Nogmaals, de vermogensrendementsheffing in box 3.

  • 13 februari 2019
  • 13 reacties
  • 867 Bekeken

Reputatie 7
Badge +5
Inleiding

Als belastingbetalers zijn wij ook allemaal consumenten alleen is het betalen van belasting en het toezicht daar op niet iets wat tot het takenpakket van de Consumentenbond behoort. Die taak is voorbehouden aan de Tweede Kamer.

Desondanks vind ik dat wij ons daar wel een mening over mogen vormen. Elke mening daarover is bij voorbaat al politiek getint, daar komen we nu eenmaal niet onderuit.

Dat is echter niet anders als we praten over de bedrijfspolitiek van een printerfabrikant en zijn producten of over de bedrijfspolitiek van een verzekeringmaatschappij met zijn polissen en zijn schades alleen noemen we het dan vaak niet zo. Zie bijvoorbeeld het item elders op deze community over de extreme premieverhogingen bij verzekeringsmaatschappijen en dan met name Centraal Beheer. Of het onderwerp over pensioenen en de AOW.

Dat wil echter niet zeggen dat we in het geval van printers of polissen wel consument zijn en in het geval van het betalen van belastingen opeens niet. Soms zijn die zaken ook gecombineerd. In het geval van energieleveranciers bestaat bijna de helft daarvan al uit heffingen en dus belastingen. Betekent dat dan dat we het daar niet over mogen hebben omdat we het dan bij voorbaat ook hebben over de fiscale heffingen daar op?

De Consumentenbond zelf is net weer gestart met een energiecollectief. En dat is een goede zaak. Daar hangt echter ook een politiek plaatje aan en de Consumentenbond weet dat ook.

Graag zou ik willen dat mijn belangstellende forumgenoten eens kijken naar het volgende filmpje. https://youtu.be/JkY1Zg5-YKA

Ik heb daar een uitgesproken mening over. Die mening zal ik te zijner tijd ook geven maar niet nadat ik jullie eerst de gelegenheid heb gegeven om ook jullie mening daarover te geven en te vormen.

En dus, wie wil en kan, die mag. Graag!!!

13 reacties

Ik ben het eens met die meneer, het voorstel van de SP is een buitenproportionele verhoging. Daarnaast, maar dat is wellicht een heel andere discussie, zou ik liever zien dat men dat forfaitaire rendement jaarlijks zou ijken en dan zou baseren op iets als het rendement op een spaarrekening of het gemiddelde van de rente en de AEX. En dan zou ik dat rendement bij het inkomen tellen zodat de normale progressiviteit van de inkomstenbelasting zijn nivellerende werk kan doen.
Reputatie 7
Badge +6
@F. den Oudsten ik had het genoegen jou in levende lijve te mogen ontmoeten op de bijeenkomst en met jouw Youtube filmpje is mijn vraagstuk opgelost hoe het komt dat ik nog een rijke haardos op mijn hoofd heb en jij niet!

Ja dat is wat, 68% meer verkopen als een klein beetje van 2%. We moeten het hebben van de kritisch doordenkende mens zoals in het filmpje.

Box 3 was eerst simpel, 4% over een fictief rendement van 30% minus de vrijstelling = 1,2%. Maar nu is het een progressief rendement dat hoger kan oplopen dan die 1,2% ook al is de vrijstelling verhoogd van iets onder de €25.000 naar €30.000.

Met geld op een spaarrekening met 0,05% rente boer je flink achteruit met de box 3 belasting, maar bij verhuur van onroerend tegen 12% boer je weer flink vooruit, want alles boven die 4% was belastingvrij.

Frans, ik ben benieuwd wat er verder komt in je draad!
Reputatie 7
Badge +5
Ik ook @Jan Ben nu al blij met jouw mening alsmede de mening van Andre.

En inderdaad, ik denk dat ik die SP-kapper van mij nu maar eens de wind ga geven alleen weet ik niet of ik dan zo veel beter uit ben bij een kapper van de Partij voor de Dieren.

