Poll: wat moeten de goede voornemens van banken worden in 2015?

  • 1 December 2014
  • 80 reacties
  • 1187 Bekeken

Reputatie 4
Badge +4
'De klant centraal!'

De Nederlandse Vereniging van Banken organiseerde 2 december een symposium over Toekomstgericht Bankieren. Daar spreken de dames en heren bankiers over wat een bank in de toekomst moet doen. Voor de bank maar hopelijk ook voor wat ze voor de klanten van hun bank gaan doen.

Heb jij ook een goed voornemen dat je aan jouw bank wilt laten weten? Deel het dan met ons. Wij zorgen er natuurlijk voor dat het bij de banken terecht komt en houden ook in 2015 in de gaten wat zij wel maar ook niet voor hun klanten doen.

Stem via onderstaande poll en laat je reactie achter: waar moeten banken mee aan de slag in 2015?

80 reacties

Geen van bovenstaande maar: nummerportabiliteit voor bankrekeningnummers (en niet meteen als antwoord dat het niet kan, maar nadenken hoe je de klant kunt helpen iedere x jaar bij de beste bank).
Geen van bovenstaande: Maar wel transparanter zijn naar klanten door openheid te verschaffen over hoe geld van consumenten worden geinvesteerd. In wapenproducenten die leveren aan dictators? in kolencentrales in Polen? of juist in duurzame elektriciteit en verduurzaming van woningbouw/vastgoed?

Toon openheid naar klanten en naar de maatschappij:

    welke sectoren en bedrijven krijgen krediet of wordt in belegd? hoeveel belasting betalen dochterondernemingen van banken precies in alle landen waar banken actief zijn? Hoeveel bonussen betaalt de bank exact aan alle medewerkers? ( dus niet alleen aan directieleden maar ook aan bankiers op de beursvloer.
Oftewel: Banken, wees open over wat je doet, waar je voor staat en wat je bereikt en er is meer dan alleen winst-verlies cijfers publiceren.
Reputatie 3
Badge +4
De nummer portabiliteit van Marcel030 spreekt mij ook bijzonder aan.

Het gegeven dat dit niet kan weerhoudt mij ervan om weg te gaan bij de bank waar ik eigenlijk liever geen klant meer zou willen zijn. De overstapservice die banken bieden, doet daar niets aan af.
Nee, ik vertrouw die zakkenvullers niet
Geen van bovenstaande,

wel dit:

Ik vind dat banken niet meer mogen investeren in zaken die eigenlijk ethisch niet verantwoord zijn, zijnde: Dierproeven, megastallen, kolen- en/of kernenergie. Ik vind het niet meer passen bij deze tijd. Banken zouden een voorbeeld moeten vormen voor de rest van de wereld: hoe behouden we deze aarde in plaats van hoe vernietigen we haar.

Het is achterhaald en voor de banken levert investeren in dit soort zaken wat mij betreft imagoschade op.
zolang de politiek de grote bazen van banken en verzekeraars niet persoonlijk aanpakken zal er van openheid niets terecht komen.

Geen van bovenstaande: Maar wel transparanter zijn naar klanten door openheid te verschaffen over hoe geld van consumenten worden geinvesteerd. In wapenproducenten die leveren aan dictators? in kolencentrales in Polen? of juist in duurzame elektriciteit en verduurzaming van woningbouw/vastgoed?

Toon openheid naar klanten en naar de maatschappij:

    welke sectoren en bedrijven krijgen krediet of wordt in belegd? hoeveel belasting betalen dochterondernemingen van banken precies in alle landen waar banken actief zijn? Hoeveel bonussen betaalt de bank exact aan alle medewerkers? ( dus niet alleen aan directieleden maar ook aan bankiers op de beursvloer.
Oftewel: Banken, wees open over wat je doet, waar je voor staat en wat je bereikt en er is meer dan alleen winst-verlies cijfers publiceren.Nu is bij geldautomaten het toetsenbord zo open en bloot dat gemakkelijk de pin afgelezen kan worden.

Bij de betaalautomaten in winkels is het toetsenbord behoorlijk afgeschermd.

Nog beter is een ipad-achtig scherm met cijfers die op wisselende posities staan.

