Consumentenbond.nl

Schade aan huis buurman: kastje naar de muur

  • 16 januari 2016
  • 8 reacties
  • 1579 Bekeken

Ik woon twee hoog en enige tijd geleden kwam mijn buurman met het nieuws dat een lek in mijn badkamer waterschade had veroorzaakt aan zijn plafond (één hoog). Een groot deel van zijn plafond moet vervangen en opnieuw gestuct worden. Kosten ongeveer 950 euro.

Ik heb gebeld met mijn WA verzekering. Die vroeg of ik mijn badkamer altijd goed onderhouden heb. En dan kom je in het gebied; wat wil de verzekering horen? Ik heb gezegd dat ik hier nu 7 jaar woon en niet echt iets aan onderhoud gedaan heb. Of ik wist dat mijn badkamer lek was? Nee uiteraard niet. Toen kwam het 'goede' nieuws; u bent niet aansprakelijk. U valt namelijk niets te verwijten. De WA keert niet uit en vindt ook niet dat ik de schade zelf aan de buurman moet betalen, dat moet hij zelf betalen. Ik krijg het idee dat als ik de schade expres had veroorzaakt door bijvoorbeeld een frituurpan te legen in mijn doucheafvoer ik wel verzekerd zou zijn. Ik heb de schade evengoed officieel in het systeem laten zetten met de contactgegevens van mijn buurman erbij. De WA heeft tot mijn grote verbazing contact opgenomen met mijn buurman, niet om de schade door te nemen, maar om hem te adviseren zijn opstalverzekering in te schakelen.

Ik vind dit buitengewoon brutaal. Dat mijn buurman buiten mij om door mijn verzekering verteld wordt het zelf te gaan regelen. Nu hebben wij met het hele pand dezelfde opstalverzekering en die heb ik inmiddels op de hoogte gesteld. De oorzaak is inmiddels door een loodgieter vastgesteld. De douchebak blijkt aan de zijkanten geen goede fundering te hebben waardoor de kitranden open gaan staan als je in de bak staat.

De mening van de opstalverzekering: de schade welke het gevolg is van een contructiefout valt niet onder de dekking van de polis. Vriendelijk verzoeken wij u bij de loodgieter na te vragen of de lekkage daadwerkelijk door de genoemde constructiefout is ontstaan of dat er een andere oorzaak aan ten grondslag ligt.

Ik krijg het gevoel dat de verzekeringen altijd een reden vinden om niet uit te hoeven keren en ik vraag me af waarom ik verzekerd ben.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen en mij kan vertellen; wat wil de verzekering horen om zich verantwoordelijk te voelen om de schade te betalen? Het is voor mij ondenkbaar de buurman de schade die mijn badkamer veroorzaakt heeft zelf te laten betalen. Ik moet zelf al de verbouwing van mijn badkamer betalen en kan de 950 euro er eigenlijk echt niet bij hebben.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Groeten Ingrid

8 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Tja, dit is het ' normale ' beleid van verzekeraars. De polisvoorwaarden zitten barstensvol met mitsen en maren, waardoor ze heel vaak een reden vinden om niet uit te keren. Welkom bij de groeiende club gefrustreerde verzekerden.Als in de polisvoorwaarden staat dat schade als gevolg van een constructiefout niet gedekt is, keren ze niet uit. De constructeur geeft ongetwijfeld ook niet thuis om een of andere reden of die is failliet of onvindbaar. Het wordt hoog tijd, dat er een wet komt die zorgt dat dit soort spelletjes stoppen.Minder uitsluitingen in de polisvoorwaarden en de plicht van verzekeraars om indien mogelijk de schade te verhalen op de werkelijke aansprakelijke of diens verzekering. Aannemers laten zich snel failliet verklaren als er bij oplevering te veel fouten aan het licht komen en beginnen opnieuw onder een andere naam.Dat moet ook stoppen , bijvoorbeeld via een verplicht schadefonds en een boete als er onaanvaardbaar veel fouten zijn gemaakt. Ook moeten bouwfouten die na lange tijd aan het licht komen nog steeds geclaimd kunnen worden vind ik. Ja, ja , er is nog ontzettend veel werk te verzetten voor de Consumentenbond in een wereld waar de consument regelmatig in de kou staat. Zelfs als we in ons recht staan. Helaas kiezen overheden doorgaans liever voor de belangen van bedrijven en instellingen dus veel zal er niet bereikt kunnen worden, tenzij we een consumentenpartij oprichten waar de meeste consumenten op stemmen.
Reputatie 7
Badge +5
Beste mijnheer Sijm,

