Consumentenbond.nl

Passend aanbod werk bij uitkering niet voor ieder gelijk

  • 28 januari 2020
  • 3 reacties
  • 238 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7

 

Er wordt een wijziging voor de Participatiewet voorbereid. De bedoeling is om iedereen met een bijstandsuitkering een passend aanbod te doen. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken vindt dat mensen in de bijstand een verplichte wederdienst moeten leveren voor het behoud van hun uitkering. Ze wil in de wet vastleggen dat alle mensen met een bijstandsuitkering voortaan een “passend aanbod” moeten krijgen van hun gemeente. De uitkeringsontvangers mogen dat aanbod niet zomaar afwijzen, anders worden ze mogelijk gekort.

Ieder(in) het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt dat de wijziging van de Participatiewet geen doorgang kan vinden. Er moeten eerst goede voorwaarden worden vastgesteld. Alleen met goede voorwaarden kan de wijziging goed werken voor mensen met een beperking. Eén van de voorwaarden is dat er een goed gesprek moet komen. Het gesprek zal gericht zijn op een passend aanbod in de brede zin (ook mantelzorg of vrijwilligerswerk) en biedt mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling en activering.  Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben te maken met complexe problemen. Zij hebben daarom een eigen aanpak nodig. Dit vraagt iets anders dan een verplichte wederdienst voor behoud van uitkering. Het zgn. aanbod van de staatssecretaris moet getoetst en gecontroleerd worden of iemand begrijpt wat er wordt afgesproken. Iemand mag zich niet gedwongen voelen om een aanbod als passend te accepteren. Wat vindt u van de wijziging in de participatiewet.


3 reacties

Reputatie 4
Badge +4

Van de participatiewet heb ik niet zoveel verstand, @L.J.F. de Ruiter. Ik heb wel laatst gezien dat de invoering daarvan  gefaald heeft.

Wat vertellen de resultaten ons?
De Participatiewet heeft als doel om meer mensen te laten deelnemen aan het arbeids-proces en hen minder afhankelijk te maken van een uitkering. Ook is het de bedoeling dat de Participatiewet duidelijkheid en uniformiteit biedt in het begeleiden van arbeidsbeperk- ten naar werk. Deze doelstellingen blijken de afgelopen jaren niet te zijn behaald.
Voor jonge arbeidsgehandicapten is de kans om werk te vinden sinds de invoering van de Participatiewet wel toegenomen. De banen waarin zij terechtkomen, zijn echter vaker van tijdelijke aard. Hun inkomen is gedaald. Voor mensen met een Wsw-indicatie is de kans op werk sinds de invoering van de Participatiewet afgenomen, hun uitkeringsafhankelijkheid nam toe. Voor hen blijkt de nieuwe regeling ongunstig uit te pakken. Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen heeft de Participatiewet nauwelijks effect. Hun kansen op een baan waren laag vóór de invoering van de Participatiewet en zijn dat sinds 2015 nog steeds.

 

Een van de aanbevelingen in dit rapport van Het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat als maar één van de partijen, (werknemer, werkgever, gemeente) er niet voor gaat, dat dan de kans op slagen heel klein wordt. 

Het proces verlangt van begin tot eind inspanningen van alle betrokkenen: cliënten, werkgevers en gemeenten. Als een van hen op enig moment stopt met het leveren van de benodigde inspanningen, houdt een match meestal geen stand.

 

Daarom begrijp ik ook niet dat hier dwang gebruikt wordt. Onder dwang zal iemand misschien “vrijwillig”  “ja’ zeggen, terwijl die persoon op een later moment de zaak gaat saboteren. Ik begrijp ook dat je daarom goede voorwaarden en controles op dit punt wil. Temeer, omdat de aanpak per gemeente kan verschillen. Maar volgens mij is de beste manier om dit goed te laten functioneren en van iedere partij een positieve insteek te krijgen, het dwangaspect te laten vallen.

Het wordt tijd dat de overheid zijn burgers wat meer gaat vertrouwen. We hoeven niet nog zo’n drama als het kinderopvangtoeslag-debacle. Maar dat is natuurlijk helemaal mijn persoonlijke mening.

Reputatie 7
Badge +7

Je hebt helemaal gelijk @Silex , de participatiewet is mislukt. Ik zeg het toch, al zal dat weerstand oproepen, weer een pruts en waardeloze wet van deze zo bekwame regering. Ze hebben het tij mee, er is geen crisis meer, er is welvaart, de meest mensen gaat het goed, het is ze gegund, maar niet dankzij deze regering, de kloof rijk en arm neemt toe, de armoede geheel neemt toe, voedselbanken kunnen het niet bijhouden, ‘arme’ zieken kunnen de ziektekostenverzekering niet betalen, en wat er allemaal duurder is geworden noem ik niet eens op. Ik benoem dit wel allemaal omdat er vele mensen armoede hebben, geen dak meer boven het hoofd, ziek zijn maar zich niet kunnen laten behandelen, eenzaam zijn (denk aan ouderen die al zo gepakt worden) enz. enz.

Wat de participatiewet betreft:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/participatiewet-is-mislukt.11475999.lynkx

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/participatiewet-heeft-tijd-nodig.11535990.lynkx

https://www.trouw.nl/economie/participatiewet-drijft-mensen-in-bijstand-tot-wanhoop-de-maatschappij-zit-niet-op-ons-te-wachten~bb992297/

https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/participatiewet-totaal-mislukt/

https://www.personeelsnet.nl/bericht/participatiewet-is-grotendeels-mislukt-nauwelijks-meer-mensen-aan-het-werk

https://www.gemeente.nu/sociaal/werk/eindrapport-participatiewet-duidelijk-wet-werkt-niet/

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/fel-bekritiseerde-participatiewet-blijkt-inderdaad-niet-te-werken

En u hoeft het allemaal niet te lezen, maar degenen die beweren dat het wel meevalt en goed gaat. Groeten Leo

 

 

Reputatie 2
Badge +4

Gelukkig is deze week het rapport Borstlap verschenen(waar het PvdA waarschijnlijk niet zo blij mee is) waarin de noodklok wordt geluid aangaande onze huidige arbeidsmarkt en (vlut)regelingen.
Het houdt niet langer stand in deze veranderende maatschappij. Ik vermoed ook daardoor een work-in- progress aangaande deze Participatiewet.
Ik ben 54 en zoek elk jaar weer een andere baan omdat niemand meer een vast conract aanbied.
En dat terwijl ik in de IT werk en een dik CV heb. Een 20 jarige met 0-ervaring heeft meer kans op een (onderbetaalde) baan dan ik.
Op hun beurt hebben ze geen enkel toekomstperspectief aangaande gezinnetje en huisje.
De bedrijven die roepen dat het zo slecht personeel krijgen is moeten zich achter de oren krabben of ze wel in de juiste vijver vissen en eens van dat dubbeltje op de eerste rang af willen stappen.
https://nos.nl/artikel/2319894-werkgever-of-werknemer-dit-verandert-er-als-het-aan-de-commissie-borstlap-ligt.html

Reageer