Nieuwe heffing box 3 - Wat vind jij ervan?Toon eerste bericht

120 reacties

Reputatie 5
Badge +5


Oneerlijke belasting, er is over het spaargeld al genoeg belasting betaald.

Geplaatst door M.C. Hendriks op Mrt 8, 2017.


Volledig mee eens! Alleen ze noemen het anders, dus kennelijk mag dat dan(?) Geen belasting, maar 'heffing'. Als men al belasting zou moeten betalen, eh... heffing, dan zou het een veel eerlijker systeem zijn om die te heffen over het daadwerkelijk rendement: dat is extra 'inkomenen' en over inkomsten zou je belasting moeten betalen. Daar is wat voor te zeggen. De belastingdienst stelt dat ze dat niet kunnen, technisch gezien. Lariekoek: banken geven de rente apart op, dus dat lijkt mij niet ingewikkeld. Voor wat betreft aandelen: daar zou dan alleen belasting betaald moeten worden over de winst tussen de aankoop 'destijds' en de verkoop. Dat zijn immers daadwerkelijke inkomsten. Over dividend betaal je al belasting: inkomsten. Voor zover ik weet geeft de belastingdienst echter 'niet thuis' wanneer je aandelen met verlies verkoopt ... Nee, het is een te grote pot geld en de regering kan dat niet laten liggen.
Reputatie 7
Badge +5


Volledig mee eens!

Alleen ze noemen het anders, dus kennelijk mag dat dan(?) Geen belasting, maar 'heffing'. Als men al belasting zou moeten betalen, eh... heffing, dan zou het een veel eerlijker systeem zijn om die te heffen over het daadwerkelijk rendement: dat is extra 'inkomenen' en over inkomsten zou je belasting moeten betalen. Daar is wat voor te zeggen. De belastingdienst stelt dat ze dat niet kunnen, technisch gezien. Lariekoek: banken geven de rente apart op, dus dat lijkt mij niet ingewikkeld. Voor wat betreft aandelen: daar zou dan alleen belasting betaald moeten worden over de winst tussen de aankoop 'destijds' en de verkoop. Dat zijn immers daadwerkelijke inkomsten. Over dividend betaal je al belasting: inkomsten. Voor zover ik weet geeft de belastingdienst echter 'niet thuis' wanneer je aandelen met verlies verkoopt ... Nee, het is een te grote pot geld en de regering kan dat niet laten liggen. Geplaatst door cbw62 op Mrt 9, 2017.


Politici en ambtenaren hebben inderdaad een talent en dat is dat ze een rijke fantasie hebben en vanuit die fantasie termen verzinnen en onderzoeken laten verrichten door gelijkgezinden om hun gelijk aan te tonen en hun standpunten te verkopen. ‘Vermogensrendementsheffing’ is zo’n fantasie tezamen met ‘fictief rendement’. Buiten dit onderwerp om zou ik daar nog vele voorbeelden van kunnen geven.

Box 3 belasting is een belasting die niet zou moeten bestaan. Het is onzin maar het brengt geld op en dus doen ze het. Belasting heffen over de zuurstof die je inademt zou ook onzin zijn maar als er straks een of ander ambtelijk Licht der Lichten op het idee komt om belasting over zuurstof te heffen omdat de kosten voor klimaatvervuiling toch ergens uit betaald moeten worden geholpen door ‘een onderzoek’ dan moet je eens kijken hoeveel fantasierijke termen er opeens uit de lucht komen vallen om die onzin aan de man te brengen. Ik geef je echter gelijk. Als je dan toch uitgaat van ‘rendement’ op reeds bestaand netto geld dan is een heffing over rendement het minst ONredelijk. En natuurlijk kan de Belastingdienst dat. En dat laatste is meteen weer een mooi voorbeeld van de fantasierijke smoezen die de overheid gebruikt om het niet te doen. De waarheid is dat ze dat niet willen omdat, ongeacht het systeem van heffing, de inkomsten gelijk moeten blijven en dat kan natuurlijk niet bij steeds wisselende rendementen. Maar de Belastingdienst valt in zijn eigen zwaard want noch het praatje noch de smoes deugt. Zij hoeven namelijk helemaal niets te kunnen op dit punt. Banken en belastingplichtige particulieren zijn tot achter de komma in staat om hun rendement op te geven. Sterker nog, dat deden we 40 jaar geleden ook al met de rente. Het enige wat de belastingdienst daarna moet doen is om daar belasting over te heffen. Tja, hoe moeilijk kan het zijn? Als de belastingdienst al niet eens meer in staat is om belasting te heffen hebben we toch een ander probleem. Misschien de volgende keer wat minder ambtenaren laten afvloeien dan de 3500 van nu met een gemiddelde uit belastinggeld betaalde ontslagvergoeding ad € 40.000,-?

