Consumentenbond.nl

Stelling Woekerpolissen: Nationale Nederlanden, niet meer procederen, maar eindelijk schikken!

  • 30 april 2015
  • 6 reacties
  • 161 Bekeken

De woekerpolisaffaire sleept al jaren. Gisteren oordeelde het Europese Hof van Justitie dan Nationale Nederlanden zijn klanten jarenlang niet goed heeft geÏnformeerd over allerlei kosten. Wordt het daarom niet eens tijd om te stoppen met procederen en eindelijk te schikken in het woekerpolisdossier?

6 reacties

Eens, maar wij gaan er niet over, het ondertussen door ING op afstand geplaatste NN volhard nog steeds in de huidige aanpak. Zelf ben ik ook uitermate geÏnteresseerd waarom het voor NN beter zou zijn nu eens over de brug te komen.
Kennelijk heeft die NN heel wat te verliezen als ze tot schikken zouden overgaan. Dus blijven ze maar wachten op procedures. De kleine gedupeerde gaat hier nooit aan beginnen, want dat is gewoon te kostbaar. Zij moeten dan het verlies maar nemen en dat weet NN heel goed.
Probleem voor beslissende niveau's/functionarissen bij NN is ook dat haar toezichthouders (Raad van Commissarissen) en/of hun aandeelhouders zichg nioet willen branden aan inschattingen vanuit hen gezien, maar het liever laten aankomen op rechterlijke uitspraken tot het niveau dat geen beroep meer mogelijnk is. Want die uitspraken/vonnissen zijn dan een voldongen feit, waar geen enkele inschatting door directie of wie dan ook meer telt/invloed heeft. Helaas zal dat NN veel meer geld gaan kosten dan nu schikken. Niet alleen heeft de rechterlijke macht het zolangzamerhand wel gehad met de eindeloos trainerende financiele in stellingen inclusief verzekeraars in dit soort zaken. De top van NN beseft niet dat zij bij voortzetting van haar halstarrige houding, het imago van NN richting consument en ook richting haar zakelijke klanten verder aantast, waardoor nieuwe business vanuit beide categorien klantengropen steeds verder zal opdrogen.
In mijn district waren adviserurs verplicht om eerst uit te rekenen hoe hoog de verplichte risicopremie was. Bij een hypotheek werd dit voorgeschreven, omdat geen enkele geldverstrekker een jong gezin uit huis wilde zetten bij een eventueel overlijden. Als daarna werd uitgerekend hoeveel het kostte als werd gecombineerd met beleggen, dan was de premie vaak lager. Soms vonden klanten beleggen ook nog eens reuze spannend omdat het rendement op beleggen soms meer dan 40% was. Ik begreep dat allemaal goed, maar niet dat beleggingsproducten werden verkocht zonder fiscaal voordeel of risicoverzekering. Klanten werden vervolgens niet geinformeerd nadat wetgeving en producten gingen veranderen, omdat o.a. een provisieverbod werd ingevoerd. Wie straks de rekening gaat betalen is afhankelijk van wat de bedoeling was van de verzekering, dat is volgens mij wat het Europese Hof heeft besloten.
Niet procederen en NIET schikken, waarom moet de burger, die wel zo verstandig was om geen polis af te sluiten, door premie verhoging gaan op draaien voor de grote groep mensen die wel in de verkoop praat gestonken zijn?

Vriendelijke groeten,

Bob
Interessant standpunt, een soort ultiem eigenbelang?

Reageer