Consumentenbond.nl
Beantwoord

Telt hypotheek als eigen vermogen bij berekenen zorgtoeslag?

  • 14 augustus 2018
  • 23 reacties
  • 2893 Bekeken

Reputatie 1
Badge
Hallo,

Vorige week heb ik de definitieve berekening zorgtoeslag 2017 ontvangen, hierin staat vermeld dat mijn eigen vermogen te hoog is om over 2017 zorgtoeslag te krijgen. Dit leek me raar omdat ik ieder jaar al zorgtoeslag heb gekregen en mijn eigen vermogen eerder lager dan hoger is dan andere jaren.

Volgens de belastingdienst wordt gekeken naar het eigen vermogen wat op 1 januari van het betreffende jaar aanwezig is. Nu heb ik op 18-10-2016 een hypotheek afgesloten voor de koop van een eigen woning. Dit geld is op 20-10-2016 op mijn rekening gestort en gedurende de bouw van de woning in termijnen betaald waarvan de 1e termijn begin maart 2017 is verstreken.

Het probleem is dat het geld is meegeteld als eigen vermogen bij de berekening voor zorg toeslag. Na het bellen van de belasting telefoon en volgens de website van de belastingdienst telt een huis niet mee als eigen vermogen bij de berekening voor zorgtoeslag, omdat het bedrag van de hypotheek alleen maar gebruikt mag worden en is gebruikt voor de koop van een woning denk ik dat dit dus ook niet meegeteld had mogen worden bij het normale eigen vermogen. Als dit bedrag namelijk niet meetelt zou ik wel recht hebben op zorgtoeslag.

Na 30 minuten bellen met de belasting telefoon kreeg ik een mevrouw aan de lijn die dacht dat het
aangemerkt zou kunnen worden als bijzonder vermogen maar dat wist ze ook niet zeker.

Weet iemand of een hypotheek meetelt als eigen vermogen bij de berekening van zorgtoeslag en mocht dat wel het geval zijn kan het dan als bijzonder eigen vermogen tellen?

Groeten,

Alex
icon

Beste antwoord door P. Schakel 16 augustus 2018, 18:19

Het bedrag van de hypotheek stond op 1 januari 2017 op uw bankrekening. Wat de bestemming van dit geld was is voor de Belastingdienst niet van belang. Het is ook geen bijzonder vermogen. Lees: hier
Bekijk origineel

23 reacties

Reputatie 7
Op ffp.nl wordt het heel goed uitgelegd, stap voor stap.
Reputatie 2
Badge +2
Het bedrag van de hypotheek stond op 1 januari 2017 op uw bankrekening. Wat de bestemming van dit geld was is voor de Belastingdienst niet van belang. Het is ook geen bijzonder vermogen. Lees: hier
Reputatie 1
Badge
Hallo,

Dank voor de reacties, dankzij ffp.nl is het alweer iets duidelijker.

Waar ik nog wel meezit is het volgende, als ik nu de hypotheek op 2 januari 2017 had afgesloten en het geld dus na de peil-datum van 1 januari op de rekening staat telt het niet mee voor de zorgtoeslag. Het geld is daarna opgegaan in 2017 aan het huis en ditzelfde huis telt dit jaar niet mee als vermogen voor zorgtoeslag, want op de website van de belastingdienst staat:

"Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Uw auto of eigen woning tellen meestal niet mee."

Maw ondanks dat ik niet meer of minder geld heb (hypotheek op rekening of hypotheek in huis) krijg ik het ene jaar geen zorgtoeslag en het andere jaar wel. Het ligt er maar net aan in welke vorm het geld er is en op welke datum, dat is toch raar?

