Consumentenbond.nl

verzekeren voor aansprakelijkheid in huurwoning

  • 16 november 2015
  • 9 reacties
  • 2310 Bekeken

Onze dochter heeft vorige week bij spelen een ruit gebroken in onze huurwoning en ik dacht dat dit onder de aansprakelijkheidsverzekering viel. Onze verzekeraar , Centraal Beheer, verwijst naar de voorwaarden waarin staat dat er geen aansprakelijkheid-dekking is bij huurovereenkomsten. Ze verwijzen me naar de opstalverzekering van de eigenaar. Nou valt me op dat deze bepaling ook terug te vinden is in de voorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen van andere verzekeraars. Mijn vraag is nu: kan je je überhaupt wel tegen dit soort dingen verzekeren? (bijvoorbeeld: kleine kinderen beschadigen de huurwoning)

9 reacties

Volgens mij is het belangrijkste het feit dat u geen schade van u zelf kunt claimen die uw eigen kinderen veroorzaakt hebben. Als uw kind bij iemand anders een bal door de ruit van een huurwoning schiet dan lijkt mij dat gedekt ook al is de woning gehuurd.Onze dochter heeft vorige week bij spelen een ruit gebroken in onze huurwoning en ik dacht dat dit onder de aansprakelijkheidsverzekering viel. Onze verzekeraar , Centraal Beheer, verwijst naar de voorwaarden waarin staat dat er geen aansprakelijkheid-dekking is bij huurovereenkomsten. Ze verwijzen me naar de opstalverzekering van de eigenaar. Nou valt me op dat deze bepaling ook terug te vinden is in de voorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen van andere verzekeraars. Mijn vraag is nu: kan je je überhaupt wel tegen dit soort dingen verzekeren? (bijvoorbeeld: kleine kinderen beschadigen de huurwoning)

Geplaatst door dhr J Joseph op Nov 16, 2015.
Maar ben ik dan altijd verantwoordelijk als - zeg maar- mijn kinderen de muren bekladden?
Bij uzelf thuis, jazeker, maar aansprakelijk Is misschien het verkeerde woord. U bent aansprakelijk voor wat uw kinderen bij anderen doen maar u kunt geen schade door uw kinderen veroorzaakt in uw eigen woning claimen op een AVP. Dat staat los van het feit dat sommige dingen mogelijk gedekt zijn onder een inboedelverzekering.Maar ben ik dan altijd verantwoordelijk als - zeg maar- mijn kinderen de muren bekladden?

Geplaatst door dhr J Joseph op Nov 16, 2015.
De meeste woningcorporaties hebben een collectieve glasverzekering.

Dat valt vaak onder de noemer "servicekosten"

Dus als u van een corporatie huurt kunt u daar eens informeren.


Maar ben ik dan altijd verantwoordelijk als - zeg maar- mijn kinderen de muren bekladden?

Geplaatst door dhr J Joseph op Nov 16, 2015.


U bent altijd verantwoordelijk voor wat uw eigen kinderen uitspoken.........! Verzekeraars zijn er dan ook als de kippen bij, wanneer er een factor onvoldoende toezicht te bewijzen valt, zelfs met extra toenemende energie hoe ouder uw kind is!

Vooral bij kinderen komt het vooral op de gestelde polisvoorwaarden aan. De kapotte ruit is voor de hopelijk afgesloten glasverzekering van de verhuurder.

Dit voelt uiteindelijk bij het wandschilderen of spelen met lucifers toch ook als een redelijke logica aan?
Reputatie 7
Badge +5
Dat heet de zogenaamde opzichtclausule. Meer over dieopzichtclausule kunnen jullie vinden onder de volgende link http://www.myfov.nl/site/fovcontent/leden/circulaires/circulaires_2011/CFL_14_11.028_Handvatten_toepassing_opzichtbepaling_AVP_polis.pdf

Van toepassing is hier het zogenaamde quasi-eigenaarsrisico.

In sommige gevallen kan ook de zogenaamde brandregresregelingvan toepassing zijn. Heel kort samengevat komt die regeling er op neer dat alsiemand schade veroorzaakt aan een derde waarbij die schade ook gedekt is op eenzogenaamde brand- of daaraan gerelateerde verzekering, die brandpolis dieschade behoort te dekken en niet de AVP-verzekeraar. Die AVP-verzekeraar kandie schade wellicht in eerste instantie soms wel betalen als er polisdekking ismaar die kan die schade dan nadien terug halen bij de betrokkenbrandverzekeraar (lees: opstal- en inboedelverzekeraar) als daar ookpolisdekking is. Voor diegenen die daar belangstelling voor hebben, dieregeling kunnen jullie onder de volgende link vinden.

https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Documents/Bedrijfsregelingen/Bedrijfsregeling%20Brandregres/Bedrijfsregeling_Brandregres_2014.pdf

En de regel dat een Brandverzekeraar de schade uiteindelijkzal dragen verwoordt Het Verbond van Verzekeraars als volgt:

‘Omzeilen brandverzekeraarAls een benadeelderechtstreeks de aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekeraaraanspreekt voor een schade die op grond van de BBr 2014 voor rekening van eenbrandverzekeraar zou zijn gebleven als die schade direct bij debrandverzekeraar zou zijn gemeld, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar debenadeelde de schade vergoeden. De brandverzekeraar vergoedt vervolgens hetbetaalde aan de aansprakelijkheidsverzekeraar.’Einde citaat.

