Consumentenbond.nl

Schade aan derder

  • 14 januari 2016
  • 9 reacties
  • 154 Bekeken

Afgelopen maandag is mijn scooter volledig afgebrand tijdens het rijden. In mijn buddy zat een Go-pro en een jas van een vriend. Ik wil deze artikelen opgeven bij mijn verzekering maar die geeft aan dat ik bij de inboedel van mijn vriend moet zijn. Die zegt op zijn beurt dat ik bij mijn verzekering moet zijn aangezien ik verantwoordelijk was voor de goederen. Ik wordt dus van het kastje naar de muur gestuurd. Ik ben zelf ook van mening dat ik het bij mijn verzekering moet opgeven.

9 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Beide verzekeraars mogen zich diep schamen wegens deze kastje-muur-spelletjes. Daar zou ik ze op wijzen en ze oproepen om het onderling uit te vechten zonder verzekerden de dupe te laten worden van onderlinge onenigheid. Te vaak blijven verzekerden met de brokken zitten door allerlei oorzaken, waardoor klanten weglopen en als het doenbaar is bepaalde risico's dan maar niet meer verzekeren.
Ben ik helemaal met u eens, maar mijn gedachten dat ik verantwoordelijk ben voor anders mans goederen klopt toch?
Reputatie 7
Badge +6
Ik vermoed van wel , maar is dat niet te vinden in de polisvoorwaarden?
Kun je toelichten wat je daarmee bedoeld want je verantwoordelijk voelen en wettelijk aansprakelijk zijn, is niet hetzelfde.Ben ik helemaal met u eens, maar mijn gedachten dat ik verantwoordelijk ben voor anders mans goederen klopt toch?

Geplaatst door J. Paulides op Jan 14, 2016.
[quote]

Kun je toelichten wat je daarmee bedoeld want je verantwoordelijk voelen en wettelijk aansprakelijk zijn, is niet hetzelfde.

[quote]

Ik heb de Go-Pro en de Jas te leen gekregen van mijn vriend. Ik had deze ivm het weer in de buddy gedaan. De spullen zijn dus met toestemming in mijn bezit kapot gegaan.
Heb je een allrisk verzekering of een WA?
Oei, die dekken meestal geen vervoerde spullen ook niet van anderen. Toch de voorwaarden er maar even bij pakken. Kijk bij uitsluitingen eerst komen de dingen als drank en racen en dan ook uitsluitingen in de aansprakelijkheid. Goed lezen en vraag ook de verzekeraar de afwijzing te motiveren.
Reputatie 7
Badge +5
Bijhet beantwoorden van uw vraag ga ik er vanuit dat er inderdaad polisdekking isop de brandpolis van uw vriend terwijl de jas op dat moment toch tijdelijk aande inboedel van uw vriend was onttrokken. Tevens dat u onder ‘mijn verzekering’verstaat de WA-verzekering van de scooter en niet uw AVP-polis.Ikdenk dat uw WA-verzekeraar gelijk heeft. Schade aan door het motorrijtuigvervoerde zaken is een zogenaamde toegestane uitsluiting op uw WA-polis. Zie devolgende link:http://www.vmp-advies.nl/index.cfm?p=235Blijftover de brand- dan wel de inboedelpolis. Als de schade daar op gedekt is moetenze de schade in behandeling nemen. Eventueel verwijsgedrag is verwerpelijk eneen brandschadecorrespondent met een beetje vakkennis weet dat zelf maar al tegoed of behoort dit te weten. Ik kan hier een heel verhaal ophangen waarom ditzo is maar dat doe ik maar even niet hier. Een en ander vloeit voort uit dezogenaamde brandregresregeling en wie hier belangstelling voor heeft, dieklikke op de volgende link https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Documents/Bedrijfsregelingen/Bedrijfsregeling%20Brandregres/Bedrijfsregeling_Brandregres_2014.pdfLetop: Die Brandregresregeling is dus basale vakkennis voor iedereen die zich methet behandelen van brandschades bezig houdt.Bovendien,verwijzen waarnaar? Er is immers geen dekking op een andere polis.Mijneindconclusie: De brandverzekeraar van uw vriend moet de schade in behandelingnemen.Totslot nog even iets over de aansprakelijkheid. Ik vind dat u hier aansprakelijkvoor bent. Als er geen verzekeringen zijn dient u de schade op dagwaarde(!)basiste betalen. Overmacht zie ik hier niet. Weliswaar kunt u er zelf niets aan doenmaar het is wel een gebrek in uw voertuig dat geleid heeft tot de schade enartikel 6:173 BW laat hieromtrent niets aan duidelijkheid te wensen over. Vanovermacht kan alleen sprake zijn als het gebrek of de schade veroorzaakt zouzijn door een van buiten komende oorzaak en dus een oorzaak buiten het voertuigom.

Reageer