Ikkan proberen om uw vragen te beantwoorden. Maar alvorens dat te doen heb ik zelf watvragen:Bentu eigenaar of huurder van het door u bewoonde pand?Indieneigenaar maakt u dan deel uit van een VVE of bezit u geheel zelfstandig datpand?Maaktuw buurman ook deel uit van diezelfde VVE?

Ik hoor het graag.
Hartelijk dank voor uw reacties.

HG van Rheenen: ik lees veel klachten en problemen over schadecoaches onder andere bij Vara Kassa, dus deze optie klinkt niet erg aantrekkelijk. Ik ben niet verzekerd bij FBTO maar ik heb wel verzekeraarklachten.nl gemaild. Wie weet komt daar wat uit.

ET Wiersum: u beschrijft precies mijn frustratie. Je betaalt premie maar verzekeraars hebben zich blijkbaar dermate ingedekt in de polis dat ze zelden hoeven uit te keren. Maffia praktijken naar mijn mening. Ik ben dus op zoek naar de manier waarop ik mijn verhaal moet formuleren zonder dat de verzekeraar iets in de polis kan vinden om niet uit te hoeven keren.

F den Oudsten: Ik ben eigenaar van het appartement en onderdeel van de VVE. De onderbuurman zit in dezelfde VVE en we hebben met deze VVE een opstalverzekering voor het hele pand. Alvast bedankt voor uw antwoord.
Reputatie 7
Badge +5
Beste Ingrid,

Ik noemde je in mijn vorige reactie mijnheer Sijm maar datis natuurlijk niet juist.

Allereerst, ik ben geen brandschadedeskundige. Mijnexpertise ligt meer op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en daarbijbehorende verzekeringen (AVP en AVB). Bovendien is mijn mening natuurlijk ook nietzaligmakend.

Ik denk dat als een oorzaak van lekkage duidelijk terug tevoeren is naar een constructiefout de opstalverzekeraar wellicht een puntheeft. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om van een gevolg terug teredeneren naar een oorzaak en dan te concluderen dat het pand dús eenconstructiefout heeft. Zo lust ik er ook nog wel een paar temeer daar uwdouche-installatie kennelijk wel lang storingsvrij heeft gewerkt. Bovendien,als er dan een schadeveroorzakend voorval optreedt kun je in veel meer gevallenmakkelijk terug redeneren met als argument dat als de constructie jaren geleden‘anders’ was gemaakt het nu schadeveroorzakende voorval niet hadplaatsgevonden. En zo lul je natuurlijk overal een punt aan als je wilt. Eveneen stom voorbeeld om aan te geven hoe ik het bedoel. Een normale auto heeft 4wielen, ook een bestelauto. Een vrachtauto heeft vaak assen met aan elke kant,twee wielen, 4 wielen per as dus. Soms zijn er zelfs meerdere assen. Nu ga ikmet mijn Volvo V70 verhuizen en hij wordt zwaar beladen. Onderweg krijg ik eenklapband met als gevolg dat ik de auto niet in de hand kan houden en bij eenzwaar ongeluk betrokken raakt. Zie je wel, zullen de wijsneuzen onder onskunnen zeggen, omdat de auto aan weerszijden geen 2 wielen per as had heeft hijnu een gebrek en is de schade dús een gevolg van een constructiefout. Vroegerhadden auto’s rondom trommelremmen, tegenwoordig schijfremmen maar je kunt nietterugredeneren naar die tijd en dan roepen dat alle auto’s vroeger dusconstructiefouten hadden. En vertaal dat nu maar naar uw douche. Uw douche had een bepaalde constructie enheeft met die constructie kennelijk jaren lang goed gefunctioneerd. Nu komt ereen wijsneus/loodgieter die redeneert dat als de constructie jaren geledenanders was aangelegd het voorval nu niet had plaats gevonden. En wellicht heefthij nog een punt ook maar nogmaals, hetis te simpel om terug te redeneren en dan te concluderen dat als het met eenandere constructie beter was geweest de douche nu dus een constructiefoutheeft. Net zoals er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden zijn er ookmeerdere constructies mogelijk. Bovendien, (bouwkundige) inzichten veranderenin de loop der tijd en zijn bovendien vaak ook nog individugebonden, beetjeafhankelijk of Jan of Piet de architect is.