Zie ik dit nu goed of mis ik iets?
Reputatie 2
Badge +2
U ziet het goed. Of het raar is? Het voelt raar, maar conform de regelgeving klopt het. Het vermogen box 3 per 1 januari is bepalend.
Ik ben altijd van mening geweest dat ambtenaren veel meer vrijheid zouden moeten hebben om naar de bedoelingen achter de wet en menselijke kant van dingen te kijken in plaats van botweg de regels toe te passen, zeker bij belastingen, uitkeringen en sociale kwesties maar het vreemde is dat als je dat mensen voorlegt ze in de gordijnen schieten bij de gedachte dat dan in verschillende gevallen verschillende ambtenaren wel eens tot verschillende oordelen zouden kunnen komen en dus moet alles in rigide regels vastgelegd worden en moeten die zonder aanzien des persoons uitgevoerd worden. Dan hoef je je dus niet te verbazen dat voor bepaalde vreemde situaties de regels geen uitzondering maken, want wie kan nu iedere uitzonderlijke situatie vooraf bedenken?
Reputatie 1
Badge
Het voelt inderdaad raar, jammer dat het zo is. Nogmaals dank voor de uitleg en het is nu helemaal helder!
Badge
Hallo,
Dit is ook een aardige om rekening meet te houden.
Jaren lang kreeg ik na het indienen van mijn IB aangifte automatisch mijn zorgtoeslag uit betaald.
Bij de IB aangifte van 2016 had de belasting dienst zelf stop gezet. Men had hier bericht van gestuurd maar omdat alles via mijn accountant loopt, had ik hier geen actie op ondernomen. Echter alleen dit bericht hadden ze nou net niet naar mijn accountant verstuurd. Toen ik in januari 2017 de +/- 850,00 waar ik recht op had, nog niet op mijn rekening stond ben ik gaan bellen. Antwoord: de zorgtoeslag was niet aangevraagd. Toen ik dat dan alsnog wilden doen, viel ik bijna van mijn stoel. Dat kan alleen nog als dat binnen 3 maanden na het indienen van de IB aangifte gebeurd.
Daarna heb je geen recht meer en kon ik dus fluiten naar mijn € 850,00. Het frustrerende is dat de belastingdienst in het algemeen tot 5 jaar terug kan gaan om eventuele fouten te corrigeren en dat de particulier daar slechts 3 maanden voor krijgt.😡
Reputatie 7
Badge +5
@H.L. Kiewiet Ik ervaar hetzelfde. De belastingdienst geeft zich zelf bijvoorbeeld drie jaar de tijd om tot een definitieve aanslag te komen bij inkomstenbelasting maar toen ik zelf eens twee weken te laat was met indienen kreeg ik een waarschuwing dat ik dit nu binnen twee weken moest doen anders zou er een boete volgen.

Zelfde verhaal een beetje anders: Ik zit nog steeds op mijn definitieve aanslag 2016 te wachten. Tot mijn verrassing kreeg ik van de week een verzoek om aanvullende inlichtingen maar wel weer .......... binnen 14 dagen reageren.

Ergo: 'Belastingdienst, belachelijker kunnen we ons zelf niet maken'.
Reputatie 7
Badge +5
Beste mijnheer Van Gastel,

Uw probleem boeit me maar ik denk dat u het probleem misschien toch een beetje aan u zelf hebt te wijten doordat u zelf in uw aangifte het bedrag in box 3 hebt opgegeven dan wel de vooringevulde gegevens niet op de goede manier hebt gecorrigeerd of gehanteerd.

Ik kan er een heel verhaal over schrijven maar ik probeer het kort te doen.

Een (hypotheek voor de) eigen woning valt in box 1. Een bouwdepot (want daar praten we over) dus ook. Dus ik zie niet in waarom dat opeens in box 3 terecht zou moeten komen.

De andere kant: als het dan toch in box 3 zou horen als vermogen dan kun je dat vermogen ook weer verminderen met het bedrag van de bouwdepotlening lijkt me, alleen moet je dan wel eerst over een drempel heen ad € 3.000,-.

Wat er volgens mij gebeurd is, is het volgende. Uw bank geeft trouw aan de belastingdienst door wat uw vermogen op 1 januari van enig jaar is. U heeft dit in uw aangifte ongewijzigd over genomen dan wel niet gecorrigeerd. De belastingdienst denkt verder ook niet na en belast je in box 3 voor het opgegeven bedrag. Daarop is weer je recht op Zorgtoeslag gebaseerd die je dus vervolgens niet meer krijgt. Onder de volgende link bespreekt men uw probleem maar ik ben het absoluut niet eens met de slotconclusie onderaan. Als u even googlet met de zoekwoorden ‘Belasting en de eigen woning – BLG Wonen’ dan vind u daar als het goed is een PDF-document met daarin de volgende tekst:


‘Bouwdepot: box 1 of 3?

