Overheid, pak het fictief rendement van 4% op vermogen bij de inkomstenbelasting aan!


Al jaren ontvangt de Consumentenbond berichten van leden die zich kwaad maken over de vermogensrendementsheffing. Je betaalt in Nederland belasting over 4% rente op je spaarrekening, ongeacht de rente die je krijgt. In werkelijkheid blijven de meeste mensen steken op iets meer dan 1 procent rente. Dat is bij ons de meest gehoorde klacht over de belastingwet.

Deze week werd in de Tweede Kamer gesproken over welke belastingherziening Nederland nodig heeft. Daarvoor waren allerlei specialisten uitgenodigd. Het moet eenvoudiger en rechtvaardiger. Over hoe dat moet, zijn de meningen verdeeld. De overheid kan de ene belasting alleen verlagen, als hij de andere verhoogt. Als de btw een beetje omhoog gaat, kunnen we de schenk-, erf- en overdrachtsbelasting bijvoorbeeld helemaal afschaffen.

Welke verandering wil jij? Als je wil dat het fictief rendement wordt aangepakt, hoe dan? Moet je dan bijvoorbeeld ook geld terugkrijgen van de fiscus als je verlies maakt op riskante beleggingen?

19 reacties

Terug naar de situatie van vroeger toen je de ontvangen rente moest opgeven en daarover belasting moest betalen.

Het belasten van vermogensstijging door waardestijging is bij effecten niet inzichtelijk te maken als gevolg van divese trasacties in de loop van een jaar.

En moet je, en zo ja hoe, de fictieve waardestijging van woningen meenemen, terwijl deze stijging vastzit in stenen

Nog niet zo gemakkelijk. Maar dat de 4% fictief rendement op spaargeld momenteel pure diefstal vande belastingdienst is moge duidelijk zijn.

Ik vraag mij af of de belastingdienst er wel direct bij zou zijn om dit percentage bij te stellen indien de rente op het niveau van 6-10% zou zijn zoals in 1980.?
Reputatie 3
Badge +4
Ik heb geen verstand van deze ingewikkelde materie. Afgezien van nationale hobbels, zitten we ook nog vast aan de europesche regels als we maatregelen zouden willen veranderen. Dit neemt niet weg dat ik wel ideeËn heb.

Mijn voorkeur zou uitgaan naar echte vergroening. Een voorbeeld is de brandstofprijs voor auto's. Ik denk dat ik het liefst zou zien dat alle belastingen rondom auto's in de brandstofprijs verwerkt zouden worden. Stoppen met de bijtellingen voor leaseauto's. Laat de leaserijder de werkelijke kilometerprijs betalen voor elke gereden privÉ kilometer.

Vliegen mag voor mij ook best duurder, vooral voor de kortere vluchten waar de trein ook een goed alternatief kan zijn.

Wegwerpartikelen in een hoger BTW tarief dan duurzame - goed te repareren - producten.

Belasting op arbeid omlaag, vooral voor bijvoorbeeld verzorgenden, leerkrachten, beveiligers, bibliothecarissen en welzijnswerkers.

Stop met subsidies op windmolens en zonnepanelen, maar geef wel garanties zodat kopers weten waar ze op de langere tijd aan toe zijn en het kostendekkend zal zijn. Zorg in dit verband dat ook huurders dezelfde mogelijkheden hebben als pandeigenaren.

Het zijn zomaar wat dingen die in me opkomen. Of het uitvoerbare pannen zijn weet ik niet,
Het is veel logischer om belasting te betalen over inkomsten die daadwerkelijk ontvangen zijn en niet over inkomsten die mogelijk te ontvangen zijn. De huidige systematiek zal voor sommigen goed uitpakken, maar voor anderen slecht. De overheid zet de burgers hiermee aan tot 'casino-gedrag'. De huidige belastingberekening lijkt te zijn ingegeven door gemakzucht bij de overheid, omdat de echte inkomsten blijkbaar niet zijn te achterhalen. Dan kan deze belasting beter afgeschafd worden.
Zelfs Willem Vermeend zou het inmiddels weer leuker willen maken......

Ik heb het eens opgezocht. Het waren Vermeend en Zalm, die deze fictieve rente hebben ingevoerd.

