Verlaging redement vermogensheffing Belastingdienst door uitspraak Hoge Raad

  • 27 January 2022
  • 9 reacties
  • 335 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Zonet de Geldgids ontvangen, waarin op blad 5 staat artikel: Minder belasting grote spaarders. Uitspraak Hoge Raad. Wat mooi dat het aangepast wordt. Voor mij komt dat goed uit voor IB 2021 welke aangifte ik in op 01.01.2022 ga doen. Indien het nog niet voor 2021 geldt, direct bezwaar maken op grond van uitspraak Hoge Raad ( ECLI:NL:HR:2021:1963 ) en/of aansluiten bij claimservice.nl/spaartaks van de Consumentenbond.


9 reacties

Reputatie 1

Hoeveel procent moet je dan mee rekenen? Voor mijn IB vooraftrek willen ze alleen de hoogte van de tegoeden weten op spaar en beleggingsrekening, en vervolgens word er een bedrag bijgeteld in box 3? Welk bedrag zouden ze maximaal bij mogen tellen dan? 

Reputatie 3
Badge +4

Zie https:// www.consumentenbond.nl/sparen/veranderingen-in-de-vermogensbelasting

In principe je werkelijk behaalde rendement, bij sommige vermogensdelen ( aandelen - obligaties - ETF - derivaten - crypto currency - vastgoed ) kan dit ook negatief zijn.

De overheid moet nog bepalen wat nu de werkelijke gemaakte rendement was vanaf 2017. Als je meer dan € 100.000,- op je bankrekening had staan werd er door bepaalde banken een negatieve rente van 0,5% in rekening gebracht. Dus afwachten wat de overheid/Belastingdienst gaat doen. Indien je al over defintieve aanslag IB 2016 - 2017 e.d. bezwaar had gemaakt tegen de onredelijkheid van gehanteerde fictieve rendement van vast 4%. Dan maak je grote kans , dat jouw benadeling hierdoor nog verrekend wordt met de Belastingdienst. Voor mij zie ik wel met de aangifte IB 2020 vanaf 01.03.2022 met welk rendement de Belastingdienst het vermogen berekent.

Reputatie 3
Badge +4

Gisterenavond in Nieuwsuur uitzending NPO2 te zien was de nieuwe staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij over de gevolgen van de uitspraak HR vermogensheffing. Door de uitspraak is de wet vermogensheffing direct buiten spel gezet. De rechtsgevolgen hiervan zijn, dat de Belastingdienst er geen vermogensheffing kan opleggen. Evenzo heeft de Belastingdienst alle 200.000 bezwaarschriften op opgelegde vermogensbelastingen 2017-2020 gegrond verklaard, daar zij binnen 6 weken na uitspraak HR een besluit moeten nemen en bekend maken. Afwikkeling binnen 6 maanden. Voor allen die in een vergelijkbare situatie hebben gezeten, kunnen juridisch geen bezwaar meer maken, maar wel een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen.

Vanaf 01.01.2025 wordt door de Belastingdienst wel rekening gehouden met het werkelijk behaalde rendement, dit moet dan ook ingevoerd zijn in hun comutersystemen. Dit is een hele opgave, gezien de huidige problemen bij de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst wel belasting wil heffen op vermogen moet via noodwetgeving geregeld worden tot 2025.

Reputatie 6
Badge +5

Werkelijk behaalt rendement op spaargeld is makkelijk te bepalen, de banken geven de saldo's toch al door.
Voor aandelen is dat een stuk lastiger en het wordt nog moeilijker als je over derivaten als opties rendementen moet bepalen.
Dan komt ook de vraag wat ga je doen met negatieve rendementen, logischerwijs zou je die dan af moeten kunnen trekken.
Daar zal de regering niet op zitten wachten.

Ik denk dat al degenen die nu de vlag uitteken hem straks halfstok gaan hangen omdat een alternatief (de terugkomst van vermogensbelasting) wel eens veel duurder voor hun kan uitpakken.
Ik heb het niet over degene die tot een ton spaargeld op de bank hebben staan en hooguit een paar honderd euro terug kunnen krijgen, maar degene die een half miljoen of meer bezitten.
Het zijn vooral ook deze mensen die de vele rechtszaken tot de hoge raad aan toe hebben gevoerd.
Dat doe je niet om een paar honderd euro terug te krijgen, die rechtszaken kosten kruiwagens vol geld.