Een bouwdepot en de lening die daarbij hoort, vallen in principe onder je vermogen in box 3. Een bouwdepot plaats je in box 1 zolang je hypotheek gezien kan worden als eigenwoningschuld. Let op! Voor een bouwdepot dat is afgesloten vanaf 1 januari 2013 heb je alleen recht op renteaftrek als aan het bouwdepot een lineaire of annuïteiten hypotheek is gekoppeld die je in maximaal 30 jaar aflost.


Nieuwbouw

Bij nieuwbouw kun je het hele depot en de lening twee jaar in box 1 plaatsen. De periode van twee jaar start vanaf de ondertekening van de koop/aannemingsovereenkomst. Als de lening later is afgesloten en pas wordt uitbetaald bij de levering van de grond, dan start die periode van twee jaar op het moment van overdracht bij de notaris. In box 1 trek je de ontvangen rente op het bouwdepot af van de betaalde rente. Na twee jaar vallen het deel van het depot en de lening, die niet gebruikt zijn voor de bouw van de eigen woning, in box 3.’


Ik geef in deze kolommen in de regel geen adviezen omdat dat niet mijn beroep is, ik geef meningen vooral omdat ik zelf ook absoluut geen fiscalist ben. De materie boeit me overigens wel vandaar mijn belangstelling.


Dus geen adviezen, wel een paar meningen:


- Zo lang de belastingdienst u nog geen definitieve aanslag heeft verstuurd kunt u uw aangifte nog wijzigen, zie dit verhaal . Ik denk dat u er zodoende goed aan zou doen om uw vermogen in box 3 te verminderen met het bouwdepot en de aangifte opnieuw in te dienen.


- Ik heb mijn definitieve aanslag over 2016 nog niet eens binnen en ik denk u die over 2017 ook niet. Na ontvangst daarvan kunt u bezwaar aantekenen tegen de in uw ogen dan foutieve aanslag. Ik zou dan hierbij in uw geval wel de hulp inroepen van een deskundige want je moet absoluut weten waar je over praat.


- Kijk even goed op welke datum uw recht op bezwaar in de afgewezen Zorgtoeslag vervalt. Is die nog niet vervallen teken dan bezwaar aan. Is die wel vervallen dan zou ik niets doen. Als uw bezwaar tegen de gewone belastingaanslag te zijner tijd hout snijdt dan neem ik aan dat de Belastingdienst het fatsoen heeft om ook de Zorgtoeslag te wijzigen. Zo niet, dan zou ik on-line gewoon een nieuwe zorgtoeslag over 2017 aanvragen, lijkt me wel interessant om te zien hoe men dan reageert. Doe dit wel tijdig, let op de termijnen.


- Ik doe mijn aangifte altijd via Bokkz. Dat kost geloof ik 25 euro maar als het dan mis gaat dan zit daar een zekere Tjeerd Visser (fiscalist en jurist) die er best wel verstand van heeft. En die doet dat dan gratis, althans tot nu toe. Dus die 25 euro is ook een soort van verzekeringspremie.


- Ik wil u uiteraard niet beledigen maar ik stel gewoon de vraag of u er niet beter aan doet om tijdelijk een fiscalist in te schakelen tot dat alles genormaliseerd is.


- Tot slot een vraag aan de moderator: er loopt bij ons (Lees: onze Consumentenbond) toch een Marjan Langbroek rond? Die zie ik weliswaar hier nooit maar zou die niet eens een keer bereid zijn om haar licht met name over dit geval te laten schijnen? Want volgens mij dreigt er nu hier iemand de boot in te gaan.

Reputatie 2
Badge +2
Voor een bouwdepot dat is afgesloten vanaf 1 januari 2013 is er alleen recht op renteaftrek als aan het bouwdepot een lineaire of annuïteiten hypotheek is gekoppeld die in maximaal 30 jaar afgelost wordt.
Nieuwbouw: bij nieuwbouw kunt u het hele depot en de lening twee jaar in box 1 plaatsen. De periode van twee jaar start vanaf de ondertekening van de koop/aannemingsovereenkomst.