Elders op een site heb ik een stukje geschreven over de AOW en onze pensioenen. Mogelijk doe ik dat hier ook nog wel eens maar niet hier en nu. Maar het is wel een leuk voorbeeld hoe je kunt vast lopen in je eigen ambtelijke fantasieËn en smoezen. Neem even van me aan dat we gÉÉn vergrijzingsprobleem hebben. De overheid heeft de AOW zelf naar de knoppen geholpen. De bezuinigingsmaatregelen die ze nu nemen, zoals nauwelijks indexeren, AOW-toeslag partner afschaffen en AOW-leeftijd verhogen vloeit hieruit voort. De pensioenfondsen doen het echter fantastisch en wel zo goed dat de babyboomgeneratie 120 jaar oud kan worden zonder dat dat ten koste gaat van hun vermogens. Ik geloof dat ze bij elkaar 1400 miljard in kas hebben en dat gaat nooit meer op. Maar dat kon ambtelijk Nederland natuurlijk niet over zijn kant laten gaan gelet op hun eigen geloofwaardigheid mbt de AOW. En dus moest er een manier verzonnen worden om de Pensioenfondsen kunstmatig arm te maken. De oplossingen die ze vervolgens bij elkaar verzonnen hebben heet ‘rekenrente’ en ‘dekkingsgraad’. Probleem opgelost!

Wat dit met dit onderwerp te maken heeft? Wel, let op: Niet professioneel sparende particulieren moeten volgend jaar over dit belastingjaar tot 5.39% vermogensrendementsheffing in box 3 betalen terwijl de wel Professioneel beleggende pensioenfondsen die het fantastisch doen afgescheept zullen worden met een rekenrente van iets meer dan 3%.

Tot zover de fantasiewereld van onze overheid.
Het bedrog is simpel zichtbaar.

Vershillende rechterlijke uitspraken hebben nu gesteld dat de truuk om de vermogensrendements heffing gelijk te houden ondanks het veel lagere rendement bij bijna alle burgers niet terecht is.

Dus hadden, hoe dan ook, die belasting-opbrengsten omlaag gebracht moeten worden in evenredigheid met de lagere opbrengst bij de burger.

(Al dan niet via andere grondslagen of berekenmethoden.)

Maar dat gebeurt dus niet: de opbrengst moet hetzelfde blijven. Dus negeert de overheid de rechter en wil ze nog steeds een groter deel van onze rendementen hebben dan vroeger.

Al die discussies over andere berekenwijzen worden daarmee flauwe kul gemaakt, in het meest voorkomende geval een nieuw herverdelingsmiddel.

