Consumentenbond.nl
Vraag

Schade door fout in belastingaangiften door @Accon/AVM wordt niet vergoed.


  • Nieuwe deelnemer
  • 4 reacties
@Accon/AVM heeft jarenlang een stuk grond onterecht toegewezen aan Box 3 ipv Box 1. Dit heeft geleid tot een fors schadebedrag voor mijn schoonouders. Een fiscalist van Accon erkent de fout en past vanaf heden de aangifte aan. Tevens zal Accon kosteloos een verzoek tot ambtshalve vermindering aanvragen over de laatste vijf jaren. Er is een verzoek tot schadevergoeding door mij ingediend bij Accon. Een regiodirecteur geeft tot twee keer toe aan dat we er samen uit komen. Uiteindelijk volgt een aanbod van @Accon/AVM van nog geen 3% van de totaal geleden schade. Heeft iemand suggesties hoe verder te handelen?

15 reacties

Reputatie 7
Een goede advocaat.
Reputatie 7
Badge +6
Kifid en AFM zijn waakhonden die misstanden op gebied van financiele diensten dienen aan te pakken , maar daar verwacht ik ook niet veel van. Melden kan echter geen kwaad .
Reputatie 7
Badge +5
Ik vermoed dat je weinig tot geen resultaat zult bereiken met een verdere procedure en een advocaat.
Ik vermoed dat er niet veel meer inzit, dan Accon tot nu toe voorstelt.
Als er blijkbaar sprake is van een vergissing, dat kan iedereen overkomen.

Als er sprake is van niet aan de eisen van goed vakmanschap voldoen, dan wordt het nog een andere zaak.
Maar dat moet dan wel aannemelijk gemaakt worden door een andere onafhankelijke boekhouder en die naar de administratie te laten kijken en een (expertise)rapport laten schrijven.
Er moeten dan grove fouten in de boekhouding en belastingaangiften geconstateerd worden.
In de praktijk is het vaak lastig aan te tonen dat de boekhouder wanprestatie heeft gepleegd.

Kijk ook even naar de jurisprudentie over vergelijkbare zaken, hieruit blijkt dat de klagende persoon lang niet altijd zijn gelijk krijgt.

Belastingaangifte in Nederland is een persoonlijke zaak.
Je kunt het uitbesteden, maar je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk en moet het nalezen en controleren, want je zet zelf je handtekening eronder dat het naar waarheid is ingevuld.
Daarom hebben veel bedrijven nog een externe accountant die de interne naleest.
Check / dubbelcheck voor je een handtekening onder een aangifte zet.
Reputatie 7
Ik heb ook even gegoogled en wanneer er sprake is van wanprestatie is vervolging zeker te overwegen. Let wel de belasting die je alsnog moet betalen is geen schade maar eventuele boetes zeker wel.
Dank voor jullie reacties. Ik verwacht dat een rechtszaak een langdurig proces wordt met een onzekere uitkomst. Mogelijk zal een eerste intake gesprek met een advocaat meer duidelijkheid scheppen. In dit geval gaat het overigens om teveel betaalde belasting in Box 3.
Reputatie 7
HenkA schreef:

Dank voor jullie reacties. Ik verwacht dat een rechtszaak een langdurig proces wordt met een onzekere uitkomst. Mogelijk zal een eerste intake gesprek met een advocaat meer duidelijkheid scheppen. In dit geval gaat het overigens om teveel betaalde belasting in Box 3.Daarom is de kunst ook om het niet zover te laten komen maar soms moet je dan wel laten blijken dat het menens is. Een advocaat kan ook onderhandelen en wellicht kunnen partijen elkaar zo geld besparen. In ieder geval succes.
Reputatie 6
Badge +5
3% van de totaal geleden schade?

Wat is dan die totaal geleden schade?

Misgelopen Zorgtoeslag?

En als de belastingdienst nou mee gaat in dat bezwaar en de zaken alsnog recht trekt wat blijft er dan voor schade over behalve dan eventueel misgelopen rendement? Daarvoor geldt echter de wettelijke rente ad artikel 6:119 BW.

Als de belastingdienst dat dan alsnog recht trekt dan wordt daar toch automatisch mee erkend dat ze fout zijn geweest? En dat maakt het dan toch veel makkelijker?

Heb je een rechtsbijstandspolis die dit dekt? Vaak zijn fiscale conflicten uitgesloten maar je weet maar nooit.

Als je RB-verzekeraar dit dekt dan zullen ze er niet blij mee zijn dat je op voorhand al een advocaat hebt ingeschakeld. Daar heb je in principe wel recht op maar pas na schadeaangifte.