Ik corrigeer hiermee mijn vorige antwoord. Het lijkt erop dat de Belastingdienst het uitbetaalde bedrag ten onrechte in Box 3 heeft geplaatst. De belastingaangifte 2017 moet op dit punt ook worden gecontroleerd!
Reputatie 7
Badge +5
Even nog een goedbedoelde waarschuwing aan @A.G.M. van Gastel

Uit de volgende link blijkt dat je nog Zorgtoeslag kunt aanvragen over 2017 tot 1 september 2018!!!!
Nogmaals en wederom geen advies maar een mening maar als ik u was zou ik deze week(!) nog een vernieuwde aangifte inkomstenbelasting over 2017 doen en onmiddellijk daarna een nieuwe aanvraag voor Zorgtoeslag over 2017 (of een bezwaarschrift indient tegen de afwijzing zorgtoeslag als de termijn daarvoor nog niet verstreken is). Haal dat bouwdepot (het bedrag aan geld) weg uit box 3 en stuur je aangifte opnieuw in.

Uitleg geven aan de belastingdienst komt later wel. Belangrijk is dat je je nu aan de termijnen houdt!!!
Doet u dat deze week niet dan wordt het niet onmogelijk maar wel stukken moeilijker gezien de houding van de belastingdienst die er heel goed is om de schuld nooit bij zich zelf maar altijd bij anderen te leggen: ‘Tja, had je maar een deskundige moeten inschakelen als je er zelf geen verstand van hebt’
Reputatie 1
Badge
@F. den Oudsten Een heel verhaal maar zeer zeker de moeite waard! Ik krijg helaas pas net een mail dat er een reactie is geplaatst in dit topic dus mijn eigen reactie is aan de late kant, maar ik heb het geheel vlug door gelezen en wil u hartelijk bedanken voor het uitzoeken en helder formuleren van uw tekst.

Ik zal morgen het geheel eens echt goed doorlezen en inhoudelijk reageren maar wil wel alvast zeggen dat ik mijn aangifte al laat doen door iemand, die is echter een aantal weken met vakantie en het leek me daarom verstandig om hier een topic te openen. Vakantie of niet, zal morgen toch meteen maar eens bellen naar de fiscalist om wat opheldering te vragen en het probleem voor te leggen.

Het is ook pas een week geleden dat de definitieve berekening toeslag is binnen gekomen dus bezwaar aantekenen kan (gelukkig) nog.
Reputatie 7
Badge +5
@A.G.M. van Gastel Goed zo. We(!) horen het morgen graag. Als u na dat telefoongesprek van morgen het hem ook nog eens zwart-wit wilt laten zien stuur dan per e-mail de link van dit gesprek naar hem door.

Wanneer loopt de bezwaartermijn van die afgewezen Zorgtoeslag precies af?

Groet,
Reputatie 7
Badge +7

- Tot slot een vraag aan de moderator: er loopt bij ons (Lees: onze Consumentenbond) toch een Marjan Langbroek rond? Die zie ik weliswaar hier nooit maar zou die niet eens een keer bereid zijn om haar licht met name over dit geval te laten schijnen? Want volgens mij dreigt er nu hier iemand de boot in te gaan.


Sorry @F. den Oudsten, ik ken echt niemand met deze naam, dus waarschijnlijk zie je haar om die reden nooit hier op de community. 😉 Waar zou je precies antwoord op willen hebben?
Reputatie 7
Badge +5
Dag @Monique

Ja, dat krijg je misschien als je bij een wat groter bedrijf werkt. Je kent dan op een gegeven moment je eigen collega’s niet meer.

Maar Marjan Langbroek bestaat wel degelijk, ook bij de Consumentenbond .

Het zou leuk als zij haar licht hier ook eens over zou laten schijnen. Als je in je eentje een hele belastinggids kan schrijven dan weet je wel wat. Bovendien biedt ze ook zelf aan om je fiscale vragen aan haar te stellen. Vandaar …….

Maar het was alleen maar een vraag omdat hier nu iemand door fiscale onwetendheid het schip in dreigt te gaan. Opmerkingen (en adviezen) van Marjan Langbroek zouden wellicht een wat scherper licht op de zaak kunnen werpen.
Reputatie 7
Badge +7
Dag @Monique

Ja, dat krijg je misschien als je bij een wat groter bedrijf werkt. Je kent dan op een gegeven moment je eigen collega’s niet meer.

