progressiviteit inkomsten belasting

 • 1 February 2019
 • 18 reacties
 • 1104 Bekeken

Setting: iemand heeft een belastbaar inkomen van 40.000 euro. Deze persoon (zowel voor een AOW-er of een niet AOW-er in loondienst) zal bij een hoger belastbaar inkomen van 41.000 uiteraard meer belasting betalen. Hoeveel houdt hij over van deze verhoging van 1000 euro, als AOW-er of niet AOW-er?

18 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Dat maakt geen verschil, want de schijven zijn als hieronder volgt:

Overzicht tarieven en schijven Belastingdienst.


Reputatie 7
Badge +5
Hoe meer je verdient hoe meer belasting je procentueel moet betalen over die € 1.000,- tenzij, zoals @Be rt terecht opmerkt, je met die € 1.000,- in dezelfde schijf blijft.

Maar los daarvan kent het belastingsysteem ook nog eens een variabele of nivellerende Algemene heffingskorting. Hoe meer je verdient en hoe meer belasting je daar dus over moet betalen hoe lager je Algemene Heffingskorting wordt. Meer over die Algemene Heffingskorting vind je hier
Verbazingwekkend dat de generatie van voor 1953 minder belasting moet betalen. Of begrijp ik het nou verkeerd ? Is dat niet gewoon discriminatie ?
Is dat niet gewoon discriminatie?

U zegt het alsof discriminatie altijd verkeerd is. Wij maken met zijn allen constant onderscheid en dat is alleen in een aantal héél specifieke gevallen niet toegestaan.
De impact van de zoals F den Oudsten aangeeft is groter dan je denkt. De ouderen betalen over deze 1000 euro namelijk 55,6% belasting. Het hoogste tarief in ons belastingsysteem. Als daar ook nog eens 5,9% inkomens afhankelijke ziektekosten verzekering bij komt dan houden ze slechts 38,5 % over.
Dat wil ook zeggen dat, als zo'n oudere nog een hypotheekaftrek heeft, hij dus 55,6% van IB terug krijgt. Meer dan ieder ander. Dat houdt ook in (wat veel vaker voorkomt) dat hij 55,6% betalen moet over het bedrag dat door de afschaffing van de Wet Hillen uit het huurwaarde forfait naar voren komt.
Je moet dan ook stellen dat niemand, maar dan ook niemand in Nederland precies het tarief betaald zoals gesteld wordt in het schijventarief. Iedereen betaald uiteindelijk een hogere inkomstenbelasting.
Vergeet niet de ijzeren wet: een verlaging van de heffingskortingen geeft een verhoging van de inkomstenbelasting met het zelfde bedrag!!!!!
Alleen in box 4 betaalt men het exacte schijventarief. De mensen onder de AOW leeftijd in loondienst betalen in feite in de schijven 2 en 3 ongeveer 48% en niet de 38.1%. op den duur ben je dus beter af in box 2 en 3 als je nog hypotheek aftrek hebt. Die aftrek (alleen als je in de vierde schijf zit) zal zakken onder die 48% en niet als je in box 2 of 3 zit. Allemaal een vreemde zaak. Het belasting systeem zit heel anders in elkaar dan ons voorgeschoteld wordt. Zie de reactie van Bert.
Reputatie 7
Badge +5
@F.J. de Boer
Hoe je nu precies op die 55.6% komt is me nu niet geheel duidelijk maar je betaalt het toptarief natuurlijk alleen over de top van je inkomen minus je heffingskorting die voor ouderen wel lager is. Waarom die Algemene heffingskorting lager is heb ik nog nooit gesnapt maar goed laat dat maar even gaan. Daarvoor in de plaats komt dan wel de ouderenkorting die per 2019 behoorlijk is verhoogd maar dat was in de jaren daarvoor zeker niet zo.

Maar dan nog, dan ga je je netto geld uitgeven. De hoge BTW is in 2012 tijdelijk verhoogd met de smoes om de kredietcrisis het hoofd te bieden. Welnu, de crisis is voorbij en het was maar tijdelijk, dus wat doen we dan nu als overheid? We laten de hoge BTW zoals die is en verhogen ook nog eens de lage BTW. Dus over dat beetje dat je nog over houdt moet je ook nog eens BTW gaan betalen. En dan moet je niet gaan tanken of gaan roken want voor elke liter benzine met een kale verkoopprijs van € 0,50 komt er nog een euro boven op en voor een pakje shag met een kale verkoopprijs van € 2,- betaal je tegenwoordig omstreeks een tientje and rising. Sterker nog, zo is het altijd gegaan en ook daarvoor ligt een heel plan klaar. En wegenbelasting dient ook al lang niet meer om gaten in de wegen te dichten maar om gaten in de begroting te dichten. Daarom heet het tegenwoordig ook anders.

