Consumentenbond.nl

Reiskosten of autokosten aftrekbaar bezoek ziekenhuis kind?

  • 8 februari 2019
  • 32 reacties
  • 2189 Bekeken


Toon eerste bericht

32 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Zo is het @Jan Niet van dat benauwde. Ik fiets graag, het liefst in de zomer natuurlijk maar voor Tante Fiscus ga ik in theorie altijd met de auto naar mijn medische hulpverleners. 😁
Reputatie 2
Badge +2
Wat een discussies hierboven. Het is toch echt niet heel moeilijk.
ZiekenBEZOEK: auto € 0,19 km (vaste aftrekprijs) OF werkelijke kosten bijv. openbaar vervoer, fiets, taxi.
Deze aftrekpost heeft voorwaarden: meer dan 10 km enkele reis, bezoek betreft gezinslid, minimaal periode van 1 maand (zie info Belastingdienst in dezen). Lees hier

Vervoer naar arts, ziekenhuis, specialist. De werkelijke kosten tellen. (ook een autorit van 1 km telt) Per auto bijvoorbeeld € 0,35 / km of meer, kosten openbaar vervoer, kosten taxi e.d. Steeds: de werkelijke kosten tellen. Het probleem hierbij is: hoe bereken ik de werkelijke kosten bijvoorbeeld van de auto. Meegemaakt dat de belastinginspecteur de ANWB berekening niet accepteerde en de kilometerkosten in eerste instantie terugzette naar € 0,19 / km (.....)

De site van de Belastingdienst geeft info hoe de werkelijke autokilometerprijs berekend moet worden:
  1. Afschrijving. Een auto met een nieuwprijs van bijv. € 15.000 zou je met 10% per jaar kunnen afschrijven. Na 1 jaar € 13.500 Na 2 jaar € 12.500 Na 10 jaar € 5250 enz. // een andere berekeningsmethode die ook wordt geaccepteerd is bijv. € 15.000 nieuw / na 15 jaar restwaarde € 1500 Afschrijving per jaar € 13500 : 15 is € 900 afschrijving per jaar.
N.B: de afschrijving per jaar zal ook afhankelijk zijn van de gereden km per jaar. Een buurman
kocht een Opel Astra van 10 jaar oud voor nog geen € 4000 Maar de kilometerteller
stond wel op € 250.000 !
  1. Garagenota's en kosten bijvoorbeeld veiligheidsslot van het belastingjaar optellen.
  2. Verzekering
  3. Wegenbelasting
  4. Benzine of dieselkosten berekenen.
  5. Eventuele andere kosten zoals parkeergelden en waskosten
Het geheel aan kosten optellen. Daarna kijken met behulp van de jaarlijkse garagenota's hoeveel kilometer er in het belastingjaar gereden is. Het totaal aan gereden kilometers delen door de kosten en voila de kilometerprijs is berekend.
Rest uitsluitend om te kijken hoeveel van deze gereden kilometers er naar arts, ziekenhuis en specialist gereden zijn. Deze ziektekostenkilometers vermenigvuldigen met de kilometerprijs en de aftrekpost kan ingevuld worden. N.B: de kilometerkosten voor bezoek gezinslid is dus een andere post: ZiekenBEZOEK (zie hierboven)

Ten overvloede nog een voorbeeld van de berekening van de werkelijke kilometerkosten:
Auto nieuwprijs € 18.000 / 8 jaar oud Afschrijving per jaar € 1100 (18.000 minus restwaarde € 1500) : 15 jaar / Er is € 10.000 kilometer in het belastingjaar gereden. De auto rijdt 1 op 15
Kosten garage € 500 Kosten verzekering € 500 Wegenbelasting € 400 Benzine: € 10.000 : 15 is 666,67 liter x € 1,50 is € 1000
Totale autokosten in het belastingjaar € 3500 De werkelijke kosten zijn dus € 3500 : 10.000 km is € 0,35 km. Een bedrag dat door ouderenbonden en vakbonden vaak wordt gehanteerd.