Ik adviseer u zodoende om alsnog schriftelijk aangifte tedoen van het schadegeval bij de opstalverzekeraar en in die aangifte of briefhet volgende te vermelden indien dit althans juist is.

- 7 jaar geleden heb ik dit pand als appartementsgerechtigdegekocht en in die 7 jaar is er nimmer een lekkage als deze geweest.

- Ook de vorige bewoner van mijn pand heeft, voor zover ikweet, nimmer een lekkage gehad

- In de loop der tijd zijn de kitvoegen verouderd en zijngaan open staan door de bewegingen die de douche maakt tijdens het douchen.

- dit nu heeft lekkage veroorzaakt in het appartement ondermij met als gevolg schade aan het plafond van de benedenburen

- Ik verzoek u dit schadegeval in behandeling te nemen

- Indien u meent dat er geen polisdekking is verzoek ik udit in een brief naar mij te verwoorden met daarin de redenen dat u dat meenten vermelding van de polisartikelen waarop u uw afwijzing baseert.

Natuurlijk zult u nu wel iets moeten doen om toekomstigelekkages te voorkomen want anders zou men u in de toekomst wel eens ‘merkelijkeschuld’ (oud recht) of ‘bewuste roekeloosheid’ (nieuw recht) kunnen verwijten.

Dan de AVP-verzekeraar. Ik heb ooit ook op die stoel gezetenen ook ik verwees mensen naar de brandverzekeraar althans ik stelde ze voor eenkeus. Of je meldt het op de AVP: maar de AVP-verzekeraar betaalt op basis vanherstel- of dagwaarde en zal bovendien eerst een onderzoek naar deaansprakelijkheid moeten doen terwijl de brandverzekeraar op basis vannieuwwaarde afwikkelt een enkele uitzondering daargelaten zoals dat debeschadigde zaken een dagwaarde hebben van minder dan 40% van deoorspronkelijke nieuwwaarde. Wat de AVP schadecorrespondent heeft gedaan is ophet randje geweest. De een noemt dat dienstverlenend bezig zijn, de ander noemthet bemoeizucht. De beoordeling van deze schade op een AVP-polis heeft eenmoeilijkheidsfactor van 10 inde schadebehandeling. Van toepassing is het zogenaamde appartementenrechthetgeen inhoudt dat u (bijvoorbeeld) voor één derde deel eigenaar bent van hetgehele pand met het recht van appartement voor een bepaald gedeelte. Kenmerkendvoor dat recht is dat als het pand schade veroorzaakt aan derden u ook maarvoor één derde deel aansprakelijk bent. Nog moeilijker wordt het als het pandschade veroorzaakt aan een ander deel van het pand. Dan ben je voor één derde deelaansprakelijk voor een schade die je ook nog eens voor één derde deel zelflijdt, je bent immers mede-eigenaar van dat pand. En dan wordt het heel ingewikkeld.

Het beste lijkt me dat de schade toch door debrandverzekeraar wordt behandeld. Daar is hij ook voor. Als hij na uwschriftelijke schadeaangifte nog steeds meent dat er een constructiefout is waardoorde schade niet gedekt is dan zal hij dat moeten waar maken. Zo ik het van eenafstand inschat is dat niet zo. De douche maakt door zijn aard (aard- ennagelvast verbonden) deel uit van de opstal maar naar mijn mening is het eenstuk opstal waarvoor u alleen aansprakelijk bent. In de brandverzekering noemtmen dat ook wel huurdersbelang, te weten een stukje opstal dat alleen bij uwwoning hoort maar door zijn aard met het pand is verbonden en als zodanig daarook deel van uit is gaan maken, bijvoorbeeld een door u zelf aangelegde parket-of laminaatvloer die, en daarom kan het allemaal heel erg verwarrend worden,ook nog eens ‘zwevend’ is gelegd. U bent naar mijn mening wel aansprakelijk,niet op basis van artikel 6:162 BW (de onrechtmatige daad) maar op basis van artikel6:174 BW (schade veroorzaakt door een gebrek in een onroerende zaak). Dus alsik nu AVP-verzekeraar was geweest en er zou geen opstalpolis zijn dan zou ik deschade betalen maar wel goed kijken of en zo ja welke rol dat appartementsrechtprecies speelt. Bij artikel 6:174 BW is het ook van minder belang of u dedouche wel of niet goed onderhouden had. Van belang is alleen of de douche eengebrek had en dat is naar mijn mening zo. Die AVP schadecorrespondent moet danook niet zo zeuren. Als je vakbekwaam bent behoor je te weten dat je alleen metde vraag of je wist dat je badkamer lekte er niet bent.