Oh sorry, dit was een grap.
Reputatie 7
Badge +6
Tja , zoveel mensen , zoveel meningen . De meesten zijn het er denk ik wel over eens , dat een te grote vermogensongelijkheid om allerlei redenen niet goed is . Daar wil ik verder niet op ingaan. Uit het filmpje blijkt dat de USA , Nederland en Duitsland aan de top staan van die ongelijkheid . In Belgie, Griekenland , Italie en Japan is die ongelijkheid het kleinst. Mensen die extreem rijk zijn , kun je vraagtekens bij zetten hoe ze dat geworden zijn . Die mogen best een extraatje over hebben voor landgenoten die het moeilijk hebben. Ja , velen doen dat ook , maar velen ook niet. Dat fictieve rendement van 4 % waar al jaren mee gerekend wordt is belachelijk. De belastingdienst weet van elke burger precies hoeveel rendement over het vermogen behaald is . Belast dat op een redelijke manier en ga niet uit van 4% als aantoonbaar bijvoorbeeld 1% behaald is.
In het publieke debat in de VS is de aanval op miljardairs geopend en het ligt voor de hand, dat de SP daardoor geïnspireerd raakt. De stellingen worden al gelijk betrokken, in afwachting van een strijd waarbij, zoals van oudsher, alle middelen te baat worden genomen.

In het filmpje wordt een rekentruuk vertoont waarmee je ook bewijzen kunt, dat de recente btw-verhoging voor levensmiddelen vééééél erger is dan ons werd voorgespiegeld. Immers, als je voordien voor EUR 100 boodschappen haalde betaalde je EUR 3 belasting(tw). Dat is nu EUR 6. Een verhoging van maar liefst 100%.

Als het filmpje (van RTL Z?) bedoeld is om aan te tonen, dat de vermogende medelander dreigt wel heel onrechtvaardig behandeld te worden vind ik de plaatsing (door RTL Z?) op youtube ronduit cynisch. Niet alleen omdat de meeste youtube-gebruikers (durf ik wel stellen) niet in Box 3 terechtkomen, maar vooral omdat bij voorbaat wordt aangenomen, dat ze ook niet kunnen rekenen.

Dat je in dit computertijdperk zo'n aanname vrij veilig kunt doen voorspelt weer discussies vol misverstanden. Daarmee kun je weer zendtijd vullen en misschien is dat ook wel de bedoeling.
Reputatie 7
Badge +5
Een tarwebrood koste in:
november 1,24
december 1,29 een verhoging van 5 cent
januari 1,37 een verhoging van 8 cent
Conclusie: nog een verhoging ten opzichte van de vorige verhoging van 160%?
En de verhoging zou toch eigenlijk maar 3% zijn in januari?
Ik begrijp er niets meer van @F. den Oudsten
Reputatie 7
Badge +5
@Be rt Het is dan ook de berekening van RTLZ maar ook mij is het opgevallen dat mijn potje honing in de supermarkt halverwege 2018 nog omstreeks € 1,20 kostte. Zodra bekend werd dat de lage BTW ging stijgen van 6% naar 9% maar lang voordat die stijging daadwerkelijk wettelijk van kracht werd, begon de prijs al te stijgen tot, nu, omstreeks
€ 1,80, een derde er bij dus. Dus kennelijk redeneren die Supermarkten het zelfde als RTLZ.

Die zelfde grap haalden de Supermarkten uit toen de euro in ging, Waar eerst dat zelfde potje honing ƒ 2,29 kostte daar kostte dat zelfde potje opeens € 1,99. En die supermarkten maar denken dat wij dat toen en nu niet door hadden. Ik weiger overigens om te geloven dat die omhoog gevallen vakkenvullers de intelligentie niet hebben om te doorzien dat als een product een verkoopprijs ex BTW heeft van 1 euro, dat product inclusief BTW met niet meer mag stijgen dan met drie cent als de BTW van 6% naar 9% gaat. Sterker nog, het is van tweeën één: of ze doorzien het niet maar dan moet je zo snel mogelijk professionele hulp zoeken want dan is er iets mis met je. Of ze doen het expres en dat is nog veel verwerpelijker maar nergens een overheid te zien die wat doet aan die verboden prijsafspraken.