 

Reputatie 7
Badge +8

A l enkele jasren loot deze probematiek. Maar al die jaren was er op protest een halsstarrig Nee van de dienst. Ik heb het bijltje er toen bij neergeooid. Dom wellicht. Maaar dan mijn simpoele vraag is er voor mijn mede honderd duizenden nog wat te doen ??

Reputatie 3
Badge +4

Voor je belastingaangifte 2021 is peildatum 01.01.2021 bepalend hoe groot je vermogen is. Dus waarde vaststellen van al je bezittingen. Er zijn wel een aantal vermogensonderdelen die nogal volatiel zijn: crypto currency, derivaten, ETF, aandelen, obligaties, enz. Volatility Index ( de VIX ) geeft de verwachte volatiteit van de markt weer.  

Ik zelf doe hier niet aan mee, daar ik de risico's als een onervaren persoon hierin te groot vind. Investeren in mijn eigen woning om deze energiezuiniger/energieneutraal te maken en klimaat bestendiger te maken. Vind ik een betere optie, waarvan ik direct profijt heb, zo ook het klimaat / natuur / reductie CO2-voetafdruk / reductie eigen energieverbruik.

 

Reputatie 7
Badge +7

In Nederland was het altijd zo dat je geen belasting hoefde te betalen over winst. Dus als je je auto met winst verkocht was dat belastingvrij. Maar ook je postzegelverzameling of je huis. Als je het beroepsmatig deed, dus bijvoorbeeld een handelaar, dan was het winst uit ondeneming, en dat was wel belastbaar. Maar we beschouwen hier niet winst uit onderneming. Dus koerswinst op aandelen was ook belastingvrij, en koersverlies was niet aftrekbaar. Zelfde met opties, alle koerswinst was belastingvrij.

Het kabinet Den Uyl wilde dat in 1977 veranderen en de vernogensaanwasdeling invoeren. Er kwamen toen verkiezingen en de PvdA won flink. Een half jaar lang was Den Uyl aan het formeren, daar zat de vermogensaanwasdeling bij. Die zou er gekomen zijn als het tweede kabinet Den Uyl er was gekomen. Dan hadden we belasting op winst gehad die niet uit onderneming kwam. Maar het tweede kabinet Den Uyl kwam er nooit. Van Agt formeerde toen met Wiegel op de achterkant van een bierviltje een kabinet CDA en VVD met 76 zetels en deden Den Uyl de groeten. Dat is niet goed gevallen, jaren later op de begrafenis van Den Uyl was Van Agt niet welkom.

Aandelen keren dividend uit en op spaargeld kreeg je rente. Dat was eigenlijk een vergoeding voor de geldontwaarding, de inflatie. De Arabische landen kennen geen rente. Maar rente en dividend werden beschouwd als inkomen en werd er inkomstenbelasting op geheven. In de jaren na het kabinet Van Agt moest je op je belastingbiljet je ontvangen rente en dividend en alle verhuur opgeven. Betaalde rente kon je aftrekken, zoals van een persoonlijke lening en de hypotheekrente. 

Er werd toen ook vermogensbelasting geheven van 8 promille over je bezittingen boven de vrijstelling. Je eigen huis waar je in woonde viel daar niet onder want die viel onder het huurwaardeforfait en woz belasting.

In 2001 komt het plan Oort met box 1, 2 en 3 in de plaats van de vermogensaanwasdeling. De vermogensbelasting werd afgeschaft en er komt een vermogensrendementsheffing over een fiktief rendement over je vermogen boven de vrijstelling. Je eigen woning waar je in woont valt daar niet onder. Je tweede woning wel. Maar als die tweede woning in het buitenland ligt weer niet. Want conform de belastingverdragen wordt belastingheffing toegewezen aan het land waar die woning staat, en die landen kennen geen box 3 maar hebben hun eigen ding. Frankrijk heeft tax foncière en tax habitat, soort van WOZ. Per saldo ongeveer evenveel als box 3, alleen Nederland vangt niet. Verhuren van iets dat je bezit in box 3 was dan belastingvrij, in box 1 niet zoals kamerverhuur.

Nu is die vermogensrendementsheffing afgeschoten. Kunnen we weer teruggaan naar belasting over werkelijk gemaakte rente en dividend, belasting over verhuren en invoering van 8 promille vermogensbelasting. De eigen woning waar je in woont valt daar weer buiten, daar zit huurwaardeforfait en WOZ en kamervethuur belasting op .

