Oefenaangifte IB 2021 net gedaan

  • 12 February 2022
  • 3 reacties
  • 596 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Nu net gedaan oefenaangifte IB 2021 op https://opleiding-ola.belastingdienst.nl/ola-simulatie/casussen?0

Gisteren de Belastinggids 2022 in de post ontvangen. Op pagina 3 staat bij punt 1.6 Oefenaangifte bladzijde 16. Ik wilde dit graag doen en deed dit voorheen online in de vroege ochtend van 1 maart van betreffende jaar. Dit was voor mijzelf en te kijken wat de veranderingen zijn te opzichte van voorgaande jaar.

Ik ben ook vrijwilliger thuisadministratie en verleen ook hulp bij de belastingaangifte voor mensen met een kleine beurs ( ongeveer 20 a 30 mensen per jaar ). Dus was de oefenaangifte een goede test hoe de online aangifte werkte en of er problemen waren met inloggen of anders. Na de online aangifte bied ik ook de mogelijkheid om te controleren toetsinkomen 2021 en 2022 voor de Toeslagen. Indien nodig/gewenst aan te passen en mogelijk een proefberekening te maken van de gevolgen toeslagen aanpassing toetsinkomen / gezinssituatie. Zodat de financiele gevolgen duidelijk zijn en zij hiermee rekening kunnen houden met hun maandbudget/weekgeld. Het is altijd belangrijk wijzigingen in toetsinkomen / gezinssituatie e.d. zo snel mogelijk door te geven als deze zich voordoen, daar Toeslagen als een voorschot gedurende het jaat verstrekt worden en nadat het inkomen van het betreffende jaar definitief is vastgesteld ( defintivie aanslag inkomensbelasting ), wordt achteraf herberekend of het verstrekte voorschot teveel of te weinig was. Terugbetalen teveel ontvangen voorschotten is altijd moeilijk voor mensen met een laag inkomen, want het is al uitgegeven.


3 reacties

Reputatie 2

helemaal mee eens. in mijn tijd als belastinginvuller bij het CNV gebruikten we dit ook. Erg handig. 

ik heb dit jaar de aangifte van vorig jaar gebruikt met de huidige gegevens,  om een indruk te krijgen hoe goed de Voorlopige Aanslag berekend is, maar dat gaat moeizaam: bv. mijn echtgenote is in de oude aangifte deels aow-gerechtigd en in 2021 dus voor 100%. Divt verschil kun je niet omzeilen door de geboortedatum aan te passen.

Dus deze proefaangifte is veel beter.

Reputatie 3
Badge +4

In 2021 werd de levensloopregeling beëindigd, voor mij betekende dit dat deze aan mij uitbetaald werd door de bank. Daar zij niet weten welk inkomen ik heb, hebben ze hiervoor een inkomen van € 75.000,-/jaar aangehouden. Aldus loonheffing 49,5% gehanteerd en de 50,5% aan mij uitbetaald. Daar mijn inkomen beduidend lager is. Dit wilde ik via een Voorlopige Aanslag 2021 terugvragen teveel ingehouden loonheffing, maar helaas kan dit niet, daar bij VA 2021 inkomsten: uitkeringen en pensioenen zij standaard rekenen met het tarief LH welke bij de uitkering/pensioen geldt. Dus kon ik niet zelf invullen fictieve LH van 49,5%. Gevraagd aan belastingexpert Consumentbond, wist het ook niet. Brief aan de Belastingdienst gestuurd met mijn vraag, antwoord dit kan niet in de VA 2021, maar wel in de belastingaangifte IB 2021. Zodoende wilde ik mijn Oefenaangifte IB 2021doen om te zien waar ik op uit kwam.

Reputatie 3
Badge +4

Ik heb net de belastingaangifte IB 2021 gedaan. Ging vlot en zonder haperingen, had alle gegevens klaar liggen. Bij Overzicht belastingen en premies staat een geel kader met de tekst: Dit bedrag is exclusief belastingrente. U kunt geen rechten ontlenen aan dit bedrag of de berekening ervan. De details van de berekening ziet u hierna bij 'Berekening inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen'.

Bij Berekening belasting en premie staat een geel kader met de tekst: Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de berekening van de belasting in box 3 in bepaalde situaties in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag (EVRM). De berekening in deze aangifte is nog niet aangepast. U kunt uw aangifte gewoon versturen, maar het kan zijn dat u wel een lagere aanslag krijgt dan hier staat. Bij de berekening van de definitieve aanslag over uw vermogen houden wij rekening met de uitspraak van de Hoge Raad. Het is mogelijk dat u de aanslag later ontvangt dan u gewend bent. Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl/box3 (opent nieuw venster).

Gelukkig kreeg ik alle teveel ingehouden loonheffingen terug volgens mijn aangifte IB 2021. Afwachten wanneer de Belasting de Aanslag IB 2021 oplegt en wanneer uitbetaald wordt? Daar de Belastingdienst nu veel urgente zaken heeft af te handelen: juiste individuele compensatie voor gedupeerde kinderopvangtoeslag ouders met uitbetaling hiervan, besluit nemen op alle 200.000 bezwaarschriften vermogensheffing vanaf 2017 binnen 6 maanden na 03.02.2022 met uitbetaling hiervan, mogelijk nog veel ingediende ambtshalve verzoek vermindering van opgelegde vermogensheffingen vanaf 2017 en hun computersysteem aanpassen/uitbreiden/vervangen om per 01.01.2025 het werkelijk behaalde rendement op vermogen te belasten met de correcte vermogensheffing.

Reageer