Consumentenbond.nl

Onevenredig hoge advocaatkosten in ontslag procedure

  • 12 juni 2014
  • 3 reacties
  • 503 Bekeken

Ik wil de volgende misstand onder de aandacht brengen en ben daarbij benieuwd of de Consumentenbond in deze iets kan betekenen:

Een bedrijf zegt een medewerker ontslag aan op onwettige basis. De medewerker neemt een advocaat in de arm om hulp te hebben bij deze zaak omdat ze niet weet hoe je zoiets aanpakt. De advocaat kan niet van te voren aangeven wat de procedure gaat kosten omdat de loop van de procedure niet bekend is maar zegt wel toe regelmatig inzicht te verschaffen in gemaakte en verwachte kosten. De zaak wordt opgepakt en het bedrijf verhoogt de ontslagvergoeding. Op dat moment is er nog geen overzicht van reeds gemaakte kosten. De advocaat geeft aan dat hij verwacht dat een rechter een hogere vergoeding toe zal kennen en er wordt besloten het tot een rechtszaak te laten komen. Dan komt de eerste factuur. Die is best hoog en dus wordt gevraagd wat de verdere verwachting is. De indruk wordt gewekt dat dat behapbaar blijft. Dan komt de tweede factuur, op het moment dat de zaak al rond is. Die factuur is zo hoog dat duidelijk is dat de advocaatkosten hoger zijn dan de te verwachten ontslagvergoeding. Als aangegeven wordt dat dit niet ter afweging is voorgelegd en ook nooit is aangegeven dat de kosten zo hoog konden worden komt de reactie: laten we de uitspraak even afwachten, waarschijnlijk hopend dat de rechter de advocaatkosten aan het bedrijf toekent. Hoewel de medewerker genoegdoening krijgt door een positieve uitspraak van de rechter, zijn de kosten toch voor eigen rekening. Uiteindelijk gaat hierdoor de hele ontslagvergoeding op aan advocaatkosten en blijft er niets over om een periode zonder loon en uitkering te overbruggen. Mag van een advocatenkantoor niet meer inzicht vooraf en meer professionaliteit worden verwacht? En hoe valt hier tegen te ageren? Het advocatenkantoor in kwestie geeft verder niet thuis op vragen.

Kan dit zo maar? Je wordt hierdoor min of meer gedwongen om je te verzekeren ( hoewel de geluiden verschilende zijn over de kwaliteit van rechtshullp die je dan krijgt) of om maar akkoord te gaan met wat een bedrijf je biedt.

3 reacties

Badge +2
Beste R v Cleef,

Nee, dat kan zomaar niet!

Een advocaat moet zo duidelijk mogelijk zijn over kosten. Niet alleen vooraf, maar juist ook als de kosten gedurende de zaak oplopen. Zie ook: https://www.advocatenorde.nl/242/consumenten/.html.

Ook moet de advocaat serieus omgaan met klachten. Ik zou hem/haar een brief sturen waarin u de zaak nog eens duidelijk uitlegt. Stel een duidelijke termijn waarbinnen u een antwoord en een oplossing wilt. Als die brief tot niets leidt, kunt u verschillende stappen ondernemen: http://bit.ly/1lIbWCo.

Een rechtsbijstandverzekering kan nuttig zijn om (toekomstige) juridische kosten in bedwang te houden. U kunt tot op bepaalde hoogte invloed uitoefenen op de kwaliteit van de rechtshulp, vanwege het recht op vrije advocaatkeuze. We hebben hier een handige informatiepagina over: http://bit.ly/1hroHQw.

Ik hoop dat dit helpt en hoor graag of het resultaat heeft opgeleverd!

Groet,

Bas Willigenburg, campagneleider consumentenrecht
Badge +2
Beste R. v Cleef,

Wij ontvangen op dit moment geen signalen die wijzen op een structureel probleem van advocaten die onduidelijk of niet informeren over hun kosten. Als andere community-leden vergelijkbare ervaringen hebben horen we dat graag. We hebben goede nota genomen van uw klacht en nemen deze mee in ons overleg met de sector.

We kunnen helaas niet voorkomen dat advocaten in individuele gevallen klachten veroorzaken. We hebben ons ervoor ingezet dat consumenten, die een niet-opgeloste klacht hebben over hun advocaat, naar de Geschillencommissie Advocatuur kunnen als de betreffende advocaat daarbij is aangesloten. De Consumentenbond biedt geen verdergaande individuele rechtsbijstand.

Bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat de ervaring met deze advocaat negatief en vervelend is. Ik ben benieuwd of u al een brief aan de advocaat heeft geschreven, en wat zijn/haar reactie was.

Groet,

Bas, campagneleider consumentenrecht
Kan de consumentenbond helpen door dit soort parktijken aan de kaak te stellen? Het riekt toch naar misbruik maken van mensen die in een vervelende situatie zitten. En ik kan me voorstellen dat dit veel meer voor komt doordat advocaten toch een zekere machtspositie hebben.

Reageer