Kees
Reputatie 7
Badge +5
Het bedrog is simpel zichtbaar. Vershillende rechterlijke uitspraken hebben nu gesteld dat de truuk om de vermogensrendements heffing gelijk te houden ondanks het veel lagere rendement bij bijna alle burgers niet terecht is. Dus hadden, hoe dan ook, die belasting-opbrengsten omlaag gebracht moeten worden in evenredigheid met de lagere opbrengst bij de burger. (Al dan niet via andere grondslagen of berekenmethoden.) Maar dat gebeurt dus niet: de opbrengst moet hetzelfde blijven. Dus negeert de overheid de rechter en wil ze nog steeds een groter deel van onze rendementen hebben dan vroeger. Al die discussies over andere berekenwijzen worden daarmee flauwe kul gemaakt, in het meest voorkomende geval een nieuw herverdelingsmiddel. Kees Geplaatst door C.L. Alons op Mrt 9, 2017.
Dag Kees, Ik geef je voor het grootste gedeelte gelijk maar volgens mij heeft de rechter in diverse uitspraken gezegd dat als die fictieve rendementen over een reeks van jaren niet gehaald zouden kunnen worden de overheid dan toch iets zou moeten doen. Dijsselbloem heeft dat vervolgens ingevuld met wat jij noemt een nieuw herverdelingsmiddel. Hoe dan ook, er wordt nu volgens mij doorgeprocedeerd. En inderdaad. De opbrengst moet hetzelfde blijven. Maar goed, eerst was de smoes dus dat er belasting werd geheven over een rendement dat elke sukkel zou moeten kunnen behalen naar nu, een rendement waarbij je je geld toch minstens risicodragend moet uitzetten. Over zes dagen kunnen we kiezen welke volksvertegenwoordigers we willen in een nieuw kabinet. Het eerste wat die eigenlijk zouden moeten doen is verkiezingen uitschrijven voor nieuwe ambtenaren wat dat het daar ook niet helemaal lekker zit, lijkt een understatement. .
Reputatie 5
Badge +5


Het bedrog is simpel zichtbaar.

Vershillende rechterlijke uitspraken hebben nu gesteld dat de truuk om de vermogensrendements heffing gelijk te houden ondanks het veel lagere rendement bij bijna alle burgers niet terecht is.

Daar kan ik niet goed over oordelen. Ik méén dat de rechters het juist wel goedkeurden...=Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht'Vermogensbelasting in strijd met Europees Recht'=Dat laatste is dus kennlijk niet waar.Wat ik nergens kan vinden is hoe ándere landen omgaan voor wat betreft het vermogen van particulieren. Lees: moeten die ook belasting betalen? Of is het iets 'exclusiefs' voor Nederland. Ik vermoed van wel.

Ik geef geen stemadvies, niets van dat al, maar heb wel even gekeken hoe partijen hierin staan.

Meen dat VVD de VRH in stand wil houden=D66 wil naar een vermogensrendementsheffing die aansluit bij de werkelijke rendementen, waarbij kleine spaarders meer worden ontzien=CDA keert zich tegen spaartaks (2015)=SP: Veel beter is het om het bestaande systeem te vervangen door een vermogenswinstbelasting. Dit is een belasting die de werkelijke vermogenswinsten belast tegen een tarief van 35 procent

=

Heb verder niet gekeken...Na ja, het zal waarschijnlijk nog wel járen duren, men kan het geld niet missen.
Reputatie 7
Badge +5
Ja maar dat bedoelde ook ik min of meer. Ze keuren het nu nog goed mits de overheid maatregelen zou nemen. En precies dat heeft Dijsselbloem gedaan, althans dat meent hij voornamelijk zelf.

Dat plan van Roemer lijkt goed maar gaat het waarschijnlijk niet halen omdat de inkomsten dan te wisselvallig worden en de overheid is als Junky nou eenmaal verslaafd is aan een gestage stroom van inkomsten. Maar als dat plan van Roemer er doorkomt dan mijns inziens onder de volgende voorwaarden:

- Heffingsvrije som van € 2.500,-

- Dividendbelasting voor particulieren afschaffen.