Een boef kan dan niet uit je handbeweging je pin afleiden.
Reputatie 4
Badge +4
De Consumentenbond is groot voorstander van nummerportabiliteit. Wij hebben dat regelmatig, onder andere aan de minister van FinanciËn laten weten. Omdat we nu geen Nederlandse bankrekeningen meer hebben is het een Europese aangelegenheid geworden. Het is er daarmee niet makkelijker op geworden. Maar ook daar stellen wij het aan de orde. Zolang er geen nummerportabiliteit is en dat zal nog el even duren, zullen wij van de overstapservice van de banken gebruik moeten maken.
Bereikbaarheid kantoor/geldautomaten

Beteren tarieven en rentes
Betere bereikbaarheid, rentes, tarieven en nummerportabiliteit zijn mooie doelen. Maar wat ik eigenlijk wel graag zou willen is gratis telebankieren. Wij doen het werk voor de bank en we moeten daar ook nog voor betalen. Het blijft voor mij een omgekeerde wereld dat ik moet betalen om bij mijn eigen geld te kunnen, zeker ook omdat er al omzet wordtgemaakt met het geld op mijn rekening-courant.

Het wordt tijd dat de banken hun klanten weer eens op de 1e plaats zetten in plaats van de aandeelhouders.
Geen van alle antwoorden zou zeker een optie moeten zijn. Wanneer wij, de verstrekkers ons geld in beheer geven, betekent dat wij de baas (de raad van bestuur) zijn en niet de personeelsleden (de bank). De bank zou niet kunnen werken zonder ons geld. We zouden ze allemaal moeten ontslaan voor hun wanprestatie. Bosmeisje.

Geen van bovenstaande maar: nummerportabiliteit voor bankrekeningnummers (en niet meteen als antwoord dat het niet kan, maar nadenken hoe je de klant kunt helpen iedere x jaar bij de beste bank).

Alle particulieren zijn voor hun betaalrekening ondergebrachte bij een orgaan, ook spaartegoeden voor zover hiervoor een garantie van toepassing is zijn bij dit centraal orgaan ondergebracht. Voor de particulier voor deze faciliteiten geen kosten. Ik beschouw dit als een soort nutsvoorzieningen. Dit orgaan mag geen risicovolle zaken aangaan. Geen bonussen voor bestuurders etc. Centraal toezicht op naleving.

voor overige producten kun je terecht bij commerciËle bankinstellingen.dan is nummerportabiliteit geen probleem. Ook geldautomaten is dan eenvoudig te regelen.
Iedereen ontslaan en dan louter mensen met de juiste instelling aannemen, oei, dat is lastig....
Diegene bij de banken de producten verzinnen en verzonnen hebben die ten nadeel zijn voor de klanten moeten op persoonlijke titel vervolgd worden volgens het strafrecht. Dit geld ook voor de eindverantwoordelijke van de banken.

Nu komen ze er steeds van af door te zeggen dat ze het in de toekomst beter gaan doen.
Mijn partneri en ik werken beiden 40 uur in de week. Op de donderdagavonden zien wij kans om na werktijd ''even'' naar de RABO-bank te gaan om geld te storten en wat blijkt....na 18.00 uur kun je hier niet meer terecht om geld te storten !! En dan ook nog.....gaat deze bank om 10.00 uur pas open terwijl ik om 8.00 uur nog gauw even alsnog ditzelfde geld wil storten........ Tijd om naar een andere bank te gaan?
Hypotheekrenteaanpassing als er al een groot bedrag is afgelost en de waarde van het onroerend goed ruim boven de (resterende) schuld uitkomt.

RABO BANK wil daar niets van weten maar houdt je wel in de tang door de rentevaste periode die nog een aantal jaren doorloopt.

Wil je er van af dan moet je een vermogen aan boeterente betalen.

Leve de RABO BANK!
Geen van bovenstaande.

Ik word gek van al die veiligheidsprocedures met steeds ingewikkelder wachtwoorden (naast een minimaal aantal posties eist men nu ook hoofd- EN kleine letters EN cijfers EN leestekens) die ook nog eens steeds vaker gewijzigd moeten worden en ook nog eens gecombineerd moeten worden met allerlei codes en aanvullende verificatiestappen. Allemaal onder het motto dat het daarmee zo veel veiliger wordt voor mij als klant. ONZIN! Het wordt veiliger voor de bank, lees: makkelijker om de schuld af te schuiven als het mis gaat. Voor mij als klant wordt het almaar onveiliger met elke extra stap die ik moet nemen, elke extra code die ik moet bewaren en invoeren en elk nieuw wachtwoord dat ik (volgens telkens weer andere regels) moet bedenken en onthouden/noteren.