Maar de schade hoort mijns inziens thuis bij deopstalverzekeraar die na betaling om diverse zwaar wegende redenen niet kanverhalen op u. In de eerste plaats mogen ze niet verhalen op de eigenverzekerde en u bent ook een verzekerde op de opstalpolis, in de tweede plaatsvanwege het zogenaamde bindend besluit regres brand en in de derde plaats opgrond van artikel 6:197 BW dat met zo veel woorden zegt dat als deaansprakelijkheid gegrond is op artikel 6:174BW je al regresnemer geen recht van verhaal hebt. Het is zelfs andersom, als uwAVP-verzekeraar de schade zou betalen dan mogen ze die schade terug halen bijde opstalverzekeraar, neem het maar even van me aan.
geachte heer/mevrouw F. den Oudsten,

Met interesse heb ik uw reactie gelezen. Graag zou ik u een vraag willen stellen over een persoonlijke kwestie die bij mij actueel is over een schade die ik heb opgelopen door mijn buren. Een WA verhaal dus. Ik lees dat uw expertise ligt bij WA - aansprakelijkheidsrecht. Zou ik u een privÉ bericht kunnen sturen en mij van advies kunnen voorzien?

In ieder geval, dank ik u voor uw reactie.

mvg StephanieBeste Ingrid,

Ik noemde je in mijn vorige reactie mijnheer Sijm maar dat is natuurlijk niet juist.

Allereerst, ik ben geen brandschadedeskundige. Mijn expertise ligt meer op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en daarbij behorende verzekeringen (AVP en AVB). Bovendien is mijn mening natuurlijk ook niet zaligmakend.

Ik denk dat als een oorzaak van lekkage duidelijk terug te voeren is naar een constructiefout de opstalverzekeraar wellicht een punt heeft. Maar het is natuurlijk wel heel makkelijk om van een gevolg terug te redeneren naar een oorzaak en dan te concluderen dat het pand dÚs een constructiefout heeft. Zo lust ik er ook nog wel een paar temeer daar uw douche-installatie kennelijk wel lang storingsvrij heeft gewerkt. Bovendien, als er dan een schadeveroorzakend voorval optreedt kun je in veel meer gevallen makkelijk terug redeneren met als argument dat als de constructie jaren geleden ‘anders’ was gemaakt het nu schadeveroorzakende voorval niet had plaatsgevonden. En zo lul je natuurlijk overal een punt aan als je wilt. Even een stom voorbeeld om aan te geven hoe ik het bedoel. Een normale auto heeft 4 wielen, ook een bestelauto. Een vrachtauto heeft vaak assen met aan elke kant, twee wielen, 4 wielen per as dus. Soms zijn er zelfs meerdere assen. Nu ga ik met mijn Volvo V70 verhuizen en hij wordt zwaar beladen. Onderweg krijg ik een klapband met als gevolg dat ik de auto niet in de hand kan houden en bij een zwaar ongeluk betrokken raakt. Zie je wel, zullen de wijsneuzen onder ons kunnen zeggen, omdat de auto aan weerszijden geen 2 wielen per as had heeft hij nu een gebrek en is de schade dÚs een gevolg van een constructiefout. Vroeger hadden auto’s rondom trommelremmen, tegenwoordig schijfremmen maar je kunt niet terugredeneren naar die tijd en dan roepen dat alle auto’s vroeger dus constructiefouten hadden. En vertaal dat nu maar naar uw douche. Uw douche had een bepaalde constructie en heeft met die constructie kennelijk jaren lang goed gefunctioneerd. Nu komt er een wijsneus/loodgieter die redeneert dat als de constructie jaren geleden anders was aangelegd het voorval nu niet had plaats gevonden. En wellicht heeft hij nog een punt ook maar nogmaals, het is te simpel om terug te redeneren en dan te concluderen dat als het met een andere constructie beter was geweest de douche nu dus een constructiefout heeft. Net zoals er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden zijn er ook meerdere constructies mogelijk. Bovendien, (bouwkundige) inzichten veranderen in de loop der tijd en zijn bovendien vaak ook nog individugebonden, beetje afhankelijk of Jan of Piet de architect is.