- Eerst gemaakte kosten in mindering brengen op het bruto rendement

- Dan pas belasting heffen over het netto rendement minus die Heffingskorting

- En daar hoeft de belastingdienst dan zelf weinig aan te doen want dat kunnen de banken

heel goed zelf en ik ook na opgave daarvan.

- Wat de belastingdienst wel moet doen is hun aangifte systeem aanpassen.

- Kunnen ze ook dat niet, ook goed, er zijn inmiddels prima alternatieven zoals Bokkz. Die

kunnen dat wel en ik heb inmiddels een prima contact met Tjeerd Visser van Bokkz en

zonodig ga ik hem daarbij wel even helpen maar ik denk dat Tjeerd dat uitstekend ook

geheel zelfstandig kan.

En dan hou je over: het plan van Pechtold.
mooi verhaal die rendements heffing. maar wat mij nu tegen staat is dat denhaag er vanuit gaat dat iedereen met vermogen en spaart en belegt en dan ook nog in een zekere verhouding.
ja beleggen is wel een ding bij velen maar veel meer mensen hebben een spaarpot en willen dit niet beleggen simpel weg omdat zij het risico niet kunnen nemen dat na verloop van tijd het belegde vermogen is verdampt. velen hebben dit spaarpotje nodig ter aanvulling van hun pensioen.
Of zou denhaag alle nederlanders willen verplichten hun spaar rekeningen op te heffen en daarvoor in de plaats alle gelden beleggen met alle risico's van dien.

Nu denhaag een scheiding maakt in tarief voor sparen en beleggen dan zou je ook dit gescheiden moeten kunnen opgeven. 2 jaar geleden heeft denhaag de suggestie gewekt dat spaargeld minder word belast dan belegd geld. feitelijk blijkt nu dat al het vermogen op de zelfde wijde belast wordt. leugenaars zijn het.
ik voel mij onderdruk gezet mijn spaargeld te gaan beleggen en dat wil ik niet.
Als bijna 80 jarige zie ik een maatschappij die ik niet voor mogelijk had gehouden. Na de invoering van de euro, toen ik met pensioen ging, heb ik alleen maar achtergang gezien, door de graaicultuur die hierdoor ontstond, m.u.v. diegenen die konden graaien. Het bankenschorum, de onroerendgoedmaffia en onze gezondheidszorg waar je eveneens je vraagtekens hoe langer hoe meer bij kan zetten heeft ervoor gezorgd dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Zo zijn de huren hoger als toen de gulden er was. Zo betaal je voor je levensonderhoud steeds meer (de multinationals kunnen er ook wat van). € 3,- voor een netje mandarijnen. Ik weet nog goed dat ik voor de invoering van de euro op de markt bij Dirks Fruit in Rotterdam sappige en zoete 10 Jaffa's of Sunkist of Outspans kocht voor fl. 2,95. Je ziet ze niet meer. Alles komt uit Spanje waarvan veel niet te vreten valt. Er zal wel veel aan verdient worden. Eerlijke handel bestaat niet meer.
Wanneer over de € 125.000,- maar 1 procent meer rente was bijgeschreven dat had dit voorbeeld een gunstiger rendement gehad. Men weet het zo goed te brengen maar pas op je wordt belazerd. Wanneer een groot deel van de spaarders hun geld op zouden nemen dan hebben de overheid en de banken een groot probleem. Wanneer ze een negatieve rente zouden invoeren dan hoop ik dat er geen woorden maar daden zijn. Dan maar rotzooi want daar hebben ze zelf voor gezorgd.
Reputatie 1
Badge +1
Ga jij bezwaar maken tegen de nieuwe box 3-heffing? Lees er meer over, stem en laat je reactie achter in een ander communitytopic over dit onderwerp.
Reputatie 7
Badge +5
De Hoge Raad der Nederlanden heeft inmiddels een uitspraak gedaan over de vermogensrendementsheffing. Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat die spaartaks onredelijk is.

Maar ik ben bang dat we er als belastingbetaler niet wijzer van worden.

