt men echter zonder meer 545,- in mindering op het totale terug te ontvangen bedrag. Ik realiseer me dat je op basis van de wettekst zo kan redeneren, echter dit lijkt mij fundamenteel onjuist, want de teruggaaf dient simpelweg de volledige teruggaaf te zijn mits die hoger is dan de drempelwaarde. Dus een teruggaaf van Euro 550 dient geen 5 Euro te worden!

Naar mijn mening is ook deze benadering weer een voorbeeld hoe de belastingdienst vertrouwen kwijt raakt van burgers die decennia lang aan al hun verplichtingen hebben voldaan


3 reacties

Reputatie 3
Badge +2

Uw vraag is al eens voorbijgekomen op een ander forum:

https://radar.avrotros.nl/forum/belasting-f74/drempel-middeling-van-inkomen-t188980.html

Reputatie 1
Badge

maar je kan niet op alle fora zitten. 

Reputatie 6
Badge +6

Aftrek van giften heeft ook een drempel, je kunt alleen aftrekken wat boven de drempel uit komt.
Als je 2000 euro aan giften hebt gedaan en de drempel is (afhankelijk van je inkomen) 500 euro, dan kun je maar 1500 aftrekken.

Reageer