Ik adviseer u zodoende om alsnog schriftelijk aangifte te doen van het schadegeval bij de opstalverzekeraar en in die aangifte of brief het volgende te vermelden indien dit althans juist is.

- 7 jaar geleden heb ik dit pand als appartementsgerechtigde gekocht en in die 7 jaar is er nimmer een lekkage als deze geweest.

- Ook de vorige bewoner van mijn pand heeft, voor zover ik weet, nimmer een lekkage gehad

- In de loop der tijd zijn de kitvoegen verouderd en zijn gaan open staan door de bewegingen die de douche maakt tijdens het douchen.

- dit nu heeft lekkage veroorzaakt in het appartement onder mij met als gevolg schade aan het plafond van de benedenburen

- Ik verzoek u dit schadegeval in behandeling te nemen

- Indien u meent dat er geen polisdekking is verzoek ik u dit in een brief naar mij te verwoorden met daarin de redenen dat u dat meent en vermelding van de polisartikelen waarop u uw afwijzing baseert.

Natuurlijk zult u nu wel iets moeten doen om toekomstige lekkages te voorkomen want anders zou men u in de toekomst wel eens ‘merkelijke schuld’ (oud recht) of ‘bewuste roekeloosheid’ (nieuw recht) kunnen verwijten.

Dan de AVP-verzekeraar. Ik heb ooit ook op die stoel gezeten en ook ik verwees mensen naar de brandverzekeraar althans ik stelde ze voor een keus. Of je meldt het op de AVP: maar de AVP-verzekeraar betaalt op basis van herstel- of dagwaarde en zal bovendien eerst een onderzoek naar de aansprakelijkheid moeten doen terwijl de brandverzekeraar op basis van nieuwwaarde afwikkelt een enkele uitzondering daargelaten zoals dat de beschadigde zaken een dagwaarde hebben van minder dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde. Wat de AVP schadecorrespondent heeft gedaan is op het randje geweest. De een noemt dat dienstverlenend bezig zijn, de ander noemt het bemoeizucht. De beoordeling van deze schade op een AVP-polis heeft een moeilijkheidsfactor van 10 in de schadebehandeling. Van toepassing is het zogenaamde appartementenrecht hetgeen inhoudt dat u (bijvoorbeeld) voor ÉÉn derde deel eigenaar bent van het gehele pand met het recht van appartement voor een bepaald gedeelte. Kenmerkend voor dat recht is dat als het pand schade veroorzaakt aan derden u ook maar voor ÉÉn derde deel aansprakelijk bent. Nog moeilijker wordt het als het pand schade veroorzaakt aan een ander deel van het pand. Dan ben je voor ÉÉn derde deel aansprakelijk voor een schade die je ook nog eens voor ÉÉn derde deel zelf lijdt, je bent immers mede-eigenaar van dat pand. En dan wordt het heel ingewikkeld.