Onderstaand het bericht dat ik van de Bond voor Belastingbetalers ontving:Geachte heer Den Oudsten,

Op vrijdag 14 juni jongstleden heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in onze collectieve procedure over de vermogensrendementsheffing. Via deze nieuwsbrief wil ik u informeren over de uitkomst en het vervolg.

Wat concludeert de Hoge Raad?
Hoewel de Hoge Raad ons cassatieberoep ongegrond heeft verklaard, beschouwen wij het arrest als een opsteker. In de motivering oordeelt de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau niet meer haalbaar is voor belastingplichtigen. Hiermee wordt bevestigd dat sinds 2013 de belastingbetaler in box 3 een spreekwoordelijke ‘poot wordt uitgedraaid’. Helaas oordeelt de Hoge Raad ook dat rechtsherstel door de wetgever moet worden geboden. Hieronder vindt u een afbeelding van de mediaberichtgeving.

https://outlook.live.com/actions/ei?u=http%3A%2F%2Fbondvoorbelastingbetalers.nl%2Ffile%2F8c9822df088fcab9ac78a7e5aea3d335%2Fimage_87466481131561368442600-1561368442983.png%3Fx%3D20cea6934557164f9237744b41c9ab6ba3a35ddfbc6930f39bbd069488463168&d=2019-06-24T15%3A44%3A26.916Z

Wat zijn de vervolgstappen?
Vanzelfsprekend zal de Bond voor Belastingbetalers de wetgever aansporen om de box 3-heffing met Prinsjesdag te herzien. Het lijkt echter uitgesloten dat uw box 3-heffing met terugwerkende kracht wordt aangepast. Daarom zullen wij juridisch datgene doen wat nodig is om de box 3-belangen van belastingplichtigen in de jaren 2013-2016 veilig te stellen. Dit met het oog op een procedure voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zodra er meer duidelijkheid is over de juridische vervolg stappen nemen wij direct contact met u op. Ons verzoek is te wachten met het stellen van vragen, totdat wij u per e-mail hebben geïnformeerd over het vervolg in deze box 3-procedure. Wij houden u op de hoogte.

Wat kunt u zelf doen?
Op donderdag 27 juni aanstaande debatteert de Tweede Kamer over box 3 en het arrest van de Hoge Raad. Het staat u vrij om voorafgaande aan dit debat contact op te nemen met de politieke partij en uw zorgen te uiten over de vermogensrendemensheffing. De contactgegevens van de direct betrokken Kamerleden vindt u hier.

U kunt het debat komende donderdag ook zelf bijwonen. Het start om 09.30 uur in de Troelstrazaal. U vindt hier meer informatie over het bezoeken van de Tweede Kamer.

Wat is de reactie van de Belastingdienst?
Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad laat de Belastingdienst via een reactie op hun sitehet volgende weten:
  • Het massaal bezwaar wijst de Belastingdienst af met een collectieve uitspraak. Dit betekent dat de Belastingdienst uw aanslag niet aanpast.
  • Het verzoek voor uitstel van betaling trekt de Belastingdienst in. Het belastingbedrag waarvoor u uitstel hebt gevraagd, moet u alsnog betalen. Over dit bedrag berekent de Belastingdienst belastingrente.
  • Het is mogelijk om een individuele uitspraak te vragen en daartegen in beroep te gaan. U moet dit verzoek doen binnen een redelijke termijn na publicatie van de collectieve uitspraak, bij de inspecteur waaronder u valt. Het beroep kan alleen gaan over de algemene vraag of 4% rendement op uw vermogen te hoog is.
Zodra er meer duidelijkheid is over het juridische vervolg nemen wij direct contact met u op. Ons verzoek is te wachten met het stellen van vragen, totdat wij u per e-mail hebben geïnformeerd over het vervolg in deze box 3-procedure. Wij houden u op de hoogte.