Mijn mening: wacht eerst even af wat dat verzoek tot ambtshalve vermindering oplevert.
Je kunt een advocaat ook te vroeg inschakelen.

@E.T. Wiersum Ik meen te weten dat het Kifid alleen zaken behandelt van bij hen aangesloten Financiële instellingen. Van de AFM weet ik dat niet.

Er bestaat ook een Klachteninstituut voor fiscale zaken. Misschien kun je daar terecht maar ook die behandelt slechts zaken van bij hen aangesloten leden.
https://www.rb.nl/over-rb/tucht-en-beroep
Reputatie 7
Badge +7
HenkA schreef:

Dank voor jullie reacties. Ik verwacht dat een rechtszaak een langdurig proces wordt met een onzekere uitkomst. Mogelijk zal een eerste intake gesprek met een advocaat meer duidelijkheid scheppen. In dit geval gaat het overigens om teveel betaalde belasting in Box 3.


Ik ben benieuwd @HenkA, wat heeft de betreffende advocaat gezegd?
Beste @F. den Oudsten ,

Allereerst dank voor uw reactie.
Mijn klacht is mogelijk niet helemaal duidelijk. De ambtshalve vermindering heb ik zelf aangevraagd bij de belastingdienst en is intussen toegekend over de afgelopen vier jaar (2014-2017). De schade is derhalve geleden over de periode 2001 - 2013. Dit betreft een te hoge vermogensrendementsheffing over het stuk grond welke onterecht in box 3 is opgevoerd.
Helaas kan ik niet bij Kifid of AFM terecht. Uw opmerking over het Klachteninstituut Fiscale zaken is correct: betreffende adviseurs zijn niet aangesloten.

Beste @Monique

Ik heb binnenkort een afspraak met een advocaat. Ik hou u en overige geïnteresseerden op de hoogte.
Reputatie 6
Badge +5
Beste @HenkA

Wat je nu zegt is toch weer anders dan je oorspronkelijk zei.

In je startpost zei je dat Accon(!) tevens een verzoek tot ambtshalve vermindering zal aanvragen over de laatste vijf jaren en nu zeg je dat je dat zelf hebt gedaan over de laatste vier jaren. Betekent dat dat de belastingdienst een verzoek tot correctie over de jaren daarvoor al heeft afgewezen zodat je je verdere pijlen nu op Accon richt?

Over de jaren daarvoor heb ik namelijk ook zo mijn twijfels. Doorgaans gaat de belastingdienst niet verder terug dan vijf jaar tenzij ze natuurlijk zelf wat te vorderen hebben. De belastingdienst heeft zich zelf meer juridische voordelen toegedicht dan ze de burger doorgaans gunnen.

Ik heb nog wel wat slotideeën:

- Je kunt nu wel zeggen dat Accon een fout heeft gemaakt maar alles staat of valt natuurlijk met de gegevens die aan hen worden toegeleverd. Niet om nou lullig te doen maar ook nu blijkt de zaak toch iets anders te liggen dan je ons oorspronkelijk deed geloven.

- Ik heb een stuk gevonden over verjaring. Haal er uit wat voor je zaak wellicht nuttig is.

- We praten inderdaad over 1.2% van de waarde van dat stuk grond in box 3.

- Liep er in die jaren er voor een hypotheek over de bezittingen waarvan ik nu begrijp dat die nu in box 1 thuis horen?

- Zo ja, is het dan niet zo dat het bedrag van het huurwaarde- of eigenwoningforfait nu eigenlijk ook verhoogd dient te worden in box 1 om op een juist aftrekbaar hypotheekbedrag te komen zodat de schade niet zo groot is dan alleen die 1.2% in box 3?

- Of was dat al zo en kun je nu misschien bij de belastingdienst aanvoeren dat zij in feite dubbel belasting hebben geheven, enerzijds door het verhoogde eigenwoningforfait aan de hand van de WOZ-waarde in box 1 te accepteren en anderzijds door dat zelfde stuk grond ook nog eens in box 3 te accepteren hetgeen zij als professionals bij voldoende oplettendheid hadden moeten zien.