We zijn wat dat betreft wellicht wel een uniek land want in Nederland hebben we twee belastingdiensten te weten de Belastingdienst en het CJIB want ook de bekeuringen verdubbelen elke vijf jaar.
Over de oorzaken zou je misschien een heel boek kunnen schrijven maar ik beperk me maar tot vier punten:

1. De overheid kan niet met geld omgaan.
2. De overheid is onbetrouwbaar en dat bewijzen ze keer op keer.
3. Ze geven veel geld uit aan de verkeerde zaken.
4. Ze houden de verkeerde volgorde aan. De overheid zou eerst moeten berekenen hoeveel geld ze met een redelijk belastingsysteem zouden kunnen innen en dan pas het uitgavenpatroon daar aan moeten aanpassen. Ze doen het echter andersom en dan krijg je ……… dit!!!
De echte belasting dat over het meerdere in schijf 2 en 3 betaald moet worden.

Iemand in loondienst, jonger dan de AOW leeftijd, betaalt:
 1. volgens schijf 2 en 3 38,1%
 2. Afbouw algemene heffingskorting 5,147%
 3. Af bouw arbeidskorting bij meer dan €34.060 is 6%, geldend tot € 90.710
Dus in totaal 43,25% tot een belastbaar inkomen van € 34.060.
Dan 49,25% bij meer dan € 34.060 tot eind schijf 3.
Daarna 57,75% tot aan € 90.710 en daarna 51,75%.

De echte belasting voor een AOW gerechtigde voor het meerdere in schijf 3 dat betaald moet worden (als hij geen arbeidsinkomen heeft) is:
 1. Volgens schijf 3 38,1%
 2. Afbouw algemene heffingskorting 2,633% tot eind schijf 3
 3. van € 36.783 tot € 47.423 geldt een afbouw van 15% voor de ouderenkorting
Dus tot € 36.783 betaald hij 40,7 %.
Van € 36.783 tot € 47.432 betaald hij 55,7%.
Bij meer dan € 47.432 betaalt hij weer 40,7% tot eind schijf 3.
In schijf 4 betaald hij het echte tarief van 51,75 %.

Vergeet niet: Elke verlaging van de heffingskorting heeft een verhoging van van de IB met het zelfde bedrag

N.B. k zal een nieuw item starten met het bovenstaand verhaal
Reputatie 7
Badge +5
@F.J. de Boer

Goed verhaal!! Of het helemaal klopt is een ander verhaal om de simpele reden dat je de bij jou passende belastingpercentages in principe betaalt over de som van je inkomen in box 1. Pas daarna(!) wordt de, eveneens bij jou passende, Algemene Heffingskorting (en andere heffingskortingen) van het te betalen bedrag aan belasting afgetrokken.

Wat jij nu doet is dat je de procentuele vermindering van die Algemene Heffingskorting optelt bij de te betalen belasting en dat lijkt me niet juist.

Maar ................. toch een compliment!!! Je bent pas nieuw hier en je weet je stelling in ieder geval goed te onderbouwen. Zulke mensen kunnen we gebruiken hier. En, zoals je misschien en hopelijk al gemerkt hebt, we zitten hier met zijn allen bij elkaar om van elkaar te leren en niet om elkaar vliegen af te vangen. Want ik heb maar één stel hersens en ik ben heel blij dat ik hier ook kan profiteren en genieten van de hersens en het verstand van anderen die over allerlei zaken meedenken en zaken soms weer net iets anders benaderen.
Bovendien hebben we als mensen allemaal onze talenten en tekortkomingen en het is heerlijk dat ik mijn tekortkomingen kan aanvullen met de talenten van anderen en andersom.

Als ik jou was zou ik nog even wachten met het starten van je verhaal tot dat de moderators hier de gelegenheid hebben gehad om daar hun licht over te laten schijnen. Dit is de Consumentenbond en die behartigt Consumentenbelangen.