N.B: Als de auto nieuw is OF als er (heel) weinig kilometers per jaar worden gereden OF als er gereden wordt in een dure auto zal de kilometerprijs hoger uitkomen.
Dit jaar heb ik nog de kilometerkosten van € 1,18 /km t.b.v. een cliënt moeten verantwoorden voor een inspecteur. De inspecteur kon niet anders als de opgegeven kilometerprijs accepteren. (dure relatief nieuwe auto met aanpassing, slechts 4000 km gereden in het jaar, all-risk verzekering)

Lees hier de info van de Belastingdienst over werkelijke uitgaven voor vervoer en lees hier de info van de consumentenbond. Die geheel correspondeert met de info van de Belastingdienst.
Reputatie 7
Badge +5
@P. Schakel Je begint je verhaal met te stellen 'dat het toch echt niet heel moeilijk is' en 'wat een discussies' om vervolgens zelf met een verhaal te komen waarmee je een halve wiskundige moet zijn om het nog te kunnen volgen.

Ik denk dat het nog veel simpeler is, voer wat kerngegevens in op de site van de ANWB en laat die het werk doen, die site zal door de ANWB waarschijnlijk uitvoerig zijn getest en dus heb ik daar alle vertrouwen in. Ik denk dat een hoop staat of valt met de manier waarop je de zaak bij controle kunt onderbouwen. Tot die conclusie komt de Consumentenbond zelf ook onder jouw link, waarvan ik het bestaan overigens niet kende en dus bedankt daarvoor. Ook de Consumentenbond komt met die ANWB-site waardoor zowel de Consumentenbond als ik zelf, onafhankelijk van elkaar (want ik kende die pagina niet), tot de conclusie komen dat die ANWB-site een handige tool kan zijn.

Terecht adviseert de Consumentenbond dan ook om die tool te gebruiken en concludeert verder: ' Als je daar gebruik van maakt, zal de fiscus de aftrekpost hooguit achteraf naar beneden kunnen aanpassen.' En zo is het ook natuurlijk omdat het 'naar beneden aanpassen' het ergste is wat je kan overkomen. En dat in een individueel geval een Gerechtshof je terug fluit mag wat mij betreft de pret niet drukken.

En dus ga ik het volgende maand zo doen mede omdat 'angst voor de belastingdienst' een gevoel is wat ik absoluut niet ken.

Sterker nog, het speelt bij mij niet omdat ik geen zieke gezinsleden heb die ik bezoek, maar ook in dat geval zou ik het zo doen waarna de belastingdienst mij bij controle desgevraagd mag uitleggen waarom zij onderscheid maken tussen iemand die voor zich zelf naar een medicus rijdt en iemand die naar een ziek gezinslid rijdt. Ook de belastingdienst zal zich aan de Grondwet moeten houden en gelijke gevallen gelijk moeten behandelen. En je bent in de zin van die Grondwet geen ongelijk geval als je met je auto de ene dag naar een ziek gezinslid rijdt en de volgende dag naar een medicus voor je zelf. Discriminatie is in Nederland verboden .......... ook als je de belastingdienst bent.
Reputatie 2
Badge +2
@F. den Oudsten:
De wetgever zal bij de aftrek ziekenBEZOEK redenen hebben gehad deze aftrekpost af te scheiden van de aftrekpost: vervoer naar arts, specialist, ziekenhuis. Deze aftrekpost heeft duidelijk zijn beperkingen: maandcriterium, beperking tot € 0,19 / km voor de autokosten. De Belastingdienst volgt de wetgeving. Waarbij overigens interpretatieverschillen cliënt - Belastingdienst er altijd zullen blijven. Die interpretatieverschillen en het verschillend uitleggen van wetsteksten worden soms tot in de Hoge Raad uitgevochten.

Een burger kan altijd een beroep doen op de politieke partijen of het Europese hof als er zijn inziens een schrijnend onrecht is en de rechten van de mens overtreden worden. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) kan oordelen als regelingen in strijd zijn met het discriminatieverbod van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Zo werd onlangs de 10% regeling Toeslagen weer ingevoerd na 7 jaar buiten gebruik stelling (afschaffing)
Reputatie 7
Badge +5
@P. Schakel

Het is nog maar de vraag of het nu de wetgever is geweest die redenen heeft gehad om aftrekposten anders te behandelen of de belastingdienst zelf die al veel te lang te vrij haar eigengereide gang kan gaan door falend politiek toezicht.

Een en ander hebben we nog niet zo heel lang geleden gezien bij de afvloeiingsregeling bij de belastingdienst waarbij Wiebes naderhand zei dat hij nergens van af wist en die afvloeiingsregeling ook niet had ‘besteld’.