Het beste lijkt me dat de schade toch door de brandverzekeraar wordt behandeld. Daar is hij ook voor. Als hij na uw schriftelijke schadeaangifte nog steeds meent dat er een constructiefout is waardoor de schade niet gedekt is dan zal hij dat moeten waar maken. Zo ik het van een afstand inschat is dat niet zo. De douche maakt door zijn aard (aard- en nagelvast verbonden) deel uit van de opstal maar naar mijn mening is het een stuk opstal waarvoor u alleen aansprakelijk bent. In de brandverzekering noemt men dat ook wel huurdersbelang, te weten een stukje opstal dat alleen bij uw woning hoort maar door zijn aard met het pand is verbonden en als zodanig daar ook deel van uit is gaan maken, bijvoorbeeld een door u zelf aangelegde parket- of laminaatvloer die, en daarom kan het allemaal heel erg verwarrend worden, ook nog eens ‘zwevend’ is gelegd. U bent naar mijn mening wel aansprakelijk, niet op basis van artikel 6:162 BW (de onrechtmatige daad) maar op basis van artikel 6:174 BW (schade veroorzaakt door een gebrek in een onroerende zaak). Dus als ik nu AVP-verzekeraar was geweest en er zou geen opstalpolis zijn dan zou ik de schade betalen maar wel goed kijken of en zo ja welke rol dat appartementsrecht precies speelt. Bij artikel 6:174 BW is het ook van minder belang of u de douche wel of niet goed onderhouden had. Van belang is alleen of de douche een gebrek had en dat is naar mijn mening zo. Die AVP schadecorrespondent moet dan ook niet zo zeuren. Als je vakbekwaam bent behoor je te weten dat je alleen met de vraag of je wist dat je badkamer lekte er niet bent.

Maar de schade hoort mijns inziens thuis bij de opstalverzekeraar die na betaling om diverse zwaar wegende redenen niet kan verhalen op u. In de eerste plaats mogen ze niet verhalen op de eigen verzekerde en u bent ook een verzekerde op de opstalpolis, in de tweede plaats vanwege het zogenaamde bindend besluit regres brand en in de derde plaats op grond van artikel 6:197 BW dat met zo veel woorden zegt dat als de aansprakelijkheid gegrond is op artikel 6:174 BW je al regresnemer geen recht van verhaal hebt. Het is zelfs andersom, als uw AVP-verzekeraar de schade zou betalen dan mogen ze die schade terug halen bij de opstalverzekeraar, neem het maar even van me aan.

Geplaatst door F. den Oudsten op Jan 23, 2016.
Reputatie 7
Badge +5
Sorry, ik zie je reactie nu pas.

Ja hoor, dat mag. Overigens geef ik geen adviezen. Ik geef hier enkel meningen.

[quote]

geachte heer/mevrouw F. den Oudsten,

Met interesse heb ik uw reactie gelezen. Graag zou ik u een vraag willen stellen over een persoonlijke kwestie die bij mij actueel is over een schade die ik heb opgelopen door mijn buren. Een WA verhaal dus. Ik lees dat uw expertise ligt bij WA - aansprakelijkheidsrecht. Zou ik u een privé bericht kunnen sturen en mij van advies kunnen voorzien?

In ieder geval, dank ik u voor uw reactie.

mvg Stephanie

.
Reputatie 7
Badge +5
Ik kijk nog even wat oude zaken na en ik stuit op de reactie van @Anonymous

Het juiste citaat op de site waterschade luidt als volgt:

'Ik heb waterschade opgelopen door de buren:

Het is belangrijk uw waterschade als eerste bij uw eigen verzekeraar te melden. Uw verzekeraar zal dan proberen de schade te verhalen op de verzekering van uw buren. U merkt daar niets van.
Wanneer u geen inboedel- of woonverzekering hebt afgesloten kunt u de buren aansprakelijk stellen. Wanneer de buren geen inboedelverzekering hebben afgesloten kunt u aanspraak maken op hun AVP (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren). Is er geen sprake van een AVP, dan zijn uw buren alsnog aansprakelijk en zullen zij de schade uit eigen zak moeten betalen.'

Er staan een paar grove fouten in dit citaat:

In de eerste plaats heeft het expertisebureau het over een 'inboedelverzekering' en niet over een 'woonverzekering' maar dit verschil is aan de andere kant ook niet zo significant.

In de tweede plaats gaat die eigen verzekeraar helemaal niet verhalen op de verzekering van de buren. Daar merkt men inderdaad helemaal niets van om de simpele reden dat dat ook niet gebeurt.

In de derde plaats vermag ik niet in te zien wat de inboedelverzekering van de buren te maken heeft met jouw schade.

In de vierde plaats is het nog maar de vraag of de buren aansprakelijk zijn. Dat is niet zo omdat de schadelijder dat meent, dat is alleen zo als dat uit de vastgestelde feiten ondubbelzinnig blijkt.

Conclusie: wat een warrig verhaal!!

Reageer