Consumentenbond.nl

Overleden mensen betalen ingezetenenbelasting voor de gblt

  • 17 februari 2016
  • 2 reacties
  • 457 Bekeken

Mijn moeder is op 10 januari 2016 overleden. Ze moet nog wel voor heel 2016 ingezetenen belasting betalen. Ze woonde alleen. Ik vind dit zo'n rare gang van zaken. Dit was een wettelijke regeling en er kan dus ook geen bezwaar getekend worden hiervoor. Het bedrag is niet groot (48,39), maar ik vind dit erg onrechtvaardig.

Ik kan er ook weinig van vinden op internet.

Zijn er meer mensen die hiermee te maken hebben gehad of dit succesvol kwijtgescholden hebben gekregen?

Groeten

Petra Smit

2 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Uit veelgestelde vragen GBLT:

De aanslag staat nog op naam van een overledene, kan dit gewijzigd worden?

Categorie: Belastingsoorten Wanneer een persoon komt te overlijden wordt dit automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT. U hoeft geen melding bij GBLT te maken. Ook de eventuele vermindering van de aanslag wordt automatisch verwerkt.

De verwerkingstijd is ca. acht weken. Daarna zou ik pas contact opnemen.

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Feb 17, 2016.
Er staat nog meer bij Hans,

Het lijkt me dat vermelding van het volledige antwoord op zijn plaats is zodat de vragensteller weet waar die aan toe is temeer daar zijn moeder alleen woonde. De rest van het antwoord luidt als volgt:

'Eigendom alleen op naam van overledeneIndien het eigendom in het Kadaster uitsluitend op naam van de overledene staat, dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren op basis van een notariële akte. Indien u beiden eigenaar bent geweest, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging indienen via Mijn Loket. Vanaf volgend jaar wordt de aanslag op uw naam gezet.'
Bedankt voor de reacties. De originele beschikking staat op haar naam. Maar er is een herziene versie gekomen op naam van: de erven van. De zuiveringsheffing hoeft alleen betaald te worden zolang ze geleefd heeft in 2016, maar de Watersysteembelasting (ingezetenen) dus over heel 2016.

Wanneer ik de te naam stelling verander...verander ik die dan in de mijne?

Groeten

Petra

Reageer