Consumentenbond.nl

Vergoeding RABO certificaten gestopt maar kosten gaan door

  • 21 augustus 2020
  • 12 reacties
  • 683 Bekeken

Reputatie 7
Badge +7

De RABO bank kent ledencertificaten. Via deze certificaten beleg je in de RABO bank zelf. Dit kan omdat de RABO bank een coöperatieve bank met leden is in plaats van aandeelhouders. Een Rabobank Certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Niettemin ben ik destijds ook overgegaan tot de ledencertificaten, als een zelfbelegging. De certificaten betalen zgn. vergoedingen uit meestal per kwartaal en afhankelijk van de belegging. Vanwege het Covid-19 virus en recente aankondigingen en aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank besloten geen uitbetaling te doen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september 2020. En onlangs kwam het bericht dat heel 2020 geen vergoeding meer wordt betaald.Kortom je krijgt dus niets meer, maar de kosten van de certificaat belegging gaan wel gewoon door. Dus wel betalen maar niets meer krijgen.  Kan dat zo maar of is dit “het bankenvoorland".?


12 reacties

Reputatie 7
Badge +4

leo, wat is het bankenvoorland? is dat de cabaretshow van leo en leo? 😉

Reputatie 4
Badge +2

@L.J.F. de Ruiter Ja, dit kan. Probeer ze te verkopen. 

Reputatie 4
Badge +4

Ik snap dat ze niet betalen, de onderliggende belegging heeft niets opgebracht. 

Hoe hoog zijn die kosten dan, kun je daar een indicatie van geven?

Ik vermoed dat Leo bedoeld met bankenvoorland dat dit de nieuwe toekomst gaat worden, betalen maar geen opbrengsten?

Reputatie 7
Badge +7

Hallo @E.B.F. Stroeve . Ik verwachtte je als eerste en het is uitgekomen. Met de cabaretshow memoreer je aan een geintje  in een ander topic want helaas niet meer bestaat. Maar het ging om je altijd positieve reacties over banken en verzekering maatschappij-en, en naar ik zonder meer aanneem vanwege een grote kennis daaromtrent. Ik voorzie een bankenvoorland waarbij we ons "blauw”moeten betalen aan banken voor allerlei voorzieningen waar van we niets meer terug zien. En waaraan wij geen schuld hebben en ook niets aan kunnen doen. Dat geldt voor allerlei zaken c.q. abonnementen die duurder worden, maar die topics zijn geweest.De negatieve rente, is ook geweest. En er komt nog genoeg, want grote verliezen bij banken hebben zich al aangekondigd (niet terugbetalen van leningen, van wie, haal het dan daar en niet bij mij). Maar dat gaat allemaal weer heel ver en overwoekerd de discussie dat ik voor mijn certificaten wel kosten moet betalen, maar vergoedingen dit jaar althans niet meer krijg. Bereken dan ook geen kosten. Maar daarover verschillen wij wat banken betreft, niet waar, :wink::money_mouth:.

Reputatie 7
Badge +7

Dank uiteraard ook aan @pckrulllenbol  en @Chris L  voor hun reactie. Het is gewoon zo en als ze om wat voor reden (Covid-19 virus geven ze op) geen vergoeding meer geven, bereken dan ook geen kosten. En op de RABO site kan je lezen dat de certificaten meer hebben opgebracht. Dat is ook niet hun verdediging, het is het coronavirus. Nogmaals een vreselijke ziekte,  maar een misbruik van het virus.

Reputatie 7
Badge +4

hi leo, ik heb me niet verdiept in de certificaten business. wat ik me wel afvraag of je je ook nog steeds blauw betaalt aan de hypotheek, want toen je nog rente kreeg betaalde je je wel blauw aan hypotheek. 

wel zuiver blijven en kijken wat er onderaan de streep staat. 

Reputatie 7
Badge +7

Beste Emil, je mag gerust weten dat ik geen hypotheek meer heb. In 1970 hebben we ons huidige huis gekocht, nieuwbouw. De hypotheek kwam van de Spaarbank, en gold voor 25 jaar. Extra aflossen was meen ik om de 5 jaar mogelijk. Toen de rente naar 12% ging heb ik extra afgelost. En aldus was de hypotheek al binnen de 25 jaar betaald. Ik zou het allemaal moeten opzoeken, maar ik ga ervan uit dat begin 90-er jaren de hypotheek is afgelost. Volgens mij had ik toen nog geen RABO certificaten. Ik ben wel naar de RABO toegegaan toen ik hier op het platteland kwam wonen. Van huis uit zat ik dus bij de Spaarbank en bij de Giro of te wel de Postbank.Later is er nog o.a. door een groenrekening de ABN-AMRO bijgekomen en via OHRA/Deltalloyd ook de Nationale. Zo ben je helemaal op de hoogte, echter blijft dat ik nooit een bankenvriend zal worden. Ik vind dat voor vele consumenten geldt dat onderaan de streep de bank de winnaar is. Nog afgezien van banken die we via de belasting hebben moeten redden is alles er duurder en duurder geworden. En nu onder de mom van covid-19 geen vergoeding voor de certificaten meer, die overigens wel in waarde zijn gestegen. Voor mij is het principe dat de bank wel kosten en renten blijf berekenen, en wie weet welke bank ‘we’ dadelijk weer moeten redden. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +4

