Consumentenbond.nl

Onmogelijke bewindvoering

  • 13 november 2019
  • 3 reacties
  • 350 Bekeken

Badge
  • Nieuwe deelnemer
  • 1 reactie

Beste allen,

 

Een vriend van mij gaat vrijwillig onder bewind bij Paffen bewindvoering te Heerlen.

 

De bewindvoerder merkte meteen op dat de schulden te laag waren om onder bewind gesteld te kunnen worden via de kantonrechter. Het kantoor Paffen maakte daar geen probleem van en verhoogde de schuldenlast tot het hoog genoeg was om wel onder bewind te kunnen gaan. Ik vond dit al een vreemde zaak aangezien de bewindvoerder in dat geval een rechter oplicht of op zijn minst foute informatie geeft. Als een bewindvoerder het lef heeft om een rechter valse informatie te geven, dan zal hij er zeker niet voor terug schrikken om een gewone burger valse informatie te geven!

 

Op de tweede plaats heeft die vriend 0,00 Euro inkomsten. Vreemd genoeg deelde die bewindvoerder mee dat het beter was om samen met de partner onder bewind te gaan en dit omdat er een samenlevingscontract is. De partner heeft wel degelijk inkomsten maar in het samenlevingscontract staat er duidelijk vermeld dat de partner niet moet instaan voor persoonlijke kosten van de andere partner. Bovendien staat er in het contract vermeld dat de partner die het meeste bijdraagt, dit kan terugvorderen van de tegenpartij na 1 kalenderjaar.

 

Het is dan bijgevolg zo dat ze bij Paffen te Heerlen, iemand onder bewind nemen die nooit zijn schulden kan betalen aangezien dat hij geen inkomsten heeft. de schulden van die persoon zullen alleen maar gaan stijgen want de bewindvoerder zal wel degelijk betaald moeten worden. Zonder inkomsten kan die vriend de bewindvoerder niet betalen met tot gevolg dat zijn schulden alleen maar hoger zullen worden.

 

Naar mijn mening is er hier op zijn minst sprake van een malafide bewindvoerder. Enerzijds verstrekt hij valse informatie over de schulden aan de kantonrechter en anderzijds laat hij iemand onder bewind gaan die geen inkomsten heeft en in de nabije toekomst geen inkomsten zal hebben.

 

Wat denken jullie hierover? Kan dit zomaar of is deze bewindvoerder echt een malafide bewindvoerder?


3 reacties

Hallo Edbe,

Wie schulden heeft, moet altijd naar de gemeente gaan. Loket schuldhulpverlening.

Ik ben zelf jarenlang vrijwillig budgetcoach geweest en wat ik ervan overgehouden heb is, dat de gemeente de enige instantie is waar je correct geholpen wordt.

Voor de rest is het veel wildwest.

Dus: indien nog mogelijk: vergeet Paffen.

Badge

Hallo Leonz,

 

Het is al te laat, het is al tot bij de rechter geweest.

Ik vraag mij af als een rechter een beslissing neemt op valse en onvolledige informatie, of deze beslissing ook rechtsgeldig is..

Kan ik de kantonrechter hierover inlichten?

Paffen is aangesloten bij een vereniging van bewindvoerders en daar heb ik deze praktijken kenbaar gemaakt. Normaal moet je eerst de klachtprocedure bij de bewindvoerder volgen maar bij dergelijke fouten en wantoestanden kan het toch niet zijn dat je eerst een klachtenprocedure bij de bewindvoerder moet starten!

Naar mijn mening zijn het toch strafbare feiten wat deze bewindvoerder doet.

Het Juridisch Loket in Heerlen heeft een inloopspreekuur. Misschien zou u daar eens langs kunnen gaan?

Ik durf mij niet uit te laten over wat strafbaar is en wat niet.

Als het mogelijk en blijkbaar ook vereist is om een klachtenprocedure bij de bewindvoerder te starten, zou u dat misschien toch maar moeten doen.

Misschien is het helemaal niet zo omslachtig en is bijvoorbeeld een brief of contactformulier al voldoende om deze in gang te zetten.

Reageer