Dus een hartekreet: stel in deze niet de (veiligheid van) de bank centraal, maar de veiligheid en het gebruiksgemak van de klant!
Geef klanten met een voor deze tijd veel te hoog rentepercentage op hun hypotheek , tussentijds de kans om hun

hypotheek aan te passen , naar een eerlijkere rente. Daarmee helpen de banken om de consument wat meer

bestedingsruimte te geven , wat goed is voor de economie van Nederland en indirect weer voor de bank zelf en voor het MKB , die de laatste jaren door de banken in de steek is gelaten.
Ik vind dat banken uit de tijd zijn, dus opheffen. De grootste verkwisters van gelden (lees belastinggelden) zijn multinationals, (r)overheden en banken. Sommige zijn met miljarden van datzelfde geld ...gered.........en halen alweer dezelfde ...kwajongensstreken.......uit van voor de ...zgn. crisis. Zoals ze dat al 50 jaar doen minstens. Het zijn deze banken, die geld creËren uit het niets, en er .rente over durven vragen..........over geld dat ze creËren met enkele tikken op een toetsenbord, lees de literatuur hierover, oa. het boek van Ad Broere,............Geld komt uit het niets............Kom op mensen, wakker worden. Fijne avond en hartegroeten............
Reputatie 1
Badge +2
Ik ben het eens met PM Middendorp dat internetbankieren gratis zou moeten zijn omdat rekeninghouders daarmee banken veel geld besparen. Banken hebben kantoren en vestigingen kunnen opdoeken dankzij het internetbankieren. Rekeninghouders hebben nu geen keuze meer om op een andere manier hun geld te beheren. Als ik bij mijn bank protesteer tegen de jaarlijks hogere tarieven van betaalrekeningen krijg ik ten antwoord dat internetbeveiliging veel geld kost. Dat geld besparen ze op de al die vestigingen die ze vroeger moesten bemannen. In werkelijkheid wordt er veel geld besteed/verspild aan flitsende reclamecampagnes. Banken moeten zuiniger omgaan met ons geld.
Hef het verschil tussen betaal- en spaarrekening(en) op en vergoed rente als het saldo een bepaald minimum te boven gaat.
Transparantie in Álle zaken, geen foute investeringen wat betreft misbruik van dier, mens, natuur en milieu. GÉÉn absurde bonussen, maar meer nederigheid en respect naar haar klanten toe. Een bank behoort betrouwbaar te zijn in Álle opzichten.
Je kunt de banken wel op de knie krijgen. Je moet die man ,hoe heet hij ook alweer, Lakeman of Laakman, je weet wel die man die de DSB bank naar de Fillistijnen heeft geholpen. De grote banken konden niet verkroppen dat een oud politieagent een eigen bank had, dat kon toch niet. Dus Lakeman of Laakman gebeld. Die zei : haal al je geld van de DSB bank. En weg was DSB.

Maar dat moet dan toch ook lukken bij een andere bank. En als de banken nog het lef hebben om rente te gaan vragen over je tegoed, dan halen we toch gewoon onze spaarcenten van de helft van alle slechte banken. De andere helft blijft dan gewaarschuwd.
Ik vind het belangerijk dat de klant centraal moet staan. Voor mijn gevoel worden Jan en alleman nog steeds gezien als een nummer i.p.v. klant en wat mij betreft moet er nog wat meer gewerkt worden aan die irritante storingen met internetbankieren. Daarnaast zou ik het fijn vinden als de website van mijn bank wat meer aangepast wordt voor blinden en slechtzienden zoals ik.
Reputatie 1
Badge
Met name de bankentop moet duidelijk merkbaar (de strekking van) de documentaire "Inside Job" van Charles Ferguson c.s. op zich laten inwerken, e.e.a. in samenhang met het boek "De schaduwelite voor en na de crisis" van Ewald Engelen. De macht van het geld moet worden gebroken. Die macht ondergraaft steeds meer de democratische vrijheden van de burgers en brengt die burgers in een steeds afhankelijker positie. De gekozen "volksvertegenwoordigers" laten zich veel te veel beÏnvloeden door (allerlei) lobbyÏsten, die het streven naar winst meer vooropstellen dan het belang van mensen. Het maken van verdienmodellen gaat voor echte dienstverlening. De democratie wordt (verder) uitgehold. We zijn toe aan een transparanter systeem, waarmee het manipuleren van de burgers door overheid en bedrijven wordt tegengegaan.

Reageer