Maar ook ik ben van mening dat 'belastingen' een Consumentenitem zijn wat gewoon hier besproken moet kunnen worden en ook soms besproken wordt alleen het is geen ConsumentenBONDitem omdat de Consumentenbond daar als bond natuurlijk geen of weinig invloed op kan uitoefenen. Één uitzondering: als abonnee van de Geldgids kun je desgewenst wel advies vragen aan fiscalisten van de Consumentenbond zolang dat maar geen uitzoekerij vereist. Bovendien brengt de Consumentenbond eens per jaar een belastinggids uit die je als geldgidsabonnee gratis krijgt maar ook tegen betaling apart kunt bestellen.

Ook ik loop er de laatste weken over te denken om een item te starten over alle openlijke en verborgen belastingverhogingen die we de laatste jaren voor de kiezen hebben gehad zoals: wegvallen wet Hillen, BTW-verhogingen, beperking hypotheekaftrek, accijnsverhogingen enz. enz.

Maar laten we de moderators eerst even de gelegenheid geven om te reageren.
Ik wil graag op jou volgende zin reageren:
""Wat jij nu doet is dat je de procentuele vermindering van die Algemene Heffingskorting optelt bij de te betalen belasting en dat lijkt me niet juist.""
Het is wel juist. Ik geef de percenteges aan die moet betalen als je bijv 1000euro meer inkomsten hebt. De meest heffingskortingen blijven het zelfde voor alle inkomsten. Behalve de algemene, arbeids- en ouderen-korting, die omlaag gaan met het toenemen van het belastbaar inkomen. Als die omlaag gaan moet er meer IB betaald worden, simpel.

Het bedrag van de afbouw is omgezet in een percentage. Dat maakt het moeilijk te begrijpen. Ik begrijp ook niet waarom die nog steeds niet in belasting gids of iets dergelijks wordt aangegeven. Als je naar het aangifte programma gaat en je vult alleen de leeftijd in en een inkomsten bedrag en kijk dan wat er aan belasting betaald moet worden en kijk ook naar wat de diverse heffings kortingen dan daarbij horen. Doe het weer voor 1000 euro hoger en schrijf het op. en dan weer voor 1000 hoger, etc. Dan kan je zien hoe de belasting fluctueert zoals door mij gesteld is.

Vergeet niet: Elke verlaging van de heffingskorting heeft een verhoging van van de IB met het zelfde bedrag
Reputatie 7
Badge +5
@F.J. de Beer

'Vergeet niet: Elke verlaging van de heffingskorting heeft een verhoging van van de IB met het zelfde bedrag'

Ja maar ik begrijp je berekening ook wel, ik ben het echter niet eens met de rekenmethode zelf. Want dan kan je ook andersom redeneren: Je gaat dan uit van het feit dat iemand door de hoogte van zijn inkomen helemaal geen Algemene Heffingskorting heeft en plakt daar dan de wervende tekst achter: 'elke verhoging (bijvoorbeeld door aftrekposten) van de heffingskorting heeft een verlaging van de IB tot gevolg'. Met als gevolg een steeds lager percentage aan te betalen IB.

Dat is net zo iets als dat een bedrijf een wagenpark heeft. Als hij 1 auto koopt betaalt hij de volle mep, als hij twee auto's koopt krijgt hij 10% korting, als hij 5 auto's koopt krijgt hij 15% korting, als hij 8 auto's koopt krijgt hij 20% korting en als hij 10 auto's koopt krijgt hij 25% korting. Jouw redenatie bij de aankoop van 10 auto's is dan: elke verlaging van het aantal auto's dat hij koopt heeft een verhoging van de te betalen prijs per auto tot gevolg.

Dus ik begrijp je rekenmethode wel maar ik zelf hou liever de rekenmethode aan dat de som van inkomen en aftrekposten een belastbaar inkomen en te betalen bedrag aan belasting oplevert die je vervolgens nog kunt verminderen met de heffingskortingen die bij dat bedrag horen maar bijvoorbeeld ook met een al voorgeschoten bedrag aan dividendbelasting.
Frans
Ik heb meer dan honderd keer het aangifte programma gedraaid, Elke keer met een ander belastbaar inkomen. Dit inkomen in box 1 staat onder aan de streep. Dus na alle aftrekposten. Ook niet de dividend belasting want die zie ik als voorheffing voor box 3. Dus bijv. een aangifte met uiteindelijk een belastbaar inkomen, heb ik de belasting volgens het schijven tarief minus de heffingskortingen berekent. Dat heb ik gedaan voor al de Belastbaar inkomens, zie spreadsheet. Andere heffingskortingen heb ik niet meegeneomen om dat die constant zijn voor alle inkomens. Het hoofddoel van mijn berekeningen progressiviteit te laten zien, i.e. het percentage dat over de laatste 1000 euro van het belastbaar inkomen is betaald. Ik heb het gedaan voor AOW gerechtigden met alleen een uitkering en jongere personen in loondienst (zonder uitkeringen).
Dus het netto belasting hoeft niet juist te zijn, bijv. omdat de alleenstaande ouderenkorting niet is meegenomen. Het gaat om de verschillen.
Fokko de Boer
Reputatie 7
Badge +5
Allereerst wil ik mijn bewondering en diepe verering uitspreken voor het werk dat je er allemaal in hebt gestoken. Proficiat! Ik wou dat ik dat kon want ik heb nog nooit met Excel gewerkt maar misschien moet ik daar eens een cursus voor volgen.