Cynisch, dat Vermeend al langer roept, dat dit inmiddels een onrechtvaardige wetgeving is en Jan Modaal benadeelt.....en dus....andere groeperingen juist bevoordeelt!!

Het is m.i. weer eens een halfbakken wetgeving, omdat de hoogte van de fictieve rente, toen, niet flexibel is gehouden en dus jaarlijks aangepast had kunnen worden.

Dat is mijn antwoord: jaarlijks de rente aanpassen.......zodat vermogenden meer kunnen overhouden :-o

Slaapmutsen Willem, Gerrit en de Kamerleden, bedankt!!

http://www.incasso-nieuws.nl/willem-vermeend-pleit-voor-verlaging-van-belasting-voor-spaarders.html
Verhogen van de btw is geen optie. Dan neemt de btw fraude toe evenals het grensoverschrijdende winkelen.

In principe is regeling van de fictieve rendement van 4% heel eenvoudig en minder fraudegevoelig. Laten we eerlijk zijn: de meeste mensen hebben een vrijstelling. De 4% is niet gebaseerd op de rente van een eenvoudige spaarrekening (1%), maar op de gemiddelde rendement van aandelen/obligaties(koers en dividend/rente). De mensen die meer dan de vrijstelling bezitten kunnen meer risico lopen en halen ook nu met gemak hogere rendementen dan 4%. In feite is deze regeling een voordeel ten opzichte van de oude regeling. Ik ben zelf een voorstander van duidelijkheid en eenvoud. Laat de fictieve rente meelopen met de andere rekenrente's ( denk aan de pensioenrekenrente of de wettelijke rente) Die worden namelijk wel aangepast en daar zit voor mij de onrechtvaardigheid.

Als de aftrekposten minder worden kan de inkomstenbelasting omlaag. Vooral de laagste tarief. Dus ik kies voor minder aftrekposten.
100% mee eens
Badge
Het is jammer, maar een discussie over dit onderwerp kenmerkt zich meestal door weglatingen.

TS benoemt de vrijstelling (21.330 Euro) niet. Het is geen gigantisch bedrag, maar veroorzaakt wel dat niemand, maar dan ook helemaal niemand, 1,2% belasting betaalt over zijn spaartegoed. De vrijstelling kan op verschillende manieren aanmerkelijk worden verhoogd, al is dat niet altijd geheel zonder risico. Voor iemand met AOW is de vrijstelling, dit jaar voor het laatst, veel hoger.

Spaarrente 1% of iets meer? Als iemand met 40.000 Euro aan spaargeld (80.000 voor een paar) even de moeite zou nemen het geld te verplaatsen, kan hij een vergoeding tegemoet zien van 1,5%. Het verschil is ongeveer net zoveel als de VRH boven de vrijstelling bedraagt. 1%-1,5% geldt voor vrij-opneembaar-spaargeld, naast het vrij opneembaar aanhouden van een buffer kan geld in deposito's worden gestald. 2% of meer is zelfs op dit moment goed haalbaar, actieve spaarders bezitten nu deposito's met een vergoeding van 4% en mÉÉr.

Met geld dat langer gemist kan worden, kan ook worden belegd. Zelfs met de crashes van 2001 en 2008 achter de kiezen zijn rendementspercentages van 6% op de lange termijn helemaal niet zo uitzonderlijk. Wat niet wegneemt dat er verliezen geleden zijn (op korte termijn in combinatie met verkeerd gekozen in- en uitstapmomenten). Hoe dan ook, ook bij beleggingen (en verhuur van onroerend goed) is slechts het percentage van 1,2% van toepassing.

Ik ben geen voorstander van het belasten van het werkelijke rendement. Enerzijds een egoÏstische stellingname. Bovenstaand is grotendeels op mezelf van toepassing, met belasting op het werkelijke rendement zou ik zwaarder belast worden. Anderzijds ontstaat er een onzekerheid door voor de overheid, de inkomsten uit VRH zouden jaarlijks fluctueren en zelfs negatief kunnen worden in jaren met sterke koersdalingen. Bij verlies zou de VRH immers ook tot teruggave moeten leiden. Ten derde leidt belasting van het werkelijke rendement tot ontwijkingsconstructies. Wie zich het oude belastingstelsel (van vÓÓr 2001) nog voor de geest kan halen, weet daar alles van.