Maar Marjan Langbroek bestaat wel degelijk, ook bij de Consumentenbond .

Het zou leuk als zij haar licht hier ook eens over zou laten schijnen. Als je in je eentje een hele belastinggids kan schrijven dan weet je wel wat. Bovendien biedt ze ook zelf aan om je fiscale vragen aan haar te stellen. Vandaar …….

Maar het was alleen maar een vraag omdat hier nu iemand door fiscale onwetendheid het schip in dreigt te gaan. Opmerkingen (en adviezen) van Marjan Langbroek zouden wellicht een wat scherper licht op de zaak kunnen werpen.

Scherp @F. den Oudsten. Dat ze bestaat heb ik echter nooit ontkend. Navraag leert dat Marjan freelancer is, en doorgaans dus niet bij ons op kantoor rondloopt. Dat verklaart mijn onwetendheid weer. Verder heb ik over het algemeen met nagenoeg al mijn collega's goed contact hoor. 😉 Ik denk dat het in dit geval het makkelijkst is als @A.G.M. van Gastel het door jou gedeelde formulier zelf invult, om antwoord te krijgen van Marjan. Maar is zijn oorspronkelijke vraag niet reeds beantwoord?
Reputatie 7
Badge +5
Dank je @Monique. Ik heb vannacht bijzonder goed geslapen en daardoor werkt alles nu optimaal in mijn bovenkamer.

Ik ga nog even verder met scherp zijn. Om vragen aan Marjan te mogen stellen moet je Geldgidsabonnee en -lezer zijn. En ik weet niet of @A.G.M. van Gastel dat ook is.

Ik ben dat echter wel en dus zal ik vanmiddag dat verzoek zelf wel even doen en wellicht doet Marjan dan, als ze daar toe bereid is, haar intrede op dit forum, voorlopig natuurlijk éénmalig maar een goed begin ...... verdient .....

Overigens weet ik niet of zijn vraag inmiddels goed(!) beantwoord is. Ik zie wel verschillende meningen staan waaronder de mijne maar ook ik ben geen fiscalist.
Reputatie 1
Badge
Er is telefonisch contact geweest en de fiscalist gaat inderdaad proberen om er een bouwdepot van te maken en te verplaatsen naar box 1 en dus de aangifte op een aantal punten aan te passen. Hij wilde nog een aantal dingen uitzoeken en berekenen maar zorgt ervoor dat er deze week nog actie ondernomen wordt. Wat betreft aanvragen zorgtoeslag, omdat de zorgtoeslag al is aangevraagd hoeft dit blijkbaar niet opnieuw maar wordt het een bezwaar en dat mag nog tot 14 september.

@F. den Oudsten , ik ben inderdaad geen geld gidsabonnee.

Mijn vraag is ondertussen uitstekend beantwoord, maar zoals vaak komt er nog zoveel meer bij kijken dan in eerste instantie lijkt en komen er weer andere vragen voor in de plaats, al zijn die nu eigenlijk ook beantwoord. Even afwachten wat de fiscalist te melden heeft...
Reputatie 7
Badge +5
Inmiddels heb ik aan Marjan Langbroek gevraagd om ook hier haar licht even over de zaak te laten schijnen. Want nogmaals, ook ik ben geen fiscalist en dus ik kan ook dingen verkeerd zien. Of ze dat ook gaat doen merken we van zelf …… of niet.

Maar mocht ik de zaken toevallig wel goed hebben ingeschat dan is ze hier snel klaar. In eventuele blijde afwachting daarvan het volgende:

Onbewust heb ik me er de laatste dagen toch mee bezig gehouden en ik ben in mijn hoofd tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk heel erg simpel is. Ik ga er daarbij overigens van uit dat u een annuïteiten of lineaire hypotheek hebt afgesloten.

Het eerste wat u of uw fiscalist nu (snel!) moeten doen is het bouwdepot weghalen uit box 3 en dan de aangifte opnieuw indienen. Zo simpel is het volgens mij. Uw oude aangifte wordt dan als het ware overschreven.

Dan kunnen er globaal vier dingen gebeuren volgens mij:

A) De belastingdienst gaat vragen stellen omdat ze willen weten waarom het door u opgegeven vermogen niet overeenkomt met het door uw bank opgegeven vermogen en dat lijkt me logisch want dat zou ik ook doen.