En ik herhaal nog maar eens wat ik al eerder heb gezegd: ik vind je nu al een aanwinst hier.

En ik herhaal wederom nog maar eens dat ik je rekenmethode begrijp maar daar gewoon anders naar kijk alsmede mijn al eerdere conclusie dat de overheid een fiscaal wangedrocht heeft geschapen door een soort van hypernivellering te scheppen in een systeem dat al hoog nivellerend was door zijn getrapte schijven waardoor iemand die meer verdient toch ook al meer belasting afdraagt. Dit hadden ze echter simpeler kunnen doen door of de nivellerende percentages te verhogen of de schijven te verkorten. Conclusie: zo komt een fiscaal wangedrocht er dus uit te zien als politieke coalitie-partners een fiscaal compromis gaan scheppen.

En nu, nu gaat men weer denivelleren door het aantal schijven in 2021 van vier terug te brengen naar twee.

Maar ik weet zeker dat je met jouw vermogens ook de omgekeerde situatie kunt uitbeelden, te weten dat hoe minder je verdient hoe minder je procentueel aan belasting gaat betalen en des te hoger je heffingskortingen worden en dan uitgedrukt in een percentage dat stijgt naar mate je minder belasting betaalt.

Dus als je € 100.000,- verdient dan is het percentage eigen behoud 48.3% en naarmate je minder verdient wordt je percentage eigen behoud steeds hoger.

En dus prima gedaan, niets mis mee, zo kun je ook rekenen maar zo reken ik zelf dus niet. Ook de overheid rekent zo niet althans niet publiekelijk.
Misschien kan je het nu wel lezen'. Succes
Reputatie 7
Badge +5
Ik kon het al wel lezen omdat ik Excel wel heb op mijn computer maar nooit geleerd heb om daar mee te werken. Desondanks, het tweede staatje vind ik ook nog eens beter leesbaar. Bedankt!
Reputatie 7
Badge +5
Even een correctie op mezelf te weten dat ook de overheid publiekelijk niet zo rekent. Dat doen ze namelijk wel maar niet in box 1 maar wel in box 3.

Dat hele box 3 gebeuren slaat overigens om diverse redenen
h-e-l-e-m-a-a-l nergens op en had mijns inziens helemaal niet moeten bestaan.

Een gemiddelde belegger doet het goed als hij door de jaren heen een gemiddeld jaarrendement weet te behalen van 5.60%. In 2018 is dat misschien een enkele belegger gelukt maar het gros niet waaronder ik zelf. Ik heb verlies geleden.

Daarbij komt het oorspronkelijke onzinverhaal dat iedere sukkel in staat moest worden geacht om het rendement te behalen waarvoor de overheid hem / haar belastte maar dat verhaal waren ze snel ‘vergeten’ toen de rente daalde.

Volgens de overheid heten we in Nederland kennelijk allemaal Warren Buffet.

En wat ze nu ook weer ‘vergeten’ is dat een belegger ook kosten maakt van minimaal 1% over zijn belegd vermogen gevoegd bij een inflatie of geldontwaarding van nog eens 1% zodat een belegger in het echt 7.60% rendement moet maken om aan het fictief rendement van 5.60% van de overheid te komen. En geloof me, dat zijn er maar weinig. Zelfs professioneel beleggende pensioenfondsen halen zulk een rendement zelden maar die worden dan weer afgescheept met een fictief rendement van amper 2%, ook wel rekenrente genoemd, met ook hier smoezen waar een paard de hik van krijgt. Niet voor niets is daar nu ook grote ruzie over tussen overheid en vakbonden.