Wat ook nog een rol speelt is de inflatie. Binnen Europa kende Nederland een hogere inflatie van oktober 2012 tot oktober 2013 als gevolg van de BTW-verhoging. Sindsdien is er nog nauwelijks sprake van inflatie. 2% rente bij 0% inflatie komt grofweg op hetzelfde neer als 4% rente bij 2% inflatie, al zal lang niet iedereen het zo (willen) zien.

Alles bij elkaar hoeft er voor mij weinig of niets te veranderen, al heb ik ÉÉn kanttekening. Niet het spaargeld (waar al belasting over is betaald) wordt belast, maar de rente en dat valt wel degelijk onder inkomsten en lijkt mij daardoor belastbaar. Nu betaalt men 30% VRH over een verondersteld rendement van 4%. Die 30% is in 2000 mede ingegeven door het feit dat toen ook de Vennootschapsbelasting 30% bedroeg. Intussen is de Vennootschapsbelasting (belasting die bedrijven betalen over hun winst) verlaagd naar 25% (en in sommige gevallen naar 20%). Indien er ruimte ontstaat in de begroting lijkt het mij redelijk om dan ook de VRH te verlagen. 25% van 4% zou neerkomen op 1% VRH. Dit zou ik een heel verdedigbare stap vinden, maar nogmaals: als er ruimte in de begroting is (daar is namelijk ook de verlaging van de Vennootschapsbelasting uit bekostigd).

Dat er voor mij weinig of niets hoeft te veranderen neemt niet weg dat ik geÏnteresseerd ben in ideeËn om ÉÉn en ander anders in te kleden. Maar, zoals wel in het bericht van TS staat, moet een belastingverlaging aan de ene kant gecompenseerd worden met een verhoging aan een andere kant, hoewel er natuurlijk ook een uitgavenreductie tegenover zou kunnen staan. Een eenzijdige roep om verlaging van VRH, zonder rekening te houden met gevolgen, is mij te populistisch. Daar kan ik niks mee.
Badge +1
De overheid heeft ook nog zo iets als 'wettelijke rente'. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wettelijke-rente.html

Misschien moet de overheid die wettelijke rente gebruiken als basis. Dan zou het rendement voor particulieren nog maar 2% zijn maar voor bedrijven nog steeds 8%. Voor particulieren wat meer aandrijving om te sparen en voor bedrijven, instellingen endergelijke een reden om niet op hun geld te blijven zitten.
Badge +1
Er wordt melding gemaakt dat diverse risico dragende spaarpotjes veel meer dan 4% opleveren. Om sparen te bevorderen zou de overheid de banken moeten verplichten om voor particulieren een spaarpot met een serieus rendement te bieden, eventeel met een maximum bedrag per persoon/belastingbetaler/huishouden. Als serieus rendement lijkt mij de hoogste tussen 'fictief rendement' en 'wettelijke rente' reËel.

Iedereen heeft recht op 1 zo'n spaarpot met verplicht rendement tot het bedrag waarvoor de NL-bank garant staat. Iedere bank is verplicht zo'n rekening aan te bieden, de controle op max 1 zo'n rekening is bij de bank, niet bij de particulier.
Het onlogische van de vermogensrendementsbelasting is een van de oorzaken van het wantrouwen van de burger tegenover de overheid. Net zoals de kreten over het terugdraaien van het kwartje van Kok en de €1000 van Rutte die nooit hebben plaatsgevonden.

Dat er belasting moet worden betaald is evident, want we willen allemaal dat er publieke voorzieningen zijn, maar die moet wel gebaseerd zijn op voor iedereen geaccepteerde regels.

Zoeken naar inkomsten vanwege hobbies van politieke partijen lokken dit belastinggedrag vaak uit.

Iedereen accepteert best een vermogensrendementesheffing die gebaseerd is op een gemiddeld rendement. Ook als dit eens negatief voor de belastingbetaler uitkomt. Volgende keer pakt het dan weer anders uit. Dat houdt de overheid scherp en doet haar ook letten op de eigen kosten.

