Onterechte vermogensheffing

  • 8 February 2022
  • 2 reacties
  • 130 Bekeken

‘De Belastingdienst heeft via een massaalbezwaarprocedure 208.000 bezwaarschriften tegen de vermogensheffing goedgekeurd over de aangiftejaren 2017 tot en met 2020,’ meldt de Consumentenbond/Geldgids. https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/vermogensheffing-aangepast?CID=EML_NB_GG_20220208&j=1372856&sfmc_sub=71645143&l=5017_HTML&u=30536165&mid=100003369&jb=81&j=1372856&sfmc_sub=71645143&l=5017&u=30536165&mid=100003369&jb=81&

Ik heb zelf destijds geen bezwaarschrift ingediend omdat een rechter oordeelde dat de Belastingdienst mocht doen wat de dienst deed. Bovendien werd ik er door mijn administrateur (een kantoor dat voor mij de belastingaangifte verzorgt) niet op gewezen dat ik toch bezwaar moest aantekenen. Mijn vraag is nu: is het kantoor in gebreke gebleven? Zou dat vervolgens een strijdpunt kunnen zijn voor gedupeerden die geen bezwaar hebben aangetekend?


2 reacties

Badge +2

Moeilijke vragen, vind ik. Ik denk dat u uiteindelijk altijd zelf verantwoordelijk bent, ook al begrijp ik dit een onpraktische eis is.

Dat de overheid - met name de fiscus - zich de laatste jaren niet aan de wet hield komt steeds vaker aan het licht. Voor de aanslagen over 2021 is de belastingdienst al tot inkeer gekomen. Ik meen ook te hebben vernomen dat de minister overweegt ook mensen die geen bezwaar maakten in de voorgaande jaren te compenseren.

Ik denk niet dat het redelijk is dat de administrateur had kunnen voorzien dat de belastingdienst onwettelijk handelde volgens Europese wetgeving. Maar ik ben geen belastingexpert, noch een jurist.

 

Uw adviseur maakt een inschatting of een bezwaar zinvol is en doet dat met de kennis van dat moment. Natuurlijk kunt u stellen dat uw adviseur dat had kunnen weten, de vraag is op basis van wat. Als u daar een antwoord op heeft hebt u een zaak, en dan moet u afwachten of u die ook wint.

Reageer