😎 Ze corrigeren uw aangifte omdat die niet overeenkomt met de bankopgaven.

C) Idem als B maar ze leggen u meteen ook een boete op vanwege verzwegen vermogen en inkomsten.

D) Ze accepteren uw laatste aangifte en u krijgt een definitieve aanslag volgens opgave.

A lijkt me het meest waarschijnlijke. D zou ook kunnen. B zou ik onacceptabel vinden en een bezwaarschrift ligt dan voor de hand. C zou ik zelfs klachtwaardig vinden want zo ga je niet met je Staatsburgers om. Maar ook dan is een bezwaarschrift het meest voor de hand liggend.

Maar dan nog zit je met die Zorgtoeslag. Als ik u of uw fiscalist was zou ik nu al een tekst maken voor een bezwaarschrift en die niet later maar ook niet eerder dan 7 september AANGETEKEND(!!) wegsturen om de belastingdienst even de gelegenheid te geven om uw hernieuwde belastingaangifte in hun systemen op te nemen.

Ik zou dan als tekst bijvoorbeeld het volgende schrijven maar dat is slechts een voorbeeld:

Madurodam, 7 september 2018

Geachte heer, mevrouw,

Betreft aanslagnummer: ……………………….
BSN: 1234567 ten name van @A.G.M. van Gastel .
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Hiermee kom ik in bezwaar tegen de afwijzing van de Zorgtoeslag.

Ik motiveer dat als volgt.

Helaas heb ik de voorlaatste keer een verkeerde aangifte gedaan over belastingjaar 2017. De door mij gemaakte fout omschrijf ik als volgt:

Ik heb in 2016 een annuïteitenhypotheek afgesloten voor een nieuw te bouwen huis dat overigens inmiddels is voltooid. Het bouwdepot (het bedrag in geld) had ik in box 1 moeten laten overeenkomstig de eigen regels van de belastingdienst.

Helaas is dat echter foutief in box 3 terecht gekomen waar het dus niet in thuis hoort.

Inmiddels heb ik vernieuwd aangifte gedaan waarbij ik een en ander heb gecorrigeerd en het bouwdepot uit box 3 heb weg gehaald.

Ik verzoek u mijn bezwaar in behandeling te nemen. Bovendien verzoek ik u om de Zorgtoeslag overeenkomstig mijn oorspronkelijke opgave toe te kennen.

Uw nadere berichten zie ik graag tegemoet.


Met vriendelijke groet,

@A.G.M. van Gastel
Reputatie 7
Badge +5
Op de plaats waar B had moeten staan staat nu een emoticon. Kennelijk komt dat omdat B met een haakje er achter overeenkomt met die emoticon. Leuk Consumentenbond!!

😎 😎 😎
Reputatie 7
Badge +5
Inmiddels ontving ik antwoord van Marjan Langbroek per email.

Het is een beetje teleurstellend maar ik begrijp het wel. Het antwoord luidt als volgt:

' Helaas, het is fiscalisten van de consumentenbond niet toegestaan om vragen op het forum te beantwoorden.Dat kan alleen via "vraag het de expert" door leden van de geldgids en alleen algemene vragen, geen vragen die het inzien van documenten vereisen of nader onderzoek naar de persoonlijke situatie. Dat is ook een van de grote voordelen van een abonnement op de geldgids. U kunt de heer Van Gastel wijzen op deze mogelijkheid. Overigens wel met dank aan u voor uw goede bedoelingen.'

Nogmaals, ik begrijp het aan de ene kant maar aan de andere kant vind ik het ook jammer temeer daar het een 1-malige vraag is die ook geen inzage van documenten vereist. Ik wilde slechts weten of ik op het juiste spoor zat en de heer Van Gastel waarschijnlijk ook.

Maar goed, ik moet het bedrijfsbeleid van de Consumentenbond respecteren en dat doe ik ook. En Marjan heeft natuurlijk hardstikke gelijk als ze stelt dat dit juist een van de voordelen is van een abonnement op de Geldgids. En dus ................ allemaal een abonnement afsluiten op de Geldgids. Je krijgt dan ook 1 X per jaar een complete belastinggids gratis.

