Consumentenbond.nl

Schenking aan kind voor eigen woning

  • 21 november 2018
  • 5 reacties
  • 870 Bekeken

Mag de woning die het kind aanschaft ennwaarvoor de ouder een schenking verstrekt ook door een ander dan het eigen kind worden bewoond door bv verhuur ?

5 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Op de site van de belastingdienst spreekt men van een eigen woning.
(Natuurlijk is de eigen woning ook diegene die je verhuurt, maar het lijkt me niet dat het belastingvoordeel gegeven wordt voor eigen gewin.)
Maar ik heb geen idee wat er verder in de belastingwet staat en hoe dit uit te leggen..

Hebt u inkomsten uit de verhuur van uw woning? Deze inkomsten moet u opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe u dat doet, hangt af van uw situatie.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/interneteconomie/ik-verhuur-mijn-huis/ik-verhuur-mijn-huis

Ik lees heel veel adviezen op het internet van dat het mogelijk wel mag, maar ook dat het voor eigen gebruik bedoeld is, er is geen touw aan vast te knopen.

Ik zou de vraag wegleggen bij de Consumentenbond als je lid bent of je rechtsbijstandsverzekeraar of bij Het Juridisch Loket Gratis persoonlijk juridisch advies
Reputatie 7
Badge +6
Ze zeggen "schenking voor eigen woning kind". Eigen woning valt in box 1, dus kind woont er zelf in. Dit ter onderscheid van de woning waar het kind niet in woont, dat is tweede woning en die valt in box 3.

Het verruimen van belastingvrij schenken aan kind voor eigen woning was om de schuldenlast voor kinderen laag te krijgen want de crises werd veroorzaakt omdat de jonge starters op de woningmarkt hun schulden niet meer konden betalen. Toen de rente in de USA 1% was nam iedereen een hypotheek. Toen die 3% werd ontstonden de problemen. Daarom werd de spaarhypotheek in Nederland afgeschaft voor nieuwe mensen.

Het kan dus zijn dat op het moment van schenken het voor eigen bewoning moet zijn, maar wat het kind het jaar erna doet wordt niet naar gekeken. Als het dan wil verhuren moet de hypotheekgever dat ook goed vinden. Nou weet ik niet uit mijn hoofd of hypotheekgevers dat toelaten. Kamerverhuur als je er zelf in woont mag wel.
Reputatie 7
Badge +6
Eigen woning is eigen woning lijkt me . Ik heb de belastinggids van de bond er bij gepakt ( voor aangifte 2017 ) . Dat hele schenkingsverhaal heeft veel haken en ogen , blijkt daar uit . Niet voldoen aan de regeltjes kan grote problemen opleveren. Nergens heb ik echter zien staan dat de eigenaar er in moet wonen .De vrijstelling is niet van toepassing voor een woning bestemd voor de verkoop. Uiteraard moeten inkomsten eigen woning wel aangegeven worden. De verhoogde vrijstelling geldt alleen eenmalig voor een kind tussen 18 en 40 jaar. Het mag over 3 jaar uitgesmeerd worden en ondanks de vrijstelling moet er toch aangifte schenkbelasting gedaan worden.
Reputatie 2
Badge +2
De schenking ouders dient nadrukkelijk te worden besteed aan de eigen woning (box 1) Als de woning echter later (minimaal 1 tot 3 jaren rekenen - afhankelijk van of de schenking in 1 keer of in meerdere jaren wordt uitbetaald) wordt verhuurd zal dat geen probleem opleveren met de Belastingdienst.
Lees hier

Hierboven wordt enkele malen gesteld dat de huuropbrengsten van een woning Box 3 belast zijn. Dit is onjuist. De woning van TS geldt als een tweede woning, vergelijkbaar met een vakantiewoning. De eigenaar woont er zelf niet in, de woning valt niet in box 1 - eigen woning.

Vermogen box 3 is sowieso belast. Huuropbrengsten zijn derhalve vrij, want over vermogen box 3 hoeft niet twee keer belasting te worden betaald.
De uitzondering is de tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld verhuur van de eigen woning in een vakantie of verhuur via AirBNB. Deze inkomsten moeten aangegeven worden in Box 1 - eigen woning. (met behoud van hypotheekrenteaftrek)

N.B: Bij permanente verhuur geldt de leegwaarderatio. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Waardoor de WOZ-waarde met een percentage wordt verlaagd. Het percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur. Hoe hoger de huur, hoe lager het percentage en omgekeerd. De leegwaarderatio wordt automatisch in het belastingprogramma ingevuld als aangegeven wordt dat er huurbescherming is (verhuur is permanent) Lees hier
Reputatie 7
Badge +7
Duidelijk antwoord, @P. Schakel. Bedankt! @K Steenhuis, kan je hier iets mee?

Reageer