Vergelijken fondsen voor goede doelen


Reputatie 2
Badge +2
Wat ik lastig vindt dat wanneer ik wil onderzoeken welk deel van mijn storting wordt gebruikt voor het echte doel het vaak lastig is een recent jaarverslag te vinden en dat het jaarverslag ook niet goed geschikt is voor dit doel.

Kan de consumentenbond hier iets aan doen.

Een belangrijker idee is dat de bond zelf een grootschalig onderzoek doet en bijvoorbeeld per sector vergelijkingen maakt. Bijvoorbeeld naar % geld naar doel, personeelskosten, kosten werving etc

En dit dan gesplitst naar bijv:
eerste hulp mensen in nood
opbouw na ramp
structurele hulp gericht op zelfwerkzaamheid
opvang mensen in kampen
opvang dieren in kampen
scholing kinderen en volwassenen


Dit kan middels een 2 of 3 jaarlijks onderzoek en in samenwerking met andere clubs als ANBI en CF.

groeten
Maarten van Tiggelen

10 reacties

Reputatie 2
Badge +2
Ik wil graag nog iets toevoegen aan het bovenstaande.
Fondsen werken met gelden van consumenten.
De consumentenbond zou zich aangesproken moeten voelen om te zorgen dat de ontvangen gelden op de juiste wijze besteed worden. Daarnaast zijn er richtlijnen en regels nodig die ook gecontroleerd dienen te worden en bij overtredingen sancties worden opgelegd. De bond kan hier ook op een breed algemeen niveau een rol spelen.
Als ik goed ben geinformeerd is er in het iets verdere verleden ook zo'n rol gespeeld door de bond.

Ik heb nu zelf ervaring met een fonds dat 50% van de ontvangen gelden uitgeeft aan het werven van nieuw geld. Dat lijkt op een pyramide spel. Bovendien reageert dit fonds totaal niet op (herhaalde) verzoeken tot informatie.
Reputatie 7
Badge +5
Over welk fonds heb je het?
Reputatie 2
Badge +2
Voor de goede orde. Het betreft een fonds voor goede doelen en geen beleggingsfonds. Ik noem nu liever de naam nog niet. Temeer omdat ik weet dat er meer fondsen zijn die in deze categorie vallen. Ik vindt dit schandelijke praktijken.

Fondsen werken met gelden van consumenten.
De consumentenbond zou zich aangesproken moeten voelen om te zorgen dat de ontvangen gelden op de juiste wijze besteed worden. Daarnaast zijn er richtlijnen en regels nodig die ook gecontroleerd dienen te worden en bij overtredingen sancties worden opgelegd. De bond kan hier ook op een breed algemeen niveau een rol spelen.
Als ik goed ben geinformeerd is er in het iets verdere verleden ook zo'n rol gespeeld door de bond.


Volgens mij werken fondsen met geld van burgers, maar ook de stelling fondsen werken met geld van belasting betalers is verdedigbaar. Ik verwacht echter niet dat de bond van belastingbetalers een rol wil spelen in de toezicht op goede doelen en persoonlijk, en ik spreek alleen als lid en niet namens de bond, vind ik dit ook geen taak voor de bond.
Reputatie 2
Badge +2
Beste Heer/ mevrouw Deen
De link naar de bond voor belastingbetalers is mij niet duidelijk. Ik lees geen argument waarom de consumentenbond hier niets zou moeten doen. Dus .....
Beste Heer/ mevrouw Deen
De link naar de bond voor belastingbetalers is mij niet duidelijk. Ik lees geen argument waarom de consumentenbond hier niets zou moeten doen. Dus .....


Ik vind dat de bond dat niet zou moeten omdat ik geen argument lees waarom ze het wél zouden moeten doen, u kunt de bewijslast niet omdraaien. Ik wil verder niets anders aangeven dat ik daarvoor in ieder geval geen lid ben. Ik denk dan meer aan een "bond van donoren" waar gulle gevers zich verenigen en die namens de leden verschillende doelen kritisch volgen en beoordelen. Maar persoonlijk heb ik helemaal niets met "de goede doelen industrie" waarbij men geld gaat spenderen om weer meer geld binnen te halen, iets dat wat mij betreft zelfs ronduit verboden zou moeten worden, en ik hoop dat de Consumentenbond zich kilometers bij het onderwerp vandaan houdt.
Reputatie 2
Badge +2
In mijn eerste 2 notities is het waarom denk ik duidelijk omschreven. Gelukkig bent u qua controle op uitgaven ook kritisch. Niet ieder lid hoeft alle activiteiten van de bond te steunen. Ik ben het ook niet eens met alle activiteiten.
In mijn eerste 2 notities is het waarom denk ik duidelijk omschreven.

Nou nee, ik haal geen ander argument uit uw verhaal dan dat fondsen werken met gelden van consumenten en zoals ik al zei, je kunt het zo goed stellen dat ze werken ook met gelden van belastingbetalers, of gelden van Nederlanders of mensen. Er is niets"consumabel" aan goede doelen.
Reputatie 4
Badge +4
Deze reactie is op persoonlijke titel. Waar met geld wordt gewerkt is behoedzaamheid op zijn plaats. Ik zou alleen geld geven als ik een goed doel ken en de organisatie vertrouw. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor. Verder geef ik alleen aan goede doelen met een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) . Het CBF toetst erkende goede doelen. Aan het keurmerk zijn strenge eisen verbonden. Die zijn op hun site na te lezen. Het is dus niet nodig dat de Consumentenbond hier actie onderneemt.
Reputatie 2
Badge +2
Beste Ben

Het CBF is mij bekend. Het keurmerk is echt belangrijk , maar ook fondsen met dit keurmerk kunnen 50% van hun inkomsten besteden aan werving. De enige verharde vereiste is dat zij weergeven in het jaarverslag voor welk percentage zij dit doen. Dit is ook maar een van de punten die ik naar voren heb gebracht.

Het gaat mij ook om de druk en het meedenken over dit onderwerp in de daarvoor bestaande gremia.
Bijv ook in de commissies rondom het CBF. Ik heb ook gezproken over samenwerking met bestaande instanties als ANBI en VBF.

Voorts gaat het mij om het helpen met de keuze van welk fonds.

Reageer