welk bedrijf biedt gratis diensten?? je hebt een zwarte vlek voor banken, er is geen bank die nu de regeling aanspreekt maar heel veel andere bedrijven wel, prima, maar die zwarte vlek zit je objectiviteit enorm in de weg. en dan ga je alleen maar doemdenken.

probeer eens realistisch te denken 😉

Reputatie 3
Badge +3

@L.J.F. de Ruiter U geeft aan dat u wel kosten moeten blijven betalen. Zijn dat geen beheerkosten? Dat ‘beheer’ gaat gewoon door en er is geen relatie met het al dan niet doen van rentebetalingen. Dus dat klopt.

Weet u al dat er toch nog hoop gloort op een uitbetaling, in één of andere vorm, voor het laatste kwartaal 2020?

Reputatie 7
Badge +7

Dank @A.A  voor je reactie.. Het is soms vragen naar de bekende weg en de kosten voor de certificaten die gewoon doorgaan zijn uiteraard de beheerskosten en nog wat andere kosten….. alles wordt gespecificeerd, dus tot in het kleinste detail van bijv. de postzegel enz.. Maar zoals al gezegd gaat het ook een beetje om het principe. Spaarrente e.d. zijn al vervallen en nu vervalt de vergoeding voor de belegging in de eigen bank ook al…… onder de mom van het covid-19 virus. De certificaten doen het helemaal niet zo slecht, maar de afspraak van deze certificaten is nu eenmaal dat de bank bepaalt welke vergoeding je 3 maandelijks krijgt.In 2020 dus helemaal niets meer……. wees dan zo flink en laat ons ook niets betalen, ook al is het zo weinig. En welke hoop er voor het laatste kwartaal gloort weet ik niet, ik heb alleen een bericht gehad dat ook niets voor het laatste kwartaal betaald wordt….. dus ben benieuwd.

Reputatie 2
Badge +3

@L.J.F. de Ruiter ,  ik las jouw posting en dacht aan de mensen die hun pensioenuitkering hebben gekoppeld aan de renterende Rabo Certificaten…
Tegelijkertijd deel ik de gedachtengang van @A.A 
De Rabo Certificaten zijn gewoon verhandelbaar.
Hoe is het met het waarde verloop op het ogenblik ? 
Er zijn ongetwijfeld ook aandelen te bedenken waar een dividendsuitkering niet aan de orde is.
Geldt jouw oproep tot nalaten van incasso van beheerkosten ook voor die categorie ? 
Kortom ; Er is dan wel geen renteuitkering maar toch zit er nog steeds geldswaarde in de Rabo Certificaten en daar is je bewaarloon op afgestemd

Reputatie 7
Badge +7

Wat mij betreft geldt dat voor alles, dus overal waar je voor moet betalen, dus in onderhavig geval voor diensten moet betalen, voor beheerskosten enz. en waarvan je totaal niets meer krijgt. Het is mijn mening uiteraard, maar ik verwacht dat straks niets meer van certificaten verkregen wordt, maar dat de kosten gewoon omhoog blijven gaan. Er zijn het er niet met mij eens, die vinden dat banken van alles en nog wat mogen berekenen en jaarlijks verhogen, want alle bedrijven doen dat!!,  maar ik heb het genoemd het voorland van de banken, zoals al gebeurd graaien, graaien graaien en van je geld wat je hoe dan ook op de bank heb gezet krijg je niets meer voor, d.w.z. geen vergoeding c.q. rendement e.d.. Maar wat al in de actualiteit is, als de banken geleend hebben en het geld niet meer terugkrijgen, kan de belastingbetaler weer bijspijkeren…..maar dat is doemdenken.

Verder is verkopen altijd met allerhande risico, ik ben helaas niet zo'n kenner, maar weet wel dat bij verkoop, je nooit het bedrag dat genoteerd staat krijgt en er allerlei kosten worden berekend. Banken die het ‘goed’ behoren te doen, maken winst zat, maar de doodgewone consument krijgt niets meer, en moet overal (jaarlijks prijsverhogend) voor betalen. (Doemdenken dus). Verder ook eens met @A.A , alsook niet tegen ‘normale’ praktijken.

Reageer