Senioren de meer dan een half miljoen hebben, dat zit meestal in de eigen woning, in stenen dus, omdat ze de hypotheek deels of geheel hebben afgelost. Dat is hun resultaat na een leven lang hard werken. Dat die dan opeens vermogensbelasting over die woning moeten betalen gaat tot veel protest leiden. Dat is nooit zo geweest, ze hebben al huurwaardeforfait en woz en kamerverhuur belasting. De tweede woning kan wel, maar de meeste tweede woningen liggen in de Dordogne in Frankrijk en al die Ik Vertrek mensen. Daar valt dus niks te halen. Als die terugwillen nasr Nederland, zetten ze het huisje in Frankrijk opnaam van hun dochter en vragen huursubsidie aan voor hun huurhuis in Nederland. En gaan dan in de zomer lekker met de benen omhoog in het huisje van hun dochter in Frankrijk, die dan in Bali zit.

Reputatie 3
Badge +4

Ja Jan, een deel van mijn pensioenvoorziening zit in mijn eigen woning. Ook zit ik bij een bedrijfspensioenfonds PMT, maar ben een slaper ( niet actieve deelnemer ). Daarnaast heb ik zelf nog pensioenvoorzieningen getroffen buiten het bedrijfspensioenfonds, omdat ik als alleenstaande de eindstreep niet zou halen, al mijn opgebouwde rechten ( waarde van mijn pensioen ) geheel zou toevallen aan het pensioenfonds. Ik heb nog exact 4 jaar te gaan, daar ik morgen jarig ben.

Daarom ben ik ook van mening, gezien de uitspraak van de Hoge Raad, dat de eigenwoningregeling indirect ook een belasting is op het vermogen in mijn eigen huis. Zie

Daar ik voordeel zou hebben t.o.v. de overbuurman, die een huur van € 852,-/mnd betaald voor zijn huurwoning. Alle woningen in mijn wijkdeel zijn gelijktijdig gebouwd door dezelfde bouwmaatschappij. Dus redelijk vergelijkbaar. Maar in de huur zitten kosten onderhoud huurwoning, verzekeringen voor huurwoning, eigenaren deel WOZ-beschikking gemeente, kosten noodzakelijke/verplichte verbeteringen. Aldus hoe is het percentage eigenwoningforfait berekend door de Belastingdienst? Is dit eveneens een fictief percentage? Ik heb net online een scriptie van Jolanda Luitwieler van 08.07.2009 gevonden: De eigen woning - HBO Kennisbank. Vanaf 1971 is het huurwaardeforfait ingevoerd, welke in 2001 is omgedoopt tot eigenwoningforfait. De wet Hillen werd in 2005 ingevoerd.

Helaas heb ik nu net geen tijd om het percies uit te zoeken, daar ik volop bezig ben mijn gehele renovatie woning, schilderwerk zolder-overloop. Ik had even lunchpauze.

Ik moet ook kosten maken voor onderhoud woning, verzekeringen voor de woning, eigenaren deel WOZ-beschikking, verbeteringen aanbrengen ( soms door gebrek verhelpen aan de woning: voorbeeld vervangen CV-ketel/warmwatervoorziening ) om energiezuiniger/energieneutraler woning te krijgen, zo ook beter energielabel ( dus hogere WOZ-waarde ), klimaat bestendiger maken woning en tuin.

Daar dit verschillend is per woning, in hoeverre heeft de Belastingdienst hiermee rekening gehouden met bepalen percentage eigenwoningforfait?

Reputatie 3
Badge +4

Vandaag brief van de Belastingdienst CAP ontvangen over mijn aangifte IB2021 over mijn box 3-inkomen. Ik krijg van hun rond 01.07.2022 de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 volgens de oude berekening. Daar de Belastingdienst hun systemen nog niet aangepast heeft voor de nieuwe berekening ( vanwege de uitspraak Hoge Raad 24.12.2021).

Na 01.08.2022 krijg ik de definitieve aanslag IB 2021 met nieuwe berekening box 3-inkomen. Mogelijk krijg ik hierdoor aanvullend geld terug. Afwachten dan maar.

Op belastingdienst.nl/box3 staat meer informatie over de nieuwe vermogensrendementsheffing. Rechtsherstel box 3 met spaarvariant heeft de Belastingdienst percentages per jaartal en type vermogen vastgesteld periode 2017 - 2021.

Volgens mij moet er eerst een noodwet vermogensrendementsheffingen 2017-2024 worden gemaakt en aangenomen door 2e en 1e kamer, om in werking te treden. Zolang dit niet gebeurd is mag de Belastingdienst geen vermogensrendementsheffingen toepassen.

 

Reageer