Mijn advies aan de overheid is zodoende. Hou nou toch eens op met die rare smoezen die jullie telkens verzinnen om iets onredelijks redelijk te laten klinken want jullie falen daar in, keer op keer! Dan doen jullie niet alleen hier maar ik kan zo nog 100 andere voorbeelden noemen waarbij jullie dat ook doen. Noem het gewoon zoals het is: ‘Wij willen als overheid dat mensen met geld 1.34% vermogensbelasting betalen over hun belastbaar vermogen. PUNT!’
Verbazingwekkend dat de generatie van voor 1953 minder belasting moet betalen. Of begrijp ik het nou verkeerd ? Is dat niet gewoon discriminatie ?

Wat ooit de oorsponkelijke reden voor dit verschil is weet ik niet, maar in mijn eigen belastingverleden werd het verklaard door de wenselijkheid om na pensionering een inkomen uit pensioen en AOW over te houden dat enigszins aansloot bij het inkomen tot dan toe en de aanname, dat allerlei kosten met het vorderen der jaren eerder toe dan afnemen. Er is intussen nogal wat veranderd en het zou redelijk lijken om de huidige situatie eens goed onder de loep te nemen en van een aanmerkelijk eenvoudiger belastingregime te voorzien. Maar daarvoor kiest de politiek niet. Om de schatkist te vullen is gekozen voor een makkelijke btw-verhoging die iedereen raakt en eerder brandstof levert aan een mogelijk generatieconflict .
Een voorproefje van hoe dat er uit kan gaan zien leverde onlangs een tv-uitzending met Jort Kelder die met behulp van twee voorbijflitsende grafieken en veel bezorgde studiogasten wilde aantonen, dat de zorgkosten voor 80-plussers onbetaalbaar gaan worden. Hoe dit ook zij (bestudering van die grafieken bij stilstaand beeld riep bij mij alleen maar vragen op) feit is, dat verreweg de grootste belastingwinst te behalen zou zijn door inperking van de zorgkosten.waaraan nu ca. 30% van alle belastinggeld besteed wordt. En dan gaat het beslist niet om ouderen alleen maar om allerlei dure onderzoeken en behandelingen die nu geruisloos op die grote geldstroom meeliften.
Reputatie 7
Badge +5
@Lisa Boele Ik ben geneigd om het niet met je eens te zijn. De Zorg voor 80-plussers is over 20 jaar prima betaalbaar als ze dat geld wat ze nu van de met pensioen gaande baby-boomgeneratie gaan krijgen reserveren voor later zodat die babyboomgeneratie in feite nu al hun eigen zorg financieren. En dat kan heel makkelijk omdat de babyboomgeneratie nu met pensioen aan het gaan is en aan de onderkant worden aangevuld door schoolverlaters. Het aantal werknemers blijft daar door hetzelfde. Die babyboomers gaan echter van hun pensioenen genieten waardoor er extra(!) inkomstenbelasting van die babyboomgeneratie richting Staatskas gaat en dat kun je reserveren.

En nu ga ik iets heel tegenstrijdigs zeggen en dat is dat ik het niet met je eens ben maar je toch gelijk geef. Want ik kan je nu al zeggen dat er over 25 jaar helemaal niets meer over is van die extra babyboominkomsten omdat de overheid dat meteen al gaat uitgeven aan andere zaken en dat vervolgens over 25 jaar 'vergeten' is zodat ze dan weer wat te klagen hebben over de betaalbaarheid van de zorg.

Andere voorbeelden hiervan zijn:

 • Rokers, ik ga hier en nu de discussie niet voeren of roken wel zo slecht is voor je gezondheid, wel dat als dat zo is rokers hun eigen toekomstige ziektekosten al lang betaald hebben uit een veelvoud aan accijnsafdrachten.
 • De AOW. 60 jaar geleden was al bekend dat en wanneer de babyboomgeneratie met pensioen zou gaan. En dus had je daar 60 jaar geleden al rekening mee kunnen houden door te reserveren. Dat heeft men niet gedaan waardoor de AOW nu voor een gedeelte betaald moet worden uit de Algemene middelen. Dat vindt de overheid niet leuk en daarom verzinnen ze nu de smoes dat we met zijn allen steeds ouder worden en de AOW-leeftijd daarom opgekrikt moet worden. De smoes is dat we met zijn allen steeds ouder worden, de waarheid is dat de overheid door het verhogen van de AOW-leeftijd 2 jaar langer AOW-premie kan innen en 2 jaar korter hoeft uit te keren bij een gelijkblijvende eindleeftijd.

Reageer