Consumentenbond.nl

Raisin/Savedo versus Bigbank

  • 23 maart 2019
  • 3 reacties
  • 669 Bekeken

N.a.v. https://www.consumentenbond.nl/sparen-en-beleggen/sparen-in-het-buitenland is mijn vraag wat de ervaringen dan zijn met Bigbank (Estland) versus (bron) belasting en met een evt. faillissement. Vindt uitbetaling dan ook plaats in buitenlandse valuta?

3 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Bronbelasting: Over spaartegoeden wordt in Estland geen belasting ingehouden.

Estland heeft de euro.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting

Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting


Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn, dan hebt u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Als u recht hebt op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van buitenlandse belasting, dan moet u een verzoek om vrijstelling of teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het betreffende verdragsland.
Badge +1
Dank Bert, voor deze reactie. Het klopt helemaal. Ik kan daar nog aan toevoegen dat Estland al jaren een gezonde economische groei laat zien. Sinds kort is er een tweede Estse bank in ons land actief: Inbank. Hun deposito's worden aangeboden door bemiddelaar Raisin. Als u (Marie-Loes) verder nog vragen heeft, hoor of lees ik het graag!
Bigbank is ook een Estse bank. Dat Estland de euro 'heeft' is toch niet gelijk aan geen bronbelasting betalen Bert, Letland heft deze belasting bijv. toch wel mét euro?

Of/dat geld zou kunnen worden terugbetaald in bijv. kronen bij een bank faillissement, suggereert dat banken (hiervoor) vorige valuta/voorraden aanhouden?

Het is allemaal relatief. NL banken kunnen ook omrollen (gezien 'negatieve rente').

Reageer