De huidige aanpak lijkt op "ongenuanceerd graaien" door de overheid of incompetentie om een aanvaardbaar belastingsysteem te presenteren.
Toen de rente boven de 4% stond hoorde je niemand klagen! (en daarvoor hoef je echt niet terug te gaan naar begin jaren 80, 6 jaar geleden was 5% geen enkel probleem - o.a. Moneyou, direct opvraagbaar!) De 4% is toendertijd afgeleid van het rendement (toen) op veilige staatsleningen. Makkelijkste oplossing: Laat de 4% meefluctueren met het rendement op veilige staatsleningen (met een ondergrens van 0% voor het geval dat de staat rente ontvangt op haar leningen). We houden de eenvoud van vandaag en het gevoel van oneerlijke belasting omdat je het rendement niet kunt maken, zou opgelost moeten zijn. Alsjeblieft niet terug naar de situatie van voor de invoering van het fictieve rendement.
De fictieve rente-opbrengst van 4% is bedacht door Willem Vermeend (samen met Zalm) bij de belastingherziening van 2001. Het doel ervan was, dat meer mensen bereid zouden zijn hun spaargeld in risicovolle beleggingen te steken, in plaats van het op de spaarbank te stallen.

Intussen weten we hoe het veel van die kleine beleggertjes is vergaan. Op het moment dat de Beurzen grote klappen kregen, bleken de kleine beleggers achteraan in de rij te staan en ze hebben hun - vaak flinke - verlies moeten nemen. Trouwens ook grote institutionele beleggers, woningcorporaties, provincies, pensioenfondsen, en niet te vergeten de banken zelf, hebben veel verloren. En dat was ons geld.

De financiËle wereld is niet sociaal of gewetensvol, maar kent een eigen dynamiek, een extreem gewetenloze dynamiek. Joris Luyendijk koos daarom als titel voor zijn boek over dit onderwerp: Dit kan niet waar zijn. Het hele financiËle systeem blijkt een levensgevaarlijk kaartenhuis en zou eigenlijk integraal op de schop moeten. Maar daar ziet het niet naar uit. Giga bonussen zijn nog steeds de norm in de financiËle wereld. Graaiers worden bewonderd, die hebben het pas goed voor elkaar. Er zijn een paar dingen grondig misgelopen, maar er verandert niets.

We kunnen het hebben over de fictieve rente-opbrengst van 4%, omdat het zo unfair lijkt. Ja het is unfair, maar feitelijk is het maar een piepklein schakeltje in een gigantisch ondeugdelijk systeem. De brave spaarders gaan hier toch nooit aan het langste eind trekken.
Bent je de langzame onteigening van 1,2% per jaar van jou spaargeld beu? Terecht, ook het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vindt dit onrechtmatig. De huidige regeling gaat uit van een te hoog fictief rendement van 4% en houdt daarbij geen rekening met de feitelijk gerealiseerde opbrengsten. De voorzichtige spaarder betaalt evenveel als de wonderbelegger. Dat is te vergelijken met een inkomstenbelasting op arbeid die geheven wordt op het aantal gewerkte uren in plaats van op het salaris.

Kan het anders? Het gewoonte denken kent twee opties. De eerste is de huidige regeling voort te zetten, maar dan tegen een marktconforme rente. Dat kost de fiscus geld en is vooral leuk voor de wonderbelegger. De tweede optie is om uit te gaan de feitelijk gerealiseerde winsten. Voor rente op spaargelden en dividenden is dat goed te doen, maar voor de opbrengst uit onroerend goed en kunst en andere weinig verhandelde zaken is dat niet goed mogelijk.

Maar het kan ook echt anders. Namelijk om de vermogensopbrengst te definiËren volgens drie rubrieken en het maximum er van als de belastbare vermogensopbrengst op te vatten. De eerste rubriek werkt volgens de eerst genoemde optie. De tweede rubriek gaat uit van de gerealiseerde renten en dividenden, maar de opbrengsten uit waardevolle bezittingen worden meegenomen tegen een fictieve marktconforme rente.

In de derde rubriek wordt de vermogensmutatie over een jaar geÏnterpreteerd als winst, maar eventueel toegevoegde spaargelden tellen natuurlijk niet mee. Om dat aspect te vereenvoudigen wordt verondersteld dat een fictief deel (bijvoorbeeld 20%) van het inkomen volgens box 1 plus dat van de winst volgens de tweede rubriek als spaargeld aan het vermogen werd toegevoegd. De belastbare vermogensmutatie wordt dan bepaald als de feitelijke, minus dit fictief gedefinieerde spaargeld. Dat is duidelijk iets nieuws.