Hoe kunt u ons helpen?
Velen van u steunen de Bond voor Belastingbetalers met een vrijwillige gift, waarvoor veel dank. Het moge duidelijk zijn dat er aan een vervolgprocedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg aanzienlijke kosten verbonden zijn. Zonder uw donatie/gift is het onmogelijk deze zaak volledig uit te procederen.

De verschillende donatie mogelijkheden vindt u op onze website. U kunt vanzelfsprekend ook zelf een gift overmaken naar:

Stichting Bond voor Belastingbetalers
IBAN: NL24TRIO0197642829

Wilt u bij een overboeking ajb uw registratienummer vermelden? Uw registratienummer is: REG-425388

Hartelijk dank en wij houden u op de hoogte.

Namens het bestuur,

Jurgen de Vries, voorzitter
Reputatie 7
Badge +5
Naschrift Frans (beetje politiek getint).

Regelmatig heb ik politici uitspraken horen doen over de voordelen van de EU voor Nederland. Ik voel me daarbij behoorlijk in de maling genomen want de lasten voor ons als Nederlander zijn nog nooit zo hoog geweest, bijvoorbeeld de recente BTW-verhogingen en dat hele box 3 gebeuren waar we het de hele tijd over hebben.
Reputatie 7
Badge +5
Eerder op dit topic heb ik al betoogd dat de belastingdienst zeer wel in staat moet zijn om te belasten overeenkomstig de werkelijke winstpercentages van beleggers. Volgens de belastingdienst was dit niet mogelijk maar volgens mij wel want banken kunnen die winsten op een honderste procent nauwkeurig aangeven aan de belastingdienst en dus zie ik het probleem niet zo.

Om dit nu ook nog even te onderbouwen ....... op een ander topic heb ik het volgende citaat geplaatst hetgeen dus een citaat is van me zelf:

'Tja en dan die rendementen, over geheel 2018 heb ik verlies geleden maar als ik nu naar de rendementen kijk van het grootste deel van mijn beleggingen dan zie ik rendementen vanaf het begin van dit jaar van achtereenvolgens:

12,14 %

16,07%

9.65%

13.50%

14,73%

15.66%

Ik herhaal even voor de zekerheid, in 2018 heb ik dus rendementsverlies geleden maar vanaf 1 januari tot nu toe (24 juni 2019) (en dat is dus nog geen half jaar) sta ik percentueel al op meer winst dan mijn andere optimistische berekening hierboven. Ik denk zodoende dat het op de lange termijn wel haalbaar is.'

En dus kan het wel!!!!
Dat de Belastingdienst hier niet aan wil omdat de belasting dan te wisselvallig wordt moge misschien zo zijn maar zeg dat dan ook gewoon eerlijk.
Reputatie 5
Badge +5
Kopieer het systeem van België: belastingvrije rente-inkomsten op spaarrekeningen van eur.980 per persoon per jaar, klaar. Einde gezeur, einde procedures, einde krantenkoppen. Zie Belastingen op inkomsten uit spaargeld
Had men ook de tijd en kosten bespaard van het debat op de 27e. Waarschijnlijk zal men een commissie instellen (lees: het wordt op de lange baan geschoven).

Voor zover ik weet vermelden banken, in hun jaaropgaven, altijd apart de uitgekeerde rente. Dus dat zou niet echt moeilijk moeten zijn, toch.

(Bij een rente van 0,03% zal, voor de meesten van ons, een dagje Efteling meer kosten dan wat men aan rente ontvangt.... Gezin met 2 kinderen, € 168 plus parkeren € 10 en dan moet er verder niet gezeurd worden over poffertjes, ijs en andere flauwekul voor 4 personen.... hoppa!)
Reputatie 7
Badge +5
@cbw62 Ik heb een andere mening en die is dat rente geen rendement is maar een compensatie van de banken voor het ter beschikking stellen van je geld ter voorkoming van inflatie van dat geld, een hele enkele uitzondering daargelaten. Echt rendement op bijvoorbeeld aandelen is dat wel omdat die aandelen dan meer waard kunnen worden en je bovendien dividend krijgt wat overigens wel belast is. Maar het is zeer de vraag of je koerswinst moet belasten. Als de koers (dagwaarde) van mijn tweedehands auto daalt hoor je de belastingdienst toch ook niet? Waarom dan nu wel?

