Consumentenbond.nl
Beantwoord

verloren pensioenrechten met verhoging AOW

  • 18 juli 2020
  • 11 reacties
  • 555 Bekeken

Ik heb een vraag over opgebouwde pensioenrechten bij ABP. Ik ben nu 63 jaar. Mijn AOW leeftijd is 67. 

Tot voor elke jaren heb ik premies betaald voor een pensioen bij ABP ingaande op 65 jaar. 

Maar wat schets mijn verbazing; met het 2 jaar opschuiven van de AOW, wordt nu ook mijn ABP pensioen 2 jaar opgeschoven. 

Vragen:

Mag ABP dat zomaar doen?

Waar blijft dit geld? 

Als dit geld bij ABP blijft, hoe kunnen ze dan te korten hebben? Hier blijft dan toch wel ERG veel geld ergens aan een strijkstok hangen!!

 

 

 

icon

Beste antwoord door sandokanfirst 18 juli 2020, 16:40

...

In je huidig pensioencontract met ABP staat dat je pensioen op je 65e wordt uitgekeerd toch? Nou, daar kan geen regering of Raad van State iets aan veranderen zonder jouw toestemming want dat is jouw priverecht. Dus ik denk dat het alleen voor nieuwe gevallen geldt die pas een baan beginnen.

Dat lijkt me niet. (Disclaimer: ik ben zeker geen pensioenspecialist, maar dit is wat ik heb begrepen, Ik hoop dat er nog iemand langs komt met verstand van zaken). In 2014 is besloten dat pensioenfondsen de pensioenrichtleeftijd op 67 mochten stellen. Dat is echter niet verplicht. Eerder met pensioen kan, maar dan is het pensioen wel lager.

Zo begrijp ik althans de informatie op https://www.honigenhonig.nl/veelgestelde-vragen-aanpassing-aow-en-pensioenleeftijd

Bekijk origineel

11 reacties

Reputatie 7
Badge +6

@A. Brouwers kan je de link of printscreen of knip en plak laten zien waar staat dat het ABP pensioen gerechtigde leeftijd met 2 jaar opschuift naar 67? Geldt dat voor mensen die een lopend pensioencontract hebben, zoals jij dus, of alleen voor mensen die vanaf nu een baan beginnen met ABP pensioen?

In je huidig pensioencontract met ABP staat dat je pensioen op je 65e wordt uitgekeerd toch? Nou, daar kan geen regering of Raad van State iets aan veranderen zonder jouw toestemming want dat is jouw priverecht. Dus ik denk dat het alleen voor nieuwe gevallen geldt die pas een baan beginnen.

Reputatie 3
Badge +2

...

In je huidig pensioencontract met ABP staat dat je pensioen op je 65e wordt uitgekeerd toch? Nou, daar kan geen regering of Raad van State iets aan veranderen zonder jouw toestemming want dat is jouw priverecht. Dus ik denk dat het alleen voor nieuwe gevallen geldt die pas een baan beginnen.

Dat lijkt me niet. (Disclaimer: ik ben zeker geen pensioenspecialist, maar dit is wat ik heb begrepen, Ik hoop dat er nog iemand langs komt met verstand van zaken). In 2014 is besloten dat pensioenfondsen de pensioenrichtleeftijd op 67 mochten stellen. Dat is echter niet verplicht. Eerder met pensioen kan, maar dan is het pensioen wel lager.

Zo begrijp ik althans de informatie op https://www.honigenhonig.nl/veelgestelde-vragen-aanpassing-aow-en-pensioenleeftijd

@A. Brouwers Over uw pensioenrechten zou een bezoekje aan MijnABP uitkomst moeten bieden. Als in uw pensioenoverzichten van ABP steeds uitdrukkelijk sprake is geweest van een pensioen dat ingaat op het moment dat u 65 wordt zou dat m.i. ook zo moeten zijn. Maar als er sprake is van het ingaan van uw pensioen op "de pensioendatum” dan wordt daaronder mogelijk (zoals @sandokanfirst aangeeft) de datum verstaan waarop uw AOW ingaat. Dat zou dan in het ABP pensioenreglement moeten staan.

De laatste papieren ABP Pensioenupdate die ik ontving (voorjaar 2019) vermeldt overigens de mogelijkheid om bij voortijdig stoppen of minder gaan werken een deeltijdpensioen aan te vragen of te kiezen voor een hoger pensioen tot de AOW leeftijd met daarna (uiteraard) een lager pensioen. Voor de mogelijkheden wordt verwezen naar MijnABP. 

@A. Brouwers kan je de link of printscreen of knip en plak laten zien waar staat dat het ABP pensioen gerechtigde leeftijd met 2 jaar opschuift naar 67? Geldt dat voor mensen die een lopend pensioencontract hebben, zoals jij dus, of alleen voor mensen die vanaf nu een baan beginnen met ABP pensioen?