Of het voorbeeld van de digitale postbus en het gedwongen digitaal aangifte doen op een met DigiD te beveiligen site. Het is niet voor niets dat er bij dit onderwerp een Nationale Ombudsman voor nodig was om de belastingdienst weer terug in hun hok te sturen. Zie ook dit bericht.

Of het onmogelijk maken om de belastingdienst nog per mail te bereiken.

De laatste stand van zaken is dat er bij weer een ander onderwerp een Nationale Kinderombudsman voor nodig was om een deel van die zelfde belastingdienst terug in hun hok te sturen. Citaat uit het artikel:

‘Eerder bleek uit interne stukken in bezit van Trouw al dat de Belastingdienst bewust aanstuurde op het afwijzen van bezwaren van ouders. In rechtszaken van ouders hield de Belastingdienst interne stukken achter, ondanks nadrukkelijke toezeggingen dat niet te doen. Volgens advocate Eva Gonzalez Perez, die veel van de gedupeerde ouders bijstaat, laat de Belastingdienst het juist aankomen op rechtszaken, maar hebben veel ouders daar de fut niet meer voor.’

Het is dan ook niet voor niets dat die zelfde Nationale Ombudsman tips geeft hoe om te gaan met die zelfde overheid die het op alle fronten laat afweten en kennelijk niet in staat is om de belastingdienst op een fatsoenlijke manier te laten functioneren.

Dit was een inleiding welke ik zou kunnen uitbreiden met nog veel meer onderbouwing zoals over box 3 waar onze falende belastingdienst bijvoorbeeld overhoop ligt met de Bond voor Belastingbetalers of over de pensioenen waar de overheid overhoop ligt met de Vakbonden.

Ik geef je gelijk als je stelt dat je kilometeraftrek bij ziekenBEZOEK beperkt is tot € 0,19 per km, terwijl, als je zelf naar een medicus gaat, je wat meer vrijheid hebt maar desondanks toch terug gefloten kunt worden door de belastingdienst.

Maar ik blijf bij mijn mening dat die beperking helemaal niet zou behoren te bestaan omdat de kosten van een autokilometer niet afhankelijk is van de bestemming. Door dit onderscheid wel te maken maakt de belastingdienst zich schuldig aan discriminatie in strijd met de Grondwet. En dan laat ik de aftrekbeperking bij woon-/werkverkeer bij een afstand van minder dan 10 km of al dan niet naar je werk gaan met openbaar vervoer en de termijn van 1 maand in het ziekenhuis liggen van een gezinslid met ook weer die afstandsbeperking nu maar even buiten bespreking.
Reputatie 7
Badge +5
Voor diegenen die het nog interessant vinden.

Ik ben dus even aan het rekenen geslagen als volgt:

Allereerst heb ik mijn garagenota's er op nagekeken waaruit blijkt dat ik dat ik vanaf medio maart 2016 tot medio januari 2019 25.070 km heb gereden. Dat is dus 34 maanden.

25.070 km : 34 maanden = 737 km per maand

737 per maand X 12 maanden = 8844 km per jaar.

Ik ben in 2018 7 X naar een bepaalde zorgverlener geweest X een heen en weerafstand ad 7.4 km = 51.8 km, afgerond 52 km.

Ik ben in 2018 3 X medicijnen wezen halen bij mijn apotheek X een heen en weerafstand van precies 3 km = 9 km

Ik ben in 2018 2 X naar mijn huisarts geweest X een heen en weerafstand van 9.6 km, afgerond 10 km.

Dat betekent dat ik in 2018 in totaal 71 zorgkilometers heb gemaakt. Die cijfers heb ik los gelaten op die ANWB-site waarbij er uiteindelijk een kosten-per-km-bedrag uit kwam van € 0,68 per km X 71 km = € 48,28. Dat rond ik bij mijn aangifte af naar beneden (€ 48,-, ik gun de belastingdienst ook wat) en dat is exact het bedrag wat ik aan zorgkilometers volgende maand bij mijn gehele zorgrekening ga optellen.
Reputatie 7
Badge +7
Hi @MartinBijzet,

Er zijn een hoop uitgebreide reacties gekomen op je vraag. Ben je zo geholpen?

Reageer