Dus, we hebben een dubbel probleem, waardedaling of waardestijging daar moet de belastingdienst zich gewoon buiten houden maar als je dan toch besluit om te belasten belast dan alleen de echte winst en zoek geen 'fictieve' smoezen zoals ze nu wel doen. Daarom lopen ze ook elke keer vast ..... omdat het nergens op slaat.

Er is maar een goede oplossing voor het hele probleem: Afschaffen!!!

En probeer niet telkens met allerlei smoezen ons de redelijkheid van het systeem uit te leggen want die redelijkheid is er gewoon niet.
Reputatie 7
Badge +5
Een tijd geleden berichtte ik al over het feit dat de belastingdienst nog steeds vol hield dat belasting heffen over de echte rendementen te ingewikkeld was. Toen ook al kwam ik tot de conclusie dat ik nog maar zelden zoveel onzin aan elkaar gerijgd had gehoord vanwege de simpele reden dat de belastingdienst helemaal niets hoeft te doen omdat banken en vermogensbeheerders tot achter de komma zelf nauwkeurig kunnen opgeven wat iemand in een bepaald jaar aan rendement heeft behaald wat belastingbetalers vervolgens kunnen gebruiken om daarmee hun eigen belastingaangifte te doen.

En toch houdt men dat nu nog steeds vol. Kort geleden kwam er op dit onderwerp al weer een nieuwe aap uit de mouw rollen hetgeen blijkt uit dit artikel.

Kort samengevat staat daar dus dat de belastingdienst het niet kan omdat het te ingewikkeld is om al die verschillende rendementen op te nemen in de vooraf ingevulde belastingaangifte.

Let wel, die vooraf ingevulde aangifte is aan ons altijd gepresenteerd om het vooral voor ons ‘leuker te maken’. Nu komt de zoveelste aap uit de mouw en blijkt dat het vooral voor de belastingdienst leuker is om die gegevens vooraf van banken en zo te ontvangen en op te nemen in hun systemen. We zijn dus voor de zoveelste keer voorgelogen. Maar goed, de oplossing lijkt me heel simpel, althans als je maar in staat bent om even buiten de eigen denktank te denken:
Neem de rendementsgegevens niet langer op in de vooringevulde aangifte

Probleem opgelost!!

Maar natuurlijk gaat men dat weer niet doen.

Er staat nog een andere smoes in het artikel:

‘Het echte probleem voor het heffen van belastingen zonder fictief rendement zit bij beleggingen. Volgens de Belastingdienst is het 'niet te doen' om bij iedereen na te gaan hoeveel rente ze halen over hun vermogen. De fiscus moet dan bijvoorbeeld uitgebreide informatie hebben over de (ver)koop van aandelen en het bijbehorende rendement.’

Sorry??? De fiscus hoeft helemaal niets na te gaan, het is mijn(!!) belastingaangifte en niet die van de fiscus. Het enige wat de belastingdienst hoeft te doen is belasting heffen over datgene wat ik(!) als belastingplichtige in mijn(!) belastingaangifte aan hen op geef. En tja, als belasting heffen al een probleem wordt voor de belastingdienst dan hebben we eerst nog een ander probleem op te lossen.

Gemiddeld eens in de 100 jaar wordt een particuliere belastingbetaler gecontroleerd op hun belastingaangifte die ze in de regel zelf moeten doen en nu is dat opeens een probleem?

Conclusie: we betalen nog steeds te veel belasting over een fictief (lees: imaginair, verzonnen, bedacht, denkbeeldig) rendement, ergo, je verzint het ter plekke maar het bestaat eigenlijk helemaal niet.

