Consumentenbond.nl

Ouderen, inkomen, belastingen en premies

  • 6 november 2014
  • 0 reacties
  • 131 Bekeken

Het ABP (en andere pensioenfondsen) geeft aan dat ik sinds 2008 wegens niet-indexering inmiddels 9% minder pensioen ontvang dan normaliter verwacht had mogen worden, volgend jaar 10%. En nog vele jaren daarna zal indexering evenmin mogelijk zijn, vanwege de gewijzigde regelgeving voor de pensioenfondsen. Het belasting- en premievoordeel van ouderen wordt volgend jaar verminderd; de politiek kennend zal dat later nog wel een aantal keren gebeuren! Volgend jaar moet bovendien meer belasting worden betaald / minder terugkrijgen vanwege de invoering van de inkomensafhankelijke heffingskorting. En wederom gaat de eigen bijdrage ziektekosten omhoog, plus nu ook de premie voor de basis- en aanvullende ziektekostenverzekering van o.a. IZA, blijkens perspublicaties van vandaag. En dit terwijl de Consumentenbond van mening is dat de ziektekostenverzekeraars meer dan genoeg in kas hebben! Waar wij gewone mensen, via onze ouders, al lang wisten dat de ouderenzorg haar taak al vele jaren niet naar behoren aankon, was in de politiek in wisselende meerderheden zelden of niet iets van die bij gewone mensen aanwezige zorg te horen. Alleen politieke minderheden, niet behorend tot de regeringscoalitie, roerden zich over deze brede maatschappelijke zorg. Wat een kerel, die vader van staatssecretaris Van Rijn, als de politiek het niet regelt, moet je het, als 80-jarige nota bene, maar zelf doen! Je vraagt je af hoe andere actieve politici kunnen leven met de ondermaatse zorg voor hun ouders. En per 1 januari a.s. gaan ongetwijfeld de tarieven van vele instellingen en bedrijven weer omhoog; dat wel. Hoe lang nog gaat de politiek in dit kleine, dichtbevolkte en vergrijzende land door met het verhogen van belastingen, verlagen van inkomens, onderverzorging van ouderen en een mondiale rol die volstrekt niet bij dit kleine landje past. Hoe lang moet ik nog horen dat ouderen vermogend zijn. Dat vermogen zit veelal in hun huizen, "vermogen" dus dat door de fors gedaalde huizenprijzen aanzienlijk is afgenomen.

0 reacties

Geen reactie

Reageer