Want het maakt geen bal uit als je naar een andere supermarkt gaat. Het is overal hetzelfde. Niet alleen doet de de kartelpolitie er niets aan maar ik heb ook nog geen initiatieven gezien van de Consumentenbond terwijl die eigenlijk op het vinkentouw zou moeten zitten.

Uiteindelijk lost het zich van zelf wel weer op want ik voorspel op korte termijn een nieuwe supermarktoorlog en dan zakt een en ander weer naar normale proporties terug.

Maar de insteek van mijn onderwerp is eigenlijk niet daarop gericht maar op de vermogensrendementsheffing zelf maar ...... toch een goede mening Bert want ook jij mag het insteken zoals je dat wilt.

En dus bedankt!!!
Reputatie 7
Badge +5
@F. den Oudsten Ik dacht dat je mogelijk doelde op de rekenwijze en het percentage, wat gebruikt werd aan het einde van het filmpje, betreffende de verhoging.
Dit is ten opzichte van de vorige rendementsheffing.

Je kunt natuurlijk het verhogingspercentage laten zien ten opzichte van de eerdere te betalen belasting, maar je kunt ook het percentage laten zien ten opzichte van het hele vermogen.

Dan komt de berekening uit op 1,45685 % rendementsheffing en in de nieuwe plannen op 2,45685%, dat is een verhoging van 1%.
Dan lijkt het opeens heel weinig.☺️
Reputatie 7
Badge +5
@Be rt

Ik zal zo spoedig mogelijk laten weten hoe ik er zelf over denk. Daar moet ik echter even goed voor gaan zitten om alle daarbij behorende aspecten de revue te laten passeren want het is best ingewikkeld. Althans, misschien niet ingewikkeld maar wel veelomvattend want het zal dan ook de ontstaansgeschiedenis van box 3 moeten bevatten inclusief de smoezen die politici daar toen aan ophingen.

Spoedig .............
Zo ingewikkeld is het nou ook weer niet. Belastingtarieven zijn een percentage van het te belasten bedrag. Bij een verhoging (helaas zelden verlaging) is het dan correct om te zeggen, dat (voorbeeld groente en fruit) de btw is verhoogd van 3% naar 6%. Maar het is in feite niet correct om te zeggen, dat de btw met 3% is verhoogd. Toch is dat laatste de meest gangbare wijze waarop belastingwijzigingen in de media worden gecommuniceerd. En ook de SP maakt zich daaraan schuldig door het voorstel om 2% méér belasting te laten betalen over vermogens boven 1 miljoen. Want het voorstel betreft in feite 2% extra belasting over zulke vermogens.

Kortom, als je een belastingverhoging wilt uitdrukken in percentages, dan moet je een percentage berekenen van iets wat al een percentage is. En dat is precies wat in het filmpje wordt gedaan. Een berekening op deze wijze is op zichzelf correct, maar zéér ongebruikelijk. En dat het ongebruikelijk is ligt niet alleen aan het feit, dat het berekenen van percentages over percentages voor veel mensen een stap te ver is, maar waarschijnlijk vooral aan het risico, dat belastingverhogingen, op deze manier berekend en in de publiciteit gebracht, voor volksoproer kunnen zorgen.
Reputatie 7
Badge +5
Ik bied iedereen mijn excuses aan. Ik zou nog met een uitgebreidere reactie komen maar dat is er niet meer van gekomen. Overigens verschuiven interesses en eerlijk gezegd weet ik nu ook niet meer wat ik eigenlijk wilde zeggen.

Maar jullie hebben het zelf goed ingevuld en dus bedankt!!!

Overigens @Lisa Boele de lage BTW is verhoogd van 6% naar 9% en niet van 3% naar 6%.
@F. den Oudsten Ja, dat die BTW niet met 100% maar "slechts" 50% werd verhoogd realiseerde ik me ook pas - ruim - na het plaatsen van mijn reactie. Over de vermogensrendementsheffing in box 3 plaatste ik inmiddels een uitgebreidere reactie onder het topic Zelf voor pensioensparen.
Reputatie 7
Badge +5
@Lisa Boele Dan gaan we dat even met belangstelling lezen. ☺️

Reageer