En dat om de simpele reden omdat het voor de belastingdienst volgens eigen zeggen te ingewikkeld is om die echte rendementen op te nemen in de vooraf ingevulde belastingaangifte of welke andere smoezen ze dan nog meer hanteren.

Er komt een woord in me op, ik weet niet waarom maar dat woord is:

‘incompetent’
Reputatie 7
Badge +5
En voor diegenen die nu denken dat ik me wat ‘sterk’ heb uitgelaten over de belastingdienst, die moeten dit artikel nog maar eens even lezen waaruit blijkt dat ik me nog maar in hele bedekte termen heb uitgelaten.
Reputatie 5
Badge +5
Volgens staatssecretaris Snel is het te ingewikkeld om op basis van werkelijk rendement belasting te heffen. Dus zijn ook de gewone spaarders de dupe.
Een simpele oplossing lijkt mij:
Je moet in je aangifte, onder 'Bankrekeningen en andere bezittingen' sowieso 'Beleggingen' opgeven.
Als je niet belegt, vink je dat onderdeel niet aan.
In dat geval heb je in principe met een spaarder te doen.

Het onderdeel "Contant geld. Alleen meer dan € 1054." zou je kunnen veranderen in
"Contant geld en/of rente". Dat aanvinken, die paar euro rente opvoeren en daar mag dan 30% over berekend worden.

Weg met dat ingewikkelde schijvensysteem.

Helaas zitten we voorlopig nog aan vast, gezien de resultaten van het debat gisteren.

Aanpassing vermogensrendementsheffing niet eerder dan 2021
Werken van de wieg tot het graf begint nu akelig dichtbij te komen. Pensioenen worden al 10 jaar niet geindexeerd. Als je dan vervolgens voor je eigen pensioen wil sparen levert dit niets op. Nog erger, meer dan het eigenlijke jaarlijkse pensioenrendement van jouw eigen zuur verdiende pensioen-spaargeld voor je oude dag wordt door de staat van jou onteigend door fictieve leugenachtige rendementsaannames in box 3. Op deze manier spaar je niets voor later en wordt je wel gedwongen om langer te werken. Het nieuwe pensioenakkoord is op deze manier dus niets waard voor veel mensen die dachten om met spaargeld eerder te stoppen met werken. Volksverlakkerij.........bah !
Reputatie 5
Badge +5
Een suggestie is om het spaargeld over te hevelen naar de betaalrekening. Je moet dan wel een 2e rekening hebben+pasje: die rekening gebruik je voor pinbetalingen, anders kunnen ze hele betaalrekening leegroven als een dief je pasje+pincode te pakken krijgt.
Tot het moment dat ze op de betaalrekening negatieve rente rekenen. Vraag is of dat kan, immers, het is geen spaarrekening. Dan zullen ze wel zeggen zoiets van negatieve rente op 'alle banktegoeden'.

Misschien zijn kortlopende spaardeposities een optie?
zie:
https://www.spaarrente.nl/spaardeposito.aspx

Je moet niet bij ING or ABN AMRO zijn : geen kortlopende en hele, hele lange rente.

Ik weet niet hoe het gaat wanneer je je geld in België stalt, bij een bank die onder het depositogarantiestelsel valt.

De heffing van belasting op puur vermogen moet gebaseerd zijn op het werkelijke rendement dat men verkrijgt als het ergens gestald wordt, bijv. een bank. Als het NUL is kan geen belasting geheven worden.

Als het meer dan NUL is, kan iedere vorm van heffing bedacht worden van 0 tot 100%.

Als dit geen redelijke formule is, zal het verzamelde vermogen het land verlaten, zo simpel is dit.

Zie vooral in andere beschaafde landen, waar het kan varieren van een eenvoudige formule tot geen heffing.

Malle Kwibus

Reageer