Tot slot, het hele leven is veranderen en ik kan me zo maar voorstellen dat er volgend jaar een situatie ontstaat dat moderators een enkele keer een vraag onder de aandacht mogen brengen van een van de fiscalisten die dan natuurlijk alleen maar 'in zijn algemeenheid' beantwoord kunnen worden zonder stukken te overleggen.

We kunnen tenslotte geen van allen in de toekomst kijken en soms is dat maar goed ook.

'The future is bright'

😎 😎 😎
Reputatie 7
Badge +5
Ik zie dat dit item al min of meer is afgesloten en nu ook de status heeft als zijnde beantwoord.

Het item is achter de schermen echter toch nog even door gegaan omdat de topic-starter mij per privé-bericht benaderde en we op die manier toch nog wat argumenten hebben uitgewisseld.

Heden werd ik wederom benaderd door Alex van Gastel met het hiernavolgende privé-bericht waaruit blijkt dat zijn fiscale exercitie uiteindelijk succesvol is afgesloten.

Overigens, voor de goede orde, ik plaats dit privébericht ná(!) verkregen toestemming van @A.G.M. van Gastel zelf:

'Hallo Frans,

Ondertussen alweer een hele tijd geleden dat we contact hebben gehad. Destijds ging het over de vraag of een hypotheek als eigen vermogen meetelt. Zoals al eerder gezegd heeft de belasting dienst het eigenlijk gewoon juist afgehandeld, ikzelf had de hypotheek onder de noemer bouwdepot moeten zetten (misschien had mijn boekhouder zoiets moeten of kunnen zeggen/doen, maar dat is een ander vraagstuk). De boekhouder heeft wel de aangifte aangepast en opnieuw ingediend.

Vandaag bericht gekregen en het alsnog aanpassen van de aangifte van 2017 is goedgekeurd, Hoera! Dat betekent dat ik opnieuw recht heb op de zorgtoeslag 2017 en is in z'n geheel een zeer fijne financiële meevaller want ook bij de aangifte scheelde het +- €400,- belasting!

Dit is mogelijk geweest dankzij jouw hulp, uitzoekwerk en duidelijke berichten en ik wil je daarvoor ZEER hartelijk bedanken en ik heb geen idee waar je woont maar als je ooit in de buurt bent van Zundert (NB) dan is het een verplichting om eens langs te komen https://

Eind goed al goed.

Groeten,

Alex'

Naschrift Frans: het item kan nu definitief worden afgesloten.
Reputatie 7
Badge +5
Van Nationale Nederlanden kreeg ik wat belastingtips toegestuurd en één van die belastingtips wil ik wel even hieronder plaatsen omdat het errug on topic is. Het is weliswaar water na de wijn of mosterd na de maaltijd maar je weet maar nooit wie hier nog eens terecht komt als naslagwerk.

De tip luidt als volgt:

'Tip: De rente van uw bouwdepot is fiscaal aftrekbaar
Als u vorig jaar een depot voor een verbouwing heeft afgesloten, is de rente die u hierover tijdens de eerste zes maanden na storting betaalt, volledig fiscaal aftrekbaar. Tijdens deze periode ontvangt u van ons een rentevergoeding, maar hier hoeft u voor het berekenen van de renteaftrek geen rekening mee te houden. U mag over de eerste zes maanden gewoon alle betaalde rente aftrekken, zonder de depotvergoeding hiervan af te halen. Na deze 6 maanden is dat anders: dan is de rente nog steeds aftrekbaar, maar de vergoeding die u krijgt moet u hier nu wél eerst van aftrekken.

Heeft u geld geleend voor een nieuwbouwwoning en is (een deel van) dit bedrag in een nieuwbouwdepot gestort? Dan is ook de rente die u over dit depot betaalt fiscaal aftrekbaar. Anders dan bij een verbouwingsdepot dient u dus wél al vanaf de eerste maand rekening te houden met de rentevergoeding; deze trekt u af van de betaalde rente.

Let op: Bovenstaande geldt alleen als de lening die u bent aangegaan voor de verbouwing of de bouw van uw nieuwbouwwoning, volledig telt als ‘eigenwoningschuld’ waarvan u de rente – na bouw/verbouwing – volledig kunt aftrekken.'

Einde fiscale tip.

Reageer