- Als je zaken blijft doen met Accon dan kan de schade wellicht verrekend worden met hun toekomstige dienstverlening. Ik bedoel dit: zij kunnen natuurlijk hun dienstverlening een paar jaar achtereen gratis verrichten tot het moment dat de opgelopen schade volledig vereffend is met de schade die je schoonouders nu lijden.
Beste @F. den Oudsten ,

Ik wou de cases eenvoudig en kort uitleggen, vandaar mijn wat summiere uiteenzetting.
Ter completering: bij de fiscus is het slechts mogelijk om max. 5 jaar ambtshalve vermindering aan te vragen. Dit heb ik gedaan in januari 2018. Dit verzoek is door de fiscus positief bevonden, echter obv volle jaren is de periode 2014-2017 goedgekeurd.
Accon/AVM heeft reeds vanaf 2001 (en ook de jaren daarvoor, maar deze heb ik gemakshalve achterwege gelaten) jaarlijks een stuk grond opgevoerd als Box 3 vermogen. Daarnaast is de waarde van het O.G. incl. deze grond ook opgevoerd in Box 1. Het volledige O.G. is echter vrij van hypotheek, eigen woningforfait is niet van toepassing (Wet Hillen 2005).
De toewijzing van de grond aan de juiste box was eenvoudig te toetsen door het taxatierapport bij de gemeente op te vragen en in overleg te gaan met de fiscus. Dit mag ook worden verwacht van een gerenommeerd accountantsbureau. Helaas is dit al die jaren niet gedaan.
Ik heb dit begin 2018 zelf de info bij de gemeente opgevraagd, waarna ik heel snel de fout heb ontdekt. Na een kort overleg met de fiscus werd de wijziging van de grond naar Box 1 akkoord bevonden.
Mijn schoonouders hebben in het geheel geen kennis van zaken, van hen mag niet worden verwacht dat zij een dergelijke fout konden traceren.
Dank voor de tip betreffende de verjaring en eventuele stuiting. Ik zal dit meenemen naar de advocaat.
Reputatie 6
Badge +5
OK @HenkA ik begrijp het nu en heb nu ook begrip voor je summiere omschrijving. Maar misschien begrijp je ook dat als wij je zaak serieus willen beantwoorden we je dan eerst het hemd van het lijf moeten vragen.

Ik heb mogelijk nog 1 tip voor jou en je advocaat maar ik stel nu meteen al dat het niet de allersterkste tip is. Sterker nog, het is een hele zwakke tip.

Maar heel misschien hebben je schoonouders nog iets aan de zogenaamde hardheidsclausule.

Door dat je schoonouders, vanwege de totale onbekendheid met de materie, de zaak uit handen heeft gegeven aan een fiscaal onderlegd bureau konden ze ook niet vermoeden dat dat kantoor een fout maakte. Uit jurisprudentie over dit soort verjaringszaken blijkt dat de verjaring soms wordt opgerekt als de benadeelde totaal onbewust was dat zij schade leden of onbewust was van de aansprakelijke.

Dat weten ze nu wel. In tegenstelling tot het voorbeeld onder de bovenstaande link waar de belastingplichtige wel wist van de gemaakte fout maar daar door lichamelijke omstandigheden of drukke bezigheden op dat moment niets mee kon, wisten jouw schoonouders dat niet.

Er zijn daarom misschien ook gronden om de fiscale verjaring van de zaak van je schoonouders op te rekken mede omdat, als het in eerste instantie wel goed was gegaan, de belastingdienst die belasting ook niet had kunnen heffen. De belastingdienst lijdt dan ook totaal geen schade. Argumenten daarvoor kunnen jij en je advocaat vinden onder het volgende stuk jurisprudentie. In dat stuk jurisprudentie zitten weer verwijzingen naar andere uitspraken.

Ik denk dat de fiscale wetgever met zijn fiscale wetten omtrent de verjaring nooit heeft beoogd om een niet deskundige belastingbetaler tussen wal en schip te laten vallen. Vandaar het beroep op die hardheidsclausule.

Mocht de belastingdienst het toch afwijzen dan kun je met die afwijzing in de hand jegens Accon aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de malversatie bij de belastingdienst recht te zetten.

Tot slot: ik begrijp dat de wet Hillen per 2019 is opgeheven.
Reputatie 5
Badge +7
Goedemorgen @HenkA, hoe staat het er inmiddels mee? Heeft de advocaat kunnen helpen en is er zicht op een schadevergoeding?
Dag Natalie, de brief van de advocaat is ongeveer 1 week geleden verzonden naar Accon/AVM. Wij wachten momenteel op een reactie. Zodra er ontwikkelingen zijn, dan laat ik het weten.
Reputatie 5
Badge +7
Ik ben benieuwd en hoop voor je dat het iets oplevert @HenkA. Alvast bedankt voor de update !

Reageer