Misschien nog leuk om te vermelden dat ik destijds de eerstein Nederland was die op grond van, toen nog een denkproces, betaalde AVP-schadesging terug verhalen bij de Brandverzekeraar. Nadien is mijn denkproces in dieBrandregresregeling ingepast waarbij ik overigens zelf niet betrokken bengeweest.

Als jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag. In eenvorig leven behandelde ik dit soort schades bij een AVP-verzekeraar inNederland dus ik word geacht daar nog wat van te weten hoewel die kennis zolangzamerhand toch een beetje aan het vervagen is.
Reputatie 7
Badge +5
U bent altijd verantwoordelijk voor wat uw eigen kinderen uitspoken.........! Verzekeraars zijn er dan ook als de kippen bij, wanneer er een factor onvoldoende toezicht te bewijzen valt, zelfs met extra toenemende energie hoe ouder uw kind is!

Vooral bij kinderen komt het vooral op de gestelde polisvoorwaarden aan. De kapotte ruit is voor de hopelijk afgesloten glasverzekering van de verhuurder.

Dit voelt uiteindelijk bij het wandschilderen of spelen met lucifers toch ook als een redelijke logica aan?Geplaatst door H.G. van Rheenen op Nov 22, 2015.


Dat staat in artikel 6:169 BW Hans en dat is in principe een risicoaansprakelijkheid. Alleen bij een leeftijd van 14 en 15 jaar komen er zogenaamde schuldaansprakelijkheid elementen in voor maar dan alleen als de ouders zich niet kunnen disculperen zoals dat zo mooi heet. Ik ga daar verder niet te diep op in. Dat kan ik overigens wel maar dan wordt het een lang verhaal.

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 3. Onrechtmatige daad

[h4]Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken [/h4] [h5]Artikel 169 [/h5] [h6]1. [/h6] Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk. [h6]2. [/h6] Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.
Reputatie 4
Badge +5
Inderdaad staat het in hun aansprakelijkheidsverzekering (art.11).

Op http://www.huurwoningen.nl/info/aansprakelijkheids... staat ook een artikel over dit onderwerp en een korte discussie. Advies om een Aansprakelijkheidsverzekering te nemen, waarop gereageerd wordt: geen dekking..

Ik vind het toch raar. Heeft Centraal Beheer nog aangegeven wat de achterliggende gedachte was om dergelijke schade (waar een overeenkomst voor bestaat) uit te sluiten. Ik bedoel dus dat er een reden moet bestaan om het op te nemen in de polisvoorwaarden.

Ik zie het trouwens ook wanneer je via Independer 'ad hoc' een WA verzekering aanvraagt

'niet verzekerd..'Als er een overeenkomst geldt voor deze zaken. Hiermee bedoelen wij een huur-, huurkoop-, lease-, erfpacht-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik (waaronderhet recht van gebruik en bewoning).

Kennelijk is het gewoon 'rekening man ' in zo'n geval. De verhuurder komt met een nota van 1000 euro en er is kennelijk geen dekking. Iets voor Radar?

=
Reputatie 7
Badge +5
Het is niet raar. Een AVP moet je als gezin gewoon hebben voor schade aan derden. Maar net als bij andere verzekeringen kent ook de AVP zijn uitsluitingen. 1 van die uitsluitingen is de opzichtclausule die soms gedeeltelijk zaken dekt maar schade aan gehuurde zaken zijn altijd uitgesloten. Het verhaal onder jouw link is een onzinverhaal, althans bevat een hoop onwaarheden. Hier is iemand aan het schrijven geweest die niet deskundig is.

U bent altijd verantwoordelijk voor wat uw eigen kinderen uitspoken.........! Verzekeraars zijn er dan ook als de kippen bij, wanneer er een factor onvoldoende toezicht te bewijzen valt, zelfs met extra toenemende energie hoe ouder uw kind is!

Vooral bij kinderen komt het vooral op de gestelde polisvoorwaarden aan. De kapotte ruit is voor de hopelijk afgesloten glasverzekering van de verhuurder.

Dit voelt uiteindelijk bij het wandschilderen of spelen met lucifers toch ook als een redelijke logica aan?Geplaatst door H.G. van Rheenen op Nov 22, 2015.


Dat staat in artikel 6:169 BW Hans en dat is in principe een risicoaansprakelijkheid. Alleen bij een leeftijd van 14 en 15 jaar komen er zogenaamde schuldaansprakelijkheid elementen in voor maar dan alleen als de ouders zich niet kunnen disculperen zoals dat zo mooi heet. Ik ga daar verder niet te diep op in. Dat kan ik overigens wel maar dan wordt het een lang verhaal.

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 3. Onrechtmatige daad

[h4]Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken [/h4] [h5]Artikel 169 [/h5] [h6]1. [/h6] Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk. [h6]2. [/h6] Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.Geplaatst door F. den Oudsten op Dec 4, 2015.

Reageer