Is dit hanteerbaar? De nodige gegevens hiervoor zijn beschikbaar en nauwelijks gecompliceerder dan die voor de huidige regeling nodig zijn. De fiscale opbrengst zal van jaar tot meer fluctueren, maar dat is te beperken door in de derde rubriek uit te gaan van de vermogenswaarden van aandelen, in plaats van de marktwaarde er van.

Is dit adequaat? Deze belasting is moeilijk te ontlopen: er zijn immers drie ‘vangnetten’. Rubtiek 2 is het “frontale vangnet”; de twee andere zijn de “zijnetten”. Verborgen investeringen bijvoorbeeld worden later toch weer belast als “vermogensmutatie” wanner zij later weorden “verkocht”. Belastingen over vererving en schenkingen vallen onder “vermogensmutatie”; de huidige regelingen zijn dan te schrappen. Kortom: eenvoudig en effectief. Het is even wennen, maar dit is duidelijk iets voor het lang verwachte fiscaal hervormingsplan.
Naast de zielige acties van de overheid om de burgers te plukken waar mogelijk is, wordt het fictief (=verzonnen!!!) rendement over spaargeld ook door de huisbazen gebruikt om het inkomen van de huurder daarmee te verhogen en men daardoor dus hogere huuropslagpercentages te berekenen. Met dank aan de belastingdienst die de inkomensbedragen naar de huisbazen stuurt. In wat voor land leven wij tegenwoordig! Dit betekent dus dat we 2 keer worden gepakt op fictief (=verzonnen!!!) rendement op spaargeld.
Wanneer men een negatieve maatregel verzint, wordt deze zeer, zeer snel ingevoerd. Over het terugdraaien van die maatregel of versoepelen ervan denkt men soms wel een jaar of langer. Hoezo is de regering er voor de bevolking.

De huur werd per vandaag verhoogd onder bijtelling van het fictief (=verzonnen/niet bestaand) inkomen van een inderdaad niet bestaand rentebestanddeel. Immers de rente ligt veel lager dan 4% over spaargeld. Over dit spaargeld is in het verleden al loonbelastng/loonheffing betaald, immers bij de meeste mensen komt spaargeld voort uit overgehouden loon.

Deze regering heeft voor de gewone burger alleen maar ellende gebracht. Het sociaal stelsel is en wordt nog verder uitgekleed. Men gooit miljarden over de balk door verkeerde beslissingen, naar europa, enz. Hiervan had de Nederlandse bevolking een rustiger bestaan kunnen hebben.

Maak inderdaad massaal bezwaar tegen de gehele gang van zaken.
Badge
Hoe en bij wie kan ik een bezwaarschrift indienen? Moet dit direct bij de fiscus of kan het collectief?
@H. Santpoort......het hele verhaal in ÉÉn link.......voor forumnieuwkomers!

http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/meer-belasting-betalen-over-spaargeld-dan-ontvangen-rente/speel/1/

Suc6.
Badge
De belastingdruk in Nederland is zowiezo veel te hoog, neem als voorbeeld het hoge BTW tarief op gas, toch een van de levensbehoeften, ook dit voelt niet rechtvaardig aan net als de belastingdruk op spaargeld. Dat het vele jaren kost om deze onrechtvaardige maatregel te wijzigen is in dit ook weer onrechtvaardige belastingland te verwachten. Neem als voorbeeld de zogenaamde "postbus bedrijven" die grote belastingvoordelen hebben in ons voor hen tollerante landje. Het belastingsysteem moet op de schop, moet veel rechtvaardiger worden, begrijpelijker ook en minder gevoelig voor fraude. Maar ik ben bang dat men hier voorlopig nog niet echt veel werk van gaan maken, soms met wat lapmiddelen maar meer ook niet. Makkelijker is om de Nederlandse spaarder een poot uit te draaien en de BTW op sommige levensbehoeften nog meer te verhogen.
Reputatie 7
Badge +5
Volgens mij wordt deze discussie nu al op twee plaatsen hier gevoerd en de discussie over de afschaffing van de blauwe envelop nu zelfs al op 3 plaatsen. Ik vraag me af of dit nou de bedoeling is van dit forum.

Reageer