In je huidig pensioencontract met ABP staat dat je pensioen op je 65e wordt uitgekeerd toch? Nou, daar kan geen regering of Raad van State iets aan veranderen zonder jouw toestemming want dat is jouw priverecht. Dus ik denk dat het alleen voor nieuwe gevallen geldt die pas een baan beginnen.

Beste jan, het betreft pensioenrechten opgebouwd in de periode tussen 1979 en 1985. In elk overzicht heeft steeds 65 jaar gestaan. Alleen wordt nu 67 aangegeven. 

Ook al is hierover een wet aangenomen, toch blijft de vraag waar dat geld dan is gebleven? 

Het waren toch MIJN pensioenrechten, waarvan de betaalde premies op MIJN salaris zijn ingehouden? Het is alsof ik bij de bank een spaarrekening heb, waar de bank ineens geld van afhaalt. Dat kan toch niet zomaar? Waar is dat geld dan gebleven?

Of zijn de kosten van het ABP erg hoog geweest? Is het een soort woekerpensioen? Pensioengelden worden steeds belegd. Weet iemand wat de TER (total expense rate) is bij ABP pensioenen? 

En natuurlijk kun je het pensioen in laten gaan op 65 jaar. Dat was al 65 jaar. Als je nu de berekening opnieuw laat maken voor 65 jaar zie je meteen hoeveel je pensioen is GEKORT. Dus geen indexatie, niet hetzelfde bedrag, maar ordinair een KORTING op je pensioen!!!! Echt schandalig!!

 

Reputatie 5
Badge +4

De vragen die je hebt, kun je het beste stellen aan ABP, die weten de antwoorden. 

@A. Brouwers 

Zijn de verhoging van de pensioenleeftijd en de tekorten in de dekkingsgraad van de pensioenfondsen helemaal aan u voorbij gegaan? En altijd weer de vraag of dat "zomaar" mag, nee natuurlijk niet, daar zijn wetten voor, en "waar het geld gebleven is", alle geld is er nog maar de rente inkomsten vielen (een beetje veel) tegen de afgelopen vijftien jaar en dan die strijkstok als de ultieme dooddoener, vertel wat heeft u gezien?

Reputatie 4
Badge +5

Het pensioenfonds waarbij ik aangesloten ben heeft in 2018 de pensioenrichtleeftijd op 68 gesteld. Ik citeer uit hun brief van 23-1-2018: “Dit is een gevolg van het besluit van de overheid om de fiscale pensioenrichtleeftijd te verhogen. De afgelopen jaren steeg die al van 65 naar 67 jaar. Nu heeft de overheid de fiscale regels veranderd, waardoor de pensioenopbouw op 68 jaar wordt gebaseerd. Wat niet verandert, is dat u zelf bepaalt wanneer u uw pensioen laat ingaan...

….Uw opgebouwde ouderdomspensioen rekenen wij om naar 68 jaar, daarbij verliest u natuurlijk niets aan pensioen”.  

Dat komt allemaal omdat de overheid heeft besloten dat we langer moeten doorwerken om de pensioenen en de AOW betaalbaar te kunnen houden. 

Dus, ja, de ABP mag dit doen. En dat geld krijgt u later. Of eerder maar dan wat minder. Net zoals bij mijn en al die andere pensioenfondsen. 

Daarnaast zal het ABP ook met een gekozen “verantwoordingsorgaan” werken, steek daar eens uw licht op. Het komt op mij nogal boud over om maar meteen over een “strijkstok” te reppen.

Of kijk uw post nog eens na van het ABP over deze maatregel. 

Reputatie 4
Badge +4

En natuurlijk kun je het pensioen in laten gaan op 65 jaar. Dat was al 65 jaar. Als je nu de berekening opnieuw laat maken voor 65 jaar zie je meteen hoeveel je pensioen is GEKORT. Dus geen indexatie, niet hetzelfde bedrag, maar ordinair een KORTING op je pensioen!!!! Echt schandalig!!

 


Toen de AOW leeftijd omhoog ging heeft het nog een hele tijd geduurd voordat het ABP mee omhoog ging.
Toen het ABP ook de leeftijd omhoog deed zijn de bedragen ook mee omhoog gegaan omdat je korter van je pensioen gebruikt maakte.
Nu is de stijging van de AOW leeftijd over een langer termijn opgeschoven.
Voor mij betekende dit 11 maand eerder met pensioen, maar dus ook een lager pensioen bedrag omdat er 11 maand langer uitgekeerd moet worden.

Dat zijn overigens nog steeds bedragen gebaseerd op oude rechten.
Er is dus geen geld weg zoals jij suggereert.


Als er volgend jaar gekort moet worden omdat de dekkingsgraad te laag is, is dat een ander verhaal.

 

Reageer